עבודות.קום

יום שני, 29 במרץ 2010

יוון הקלאסית

בכתיבת עבודות אקדמאיות בנושא יוון הקלאסית, יש להתייחס לתקופה שבין המאה השישית לפני הספירה עד המאה הרביעית לפני הספירה בתולדות יוון העתיקה. ניתן לכתוב עבודות רבות על תקופה זו בתולדות יוון הקלאסית משום שמדובר בתקופה שהתרחשה בה פריחה אדירה כמעט בכל תחום חיים - מדעים, אמנויות, היסטוריה אדריכלות ועוד. מסיבה זו כתיבת עבודות על יוון הקלאסית היא רב גונית והנושאים לכתיבת עבודות אקדמיות הם רחבים ונוגעים ללימודים מסוגים שונים.
בלימודים בחוג להיסטוריה לדוג' יוגשו עבודות מחקר שיעסקו בשנים ספציפיות בכל התקופה והאירועים ההיסטוריים המשמעותיים שהתרחשו בהן מבחינה פוליטית, מדינית וחברתית. האירועים ינותחו ויסוקרו בעבודות ומתוכם יוסקו מסקנות לגבי דרך התנהלות יוון הקלאסית בתהליכים פנימיים ובתהליכים חיצוניים גם יחד. ניתן לכתוב על התנהלותן של ערים יווניות מבחינה פוליטית ומה הייתה ההשפעה שלהן על תושביהן ועיצוב החברה היוונית כחברה וכן ההשפעה על האימפריה היוונית בכללותה. כמו כן, כיצד עוצבו החיים היומיומיים בערים היווניות על סמך התרבות היוונית השופעת והעשירה, שהתקיימה בתקופה של יוון הקלאסית.
בלימודים בחוג לאמנות לדוג', יוגשו עבודות מחקר בנושאי אמנות יוונית קלאסית, אם בציור, אדריכלות ובעיקר פיסול יווני שנחשב עד היום לאחד מהבסיסים לפיסול הרומי שיגיע בעקבותיו ולפריחת הפיסול, בעיקר האיטלקי, בתקופת הרנסנס. בכתיבת עבודות אקדמיות על פיסול יווני, חשוב לשים דגש וכמקור השוואה את הפיסול הרומי, מכיוון שהפיסול היווני לא שרד ולא שומר כמעט כלל. הפיסול הרומי שבתקופתו יצרו תעתיקים מדויקים לפיסול היווני, מהווה למעשה עדות היסטורית יחידה וחשובה לפיסול היווני. מסיבה זו יש חשיבות לשים על כך דגש בעת כתיבת עבודה אקדמית שתעסוק באמנות יוון הקלאסית.
מעבר לכך קיימת חשיבות רבה לאיסוף חומר ספרותי מקיף על יוון הקלאסית ותרבותה, בכל הנושאים הנוגעים לפריצות הדרך שנעשו בתקופה זו בתרבות ולהתבסס על מחקרים ומאמרים היסטוריים שנכתבו עליה. כמובן שיש לתת סימוכין במראי מקום בגוף העבודה.

יהדות

במסגרת לימודים או קורסים ביהדות, נהוג להגיש עבודות אקדמאיות שיעסקו בכל נושא המחקר המקיף את הדת היהודית על אופניה ומאפייניה השונים. במהלך לימודי יהדות, כמקצוע ראשי או משני, יש לכתוב עבודות ברמות שונות, בהתאם לדרגה האקדמית עבודות פרו - סמינריון, עבודות סמינריון ודוקטורט.

ההיסטוריה של היהדות משופעת באירועים משמעותיים שהשפיעו על הדת, אופיה, השינויים שחלו בה והמקומות שבהן פעלה, ועבודות בתחום זה יכולות לעסוק באירועים מתקופת התנ"ך, תקופת בית ראשון ושני וכו'. בהיסטוריה היהודית ניתן גם לעסוק כמובן גם באנטישמיות וביחס כלפי היהודים במקומות שונים ובתקופות שונות. עבודות אקדמיות שיעסקו בתולדות היהדות והיהודים עשויות להיכתב על אירועים משמעותיים בהיסטוריה של היהדות, כמו היהדות בימי הביניים באירופה טרום מלחמת העולם השנייה לדוג', או יהדות רוסיה בתקופת פרעות קישיינב.

עם זאת, הלימודים במחלקות ליהדות עוסקים בעיקר בחקירת המקורות היהודיים, המחשבה והפילוסופיה היהודיים.
עבודה אקדמית תכלול כמובן התייחסות לספרי הקודש, שמשפיעים על עיצוב היהדות ומתוכה הם נובעים כמו התנ"ך, המשנה, התלמוד ועוד טקסטים ספרותיים חיצוניים המתייחסים ומשפיעים על הדת. בנוסף, ניתן ורצוי להשתמש במקורות מחקריים אקדמיים קודמים.
במסגרת זו של חקר הטקסטים היהודיים, יש לציין את גישת ביקורת המקרא, שעיקרה הוא ניתוח ומחקר של המקרא בכלים ביקורתיים, רוצה לומר, להתייחס לכתוב כטקסט ספרותי ולא אלוהי. מחקר זה עוסק בזהות כותבי הטקסט וניתוח של תוכנו.
סוג אחר של עבודות הן עבודות העוסקות בהלכה היהודית. במסגרת זו ניתן לכתוב עבודות שיעסקו בחגים היהודיים, משמעותם בדת היהודית, המנהגים שלהם והסמלים הייחודים להם. כן ניתן לעסוק בעניינים הלכתיים כמו מעמד האישה בהלכה היהודית, יחס ההלכה והיהדות להפלות, ועוד.
עבודות מחקר על זרמים ביהדות, יבחנו ויחקרו את הזרמים השונים, המקור שלהם, משמעותם, המנהגים וההבדלים המהותיים בין הזרמים. כיצד הזרם המרכזי, האורתודקסי מתייחס לזרמים הסובבים אותו ומה ההתנגשויות שנוצרות ביניהם, כמו למשל עם הזרם הרפורמי.
בכתיבת עבודות על נושא היהדות ניתן להיעזר בספרות מחקר, בעבודות מוכנות משנים קודמות וכן בחיפוש חומר תיאורטי בקטלוג ספריות או ברשת האינטרנט.
כמו כן, יש להקפיד בכתיבת עבודה אקדמית על כללי כתיבה נכונים ועל סדר לוגי ורציף של הנכתב בעבודה: תוכן עניינים, מבוא, פרקים לפי סדר הגיוני ועקבי, סיכום ומסקנות ורשימה ביבליוגרפית.

יום שישי, 26 במרץ 2010

חשבונאות

לימודי חשבונאות כוללים בתוכם ענפים ושיטות שונות הנוגעות לכל נושא רישום וניתוח אירועים פיננסיים בתוך המערכת הכלכלית. מקצוע החשבונאות/ראיית חשבון נלמד במסגרת נפרדת או במסגרת לימודי מנהל עסקים וכלכלה. עבודות אקדמאיות בנושא חשבונאות מוגשות וכוללות סיכומים ומסקנות ומשמעותם לגבי הארגון שהם נכתבים עבורו. בבחירת נושא לעבודה אקדמית יש לקחת ארגון, חברה, או אדם פרטי שהוא בעל מניות ולנתח על פי פרמטרים שונים את ענייני החשבונאות שלו, את התוצאות שנובעות מתוך הניתוח החשבונאי שמתבצע ומה ההשלכות והמסקנות על הארגון או האדם הפרטי עליו מתבצע הניתוח הפיננסי.
עבודות אקדמיות בנושא חשבונאות נכתבות על ענפים שונים היוצאים ממנה, הם נוגעים לתחומי הביקורת בחשבונאות, שמתייחסת לכל נושא הבקרה על כספים בחברה או ארגון וחשיבות הבקרה והביקורת שנובעת מתוך הבקרה שנעשית. בכתיבת עבודה אקדמית נושא הביקורת הוא חשוב, משום שהוא מאפשר להציג נתונים ומסקנות על הארגון מבחינת התנהלות פיננסית, מה מומלץ לשפר ולתקן ומה רצוי לשמר. המסקנות בעקבות הביקורת יוצגו בעבודה ויאפשרו לתת לארגון אינדיקציה על מצבו הפיננסי ובהתאם לכך להפיק לקחים והמלצות לתיקון ושיפור. הדו"חות הפיננסיים המוגשים בעבודה יציגו את המאזן, כלומר: מצב הנכסים וההתחייבויות של הארגון בסוף כל תקופה. בנוסף, יוצגו בעבודה דו"חות רווח והפסד שמציגים את תוצאות הפעילות העסקית של הארגון, דו"ח תזרים מזומנים ודו"ח על שינויים בהון העצמי של הפועלים בארגון.
דוגמאות לעבודות מחקר בתחום חשבונאות: אחריות רואה חשבון כלפי הלקוח. העבודה תציג למעשה מה הם חובותיו של רואה החשבון כלפי החברה ובעלי המניות בה, בכל הנוגע לנושא הפיננסי והבקרה המתבצעת על ההתנהלות הכלכלית של החברה. כיצד רואה החשבון, בהתאם לחשבונאות שהוא מבצע בארגון, עוזר לארגון לבאר את המצב הכלכלי בו הוא שרוי וכיצד מכאן הוא יכול לשפר אותו, במידה ויש צורך בכך.

חינוך מיוחד

לימודי חינוך מיוחד כוללים בתוכם התמחות בעבודה עם תלמידים בעלי לקויות מסוגים שונים. במסגרת לימודים אקדמאיים בתחום מוגשות עבודות מסוגים שונים: עבודות מחקר, עבודות פרו - סמינריון, עבודות סמינריון ועוד עבודות מעשיות שנועדו, כמו בלימודי הוראה וחינוך רגילים, לשפר את מיומנות הסטודנטים לחינוך מיוחד ולהכין אותם להתמודדות עם סוגי אוכלוסיה בעלי לקויות לא פשוטות.
מטרת החינוך המיוחד הוא לענות על צרכים השכלתיים, חברתיים, שיקומיים ורגשיים של תלמידים בעלי לקויות מכל סוג שהוא: נכות פיזית או נפשית לסוגיה.
לימודי חינוך מיוחד כוללים הגשת עבודות אקדמיות בקורסים ומבואות שונים בתחום הפסיכולוגיה, בעיקר הפסיכולוגיה ההתפתחותית.
סטודנטים הלומדים חינוך מיוחד יוכלו בסוף לימודי התואר להשתלב בהוראה בבתי ספר לחינוך מיוחד, ולחילופין יכולים להתמחות בבית ספר רגיל שם יוכלו לעזור לילדים הנמצאים במסגרת רגילה, אך סובלים מקשיים וזקוקים לתמיכה וליווי. אי לכך, לימודי חינוך מיוחד לא מתמקדים רק ברכישת מיומנויות הוראה מול אוכלוסיה עם מגבלות, אלא גם ברכישת מיומנויות הוראה רגילות בענפי הלימוד השונים. מסיבה זו מוגשות עבודות אקדמיות בתחום ההתמחות שבחר לעצמו הסטודנט, כמו לדוגמא: הוראת עברית, חשבון ועוד.
ניתן לכתוב עבודות מחקר שונות שיעסקו נקודתית בתחום החינוך המיוחד, על האספקטים השונים שבו. עבודות אקדמיות בנושא חינוך מיוחד ייכתבו על פי כללי כתיבה אקדמית מסודרים. העבודות יכילו מבוא, ראשי פרקים, פרק סיכום ורשימה ביבליוגרפית. יש להקפיד בכתיבת העבודה על מראי מקום שיציינו מאיזו ספרות מחקר ספציפית לקחת רעיון או תיאוריה ובאיזה אופן יישמתם ציטוטים ומידע שאתם משתמשים בו להוכחת המחקר בעבודה.
דוגמאות לעבודה אקדמית בתחום החינוך המיוחד: שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת חינוך רגילה. עבודה כזו יכולה להתמקד בשאלה האם הדבר נכון והאם ההשפעה של שילוב ילד בעל צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה, היא חיובית ובאלו אופנים.

חינוך לגיל הרך

לימודי חינוך לגיל הרך כוללים בתוכם התמחות במקצוע הגננות וכן במקצוע ההוראה עד לכיתות הנמוכות בחטיבת ביניים. במסגרת לימודי חינוך לגיל הרך, מגישים הסטודנטים עבודות אקדמאיות שונות ומגוונות בהתאם לקורסים השונים אותם הם לומדים. במהלך התואר מוגשות עבודות מחקר ועבודות פרו - סמינריון ובסוף התואר מוגשות עבודות סמינריון בנושא המחקר, העוסק באחד מהתחומים הקשורים לחינוך לגיל הרך.
הקורסים הנלמדים בחינוך לגיל הרך ובמסגרתם מתקיימות בחינות אקדמיות ומוגשות עבודות אקדמיות הם בין השאר: מבוא לפסיכולוגיה חינוכית, פסיכולוגיה התפתחותית של הילד ועוד. בנוסף, עבודות מחקר שונות יוגשו במסגרת לימודים מעשיים שכוללים תקשורת בין גננת הורים וקהילה לדוג' או תכניות משחק ולמידה. במסגרת לימודי חינוך לגיל הרך נלמדות מיומנויות למידה שעל ילד בגיל הרך ליישם. סטודנטים לחינוך לגיל הרך נוהגים להגיש בעצמם עבודות שממחישות מיומנויות אלה. הגשת העבודות על ידי הסטודנטים מתבצעת על מנת לסייע להם להבין את נקודת מבטו של הילד.
במסגרת הלימודים, מגישים הסטודנטים גם עבודות שכוללות מערכי שיעור מובנים, אותם יצרו ופיתחו בעצמם, בהתאם למתווה התכנית הכללי שניתן להם. הסטודנטים גם קוראים ומנתחים מאמרים ומחקרים בתחום. במהלך הלימודים רוכשים הסטודנטים ידע רב בגישות שונות ושיטות שונות להוראת הגיל הרך, כמו שיטות להוראת קריאה, לימודי מוזיקה, תנועה ותחושה, ומבואות שונים בתחומים שניתן להשתמש בהם להוראה לגיל הרך, כמו לימודי איכות הסביבה ועוד.
דוגמא לעבודה בחינוך לגיל הרך: 'לימודי קרוא וכתוב לילדים בגן'. בעבודה בנושא זה ניתן לדון בשאלת הקדמת הלימוד של הקריאה והכתיבה ולכלול תיאוריות המצדיקות או מפריכות את העניין. ניתן לבצע את עבודת המחקר באמצעות מחקר איכותני בנושא על ילדים בגיל הרך שחווים לימודים מסוג זה, והאם הדבר אכן מייעל את הידע שלהם ומכשיר אותם לקראת לימודים בבית ספר יסודי, או שאין בכך הכרח כלל.

יום שלישי, 23 במרץ 2010

חינוך

תחום החינוך הנו תחום נרחב, בעל נושאי מחקר רבים ומסועפים. בהגדרתו, חינוך הוא תחום הנוגע לעיצוב תודעת האדם באמצעות שינוי אופי ואופן חשיבתו. תחום החינוך הוא חלק מתהליך הסוציאליזציה, כלומר תהליך החברות שעובר האדם, בעיקר בתחילת חייו ומאפשר למעשה לחברה לצרף אותו אליה על פי הערכים והנורמות שהיא חיה בתוכן.
רשומה זו תעסוק בלימודים של תחום החינוך, המחקר האקדמי וכתיבת עבודות בנושאי חינוך.
עבודות אקדמיות בנושא חינוך נכתבות ברמות אקדמיות שונות: עבודה לתואר ראשון, עבודת מחקר לתואר שני, פרו - סמינריון, סמינריון או דוקטורט. עבודות אקדמיות בתחום החינוך יכולות לעסוק במגוון גדול של היבטים.
בכתיבת עבודה אקדמית בתחום החינוך, ניתן לשים דגש גם על תהליך החברות ולקשר אותו אל נושא העבודה האקדמית.
להלן מספר דוגמאות לעבודות אקדמיות בנושא חינוך: עבודת סמינר בנושא חינוך לשוויון בין המינים במערכת החינוך בישראל. בעבודה בנושא זה ניתן לעסוק בכל מה שנוגע לדרך שבה מוצג שוויון המינים בספרים שונים ובחוברות עבודה במערכת החינוך בישראל; מה קיים היום לעומת מה שהיה בעבר; כיצד תופסת מערכת החינוך את השוויון בין המינים בכתיבת מערכי שיעור ומערכים חינוכיים אחרים והאם עדיין קיימת אפליה.
נושאים נוספים לכתיבת עבודות אקדמאיות בתחום החינוך יכולים לעסוק בהגות ובפילוסופיה חינוכית. לדוגמא, ה"אני מאמין" החינוכי והפילוסופי של אישי חינוך בעבר ובהווה שתרמו להתפתחות מתודות בחינוך ולשינויים בתפיסה של גישות חינוכיות ישנות וליצירת גישות חינוך חדשות. דוגמא לעבודה בנושא זה: ברל כצנלסון ויחסו לחינוך ולהנחלת ערכים יהודיים.

זכויות אדם

זכויות האדם הן הרעיון המרכזי של הגישה הליברלית והגישה ההומניסטית, ובסיסן הוא הזכות לחירויות שונות לכל אדם ואדם באשר הוא אדם. בהתייחסות לתחום זה, לעיתים נעשה שימוש גם בביטוי זכויות האזרח.

עבודות אקדמאיות בנושא זכויות האדם עשויות לעסוק במגוון היבטים המתייחסים לזכויות טבעיות, חברתיות ופוליטיות. עבודות מחקר העוסקות בזכויות אדם יוגשו בעיקר במסגרת לימודי משפטים, אך גם במסגרת מדע המדינה, פילוסופיה ואף חינוך.
בתחום המשפטים נכתבות עבודות הבוחנות בעיקר את ההתנגשות שבין זכויות אדם לבין עקרונות אחרים, למשל, בחינת ההתנגשות בין זכויות האדם מול הצורך במאבק בטרור (פגיעה בזכות לפרטיות, חופש התנועה וכד'). בחינה זו יכולה להיעשות הן במסגרת של משפט המדינה והן במסגרת המשפט הבינלאומי.
לכל אזרח במדינה דמוקרטית יש זכויות אדם/ זכויות אזרח בסיסיות, זכויות אשר מעוגנות בחוק. בעבודות שייכתבו במסגרת לימודי
מדע המדינה, הכוללים לימודים על התנהלות מדינית ואזרחית, ניתן לבחון את יחסה של מדינה או מספר מדינות לנושא זכויות האדם. בחינה זו יכולה להיעשות באמצעות ניתוח של קבלת החלטות של המדינה בנושאים שונים, לדוגמא, בקביעה של מדיניות ביטחון או מדיניות הגירה.
ישנן מדינות בעולם בהן קיימת פגיעה בזכויות האדם, או קיים חוסר בחוקים המגבים ומגנים על זכויות אלו. מקרה קיצון של פגיעה בזכויות אדם הוא בקוריאה הצפונית למשל, או במשטר האפרטהייד בדרום אפריקה.

עבודה על זכויות אדם טבעיות תדון בזכויות אדם הנוגעות להבטחת החירות הפרטית של האדם והגנתו מפני כל סוג עריצות של שלטון. לדוגמא ניתן לכתוב עבודה אקדמית בנושא: הזכות לחופש הביטוי. ניתן לבחור נושא עבודה הרלוונטי לחופש הביטוי ובו מתוארים מקרים ספציפיים שבהם נפגע חופש הביטוי על ידי השלטון, או על ידי גורמים אחרים וכיצד החוק מגן על חופש הביטוי ובאלו מקרים.
בעבודה על זכויות אדם חברתיות ידון כותב העבודה בזכויות שהיישום שלהן דורש השקעה של משאבים חברתיים. עבודה אקדמית כזו יכולה לעסוק לדוגמא בזכות לחינוך. העבודה יכולה להתייחס לחוק חינוך חובה ובאפשרויות שמציע השלטון על מנת לספק שירותי חינוך ולימוד לכל אדם ואדם.
בעבודה על זכויות אדם פוליטיות ידון כותב העבודה בזכויות הפוליטיות שיש לכל אדם המתפקד כאזרח במדינה מתוקנת ודמוקרטית. מדובר למעשה בזכותו של אדם כאזרח להשפיע ולעצב את המערכת הפוליטית במדינתו על ידי השתתפות בבחירות דמוקרטיות או באמצעות התאגדות.

יום שני, 22 במרץ 2010

התנהגות צרכנים

לאחרונה גובר השימוש בכלים מתחום הפסיכולוגיה במחקרים העוסקים במנהל עסקים. דוגמא לכך היא מחקרים בנושא התנהגות צרכנים והגורמים המשפיעים עליה, מחקרים אשר עושים שימוש בכלים תיאורטיים ומחקריים מתחום הפסיכולוגיה. מטרתם של מחקרים אלה היא להגביר את המכירות באמצעות התאמת שיטת השיווק, שיווק ממוקד, ארגון המוצרים בחנות, ביצוע שינויים והתאמות במוצר וכד'.

עבודות אקדמאיות בנושא התנהגות צרכנים נכתבות בעיקר במסגרת לימודי מנהל עסקים. עבודות מחקר רבות נכתבות בנושא זה ובעת כתיבת עבודת מחקר ניתן להיעזר גם בחומר תיאורטי מעבודות מוכנות משנים קודמות. הדבר עשוי להיות לעזר רב בתהליך כתיבת המחקר שלכם. עבודות אלה עוסקות בכל מה שקשור להתנהגות הצרכנים וההחלטות שהם מקבלים בנוגע לרכישת מוצרים, שימוש במוצרים והיפטרות מהם, או מעבר ממוצר של חברה מסוימת למוצר של חברה אחרת.
בעבודה העוסקת בנושא זה יש להביא רקע תיאורטי ומודלים בהתנהגות צרכנים, סיבות פסיכולוגיות וסוציולוגיות לפעולה ההתנהגותית ודרך הפעולה וההחלטה ברכישת מוצרים. כמו כן, יובאו בעבודות גורמים ומשתנים המשפיעים על החלטת הצרכן לקנות ובאלו אמצעים שיווקיים ופסיכולוגיים ניתן להשפיע עליו על מנת לשנות את התנהגותו, בהתאם למוצרים בשוק ולבצע החלטה לרכוש דווקא מוצר מסוים על פני אחר.
בנושא התנהגות הצרכנים ניתן לערוך עבודות מחקר מסוגים שונים: עבודות לתואר ראשון, עבודות לתואר שני, פרו - סמינריונים, סמינריונים ואף דוקטורט. עבודות בתחום זה יכולות לעסוק בהתנהגות צרכנים לגבי מוצר אחד מסוים או בענף עסקי מסוים (לדוגמא, 'התנהגות צרכנים ברשתות מזון מהיר'); בניתוח תיאורטי (לדוגמא, 'גורמים קוגניטיביים בהתנהגות צרכנים') או בקשר שבין משתנים אחרים ובין התנהגות הצרכנים. ניתן גם לבצע מחקר שישווה את התנהגות הצרכנים על פי משתנים כמו גיל ו/או מין.
כפי שצויין, על העבודה לכלול תיאוריות ומודלים על מנת לבסס את המחקר ולתת לו תוקף.
במסגרת העבודה ניתן לעסוק בשאלות כמו: מהו צרכן או קונה, מה מאפייניו ומה דרך פעולתו. כמו כן, מדוע יש רצון לקנות מוצרים מלכתחילה, מה הוא הרצון לסיפוק צרכים ומה הגורמים הפסיכולוגיים לכך? במקרה זה ניתן להביא למשל את תאוריית הצרכים של מאסלו. ניתן להביא מספר מודלים או תיאוריות ולבצע את המחקר על פי אחת מהן.

התנהגות ארגונית

התנהגות ארגונית הוא תחום הנלמד במסגרת לימודי מנהל עסקים וכן במסגרת לימודי סוציולוגיה ארגונית. עבודות אקדמיות בנושא זה עוסקות בהיבטים השונים של ההתנהגות הארגונית. במסגרת תחום המחקר ייכתבו עבודות על השפעת יחידים, קבוצות ומבנים על ההתנהגות בתוך ארגונים, כל זאת על מנת בסופו של דבר ליישם את הידע לשיפור האפקטיביות הארגונית. משמע, במסגרת כתיבת עבודת מחקר בתחום התנהגות ארגונית, נבחן הקשר בין אפקטיביות ויעילות של הצלחה ארגונית, לבין שיפור התנאים של אלו שמרכיבים את הארגון ברמות השונות.

במסגרת העבודות ניתן לעסוק בתנאים הניתנים לעובדים בארגון כגורם השפעה על המוטיבציה שלהם לתרום לארגון, באם מדובר בתנאים כלכליים, תנאי רווחה ועוד.
כאשר ניגשים לכתיבת עבודת מחקר בנושא התנהגות ארגונית, בוחרים לרוב ארגון אחד על מנת לבצע עליו ועל האנשים הפועלים בו את המחקר. הניתוח נעשה על פי מודלים ותיאוריות בתחום זה העוסקים במוטיבציה, עבודות צוות וכו' (כמו למשל תיאורית המוטיבציה של ורום, תורת הצרכים של מקלילנד, התיאוריה הדו גורמית של Herzberg ועוד ועוד.
עבודה לדוג' בנושא התנהגות ארגונית יכולה לדון בהתנהגות ארגונית בסניף בנק כלשהו. על העבודה לכלול מבוא וראשי פרקים שיהוו הצגה תמציתית של תוכן עבודת המחקר. בכל פרק תהיה התייחסות לפן אחר של אופי האנשים המנהלים ומתנהלים בארגון וייבדקו הפרמטרים המשפיעים על תפקודם בתוך הארגון. בסיכום העבודה יוצגו המסקנות שיהוו הסבר והדגמה להשפעת האופי וההתנהלות של הארגון על עובדיו וכיצד כל זה משפיע על ההתנהגות של העובדים כלפי הארגון ויעילות הארגון כלפי פנים וכלפי חוץ.
כמו כן, מומלץ לכתוב בעבודה על כשלים ובעיות של הארגון להשגת המטרות הארגוניות שהציב לעצמו, כתוצאה מחוסר אפקטיביות של חלק מן הדרגים הפועלים בו והסיבות לכך. עוד יוצגו בעבודה, הצעות לשיפור יעילות הארגון ושינוי המדיניות הארגונית, על מנת להשפיע לטובה על העובדים בדרגים השונים בארגון וכך ליצור אפקטיביות והצלחה כוללת של הארגון.
סוג אחר של עבודות הן עבודות העוסקות היבטים תיאורטיים של הנושא ומתייחסות למודלים ולמחקרים שנערכו בנושא. עבודות אלה מסתמכות כמובן רק על ביבליוגרפיה ומקורות. עבודה שכזו יכולה לעסוק לדוג' בתיאוריות השונות לגבי עבודת צוות על היבטיה השונים.

הפרעות קשב וריכוז

הפרעת קשב וריכוז הינה הפרעה התפתחותית, ובשל שכיחותה הגדולה בקרב האוכלוסיה, עולם המחקר עוסק בה רבות. עבודות אקדמאיות בנושא הפרעת קשב, ייכתבו במסגרת לימודי פסיכולוגיה, במסגרת לימודי רפואה וכן בלימודי חינוך.

כשבאים לכתוב עבודה בתחום זה, חשוב לזכור שכבכל עבודה אקדמית, יש להקפיד על כללי כתיבה נכונים: עברית רהוטה (כתיב ופיסוק), ניסוח בהיר וממוקד, ציון מראי מקום וביבליוגרפיה וכו'.
מכיוון שהפרעות קשב וריכוז נפוצות בקרב רבים, גם עבודות מחקר רבות נכתבו בנושא עד היום והתחום ממשיך להיחקר במרץ. על כן ניתן למצוא עבודות מוכנות רבות בנושא, שבהן ניתן גם להיעזר בכתיבת העבודה שלכם. ניתן לאתר ספרים ומחקרים רבים בנושא, העוסקים בהיבטים שונים של ההפרעה ומאפייניה השונים. לאחר איסוף חומר רלבנטי לעבודה, יש לערוך אותו בהתאם לנושא המחקר הספציפי שנבחר. המקורות הביבליוגרפיים יסייעו להציג סקירת ספרות טובה.
בעת כתיבת עבודה אקדמית בנושא הפרעות קשב, ראשית יש לתת רקע ולהסביר מהן הפרעות קשב באופן כללי ומתוך כך לצאת אל נושא העבודה עצמו. בכתיבת עבודת פרו"ס, סמינריון או כל עבודה אחרת, יש להבחין בין הפרעת קשב וריכוז שכוללת היפראקטיביות (ADHD) והיא נפוצה מאד בקרב האוכלוסייה וכוללת רמות גילאים רבות, לבין הפרעת קשב וריכוז שאינה כוללת היפראקטיביות (ADD).

בכל עבודה שהינה עבודה אקדמית, תחילה יש ליצור תוכן עניינים שיכלול את סדר הדברים בעבודה. במידה ובחרתם, לדוגמא, בעבודה בנושא הפרעת קשב שתתמקד בדרכי הטיפול בהפרעה בקרב תלמידי בי"ס, יש לציין במבוא העבודה מדוע נבחר נושא זה ובאיזה אופן הוא ייחקר ומהי המטרה של המחקר. סקירת הספרות תעסוק בהפרעה באופן כללי, כולל התייחסות למקור שלה, לתסמינים, לאיבחון ולהשלכות חנוכיות וחברתיות שלה, כשניתן לערוך את הדברים בתתי -פרקים.
במידה ומדובר במחקר אמפירי ולא תיאורטי, ניתן לבצע סקר במדגם מייצג של אנשים הסובלים מן ההפרעה ולבחון את יעילותן של דרכי הטיפול בהם. בעבודה שכזו יוקדש חלק נפרד להצגת שיטות המחקר - מטרה, השערות, כלים ואופן ניתוח התוצאות. אם למשל אתם כותבים עבודה על הפרעות קשב בקרב סטודנטים, השאלות יסבבו סביב קשיי למידה במערכת האקדמית להשכלה גבוהה.

יום ראשון, 21 במרץ 2010

הערכת שווי חברות

הערכות שווי נערכות לחברות בשוק הפיננסי ומשמשות כלי הערכה פנימי, מענה לדרישות מס ולמטרות נוספות כמו חלוקת מניות בחברה.
הערכת שווי חברות הוא תחום הנלמד במסגרת לימודי חשבונאות ומנהל עסקים ובמסגרתו נערכות גם עבודת אקדמאיות בנושא. העבודות יעסקו בכל נושא הערכת סטטוס של חברה על פי מצבה הכלכלי ושוויה בשוק ההון. בכל חברה קיימת נבחנים מדדי ההצלחה והכישלון בעזרת פרמטרים כלכליים ועל פיהם נקבעת הערכת שוויה בשוק. הערכת שווי חברות היא דבר דינמי ומשתנה. חברה יכולה להיות שנה אחת במיקום ודירוג גבוה בהערכת השווי שלה ושנה לאחר מכן שוויה עשוי להיות נמוך עקב גורמים שונים המשפיעים על מצבה הכלכלי. הערכת שווי חברות היא דבר דינמי שמתבצע כל תקופה מסוימת ועוזר לאבחן את מעמדה של החברה בדירוג שלה, גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ.

עבודות מחקר בהערכת שווי חברות עוסקות ברוב המקרים בחברות מסוימות לגביהן מבוצעת הערכת שווי, על פי כל הפרמטרים. אך ניתן גם לעסוק בהיבטים מתודולוגיים של ההערכה, כמו מודלים, שיטות וכלים שונים לביצוע הערכות שווי (לדוגמא: גישת היוון זרמי המזומנים - D.C.F, גישת השווי הנכסי הנקי וגישת המכפיל).
לאחר בחירת החברה עליה יבוצע המחקר, יש לתת סקירה עסקית של החברה ושל פעילותה. ניתן, בהתאם לדרישות הקורס והמנחה, להביא רקע כללי על שיטות הערכה ועל מטרת הערכת השווי ומדוע הערכת שווי חברות יוצרת תשואה גבוהה וטובה למשקיעים. עיקר העבודה תהיה ההערכה עצמה והתוצאות של ניתוח הנתונים בכלים השונים. בעבודה בנושא הערכת שווי יש לציין את הכלים המרכזיים שנבחרו על מנת לבצע את ההערכה של החברה בה עוסקת העבודה. במסגרת הניתוח, ניתן להציג חישובים כמותיים בגרפים או טבלאות מסודרות.

בכתיבת עבודות בהערכת שווי חברות, ניתן להיעזר בביבליוגרפיה מתחום מנהל העסקים והחשבונאות. ניתן לאתר ספרות על ידי חיפוש לפי מילים הרלוונטיות לנושא העבודה במאגרי חיפוש אינטרנטיים רגילים ובמאגרי חיפוש אקדמיים ברשת.

נצרות

המחקר העוסק בנצרות, הדת המונותאיסטית הגדולה בעולם, מתפצל לתחומי משנה רבים ומגוונים. לפיכך, מטבע הדברים, עבודות אקדמאיות שיעסקו בנצרות יכולות להיכתב במסגרת לימודי היסטוריה, אך בשל עומק ומורכבות ההשפעה שלה, מתבצעים מחקרים גם מהיבטים של סוציולוגיה ומדע המדינה (יחסי הכנסיה והמדינה). בנושא זה נכתבות עבודות מחקר לתואר ראשון, שני, עבודות פרוסמינריון, עבודות סמינריון ודוקטורט.

מחקר אודות ההיסטוריה של הנצרות יכול להתמקד בתחילת הנצרות, שורשיה, נסיבותיה והתפשטותה ברחבי העולם. כמו כן, ניתן לכתוב עבודות אקדמאיות שיעסקו במחקר על הנצרות בתקופות שונות בהיסטוריה תוך התייחסות להיבטים פוליטיים, חברתיים וכלכליים במדינות שונות בעולם, במיוחד באירופה, שם היא צמחה כדת שלטת. לדוג', ניתן לכתוב עבודת מחקר על רדיפת הנוצרים הראשונים על ידי האימפריה הרומית, ולהתמקד בימיה הראשונים של הנצרות, כשעוד הייתה דת נרדפת, מה היו הסיבות לניסיונות לטרפד את כוחה כדת, מה היו הדרכים בהן השתמשה האימפריה הרומית כדי להילחם בדת ובנוצרים המאמינים הראשונים ומה היו ההשלכות לרדיפה זו. בעבודה כזו ניתן גם להתייחס לשינוי שחל בנצרות כאשר הפכה מדת נרדפת לדת "רודפת" וכיצד השתנה מעמדה.

בכתיבת עבודת מחקר ועבודות אקדמאיות שעוסקות בנצרות יש להיעזר בספרות מחקר רבה ומגוונת ככל הניתן, שתכלול גם מסמכים היסטוריים שנכתבו באותה תקופה עליה מתבצע המחקר בעבודה. כמובן שככל שהעבודה נכתבת במסגרת אקדמית מתקדמת יותר, כך עליה להסתמך על מקורות רבים ומגוונים יותר.

עבודות אקדמאיות בנושא נצרות ניתן לכתוב גם בתחום האמנות. לנצרות כדת הייתה השפעה גדולה על האמנות וההיסטוריה של האמנות, במיוחד בכל מה שנוגע לתקופת ימי הביניים ולתקופת הרנסנס. מסיבה זו, ניתן לכתוב עשרות רבות של עבודות מחקר על הנצרות והשפעתה על האמנות ביצירות רבות ובתקופות אמנות שונות, לא רק בתחום הציור, אלא גם בפיסול ובאדריכלות. עבודה לדוג' בנושא, שיכולה להיכתב גם כעבודת מחקר רגילה וגם כעבודת פרו-סמינריון וסמינריון: הצגת קדושים נוצרים באמנות הבארוק ביצירותיו של הצייר האיטלקי, קראבג'יו.
ניתן לכתוב גם עבודות אקדמאיות על נצרות בהיסטוריה של התאטרון, השפעת הנצרות על התאטרון וההיסטוריה של התאטרון. עבודה לדוגמא בנושא: שימוש התאטרון על ידי הנצרות ככלי פוליטי וחברתי רב השפעה בתקופת ימי הביניים באירופה.
כמו בכל עבודת מחקר, יש להקפיד בכתיבת עבודות מחקר על כללי הכתיבה האקדמיים המקובלים.

הערכה בחינוך

המושג הערכה בחינוך מתייחס באופן כללי להערכה של תלמידים ושל הישיגהם הלימודיים או להערכה מקצועית של צוותי החינוך (מורים, מהלים) ושל דרכי החינוך (תכניות לימודים). להערכה בחינוך יש מספר רב של תפקידים, משמעויות שונות וכלים מגוונים, המשתנים בהתאם למטרות ולצרכים של המשתמשים בה. ניתן לציין גם כי הערכה בחינוך מתחלקת להערכה חיצונית, דוגמת בחינות הבגרות, בחינות המיצ"ב, ולהערכה פנימית, הנערכת במסגרת הבית ספרית ע"י המורים והמנהלים. כבתחומים אחרים, מטרת ההערכה היא למעשה לבצע ביקורת על המצב הקיים ולהמליץ על דרכים לשיפור.

במסגרת לימודים גבוהים בחינוך יש לערוך גם עבודות אקדמאיות שיעסקו בנושא ההערכה בחינוך.

במסגרת עבודה בנושא הערכה בחינוך, יש להתמקד בנושא מחקר אחד שיעסוק בשיטת הערכה אחת או יותר ולפרט את סוג ההערכה המבוצע, מטרותיה, מהותה וכיצד מיישמים את השיטה בכדי לבצע הערכה.

עבודות מחקר בנושא הערכה בחינוך ניתן לערוך על ההיבטים השונים של הנושא. למשל, ניתן לדון בכל הנוגע לבדיקת הלמידה ושיפוט התקדמות התלמיד במסגרת חוק לימודיו. השיפוט לרוב ייעשה באמצעות הערכת התלמיד על פי ציונים שיקבל במקצועות השונים שהוא לומד במסגרת אקדמית כלשהי (בית ספר, קורסים, לימודי השכלה גבוהה ועוד). מעבר לכך ההערכה תתבצע על הבנה ויכולת של התלמיד להבין ולנתח מידע וכמו כן להפגין מיומנות וכישורי למידה.יש להתייחס גם לפרמטרים שונים של שיטות מדידה והערכה בחינוך, כמו השוואה בין שיטות שונות ושיטות של הערכה חלופית.

במידה והעבודה כוללת מחקר שטח, ניתן לערוך אותו באמצעות כלים כמו תצפית או שאלונים כשהמטרה היא לבחון את שיטת ההערכה של המושא החינוכי (תלמידים/ מורים/תכניות לימוד). כותב עבודת המחקר יכול לערוך ולהסיק מסקנות על סמך זאת.


כמו בכל עבודה אקדמית, יש לכתוב מבוא מסודר שיהווה מעין הצהרת כוונות של הכותב, ויכלול את מטרת העבודה או את שאלת המחקר והשערותיו. על העבודה לכלול חומר תיאורטי (סקירת ספרות) של מחקרים בנושא הערכה באופן כללי והערכה בחינוך בפרט. בסוף העבודה יוצג פרק דיון אשר יכלול את המסקנות בנוגע לשיטת ההערכה, השפעותיה וחשיבותה. כמו כן יש להביא רשימה ביבליוגרפית מסודרת שתציג את רשימת ספרות המחקר בה נעשה שימוש לכתיבת עבודת המחקר.

יום חמישי, 18 במרץ 2010

עבודות בהנדסת תעשיה וניהול

עבודת אקדמאיות בהנדסת תעשיה וניהול (או הנדסה תעשיתית) יוגשו במסגרת לימודי תעשיה וניהול בחוג להנדסה. תחום הנדסת תעשיה וניהול הינו מקצוע המנסה למצוא פתרונות יעילים להגברת קצב הייצור והעבודה בתעשייה. מטבע הדברים, התפתחות תחום הנדסת התעשיה והניהול התרחש בעיקר עם תחילת המהפכה התעשייתית בתחילת המאה העשרים, אז נוצר צורך לשפר תהליכים ארגוניים על מנת לשפר תפוקות ייצור, כדי ליצור תועלת כלכלית לארגון העוסק בפיתוח ובייצור. אם בתחילה התמקד התחום במכונות וציוד, הרי שכיום הוא מיושם גם לגבי האנשים בארגון (שירות, ניהול וכו').
ייחודו של התחום, בהשוואה לתחום מנהל העסקים, הוא בכך שכלי המחקר שלו מבוססים על מודלים מתמטיים ומדעיים. עם זאת, הוא אינו כולל רק תחומים ריאליים אלא גם מקצועות של מדעי החברה.

ניתן לכתוב מגוון רחב של עבודות מחקר בתחום הנדסת תעשייה וניהול, הן כעבודות פרו - סמינריון והן כעבודות סמינריון או כפרויקטים. העבודות יעסקו בתחומי המשנה השונים, כמו: הנדסת ייצור, העוסקת בשיטות לתכנון ופיקוח ייצור; ניהול פרויקטים; כלכלה וניהול פיננסי; מערכות מידע ואמצעים אלקטרוניים; חקר ביצועים; ייעוץ ארגוני; וכד'.
עבודה אקדמאית בנושא הנדסת תעשיה וניהול יכולה לעסוק גם בכל מה שנוגע להיבט ההנדסי של בטיחות בעבודה. למשל, בדיקה של ניהול בטיחות למהנדסים במטבח תעשייתי.

בכתיבת פרויקט מחקר בהנדסת תעשיה וניהול, ייבחר לרוב ארגון ספציפי אחד שעליו ייערך ניתוח ומחקר של אחד מהיבטי הפעילות שלו. לדוגמא: פרויקט להקטנת המקרים של מוצרים שתוקפם פג בחברת תנובה; שיפור מערכת המידע של בי"ח, שיפור וייעול של של מערך השירות בחברה, ניתוח לוגיסטי של ארגון במטרה למצוא פגמים ולתקנם, ועוד ועוד. במסגרת העבודה ניתן להביא גם ניתוח של מדיניות החברה, ניהולה ותהליכי הייצור שלה.
כמובן שכל ניתוח והצעה של חלופות ודרכי ייעול יתבססו על מודלים תיאורטיים וטכניקות מדעיות. המקורות לעבודה יובאו ברשימה ביבליוגרפית בסוף העבודה או לאחר פרק הנספחים.

עבודות בנושא המזרח התיכון

נושא המזרח התיכון הינו תחום מחקר רב תחומי ועוסק במדינות הנמצאות באיזור הגיאוגרפי שנקרא המזרח התיכון וגם באיזורים אחרים המושפעים מהנעשה בו.

לימודי המזרח בתיכון, כפי שהם נלמדים באקדמיה, עוסקים בקשת רחבה של נושאים כגון השפה והתרבות הערבית, דת האסלאם, היסטוריה של האיזור ואוכלוסייתו, פוליטיקה ויחסים בינ"ל באיזור, כלכלת המזרח התיכון, ועוד.

בהתאם לכך, עבודות אקדמיות העוסקות
במזרח התיכון נכתבות במסגרות אקדמיות שונות: בחוג ללימודי מזרח תיכון, בחוג למדע המדינה, בחוג להיסטוריה וכד'. בכתיבת עבודה אקדמית על המזרח התיכון יש להתמקד בחבל מדינות המתפרס בשטחים שמדרום, ממזרח ומצפון לים התיכון, עד המפרץ הפרסי.

המזרח התיכון עבר שינויים ותהפוכות רבות בעשורים האחרונים מבחינה מדינית, פוליטית וחברתית. בכתיבת עבודה אקדמית על המזרח התיכון, ניתן להתמקד במדינה אחת ולכתוב עבודת מחקר על אחד מן הפרמטרים למחקר הקשורים אליה, או לעסוק בנושא שנוגע לעולם הערבי בכלל או לאיזור כולו. כמו כן, ניתן לבצע מחקר שיעסוק בקשר בין מספר מדינות במזרח התיכון, המשמעות וההשפעה שלו על המזרח התיכון כולו וכיצד היחסים הדינמיים בין המדינות משפיעים על הפוליטיקה ועל הכלכלה של המזרח התיכון והעולם כולו.

ניתן כמובן לכתוב עבודות אקדמיות על סכסוכים במזרח התיכון, וכאלה כידוע לא חסר, בעיקר בנוגע למדינת ישראל והיחס עם שכנותיה הערביות. בעבודות מחקר בנושא זה, ניתן לנתח את התנהלות מדינת ישראל מול המדינות השכנות בשנים האחרונות, תוך שימת דגש על הקשר בין הסכסוך הישראלי - פלשתיני ליחס של המדינות הסובבות את ישראל.
המזרח התיכון מחזיק בכוח כלכלי רב והוא הנפט, מה שמשפיע על שאר מדינות העולם. בתחום זה ניתן להתמקד בניסיון של ארה"ב להשיג שליטה ו/או השפעה על המזרח התיכון ועל מקורות האנרגיה שבו, מתוך רצון להשיג כוח כלכלי. בהקשר זה ניתן לציין שקיימות גישות הרואות בפלישה לעיראק והתערבות ארה"ב ביחסי ישראל עם שכנותיה ובכלל, דוגמא לניסיון התערבות על רקע כלכלי שכזה.

דוגמא נוספת לעבודת מחקר בנושא המזרח התיכון הוא נושא ישראל ובעיית המים במזרח התיכון. בעבודות בתחום זה יש להתייחס כמובן לנתונים אודות מקורות המים עצמם (אקוויפרים, נהרות וכו') וניתן לעסוק במאבקים על שליטה על מקורות מים, ובמתחים טריטוריאליים, לדוגמא בין ישראל לסוריה בשליטה על מקורות המים באזור רמת הגולן בעשור האחרון.

עבודות בהיסטוריה

עבודות אקדמיות בנושא היסטוריה מוגשות במסגרת לימודי היסטוריה בחוג למדעי הרוח. היסטוריה היא תחום מחקר של התרחשויות שקרו בעבר. עבודות אקדמיות בתחום זה עוסקות בהיסטוריה של התרחשות או של מספר התרחשויות ספציפיות הקשורות אחת בשנייה, בנקודת זמן מסוימת בעבר.

היסטוריונים וחוקרים מבצעים את המחקר שלהם על סמך עדויות העבר, מסמכים, חפצים וכתובים אחרים. כמוהם, גם סטודנטים לתואר ראשון, תואר שני ודוקטורנטים יכתבו עבודות מחקר ב
היסטוריה, כאשר רובן ככולן יתבססו על ספרות המחקר שנוגעת לאירועים ההיסטוריים, שאותם הם בחרו לחקור ולנתח בעבודה האקדמית שלהם.
מכיוון שהיסטוריה היא תחום לימודים בעל התמחויות רבות בתקופות שונות, כל מגיש עבודת מחקר יכתוב עבודה שנוגעת לתקופה הרלוונטית שאותה הוא לומד במסגרת הקורס. מטבע הדברים אירועים היסטוריים קשורים זה לזה, לכן מומלץ לבחור נושא אחד שנוגע לסוגיה ההיסטורית שנבחרה, להתמקד בו ולהשתדל שלא 'להתפזר' לנושאים אחרים. לדוג': בעבודה בהיסטוריה על מלחמת העולם השניה קיימות אופציות בלתי נדלות לכתיבת נושאים לעבודה, ולא ניתן לכתוב עבודה אקדמית שתחקור את מלחמת העולם השניה כולה. חובה לבחור נושא אחד שנוגע למלחמה והשפעותיה. לדוג': במסגרת עבודה אקדמית בהיסטוריה על מלחמת העולם השניה, ניתן לעסוק בנסיבות לכישלון גרמניה בפלישה לברית המועצות (מבצע ברברוסה).

תחום משנה הינו תחום ההיסטוריוגרפיה (כתיבת היסטוריה). עבודות בתחום זה בוחנות בעין ביקורתית את הכתיבה ההיסטורית של כותבים וחוקרים, תוך בחינת נקודות המבט וההשקפות שלהם וכיצד אלה השפיעו על אופן פרשנותם את האירועים ההיסטוריים.

בכתיבת עבודה אקדמית בהיסטוריה יש להתבסס על ספרות מחקר שתכלול
מקורות רבים ככל הניתן - ספרים, מאמרים ומסמכים היסטוריים. ניתן להביא בעבודה מחקר שהתבצע על ידי חוקרים תקופה לא ארוכה לאחר האירוע ההיסטורי ולהשוות אותו עם מחקרים מודרניים שנכתבים היום על אותו אירוע. בצורה כזו העבודה תכלול מידע רבגוני, מפורט ויינתן תוקף לדברים הנכתבים בה.
מומלץ להיעזר בכתיבת עבודה אקדמית גם בעבודות מוכנות של סטודנטים משנים קודמות. המידע בעבודות קודמות עשוי להיות לעזר רב.
בתום העבודה יש לציין את כל המקורות בהם נעשה שימוש ברשימה ביבליוגרפית מסודרת ונכונה, על פי כללי כתיבת עבודה אקדמית.

הכנסת שינויים למערכת החינוך

כל שינוי במערכת גדולה הינו תהליך מורכב וכרוך בקשיים רבים. בהתאם, מחקר רב מוקדש לנושא השינוי בכלל ולשינוי הארגוני בפרט - לצורך בו, לאופן הנכון לביצועו ולדרך ההתמודדות עם הקשיים הכרוכים בו.
עם ההתפתחויות הטכנולוגיות, הכלכליות והחברתיות המהירות במהלך העשורים האחרונים ובעיקר בשנים האחרונות, גם מערכות החינוך בעולם בכלל ובישראל בפרט עוברות שינויים ואינן יכולות לשקוט על שמריהן. במקרים רבים, הכנסת שינויים למערכת החינוך היא כורח המציאות ונובעת מהשינויים החברתיים והכלכליים שחלים בכל מדינה ומדינה עם השנים והתקופות המשתנות שבהן אנו חיים. שינויים אלה יכולים להיות שינויים ארגוניים הקשורים לתחום המינהל החינוכי כמו אופן הניהול של בתי הספר ושינויים מבניים, או שינויים תוכניים כמו הכנסת מחשבים למערכת החינוך והכנסת תכניות לימודים חדשות.

במסגרת לימודים אקדמיים בתחום החינוך נדרשת גם כתיבת עבודות אקדמאיות בנושא הכנסת שינויים למערכת החינוך.
מחקר בנושא שינוי בחינוך והכנסת שינויים למערכת החינוך יתמקד בשינוי בתפיסה או בגישה חינוכית מסוימת, או בשינוי מערכתי-מבני, כמו לדוגמא מעבר לניהול עצמי של בתי ספר.
עבודות אקדמאיות בנושא הכנסת שינויים למערכת החינוך ייכתבו על שינויים שהוכנסו או שנעשה ניסיון להכניסם למערכת החינוך. לרוב, עבודה בתחום זה תעסוק בשינוי מסוים אחד, במשמעותו עבור מערכת החינוך, כיצד הוא הוטמע, מה הבסיס הרעיוני שעמד מאחוריו, והכי חשוב, מה הייתה השפעתה על מערכת החינוך, המורים והתלמידים. המחקר יבדוק האם השינוי אכן בוצע, האם ההשפעה שלו הייתה לטובה או לרעה, האם ובאיזה אופן היא שינתה את פני מערכת החינוך.
במסגרת עבודת מחקר על הכנסת שינויים במערכת החינוך, ניתן לכתוב גם עבודות שיתבססו על שינויים שהוכנסו במוסדות של החינוך הלא פורמלי, כמו לדוג', הכנסת שינויים בחוגים או מתנ"סים בערים מסוימות.
לאחר שבחרתם את השינוי/שינוייים אותם תרצו לחקור בעבודה האקדמית, יש לבדוק לעומק את השינוי ולהשתמש בספרות מחקר תיאורטית העוסקת בשינוי - הן בתחום החינוך והן שינוי ארגוני בכלל- שתסייע בהצגת מידע מקיף וממוקד על השינוי והמחשבה שעומדת מאחוריו. על מנת לאתר מקורות ניתן גם להיעזר גם במאגרי חיפוש באינטרנט.
כמו בכל עבודה אקדמית, יש להקפיד על כללי כתיבה נכונים ותקינים על פי הקריטריונים המקובלים לכתיבת עבודה אקדמית.

יום רביעי, 17 במרץ 2010

עבודות בחינוך - הוראה

עבודות אקדמיות בתחום ההוראה ייכתבו ויוגשו במסגרת לימודי חינוך. נושאי המחקר בתחום ההוראה הם בלתי נדלים ולכן קיימת אפשרות לכתיבת עבודות מחקר רבות ומקוריות, בין אם מדובר בעבודות מחקר לתואר ראשון, עבודות מחקר לתואר שני, פרו - סמינריונים, עבודות סמינריון ודוקטורט.
תחום החינוך מאפשר כתיבת עבודות עיוניות ועבודות מחקר שיעסקו באספקטים רבים ושונים של הוראה. ניתן לכתוב עבודות אקדמיות על סוגים שונים של הוראה בחינוך כגון: הוראה פרונטלית, הוראה בקבוצות הוראה מרחוק וכד'. כמו כן, ניתן לכתוב עבודות אקדמיות שיעסקו בגישות חינוכיות שונות של הוראה. בעבודות שיעסקו בגישות בהוראה ניתן לבצע סקירה היסטורית של גישות בחינוך שנהגו להשתמש בהן פעם ועברו מן העולם או התיישנו. כמו כן, ניתן לפרט את הנסיבות לשינוי שחל בהן בהתאם לצרכים והשינויים החברתיים שחלו באותה תקופה בה נהגו להשתמש בשיטות ההוראה. כן יוצגו בעבודה שיטות הוראה מודרניות ושינויים שחלים בהם חדשות לבקרים.
במסגרת העבודה יש להציג חומר תיאורטי רב ככל הניתן שיכלול תיאוריות שונות בחינוך הנוגעות לתחום ההוראה וכן פילוסופיות שונות בחינוך שיש להן קשר ישיר למהות ההוראה בתחום החינוך בכלל, וכיצד ההוראה ואופיה משפיעה על החברה בה היא פועלת, ובמיוחד על הילדים שמתחנכים על ברכי המחנכים.
עבודות אקדמיות אחרות שניתן לכתוב בנושא הוראה הן על היחס הישיר וההשפעה של המורים והמחנכים על התלמידים והשינויים והטלטלות שמקצוע ההוראה עובר בשנים האחרונות, לעומת מה שהיה בעבר. כמו כן, ניתן לכתוב עבודות אקדמיות בנושא הוראה בחינוך הפורמלי והוראה בחינוך הלא פורמלי.
דוגמה לעבודה בנושא הוראה יכולה להיות בנושא כגון: התמודדות מורים עם המעבר ללימוד בכיתה הטרוגנית מלימוד בכיתה הומוגנית. בעבודה כזו ניתן לערוך מחקר, שיכול להיות גם מחקר תצפיתי, אשר ינתח את ההשפעה של המעבר על המורה, כיצד שינויים בסוג אוכלוסיית התלמידים שעל המורה ללמד עלולים לגרום לנזק או תועלת באופן ההוראה. איזו הכשרה בתחום ההוראה עוברים המורים אם בכלל, על מנת להתכונן למעבר מסוג זה.

עבודות בנושא דת ומדינה

יחסי דת ומדינה הם למעשה יחסים בין שני מוקדים של כח פוליטי על הגמוניה, שליטה או השפעה. קונפליקטים ומאבקים בין השניים התקיימו עוד בימים של השלטון המלוכני באירופה והמשיכו להתקיים עם התפתחותה של המדינה הלאומית. בנימין נויברגר מציין כי במדינות שונות, ואף במקומות שונים באותה המדינה, קיימים דגמים שונים ומגוונים של הסדרים בין מוסד הדת ומוסד המדינה (http://www.openu.ac.il/Adcan/adcan37/adcan-33.html).

נושא דת ומדינה נלמד במסגרת חוגים כגון החוג למדע המדינה והחוג להיסטוריה. עבודות אקדמיות בנושא דת ומדינה יעסקו בקשר בין דת ומדינה בראי ההיסטוריה וכיום. נדמה כי דיונים ומחקר, כמו גם עבודות מחקר על דת ומדינה ישנם בשפע, אך תחום המחקר הזה רק הולך ומתפתח וקיימים נושאים רבים שניתן לכתוב עליהם עבודות ביחס לקשר שבין דת ומדינה.
בכל עבודה אקדמית שמגישים בנושא זה, ניתן לבחור מדינה או מספר מדינות ולבחון מהו אופי הקשר בין דת ומדינה, תוך התייחסות למודלים תיאורטיים. בעבודות מסוג זה יש להתייחס לגורמים ההיסטוריים וכן הגורמים הפוליטיים והמדיניים הקיימים בבסיס הקשר, ואלו השפעות הדדיות יש בין הדת לבין המדינה. ניתן לכתוב עבודות אקדמיות על מדינות בהן קיימת הפרדה מוחלטת בין הדת למדינה. במידה ובעבר הדת כן הייתה חלק מן השלטון במדינה, יוצגו הסיבות להפרדה שנוצרה ומה היה המקור להן. כן תפורט ההתנהלות של המדינה מול המוסדות הדתיים במדינה שבה לדת יש אוטונומיה והיא אינה מתערבת בענייני השלטון.
דוגמאות לעבודות מחקר בנושא דת ומדינה בעבר ובהיסטוריה המודרנית לא חסרות ולכן קיים היצע בחירה רב. בבואכם לכתוב עבודה בנושא זה, חשוב לזכור כי במידה ועורכים השוואה בין מדינות, יש לעשות זאת תוך התייחסות לסוג המשטר - דמוקרטי או דיקטטורי. לדוגמא, עבודה בנושא דת ומדינה במשטר דיקטטורי: "יחסי דת ומדינה בימי תקופת שלטונו של פרנקו בספרד"; ובמשטר דמוקרטי: "יחסי דת ומדינה בארה"ב - הימין האוונגלי ויציבות המשטר".

כבכל עבודה אקדמית, חשוב להקפיד על ציון מראי מקום מדוייקים וכן לצרף רשימה ביבליוגרפית מפורטת ושכתובה על פי כללי הכתיבה האקדמית.

דמוקרטיה וחינוך

דמוקרטיה וחינוך הינו שם ספר של ג'ון דיואי, העוסק בפילוסופיה הדמוקרטית של החינוך, ובעקרונות דמוקרטיים שיש ליישם בחינוך. תחום זה של דמוקרטיה וחינוך (או חינוך דמוקרטי) נלמד במסגרת לימודי מדעי החברה בחוגים לחינוך, פילוסופיה ואף מדע המדינה.

עבודות אקדמיות שיוגשו בתחום זה יעסקו בקשר ההדדי שבין דמוקרטיה לחינוך, בניסיון וברצון של מדינות לאפשר לאזרחים הפועלים בהן לחיות כאזרחים חופשיים וכן לתת להם את הכלים ואת הידע החינוכי לחיים, תחת משטר דמוקרטי. עבודות אקדמאיות בתחום דמוקרטיה וחינוך ישימו בעיקר את הדגש על החינוך לדמוקרטיה ואזרחות במדינה ואת הגישות השונות בחינוך ליישם זאת בצורה תקינה ונכונה. בנוסף, ניתן לבצע מחקר על יישומים בשטח של העקרונות הללו, כמו בחינה של בתי ספר דמוקרטיים.

במסגרת כתיבת עבודת מחקר בנושא דמוקרטיה וחינוך, קיימת חשיבות רבה לסדר וארגון בהתאם לכללי הכתיבה האקדמיים. תחילה, בעמוד שער, יוצג נושא העבודה. לאחר מכן, יוצג תוכן עניינים של פרקי העבודה: המבוא, כותרות ראשי הפרקים, תתי הפרקים, סיכום המחקר ורשימה ביבליוגרפית.
בפרקי העבודה, בין אם מדובר בעבודות פרו - סמינריון, בעבודות סמינריוניות או בדוקטורט, חשוב להביא חומר תיאורטי ומודלים תיאורטיים הנוגעים לתחום דמוקרטיה וחינוך. ניתן להביא תיאוריות פילוסופיות שונות של פילוסופים והוגים לאורך ההיסטוריה, אשר עסקו בפילוסופיה של החינוך ובחינוך לדמוקרטיה וכמו כן, ניתן להביא גישות מודרניות שקיימות כיום בחינוך לדמוקרטיה. הדבר המשמעותי ביותר, הוא הבאת מכלול נרחב של דעות על מנת לבסס את הנושא שנבחר כמחקר בעבודה.
דוגמא בולטת לנושא בתחום דמוקרטיה וחינוך היא: חינוך לדמוקרטיה בבית ספר. עבודה אקדמית בנושא זה יכולה לעסוק בגישות בחינוך לדמוקרטיה בסוגים שונים של בתי ספר. לדוג': חינוך לדמוקרטיה בבית ספר מסורתי, לעומת חינוך לדמוקרטיה בבית ספר שהוא מעצם הגדרתו, בית ספר דמוקרטי. בעבודה יוצגו תיאוריות בחינוך שרלוונטיות לכל סוג בית ספר ומה ה"אני מאמין" שלו. כמו כן, יוצגו בעבודה אופי הכשרת המורים בכל בית ספר לחינוך מסוג זה, וכן סוגים שונים של מערכי שיעור שמועברים בתחום.

עבודות בנושא דמוקרטיה וביטחון לאומי

קורס 'דמוקרטיה וביטחון לאומי' נלמד במסגרת החוג למדע המדינה והחוג להיסטוריה ומוגשות בו עבודות מחקר לתואר ראשון ושני, כולל עבודות פרו - סמינריון, עבודות סמינריון ודוקטורט. גם תזות לתואר שני ודוקטורט נכתבות בתחום זה.

עבודות אקדמיות בדמוקרטיה וביטחון לאומי יעסקו בנושאים הדנים בהתמודדות הדמוקרטיה עם הסכנות האורבות לנפילתה במדינה בה היא המשטר הקיים. המדובר בסכנות העלולות לפגוע בביטחון הלאומי של אותה מדינה וכתוצאה מכך לגרום לממשל הדמוקרטי להשתמש בחשש לפגיעה בביטחון הלאומי ככוח לפעולת הגנה מפני אוייבים, תוך פגיעה בזכויות האזרח וזכויות דמוקרטיות אחרות. כך שלמעשה, מדובר בדילמה שנוצרת בין ההשלכות של התמודדות עם בעיות של ביטחון לאומי, כמו טרור, ובין העקרון הדמוקרטי של שמירה על זכויות האדם והאזרח.
בכתיבת עבודה אקדמית בנושא דמוקרטיה וביטחון לאומי יש לשים דגש על הדילמה שהיא חלק מהתנהלות משטרים דמוקרטיים. עד כמה הם יכולים ומסוגלים לנצל את כוחם בשימוש בכוח לטובת הביטחון הלאומי, והיכן עובר הגבול בין שימוש תקין והולם בכוח שמוענק לדמוקרטיה להגן על עצמה, לבין ניצול יתר של הסמכות וכתוצאה מכך גרימה לפגיעה בזכויות האזרח.

ניתן לכתוב עבודות סמינריוניות בנושא דמוקרטיה וביטחון לאומי בהיבט היסטורי, לדוגמא: התמודדות מדינות המערב הדמוקרטיות עם השפעת מלחמת העולם השנייה על המבנה הדמוקרטי שלהן. בעבודה סמינריונית, או כל עבודת מחקר בתחום זה, יוצגו ההשפעות על המבנה הדמוקרטי שיצרה המלחמה על אותן מדינות, וכיצד החלטות שנוגעות לביטחון הלאומי של אותן מדינות, גרמו לערעור או חיזוק המשטר הדמוקרטי שלהן בימי המלחמה.
עבודות מחקר אחרות בנושא דמוקרטיה וביטחון לאומי הנוגעות למדינת ישראל ניתן לכתוב לדוגמא על 'הגבלת חופש העיתונות בתקופות מלחמה והשפעת הצנזורה על מעמדה של הדמוקרטיה בארץ'. העבודה תשים דגש על הסכנות שעלולה לגרום הדמוקרטיה בשימוש נכון, או ניצול יתר של הביטחון הלאומי, על מנת לשמור על הסדר הפנימי של המדינה, עד לכדי פגיעה ממשית בזכויות הציבור לדעת וחופש הביטוי. דוגמא לכך היא פרשת קו 300.

כאשר ניגשים לאסוף חומר ביבליוגרפי, ניתן לבצע חיפוש במאגרים האוניברסיטאיים ובאינטרנט, כאשר מקום טוב להתחיל בו הוא אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.

יום שני, 15 במרץ 2010

עבודות בנושא דמוקרטיה

דמוקרטיה, מעצם שמה, היא צורת משטר (שלטון העם). באופן כללי, במדינה דמוקרטית מתאפשרת השפעה של הציבור על השלטון ויכולת להחליפו (בכל מדינה באמצעות מנגנונים שונים), שמירה על זכויות אזרח ועל זכויות המיעוט, הפרדת רשויות ושלטון החוק.
במדינות בעולם המגדירות עצמן דמוקרטיות, ישנם ביטויים שונים ומגוונים של עקרונות דמוקרטיים. כך קיימות למשל דמוקרטיות ישירות, דמוקרטיות ייצוגיות וכד'. בהקשר הישראלי, עוסקת הספרות המחקרית גם במודלים תיאורטיים כמו הדמוקרטיה ההסדרית (ליפהרט, 1968, 1969) והאתנוקרטיה (יפתחאל, 2000).

נושא הדמוקרטיה הוא תחום מחקר רחב מאוד ויש לו היבטים פוליטיים, חברתיים, פילוסופיים, חינוכיים ועוד. התחום נלמד במסגרת לימודים אקדמית בעיקר בחוג למדע המדינה, אך לאחרונה גם כתחום בפני עצמו - 'לימודי דמוקרטיה'. בנוסף, תחום משנה הוא תחום החינוך לדמוקרטיה והחינוך הדמוקרטי.

עבודות בנושא דמוקרטיה יכולות לעסוק בתחום התנהלותן של דמוקרטיות ואופיין. לדוג': מדינת ישראל כמקרה מבחן למדינה דמוקרטית - האם היא עומדת במבחן המציאות. בעבודה ייבחנו השינויים שעברה המדינה, כמדינה דמוקרטית מיום היווסדה ועד ימינו אנו, תוך התייחסות לשסעים החברתיים הפוליטיים המרובים בה. ניתן לחקור בעבודה האקדמית את השינויים והתפניות שגרמו לערעור ההגמוניה הדמוקרטית במדינה, מה הסכנות שאורבות לה כיום ומה התחזיות לעתיד.
בכתיבת העבודה ניתן להיעזר בעבודות מוכנות שעוסקות בכל מה שנוגע ליציבות דמוקרטית, בין השאר במדינת ישראל, לדוגמא: עבודה סמינריונית על התמודדות דמוקרטיות עם קונפליקטים שיוצרות קבוצות אנטי דמוקרטיות פנימיות במדינה. עבודה אקדמית מסוג זה עשויה להיות לעזר רב בהכנת עבודת מחקר על הדמוקרטיה הישראלית, בכך שהיא עוסקת בגורמים שיכולים להקשות על יציבות המשטר ולערער אותו, עד כדי סכנה ממשית של נפילת הדמוקרטיה.
בעבודה אקדמית על דמוקרטיות אחרות שקיימות בעולם, ניתן לבצע מחקר שישווה בין שתי דמוקרטיות דומיננטיות, אורך הזמן שהן קיימות כדמוקרטיה, מה גורם להצלחתן כמשטרים כאלה וכו'. בעבודה יובאו מקרים שבהם יציבות הדמוקרטיה כמעט ונפגעה, ואלו מאמצים משקיעות המדינות בשמירה על הדמוקרטיה, אם בכלל.
לדוגמא, ניתן לערוך עבודה סמינריונית בנושא 'מדוע הדמוקרטיה היפנית יציבה יותר מהדמוקרטיה ההודית?'.

כמו בכל עבודה, יש להיעזר במקורות רבים ככל הניתן שיהוו רקע תיאורטי למטרת ביצוע מחקר ממצה ומדוייק. את המקורות יש להביא בסיום העבודה ברשימה ביבליוגרפית מפורטת, על פי כללי הכתיבה האקדמיים.

דיני תאגידים - עבודות אקדמיות

דיני תאגידים נלמדים במסגרת לימודי משפטים. הם מהווים חלק ממערך ידע בתחום המשפטים בכל מה שנוגע למשפט אזרחי בלבד.
עבודות אקדמיות בדיני תאגידים יעסקו בהגדרת התאגיד כגוף בעל ישות משפטית משל עצמו אשר מאפשר יצירת זכויות וחובות בתוכו. התאגיד מורכב ממספר עובדים רב, כשבראשו מנהליו. במדינת ישראל הוא מוגדר כחברה ולכן עבודות בנושא דיני תאגידים, יעסקו בחברות בארץ וחובת התנהלותן על פי חוק.

בבואכם לכתוב עבודות בנושא דיני תאגידים, יש לשים דגש בתהליך כתיבת העבודה על מטרתם וכיצד הם משפיעים על ההתנהלות של החברה אל מול העובדים והאוכלוסייה שהיא מספקת לה את שירותיה. מטרתם המרכזית של דיני תאגידים היא להתערב בין תאגידים לבני אדם ולאפשר על ידי כך את פעילותם הכלכלית של התאגידים. כמו כן, בעבודה אקדמית בנושא תאגידים, יש לפרט מה החשיבות של אותו דין הנוגע לתאגידים, כיצד הוא עוזר לפעילותו התקינה של התאגיד ומה נחיצותו. יש להציג בעבודה גם את הדעות המנוגדות לדיני התאגידים אשר מבקרות אותם, לפרט מה הביקורת וממה היא נובעת. ניתן להמציא מקרים בהם הוכנסו שינויים בדיני התאגידים בהתאם לביקורת שחלה עליהם ולחץ שהופעל לשנותם.

במסגרת כתיבת עבודה אקדמית על דיני תאגידים, יש להקפיד על כתיבת מבנה עבודה אקדמית מאורגן ומסודר, שיהיה על פי כללי הכתיבה האקדמית. ראשית, יש ליצור תוכן עניינים שיכיל בתוכו את סדר הדברים בעבודה: מבוא, ראשי פרקים, תתי פרקים, סיכום וביבליוגרפיה.
המבוא בעבודה יכלול הקדמה והסבר על נושא העבודה שנבחר, וכמו כן יפורטו במבוא ראשי הפרקים בקיצור ותתי הפרקים שמתלווים אליהם. במבוא תוצג טענת המחקר ושאלת המחקר, משמע מה רוצה כותב העבודה להוכיח במחקר, ולאילו מסקנות הוא שואף להגיע במחקרו.
ראשי הפרקים ותתי הפרקים יהיו מאורגנים על פי סדר לוגי וסיבתי וימחישו את תהליך המחקר שנעשה בעבודה, על פי ספרות המחקר שנאספה לכתיבת העבודה. בסוף עבודת המחקר יוצגו סיכום ומסקנות שייתנו מענה לשאלת המחקר והוכחה לטענת המחקר.
לבסוף תופיע רשימה ביבליוגרפית שתכלול פירוט של ספרות המחקר בה השתמשתם לכתיבת העבודה.

יום שישי, 12 במרץ 2010

עבודות במשפטים - דיני קניין

עבודות אקדמיות בתחום דיני קניין נכתבות במסגרת לימודי משפטים. עבודות אקדמאיות ב דיני קניין יעסקו בכל הנוגע לשיוך הנכסים לבעליהם המתאימים ולפיקוח משפטי ששומר על הסדר בנושא. ההחלטה מה היא זכות הקניין שונה מבחינה משפטית ממדינה למדינה ולכן קיימת חשיבות רבה, במידה ומגישים עבודות בתחום דיני קניין בישראל, למצוא חומר תיאורטי ומשפטי רלוונטי ומדויק.
כמו כן, יש להציג במסגרת העבודה כמה דעות שונות המפרשות את משמעות וחשיבות השמירה על דיני קניין בעיני המערכת המשפטית.

כמו כל עבודת מחקר מכל סוג שהוא וכן עבודות סמינריון ודוקטורט, קיימת חשיבות רבה לסדר וכללי כתיבה נכונים לעבודה אקדמית. ראשית יש ליצור שער מסודר עם נושא העבודה. לאחר מכן יובא תוכן עניינים שיציג את פרק המבוא, ראשי פרקים ותתי הפרקים בעבודה, פרק הסיכום והביבליוגרפיה.
מבוא העבודה האקדמית יהווה למעשה תקציר של העבודה המפרט את נושאי הפרקים בהמשך, מהי השערת המחקר ושאלת המחקר בתחום דיני הקניין ומה למעשה רוצה כותב העבודה להוכיח. שאיפות המחקר ומטרתה המרכזית של עבודת המחקר יובאו לידי ביטוי במבוא.
לאחר הצגת המבוא בעבודה, יופיעו על פי סידרם הפרקים, תתי הפרקים והחומר התיאורטי לתחום המחקר שיהיה בעיקרו משפטי עם מספר מקרים משפטיים של דיני קניין לדוגמא.
בתום העבודה יוצג פרק הסיכום שיכלול מענה לשאלת המחקר וביסוס להשערת המחקר המרכזית שהוצגו בתחילת העבודה, במבוא. רשימה ביבליוגרפית מסודרת של ספרות המחקר, בה נעזרתם לכתיבת העבודה האקדמית תופיע בעמוד האחרון של העבודה.

תחום משנה של דיני הקניין הוא תחום הקניין הרוחני העוסק בבעלות ובזכויות על פרי מחשבה של אדם, ולא על דבר מוחשי, לדוגמא, יצרות מוסיקליות, ספרים וכן המצאות ופטנטים. בתחום זה ניתן לכתוב עבודה, למשל, בנושא החשיבות שברישום קניין רוחני, שתעסוק בהבדל בין קניין רשום לכזה שאינו רשום - כיצד יכול בעל הקניין הרשום להגן על קניינו.

עבודות בדיני עונשין

דיני עונשין הם למעשה שורת חוקים שמטרתן היא החלטה על ענישה בעקבות מעשה פשע.
עבודות אקדמיות בתחום דיני עונשין מוגשות במסגרת לימודי משפטים והן עוסקות במשמעויות של הענישה הזו ומה מטרתה. הנושאים בעבודות אקדמיות בדיני עונשין יתמקדו באחת או יותר משמעויות שיש לדיני העונשין כגורם מכריע על שמירת הסדר החברתי. דיני עונשין הם גורם הרתעה לעבריינים, על מנת שלא יחזרו על מעשיהם ומטרתם לשמור על ההרתעה הציבורית ועל החוק והסדר הטוב. דיני עונשין מאפשרים למעשה להקדים תרופה למכה וניתן להעניש באמצעותם על מנת למנוע מפשעים להתקיים מלכתחילה.
מעבר לכוח ההרתעה של דיני העונשין, כוחם נמדד בסיכוי לעבריינים להשתקם לאחר ריצוי עונשם. ניתן להביא מקרים בעבודות שבהם המשמעות של דיני העונשין מועילה בכך (עבודות שירות לדוג' וכו').

במסגרת כתיבת עבודות מחקר או עבודות סמינריוניות בתחום דיני העונשין, ניתן לקחת עוד דוגמאות רבות להכרעות דין וגזרי דין שנפסקו על ידי בית המשפט ולנתח אותן, האם במקרים אלו הענישה הייתה צודקת בהחלטתה ובחומרתה.

במסגרת כתיבת עבודות סמינריון ועבודות אקדמיות מסוגים שונים בתחום דיני עונשין, קיימת חשיבות רבה ליצירת סימוכין ואמינות במחקר שמתבצע. מטרה מרכזית זו ניתן להשיג על ידי הבאת מקרים משפטיים מן העבר וההווה לדוגמא. כמו כן, קיימת חשיבות רבה להצגת שינויים שחלו בדיני עונשין עם השנים, מה גרם לשינוי ולתיקונים בחוק וכיצד הדבר השפיע ומשפיע על רמות הפשיעה בארץ בתחומי הפשיעה השונים. במידה ונוצר מצב שהינכם עוסקים באחד מדיני העונשין שחל בו שינוי משמעותי בחקיקה ביחס לשנים קודמות, יש להציג את הדין בשתי הוורסיות תוך השוואה בין השניים ושימת דגש על השינוי, משמעותו וחשיבותו.
דוגמא לעבודה אקדמית בנושא דיני עונשין היא למשל עבודה בנושא 'עונש המאסר מנקודת ראות בית המשפט' שתסקור פסיקות של מספר שופטי בית משפט בנושאים פליליים.

יום חמישי, 11 במרץ 2010

עבודות אקדמיות בדיני עבודה

משפט העבודה עוסק בהסדרה של עולם העבודה ויחסי העבודה בו. התחום נלמד כחלק מלימודי משפטים ויש לו גם נגיעה לתחומי הכלכלה (כלכלת עבודה) ומנהל העסקים (לימודי עבודה, יחסי עבודה וכד').

עבודות בנושא דיני עבודה עשויות לעסוק בנושא כמו הסדרת יחסי עובד - מעביד, כולל זכויות וחובות עובדים ומעבידים. בעבודה שכזו יפורטו הזכויות הללו ומה ההגנה שלה זכאי העובד הן מבחינה כלכלית והן כאדם. העבודה תכלול הצגה של מקרים בהם התקיימה הפרה של דיני העבודה המגינים על העובד, מה ניתן לעשות בעניין ומהן ההשלכות המשפטיות של הפרת דינים אלו.
התחום השני נוגע להסדרת היחסים בין ארגון עובדים למעביד בכל בנודע להסכמי עבודה, שביתות וכו', והתחום השלישי נוגע להסדרת יחסים בין ארגון עובדים לארגון מעבידים.

במסגרת לימודי דיני העבודה ייכתבו עבודות מסוגים שונים, בין השאר גם עבודות סמינריון. ניתן למקד את נושא העבודה האקדמית על אחד משלושת התחומים שהוזכרו לעיל ולבחור מקרים מייצגים שהגיעו לפתחו של בית המשפט, בכדי לבסס את המחקר התיאורטי בעבודה ולתת לו דוגמאות. על מנת שהמחקר יהיה אמין ובעל תוקף, קיימת חשיבות גדולה בהבאת מקרים ופס"דים כדוגמא. המקרים יוצגו בעבודה וינותחו על סמך דיני העבודה ועל סמך מקרים שנידונו בעבר ונגעו להפרת דיני עבודה.

כתיבת עבודה אקדמית צריכה להיעשות על פי כללים ונהלים מסודרים. במסגרת עבודת סמינריון ניתן, לדוגמא, לכתוב על זכויות עובד בתום סיום חוזה עבודה. עבודה בנושא זה תכלול כשלושה ראשי פרקים שידונו בזכויות אלו על פי חוק וכל ראש פרק יכלול שניים עד שלושה תתי פרקים, המתייחסים לפרק הראשי. מבוא העבודה האקדמית יכלול תקציר של העבודה כולה, המפרט במה יעסוק כל פרק. המבוא ישים דגש על שאיפות המחקר ומטרת עבודת המחקר המרכזית.
בהמשך יוצגו הפרקים ותתי הפרקים במלואם. בסוף העבודה יוצגו סיכום ומסקנות עבודת הסמינריון. העבודה תכלול רשימה ביבליוגרפית מסודרת שתפרט את ספרות המחקר בה נעזרתם לכתיבת העבודה.

עבודות בדיני נזיקין

עבודות אקדמיות בדיני נזיקין, יוגשו במסגרת לימודי משפטים, במסגרתם מועברים גם שיעורים בתחום המשפט האזרחי, שדיני הנזיקין הם חלק ממנו. עבודות בדיני נזיקין יעסקו בכל התחום הנוגע למצבים בהם נגרם לאדם נזק לגופו ו / או רכושו והוא מעוניין לבקש פיצוי ממי שגרם לו את הנזק. יש לציין כי עבודות שיהיו בתחום דיני נזיקין יעסקו לא רק בנזק פיזי שנגרם לאדם מגורם אחר, אלא גם בנזק נפשי (לשון הרע) שחווה התובע מאותו גורם. לכן סוגי המקרים שיובאו כדוגמאות בעבודות מחקר בתחום דיני הנזיקין, יעסקו גם בנזקים פיזיים וגם בנזקים נפשיים שנגרמו לכאורה למתלונן .

בכל נושא שייבחר לכתיבת עבודות מחקר בדיני נזיקין, יש להתייחס בכובד ראש במסגרת הדיון סביב הנושא הנבחר, האם הייתה אחריות כלשהי לגורם הנזק ולמה זכאי אותו האדם שלכאורה ניזוק מאותו גורם. דרך הצגת דיני הנזיקין הרלוונטיים לנושא הנבחר בעבודות, יש לנמק ולתת מענה לשתי שאלות מרכזיות אלו.

דוגמאות לעבודות סמינריון או עבודות מחקר שונות בנושא דיני נזיקין: תביעת נזיקין על ידי צד שלישי בשביתות, בחינת ההיבטים השונים של סוגיית תקרות הפיצוי בדיני נזיקין ועוד.
עם בחירת הנושא לכתיבת העבודה יש לאסוף ולמצוא כמה שיותר חומר תיאורטי רלוונטי שיכול לסייע בכתיבת העבודה. כך תוכלו ליצור מסגרת תיאורטית מסודרת ומבוססת שתוצג לאורך כל עבודת המחקר. קיימת חשיבות לביצוע מחקר שיציג תוצאות ומסקנות. פרק הסיכום של העבודה יתן למעשה מענה לשאלת המחקר שהוצגה בתחילת העבודה, במבוא לעבודה האקדמית.
רשימה ביבליוגרפית מסודרת היא תנאי הכרחי בעבודה אקדמית וכוללת את כל המקורות שבהם השתמשתם לכתיבת העבודה ולביצוע המחקר, כולל כמובן פסקי דין הקשורים לנושא. מומלץ, בעיקר בכל מה שנוגע לנושאים משפטיים כמו דיני נזיקין, להעזר במנחה העבודה וכן בעבודות מוכנות של סטודנטים. הן עשויות להיות לכם לעזר רב.

יום רביעי, 10 במרץ 2010

עבודות דיני משפחה

תחום דיני המשפחה נוגע לנושאים הקשורים להלך החיים במשפחה ובמקרים מייצגים שאופייניים למסגרת המשפחתית ומתקיימים בתוכה, כגון הורות, גירושין, דת, אפוטרופסות, ירושה ועוד. בישראל קיימות שתי ערכאות משפטיות העוסקות בתחום זה - האחת היא בית המשפט לענייני משפחה, והשניה היא בתי הדין הרבניים שבסמכותם הבלעדית טיפול בענייני נישואין וגירושין, ובסמכות מקבילה טיפול בעניינים אחרים היכולים להידון גם בבית המשפט לענייני משפחה. בנוסף, גם לשאר הדתות קיימת מערכת שיפוט דתית, כמו בית הדין השרעי למוסלמים.

