עבודות.קום

יום שבת, 2 באוקטובר 2010

עבודות בנושא גיוס ומיון עובדים

גיוס ומיון עובדים הוא תהליך של קליטת עובדים לחברות, והוא אחד משלושת התפקידים העיקריים של מחלקת משאבי אנוש בחברות הגדולות, שהם תכנון כוח האדם בחברה ובעקבותיו גיוס ומיון כוח האדם, טיפול שוטף בעובדים כמו פעולות של הצבה והכשרה ודאגה לרווחת העובדים ואיכות החיים במקום העבודה. הגיוס יכול להיות פנימי או חיצוני: בגיוס פנימי הגיוס נעשה בתוך החברה עצמה כאשר משרות חדשות מועמדות למכרז, או באמצעות המלצות של העובדים על עובדים מבחוץ. בגיוס חיצוני הגיוס נעשה ע"י פרסום מודעות דרושים, מאגר קורות חיים, פנייה ללשכת התעסוקה או חברות כוח אדם, או אף גניבת עובדים מארגונים אחרים. במקביל לגיוס העובדים מתבצע תהליך של מיונם, והוא נעשה לפי כמה גורמים: קורות חיים, ראיון, ניסיון, תכונות אישיות, המלצות, מרכזי הערכה, מבחני אישיות וכדו'.

במסגרת לימודי ניהול וניהול משאבי אנוש נכתבות גם עבודות אקדמיות וסמינריוניות בנושא גיוס ומיון עובדים. העבודות השונות יכולות לבחון תהליכי מיון וגיוס בחברה מסוימת או חברת כוח האדם, להתמקד בגורם אחד מתוך הגורמים והשלבים בתהליך הגיוס והמיון, כמו ראיון העבודה, קורות החיים וכדו'.

עבודות אקדמיות בנושא זה עשויות להיות ניתוח נושא הגיוס והמיון בארגון מסויים, בהתייחס כמודן לתיאוריות ומודלים תיאורטיים בתחום.
דוגמה לעבודה אקדמאית בהיקף של עבודה סמינריונית היא עבודה שמנתחת את תהליכי גיוס, מיון והערכת עובדים בחברת "מחסני חשמל" והמבוססת על נתונים מתצפיות וראיונות בסניף "מחסני חשמל" בראשון לציון. במבוא ובפרקי העבודה הראשונים מוצגים תיאור הארגון, אסטרטגיות שונות לניהול כו"א, תרבות הניהול בארגון ולאר מכן יוצג ניתוח ביקורתי לגבי תהליכי הגיוס, המיון והערכת ביצוע שמקיימת מחלקת משאבי אנוש מידי תקופה כחלק מפעילותה השוטפת. דוגמאות לעבודות אחרות שנכתבו בנושא: מדיניות גיוס כ"א בחברות רב-לאומיות; תהליך מיון וגיוס עובדים בחברת תבליני טעם וריח; גיוס מיון והערכת עובדים.

בכתיבת העבודה יש להסתמך על מקורות קודמים ותיאוריות בנושא ניהול משאבי אנוש בכלל ובנושא גיוס ומיון עובדים בפרט. ספרים ומאמרים ניתן לאתר באמצעות הספריות האוניברסיטאיות או באמצעות חיפוש מאמרים ברשת האינטרנט. בחיפוש חומר ברשת האינטרנט יש להקפיד על בחירת מידע ממקורות אמינים ומקצועיים. ניתן להיעזר בקטלוג המאוחד של הספריות בישראל על מנת למצוא רשימות של ספרים ואו מאמרים כאלה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה