עבודות.קום

יום שני, 31 במאי 2010

עבודות בתקשורת המונים

עיתונים, ספרות, רדיו, טלוויזיה, קולנוע ואינטרנט הם אמצעי תקשורת המגיעים לקהל יעד נרחב מאוד ומכונים 'תקשורת המונים'. קיים תפקיד חשוב ומרכזי לתקשורת ההמונים בהעברת מידע לציבור ובהשפעה של המידע על תפיסת המציאות ועיצוב דעת הקהל.

מטרתן של עבודות אקדמאיות בנושא תקשורת המונים תהיה לבחון את השפעת אחד מאמצעי תקשורת ההמונים על עיצוב ותפיסת דעת הקהל. בכתיבת העבודה יש להתמקד בנושא אחד שאותו רוצים לבחון ולהיעזר בחומר תיאורטי שיבסס את שאלת המחקר של העבודה, בכלל זה תיאוריות ומודלים שונים של תקשורת המונים כמו המודל של פיסק, של יעקובסון, לאסוול ואחרים, והגדרות שונות של תפקידי תקשורת המונים כמו סיקור, בידור, גיוס, וכד'. בכלל זה נכללים חדשות, פרסומות, תעמולת בחירות, סקרים שונים המתפרסמים בתקשורת ועוד.

ניתן גם להשוות את אמצעי התקשורת השונים ואת השפעתו של אחד לעומת השפעתו של השני, לדוגמה השפעת האינטרנט על חשיבות וקידום השירה לעומת השפעת העיתונות, או השפעת הפרסומות בקולנוע לעומת השפעת הפרסומות בטלוויזיה, וכד'.
בעבודות שאינן רק תיאורטיות-עיוניות יבוצע גם מחקר, שמטרתו לבחון את שאלת המחקר באופן אמפירי, כאשר מחקר כזה ייעשה בעיקר בעבודות סמינריוניות או עבודות תזה או דוקטורט בנושא תקשורת המונים. דוגמאות למחקרים: בחינת השפעת קריאת הכותרות הראשיות בכתבה עיתונאית לעומת ההשפעה שנוצרת לאחר קריאת גוף הכתבה; השפעת דפוס ההצבעה בבחירות לכנסת לפי צפייה בתעמולת הבחירות בטלוויזיה לעומת ההשפעה שנוצרת לאחר קריאת מצעי המפלגות השונות; וכדומה. את תוצאות הנתונים שיופקו מהמחקר יש לשלב בגוף העבודה בפרק שיוקדש למחקר ולתוצאותיו; ולניתוחי הנתונים בפרק שלאחריו. כמובן שיש לציין את המחקר וחשיבותו במבוא לעבודה, שבו יוצג הרקע לנושא וחשיבותו, שאלת המחקר עצמה, הדרכים לענות עליה (בין השאר, המחקר שנעשה), סקירת הספרות שבה נעשה שימוש כדי לבסס את הנחות המחקר. על המבוא להיות קצר ותמציתי ותכליתו היא רק לתאר מה ייכתב בהמשך.

מקורות העבודה יכללו, מטבע הדברים, גם ידיעות עיתונאיות, כתבות טלויזיה וכד'.

יום ראשון, 30 במאי 2010

עבודות בספרות

סיפורים, ספרים וספרות הם חלק חשוב בכל תרבות ומדובר למעשה באמנות בה המכחול היא המילה הכתובה.

ברשומה זו נתייחס בקצרה לספרות כתחום לימוד אקדמי, ונציין מספר סוגים של עבודות שעוסקות בתחום זה ונערכות במהלך הלימודים. בעבודות אקדמאיות בספרות ניתן לעסוק במגוון רחב של נושאים ותתי-נושאים, בין אם מדובר בעבודות לתואר ראשון, לתואר שני, עבודות פרו - סמינריון (פרו"ס), עבודות סמינריון וכו'.

עבודות בספרות יכולות לעסוק בסוגים שונים של ספרות: שירה, מחזות, ספרות לועזית וספרות עברית. כמו כן, ניתן לכתוב עבודות בספרות שיתמקדו בתקופות שונות בהיסטוריה, כמו למשל עבודה בספרות על יצירות בתקופת הרנסנס או עבודה בספרות על המחזאות החלוצית של ראשית קום המדינה.
עבודות עשויות לבצע ניתוח ספרותי על פי כלים ספרותיים (מוטיבים ספרותיים, דימויים וכד') או לחקור ייצוגים של היבטים מסוימים בספרות (סטריאוטיפים, פמיניזם, ייצוג האחר, ביקורת חברתית, מסרים פוליטיים וכד').

להלן מספר דוגמאות לסוגים של עבודות ונושאים ספציפיים:
* ניתוח היבטים מסויימים ביצירה (שיר, סיפור, ספר) או בסוג של ספרות (ילדים, רומנים וכד') - לדוגמא: המוסיקה כמרכיב תימטי בספר "ג'ז" של טוני מוריסון, בדידות או סטריאוטיפים מיניים בספרי ילדים, ייצוג השואה בספרות העברית, אהבה ומשפחה ביצירות של עגנון וביאליק.
* ניתוח השוואתי בין יצירות של יוצר אחד או בין יצירות של מספר יוצרים - לדוגמא: השוואת שירי שבח בין משוררי שירת ימה"ב; השוואה של עיצוב הדמויות ב"אל תיגע בזמיר" ו"התפסן בשדה השיפון".
* ניתוח ספרותי מנקודות מבט שונות (סוציולוגית, פסיכולוגית וכד') - לדוגמא: התגבשות האישיות עפ"י הספר "יש ילדים זיגזג"; ניתוח אישיות לפי חמשת צירי הד.אס.אמ לדמות הראשית בסיפורו של שי עגנון "הרופא וגרושתו".
המקורות הביבליוגרפיים לעבודות בספרות הם, ראשית כל, כמובן היצירות עצמן. מעבר לכך, ניתן להשתמש ספרות מחקר, מאמרים, ביקורות ספרותיות, ואף אתרי אינטרנט. חשוב לציין כי שימוש באתרי אינטרנט חייב לניות שימוש מושכל, תוך התייחסות לאופי האתר (מסחרי, אקדמי, עיתונאי).

עבודות בנושא סמים ונוער

להתמכרות לסמים ולבעיות הרבות והמגוונות הנובעות מכך, יש מאפיינים ייחודיים כאשר מדובר בבני נוער ובמתבגרים. מהנתונים המתפרסמים עולה תמונה עגומה של עלייה במספר בני הנוער המשתמשים בסמים וירידה מדאיגה עוד יותר של גיל המשתמשים. בנוסף לייחוד של קבוצת הנוער, יש לציין כי קיימים גם מאפיינים מיוחדים לאוכלוסיות נוער שונות: חילוני, דתי, נוער עולה (מהגרים), יהודי, ערבי וכו'.
הגופים העוסקים בנושא ומעורבים בהיבטים השונים שלו הם רשויות הרווחה (מרכזי טיפול, מרכזי גמילה ושיקום וכד'), גורמי אכיפת החוק, מערכת המשפט, מערכת החינוך ועוד.

המחקר האקדמי בתחום השימוש בסמים בקרב בני נוער - בארץ ובעולם - עוסק בהיבטים של הסיבות לתופעה, מאפיינים שלה, השלכות ודרכי טיפול. הנושא נוגע לתחומי הרפואה, החינוך, הקרימינולוגיה, הפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, כאשר כל דיסציפלינה בוחנת את הנושא מנקודת ראותה: רפואה ופסיכולוגיה - בחינה של גורמים פיסיים במוח להתמכרות, השלכות פסיכולוגיות ובריאותיות של סמים וכד'; חינוך - אמצעי מניעה וטיפול בילדים ונוער במסגרות החינוך השונות וכד'; קרימינולוגיה - בחינת עבריינות נוער הנובעת מצריכת סמים וכד'.
כך, עבודות (ברמות השונות - פרו"ס, סמינריון וכו') העוסקות בנושא סמים ונוער יתייחסו להיבטים הללו, כל אחת בהתאם למסגרת הלימודית בה היא נכתבת.