עבודות אקדמאיות הנוגעות לדיני משפחה, ייכתבו במסגרת לימודי משפטים. ניתן לערוך עבודות אקדמיות בתחום דיני משפחה במגוון רחב של נושאים כאשר ההתמקדות היא בדינים עצמם או במקרי בוחן מסויימים בעלי השלכות משפטיות (דוגמת פס"ד נחמני). בכל מקרה, במסגרת כתיבת עבודות מחקר בדיני משפחה, יש להתבסס לעיתים גם על חומר תיאורטי סוציולוגי, בנוסף לחומר משפטי.

כבכל עבודה אקדמית, על עבודה בתחום זה לכלול שער שבו יוצג נושא העבודה, שם המגיש ותאריך הגשת העבודה, תוכן עניינים של פרקי העבודה וסעיפיה. על פרק המבוא לכלול תקציר של העבודה, המפרט במה יעסוק כל פרק, יציג את השערת המחקר ושאלת המחקר. למעשה, המבוא ישים דגש על שאיפות המחקר ומטרתה המרכזית של עבודת המחקר. בהמשך העבודה יופיעו הפרקים ותתי הפרקים ויכללו חומר תיאורטי ומידע הרלוונטי לנושא המחקר שנבחר בעבודת הסמינריון, או כל סוג עבודת מחקר אחר שיש להגיש.
בסוף העבודה יוצגו סיכום ומסקנות שבהם יינתן מענה לשאלת המחקר וביסוס להשערת המחקר המרכזית שהוצגה במבוא העבודה. בעמוד האחרון של עבודת הסמינריון יש להביא רשימה ביבליוגרפית מפורטת שתכלול את ספרות המחקר התיאורטית, ספרות משפטית, וכל מקור אחר בו נעשה שימוש לכתיבת העבודה (כולל מקורות עיתונאיים, דוחות וכד').
דוגמאות לעבודות אקדמאיות בנושא דיני משפחה: אחזקת הילדים לאחר וגירושין - חוק ופסיקה, דיני ירושה העוסקים בכל נושא חלוקת הירושה בין בני משפחה, לאחר פטירת היורש. אופציות משפטיות לתביעת הירושה, במקרים בהם אין הסכמה על החלוקה וכן הסדר המשפטי הנכון לחלוקתה.

עבודות בדיני מסחר בינלאומי

מגמות של גלובליזציה שהתגברו מאוד עם ההתפתחות הטכנולוגית במאה השנים האחרונות ושקיבלו חיזוק משמעותי עם התפתחות האינטרנט, הגדילו מאוד את הפעילות העסקית הבינלאומית של סחורות ושירותים. במקביל החלו מתפתחים כללים ודינים משפטיים שמטרתם לפקח ולהסדיר תחום זה.
עבודות אקדמאיות בדיני מסחר בינלאומי נכתבות על כל תחום המסחר הנוגע לסחר חוץ, חליפין ומסחר בינלאומי של סחורות ושירותים שונים מעבר לגבולות מדינות שונות. העבודות יעסקו בנושאי יבוא ויצוא סחורות, חוקיות סחר החליפין, דילמות בנושא, הפרת הדינים והשלכותיה.
ניתן לכתוב עבודות בנושא דיני מסחר בינלאומי שיכללו התייחסות לפן ההיסטורי של התפתחות משפט הסחר הבינלאומי. פן אחר עליו ניתן לכתוב עבודות מחקר ועבודות סמינריוניות בדיני מסחר בינלאומי, הוא התהליכים הפוליטיים והמשפטיים הכרוכים בסחר בינלאומי ומהם הדינים הנוגעים אליהם. במסגרת זו ניתן לעסוק באמנות בינלאומיות העוסקות במסחר בינלאומיות ומעמדן במדינות שאימצו אותן.

במידה והעבודה תעסוק באירועים היסטוריים במסחר בינלאומי, תהיה התייחסות בעבודה לדיני המסחר הבינלאומי שנגעו לתחום באותן שנים וכיצד דינים אלו תרמו להתפתחות המסחר והתנהלותו התקנית. בעבודות על ההיסטוריה של המסחר הבינלאומי יוצגו גם מקרים בהם הייתה הפרה של דיני הסחר הבינלאומי בעבר, וכיצד ההפרות הללו יצרו למעשה פיקוח מקיף יותר מבחינה חוקית ואיך הן השפיעו על התפתחות הדינים, יעילותם ואכיפתם, על מנת ליצור תנאי מסחר תקינים ומסודרים, לטובת רווחת המדינות שהיה ביניהן שיתוף פעולה מסחרי.

כתיבת עבודה אקדמית צריכה להיעשות על פי כללים ונהלים מסודרים. במסגרת עבודת סמינריון ניתן, לדוגמא, לעסוק בנושא המסחר האלקטרוני ברשת האינטרנט ואתרי מסחר כאמצעי ליצירת סחר חליפין ועידוד הצמיחה במשק. עבודה בנושא זה תכלול כשלושה ראשי פרקים וכל ראש פרק יכלול שניים עד שלושה תתי פרקים, המתייחסים לפרק הראשי. מבוא העבודה האקדמית יכלול תקציר של העבודה כולה, המפרט במה יעסוק כל פרק. המבוא ישים דגש על שאיפות המחקר ומטרת עבודת המחקר המרכזית.
בהמשך יוצגו הפרקים ותתי הפרקים במלואם. בסוף העבודה יוצגו סיכום ומסקנות עבודת הסמינריון. העבודה תכלול רשימה ביבליוגרפית מסודרת שתפרט את ספרות המחקר בה נעזרתם לכתיבת העבודה.

יום ראשון, 7 במרץ 2010

עבודות בדיני מיסים

דיני מיסים נלמדים במסגרת לימודי משפטים וגם במסגרת לימודי ראיית חשבון, חשבונאות וייעוץ מס. במסגרת לימודיהם, על סטודנטים הלומדים תחומים אלה לערוך עבודות אקדמיות שיהיו עבודות מחקר לתואר ראשון, תואר שני, עבודות סמינריון ועוד. עבודות אלו נוגעות למיסים השונים המוטלים במדינת ישראל ולפן המשפטי שלהם. במדינת ישראל מוטלים מיסים מסוגים שונים כגון: מס הכנסה, מס רכישה, מס ערך מוסף ועוד. מבחר הנושאים לכתיבת עבודה אקדמית בנושא דיני מיסים בישראל הוא בלתי נדלה. קיימים דינים וכללים רבים בתחום, הנוגעים לחברה הישראלית. כמו כן, ניתן לכתוב עבודות גם על דיני מיסוי בארצות זרות.
כאשר ניגשים לכתוב עבודה אקדמית בתחום דיני מיסים, יש להתייחס במבוא של העבודה בהרחבה, לסוג המיסוי שנבחר, כיצד הוא מתקיים על פי חוק, מה הם תקנותיו ומה השינויים שחלו באותו חוק עם השנים. כמו כן, ניתן לכתוב עבודות בתחום דיני מיסים, שיעסקו בנושאים שקשורים להחלטות הטמונות בדיני המיסים עצמם וכיצד הם משפיעים חברתית, כלכלית ואישית על כל אזרח במדינה.
במסגרת כתיבת העבודה האקדמית יש לנתח מקרים משפטיים שנוגעים לדיני מיסוי, מה היה התהליך המשפטי, ומה היו תוצאותיו. יש לציין בעבודות האם המקרים הללו גרמו לשינוי בחשיבה כלפי אופי דיני המיסוי, והאם היה גם שינוי כתוב בהם, עקב המקרים המשפטיים שיצרו דילמות משפטיות בדיני המיסוי.
במסגרת כתיבת עבודות אקדמיות בנושא דיני מיסוי, יש להקפיד על כללי כתיבה תקינים וסדר עבודה נכון. יש לכתוב תוכן עניינים שיציג את הפרקים של עבודת המחקר ותתי הפרקים הנלווים אליהם, מבוא מסודר שיהווה תקציר של תוכן העבודה. לאחר מכן, יוצג כל פרק ופרק ובו יופיע החומר התיאורטי שיכלול חומר משפטי ומקרים מייצגים בתחום דיני המיסוי ותוצאותיהם.
בסוף העבודה יוצגו סיכום ומסקנות וכן רשימה ביבליוגרפית מסודרת שתציג את רשימת הספרות המחקרית בה נעשה שימוש לכתיבת העבודה.
דוגמאות לעבודה אקדמית בנושא דיני מיסוי: רשלנות של עורכי דין בעסקאות מס במקרקעין, פטור ממס רכישה על פי תקנות מיסוי מקרקעין, חוק מס ערך מוסף: היבטים שונים של המס, הצורך בו ומטרותיו.

עבודות בדיני חוזים

דיני חוזים הינו תחום הנלמד במסגרת לימודי משפטים. עבודות אקדמיות בתחום דיני חוזים, יעסקו בנושאים הנוגעים למקרים שבהם המערכת המשפטית מתערבת ומחייבת בני אדם לעמוד בהתחייבויות החוזה אשר נתנו עליו את אישורם. עבודות אקדמיות בנושא דיני חוזים יכולות לעסוק במקרים שבהם החוזה לא היה ניתן לאכיפה משפטית ומקרים שבהם החוזה כן היה ניתן לאכיפה משפטית. במקביל לדיון במקרים האלו, יובאו הדינים המשפטיים הנוגעים למקרים הספציפיים שיוצגו בעבודות.
במסגרת עבודות בדיני חוזים, מגישים סטודנטים למשפטים עבודות מסוגים שונים, ובין השאר גם עבודות סמינריון. על מנת שהמחקר יהיה אמין ויהיו סימוכין לאותם דיני חוזים, קיימת חשיבות רבה להבאת מקרים לדוגמה, שהתרחשו בישראל ובעולם לאורך השנים. בכתיבת העבודה קיימת גם חשיבות להצגת השינויים שחלו בדיני החוזים לאורך השנים, עקב שינוי חשיבה משפטית. לדוג': אם כתבתם עבודה על אחד מדיני החוזים שכתובים בחוק, אך חלו בו גלגולים שונים וקיימים הבדל ותיקונים בין החוק בעשור הקודם, לבין החוק הנוכחי היום, יש להציג את אותו דין, בשתי הוורסיות שלו. כך תיצרו בעבודה השוואה ותוכלו לפרט מה היה השינוי ומה משמעותו וחשיבותו בהיבט המשפטי והחברתי גם יחד.
בעבודות בנושא דיני חוזים, יוצגו מקרים שבהם חופש החוזים מאפשר ליצור הסכמה חוזית אם בכתב או אם בעל פה ותוכנו הוא על פי הסכמת שני הצדדים שחותמים עליו ומסכימים אתו. העבודות יציגו מקרים שבהם חוזים אינם תקפים מסיבות שונות ומשונות, גם אם הם נחתמו בעל פה או בכתב.
עבודות אקדמיות לדוג' בנושא דיני חוזים: הגדרת עושק בדיני חוזים. בעבודה אקדמית מסוג זה יש לנתח את העושק, כפי שהוא מוגדר בדיני חוזים, והאם קיימים מקרים משפטיים שיש אפשרות להצדיקו.
דוגמה נוספת לעבודה אקדמית בדיני חוזים: מהי הפרת חוזה. העבודה תעסוק במקרים בהם יש חשד להפרת החוזה, מה נחשב להפרה ומה לא, מה המשמעויות החוקיות במקרה של הפרת חוזה.
בכתיבת העבודה יש להקפיד על סדר לוגי ומחקרי נכון, בהתאם לכללי הכתיבה האקדמית: מבוא, ראשי פרקים מסודרים, סיכום ומסקנות המחקר ורשימה ביבליוגרפית, וכן ציון מראי מקום לכל אורך הטקסט.

יום שבת, 6 במרץ 2010

עבודות בדיני חברות

דיני חברות הינו תחום הנלמד במסגרת לימודי משפטים. עבודות בנושא דיני חברות יעסקו בתחום הנוגע לניהול חוקי של חברות, ארגונים ותאגידים קטנים כגדולים, תוך התייחסות לחוק החברות. העבודות יסקרו דינים אלו, יציגו כשלים ועבירות על החוק וכן בקרה ופיקוח באמצעות על פעילותן התקינה והשוטפת של החברות.
דיני חברות מהווים חלק לימודי חשוב ובמסגרתו סטודנטים למשפטים מגישים עבודות אקדמיות, עבודות סמינריון ועבודות מחקר מסוגים שונים. העבודות האקדמיות ייכתבו על דיני חברות ספציפיים וינתחו את הרעיונות המרכזיים והחשובים שעומדים מאחורי דינים אלו. כמו כן, במסגרת כתיבת העבודות יוצגו מקרים משפטיים שהתרחשו וכן יובאו ההחלטות הסופיות ופסקי דין רלוונטיים.

עבודה אקדמית בתחום דיני חברות, בין אם מדובר בעבודת מחקר לתואר ראשון או שני ובין אם מדובר בעבודת סמינריון, תיכתב על פי כללי כתיבה מסודרים ותקינים של עבודה אקדמאית. חשיבותה של כתיבת עבודה אקדמאית בצורה תקינה וברורה היא משמעותית, מכיוון שחלק מהציון מתבסס על כתיבה תקינה של העבודה על פי כללים אלו.
ראשית, יש ליצור עמוד שער מסודר שיכלול את תאריך הגשת העבודה, נושא העבודה ופרטי מגיש העבודה. לאחר מכן יוצג תוכן העניינים שיכלול את ראשי הפרקים ותתי הפרקים. ראשי פרקים יהיו על פי סדר רציף והגיוני של עבודת המחקר. לאחר תוכן העניינים יוצג מבוא העבודה שיכלול הסבר על נושא העבודה ותמצית אופי המחקר והנושאים שיוצגו בו. בסוף העבודה יבוא פרק סיכום ומסקנות שיסכם את נושא העבודה וייתן מענה לשאלת המחקר.

דוגמה לעבודה אקדמית בנושא דיני חברות: 'משטר זכויות ההצבעה בחברות'. עבודה בנושא זה תדון בחשיבות זכות ההצבעה על החלטות שמתבצעות בנוגע לעתידה ופעילויותיה של החברה; מי הם מקבלי ההחלטות בחברה ובמה הם שונים מנושאי משרה אחרים; האם ההגבלה על זכות ההצבעה בחברה יוצרת פגיעה בזכויות עובדים אחרים בחברה, והאם זכות הוטו היא חוקית ו/או מוסרית. עבודות נוספות שניתן לכתוב בתחום דיני חברות יכולות להיות על שיתוף עובדים בבעלות על החברה - האם נכון או לא. כמו כן, ניתן לכתוב על דיני חברות שנוגעים לפירוקן של חברות עקב כישלון כלכלי או ארגוני. לדוג': זכויות בעלי התפקידים האמונים על פירוק החברה.

יום חמישי, 4 במרץ 2010

עבודות בדיני ביטוח

כמו כל הנושאים הנלמדים במסגרת לימודי משפטים, גם דיני ביטוח מהווים חלק ממערך הידע שסטודנטים למשפטים חייבים ללמוד. במסגרת לימודי משפטים, מוגשות עבודות אקדמאיות רבות הנוגעות לחוק ומשפט, ובין השאר יוגשו נקודתית עבודות אקדמאיות ועבודות סמינריוניות גם בסוגים שונים של דיני ביטוח.

בתחום דיני הביטוח ניתן לערוך עבודות שיעסקו בהליכים משפטיים ותביעות ביטוח בנושאים כגון: ביטוח חיים, ביטוח פנסיוני, ביטוח בריאות וכדומה. העבודה תתמקד באירוע ביטוחי מסויים או בדילמה משפטית הקשורה לענייני ביטוח, כאשר יש לכלול כמובן התייחסות לדינים ולחוקים הרלבנטיים וכן לפסקי דין קודמים הנוגעים לנושא העבודה, תוך ניתוח המקרה והצגת החלטת בית המשפט ופסק הדין. כמו כן ניתן לכתוב עבודות אקדמאיות המנתחות לעומקם את דיני הביטוח מבחינה משפטית ועשויות לכלול דיון בדילמות שנוצרות, במצב המצוי והרצוי ובמשפט משווה (השוואת המצב המשפטי לארץ לזה שבמינות אחרות).

במסגרת נושא העבודה האקדמית שייבחר, יש לכתוב עבודה שתהיה מאורגנת על פי כללי הכתיבה של עבודות אקדמיות. ראשית, יופיע תוכן עניינים ובו יוצגו ראשי פרקים של העבודה האקדמית על פי סדר נכון שיציג את דרך המחקר באופן קולח ונכון. המבוא בעבודה יכלול הקדמה והסבר על נושא העבודה, תקציר של ראשי הפרקים שיוצגו ומטרתם. בעבודה סמינריונית יוצגו ראשי הפרקים, כאשר לכל פרק יהיו שניים או שלושה תתי פרקים הנוגעים לנושא המרכזי של ראש הפרק. בסיום העבודה יוצגו סיכום ומסקנות שיכללו את מסקנות המחקר, רשמים וניתוחים וכן תשובה לטענת מחקר שהוצגה בראשית העבודה, במבוא.

בסוף העבודה הסמינריונית תובא רשימה ביבליוגרפית מפורטת של החומר שבו נעשה שימוש על מנת לבצע ולכתוב את המחקר התיאורטי של העבודה האקדמאית.
מספר דוגמאות לעבודות אקדמאיות בנושא דיני ביטוח: סקירת סוגי ביטוח בריאות במדינת ישראל, יתרונות וחסרונות. העבודה תציג באופן כללי את החוק המתייחס לביטוח בריאות במדינת ישראל, זכויות וחובות של האזרחים במדינה בנושא. כמו כן יופיעו בעבודה דוגמאות לסוגי ביטוח בריאות שונים שמציעות חברות הביטוח השונות. האם הן עומדות בקריטריונים של דיני הביטוח, והאם יש מקום לפגם בתנאי ביטוח הבריאות שהן מציעות, לעומת החוק הקיים במדינה. במסגרת כתיבת העבודה, ניתן לדון במקרה אחד, או מספר מקרים שנוגעים לתביעות שהוגשו עקב הפרה של דיני ביטוח ותוצאותיהם.

יום שלישי, 2 במרץ 2010

עבודות בנושא גלובליזציה

גלובליזציה היא אחד מהנושאים המדוברים והמתוקשרים ביותר בימינו. גלובליזציה היא מצב בו מתקיים קשר הדוק ומשמעותי בין מדינות וחברות ובאמצעותו מתחזקים הקשרים הפוליטיים, התרבותיים ובעיקר הכלכליים. מדובר במגמה שהתחזקה באופן משמעותי במהלך המאה העשרית ובמסגרתה העולם כולו הופך להיות "כפר גלובלי" קטן והקהילות בעולם ניזונות משווקים עולמיים שונים.
לאורך ההיסטוריה האנושית חלו מגמות בעלות אופי 'גלובלי' ('איזורי' - למעשה) שאפיינו בעיקר אימפריות גדולות שחלשו על שטחים גיאוגרפיים רבים. כפי שציינו, הגלובליזציה התחזקה בעיקר במאה העשרים, וזאת עם ההתפתחות הטכנולוגית הרחבה והמהירה והתפתחותם של אמצעי התקשורת.

לתופעת הגלובליזציה יש השפעות והשלכות כמעט על כל תחום וחוקרים אכן עוסקים בה כמעט מכל היבט אפשרי: סוציולוגי (השפעות חברתיות כמו תנועות נגד ו'גלוקליזציה'/עולמקומיות), פוליטי (לדוג' - השפעה על מדינת הלאום), עסקי (ניהול בינלאומי), כלכלי (כלכלה בינלאומית) וכו'.
בעבודות אקדמיות בנושא ניתן לעסוק בהשפעות הגלובליזציה ובמקומות שונים בעולם שבהם היא באה לידי ביטוי.
עבודות אקדמיות בנושא גלובליזציה נכתבות חדשות לבקרים והמידע הרב שיש בנושא מאפשר לכתוב עבודות מחקר רבות ומקוריות על נושאים הקשורים לגלובליזציה. במסגרת כתיבת עבודת מחקר אקדמית ועבודות סמינריוניות בגלובליזציה, יינתן הסבר מורחב על פשר התופעה, מאפייניה ותיאוריות הנוגעות לגביה.
בעבודה סמינריונית לדוג' בנושא: גלובליזציה - האם היא מקטינה או מגדילה את השוויון בין בני אדם במדינות שונות, יילקחו מספר מדינות, כל אחת מתרבות ומיקום גאוגרפי אחר על הגלובוס. במסגרת עבודת המחקר, יוקדש פרק המציג את תהליכי הגלובליזציה שעברה כל מדינה ומדינה בתוך עצמה. פרק אחר בעבודה האקדמית ירחיב על הקשרים הגלובליים שנוצרו בין המדינות השונות. בעבודה יפורטו הקשרים כלכליים, התרבותיים והפוליטיים שנוצרו, כיצד הם מסייעים להתפתחות כל מדינה והחברה שמתקיימת בה. כמו כן תוצג בעבודה ההשפעה השלילית שיכולה להיות לתהליכי הגלובליזציה על המדינות השונות.

במסגרת כתיבת עבודות על גלובליזציה יש להביא תיאוריות מחקר שונות שנותנות סימוכין למידע שנכתב בעבודת מחקר, על מנת לבסס אותו. מומלץ לחפש מידע על גלובליזציה והשפעותיה, גם באמצעות קטלוג הספריות. כמו כן, ניתן למצוא מידע רב ועשיר על הנושא ברשת האינטרנט.

יום שני, 1 במרץ 2010

עבודות בגישור

גישור הינו כלי אלטרנטיבי ליישוב של סכסוכים ובו גורם ניטרלי אחד מגשר בין שני הצדדים על מנת ליישב את חילוקי הדעות השונים, או המחלוקת העיקרית שעומדת בינם.
עבודות אקדמיות בנושא גישור נכתבות במסגרת לימודי משפטים, בקורסים של גישור או במסגרת לימודים נפרדת של יישוב סכסוכים וגישור. עבודות מחקר בתחום הגישור יעסקו ביישוב סכסוכים ובהתמקדות באופי המחלוקת והדרך שבה המגשר נוקט על מנת לטפל בה ולפתור אותה. אדם המוגדר כמגשר אינו חייב להיות בעל השכלה משפטית, אולם אלו הלומדים משפטים, צריכים להיות מעורים גם בתחום הגישור, ובמסגרת זו גם להגיש עבודות אקדמיות בנושא.
במסגרת בחירת נושא לעבודת מחקר אקדמית בתחום הגישור, ניתן לגשת למקרה גישור שאינו משפטי או לקחת מקרה משפטי שהתבקש על ידי המערכת המשפטית להפוך להיות מקרה גישור. פניה לגישור במקום להליך משפטי נעשית גם עקב עומס הדיונים המוטל על המערכת המשפטית ולעיתים גם מתוך אמונה (ותקווה) כי להליך הגישור סיכוי טוב יותר להגיע ליישוב הסכסוך. במידה ודנים בהליך גישור שהגיע מתוך מערכת המשפט, יש להציג בעבודה את הסעיף בחוק הדן בסמכות בית המשפט להפוך דיון משפטי למקרה גישור.
כמו כן ניתן לכתוב עבודות שיעסקו לא רק בנושאי גישור ספציפיים, אלא בתחום הגישור על פניו השונים, או על מהותו במקומות שונים בעולם.
דוגמא לעבודה סמינריונית בנושא: הבדלים בגישור בין מדינות מזרח אסיה למדינות אירופה. בעבודת הסמינריון יינתן מבוא כללי שיציג את העבודה ומה היא כוללת, וכן את שאלת המחקר עליה באה העבודה לענות. בהתייחס לדוגמא זו לנושא לעבודה, יעסוק הפרק הראשון בגישור באופן כללי, בפרקים שלאחר מכן תבוצע השוואה תרבותית בין שני האיזורים ודיון בהיבט התרבותי בגישור וניהול סכסוכים. בחלק האחרון והמרכזי ייערך ניתוח השוואתי בהיבטים השונים של נושא הגישור, ויוצגו החסרונות והיתרונות של ההליך.
בסיכום עבודת הסמינריון יובא פרק סיכום ומסקנות בו יינתן מענה לשאלת המחקר המרכזית על ידי הצגת המשתנים השונים שנותחו בעבודה במסגרת ההשוואה שנעשתה על הבדלי הגישור בתרבות המזרח ותרבות המערב.
במסגרת כתיבת העבודה יש להיעזר בספרות מחקר שמכילה חומר תיאורטי על הקוד האתי של תחום הגישור והאתיקה המקצועית של המגשר וכן חומר משפטי שיכלול חוקים הרלוונטיים באופן ישיר ועקיף לתחום הגישור.

עבודות בגזענות

השימוש במילה גזענות נפוץ בשיח הציבורי, העולמי וגם המחקרי. מימדי הגזענות אף הם אינם שוכחים. בשל היות הגזענות תופעה שמתפרסת לאורך ההיסטוריה האנושית, גם כתיבת עבודות אקדמיות בנושא גזענות היא עניפה ולכן עבודות המחקר השונות יכולות להתבסס על פני טווח נרחב של תקופות בהיסטוריה ועל עמים ועדות שונות שחוו גזענות מכל סוג שהוא. בנוסף, ניתן לקחת את הגזענות כנושא לעבודה אקדמית בפני עצמו ולבדוק כיצד המחקר המדעי מתייחס אל תופעת הגזענות לאורך השנים ומה החשיבות שיוחסה לו בעבר, מבחינת המודעות לנושא וההתייחסות של אומות העולם השונות בנוגע אליו.
קורסים בנושא גזענות מתקיימים במסגרת לימודי סוציולוגיה אנתרופולוגיה מדעי המדינה וכו', כשבכל תחום ייבדק הנושא מהיבט אחר. לדוג', עבודה שתיכתב במחלקה למדע המדינה יכולה לעסוק בקשר שבין גזענות ללאומיות וללאומנות.

בבואנו לכתוב עבודה אקדמית, עבודת סמינריון או דוקטורט בנושא גזענות ניתן לעסוק בנושא גם מן הבחינה ההיסטורית, לבחון מגמות גזעניות בחברה מסויימת או לבחון את התופעה בעיניים סוציולוגיות. על העבודה לכלול סקירה של תופעת הגזענות ולציין נקודות המסבירות את מהות הגזענות בבסיסה. לא יהיה זה מפתיע שברוב העבודות והמחקרים, אם לא בכולן, תיכלל התייחסות לגרמניה הנאצית, לנאציזם ולתורת הגזע הנאצית.
בהמשך תהליך כתיבת העבודה האקדמית, יש להביא פרקים שיעסקו בנושא הספציפי שנבחר לעבודה. כל פרק יתייחס לאספקט אחר של נושא העבודה. ניקח לדוג' עבודת סמינריון בנושא: "גזענות כלפי אפרו - אמריקנים במדינת מיסיסיפי בארה"ב בשנות החמישים". פרק אחד יעסוק במגבלות שהוטלו על אפרו - אמריקנים בכל מה שנוגע לאפשרויות תעסוקה במדינה, בהגבלות שהוטלו על אפשרויות נגישות בסיסית, כמו איסורים על נסיעה בתחבורה ציבורית בחברת אלו שאינם באותו צבע עור. פרק נוסף יכול לעסוק בתנועות שפעלו כנגד האפליה, כמו התנועה לזכויות האזרח.
במסגרת כתיבת עבודת המחקר, ניתן גם לערוך השוואה בין מימדי הגזענות ותופעותיה בעבר וכיצד היא באה לידי ביטוי כיום.

באיסוף החומר והכתיבה, רצוי להיעזר בכמה שיותר מקורות ספרות היסטוריים למחקר, ולציין אותם כמובן ברשימה ביבליוגרפית מפורטת. המקורות עשויים לכלול תיאוריות באנתרופולוגיה, סוציולוגיה ואף מתחום הפסיכולוגיה.