דוגמאות לעבודות:
עבודה שתבחן את הקשר בין צריכת סמים לבין התאבדויות בקרב בני נוער, תנסה לבדוק אם אכן קיים קשר כזה. הבדיקה יכולה להיעשות באמצעות סקירת מקורות קיימים, או גם באמצעות מחקר שיבצע כותב העבודה, באמצעות בחירת מדגם, העברת שאלונים וניתוח סטטיסטי.

בעבודה אקדמית יש להקפיד על הצגת שאלת מחקר אותה מבקש כותב העבודה לבדוק במהלך העבודה. במידה ומדובר בעבודה מחקרית, יש לציין את שיטות המחקר, כולל שדה המחקר, אוכלוסיית המחקר וכלי המחקר. בפרק הסיכום יוצגו המסקנות שנובעות מתוצאות המחקר.
הפרק האחרון של העבודה יהיה פרק רשימה ביבליוגרפית שיכלול את כל המקורות, על פי סדר אלפאבתי, בהם נעשה שימוש בעבודה. בנוסף, בכל מקום במהלך הטקסט בעבודה שבו הובא נתון, ציטוט או חומר ממקור אחר, יש להקפיד על ציון מראי מקום כנרש על פי כללי הציטוט.

מקור מידע אינטרנטי:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/SamimTabakAlcohol/samim/

סיפורת ישראלית

המושג 'סיפורת ישראלית' או 'סיפורת עברית' מתייחס לכתיבת פרוזה (סיפורים קצרים, נובלות ורומנים) בשפה העברית. העיסוק בתחום זה כולל התייחסות הן ליצירות עצמן והן לסופרים, כמובן בהקשר הישראלי-עברי. ניתן לציין כמובן כי הספרות הישראלית באופן כללי וסופרים ישראליים רבים זוכים להכרה, פרסום ופרסים רבים גם בעולם, וספרים רבים מתורגמים לשפות זרות. על קצה קצהו של המזלג ניתן לציין את אפרים קישון, עמוס עוז, דוד גרוסמן וסייד קשוע.

תחום זה נלמד במסגרת לימודי ספרות, וגם במסגרת לימודי עריכה לשונית, בלשנות עברית ואף קולנוע (יצרות סיפורת ישראליות שעובדו לסרט קולנוע). גם סטודנטים הלומדים לתארים בתחומים שונים בתכלית, עשויים לעסוק בסיפורת ישראלית במסגרת קורסים כלליים או תכניות העשרה.

כבכל תחום אקדמי, גם בנושא זה יש לערוך עבודות, כאשר היקף העבודה ייקבע בהתאם למסגרת הלימודים (תואר ראשון/שני; קורס סמינריון, פרו"ס, סמינר וכד').
בעבודות ניתן לעסוק בניתוח 'מקרו' של הסיפורת הישראלית ככלל, על פי תקופות שונות או על פי סופרים מסוימים (לדוג', ספרות נשים) או ניתוח רוחבי (לדוג', סיפורת ישראלית העוסקת בשואה; מגמות ושינויים בדמות האישה בסיפורת הישראלית מקום המדינה ועד שנות האלפיים).
דוגמאות נוספת לניתוח רוחבי: מיתוס יוסף טרומפלדור בספרות הילדים הישראלית. בעבודה ניתן לבדוק כיצד בא לידי ביטוי המיתוס של יוסף טרומפלדור בספרות הישראלית ובספרות העברית וניתן גם לבדוק זאת גם ביחס לספרות הלימוד והקריאה לילדים ולנוער.
בבחינה של היבטים מסוימים בסיפורת הישראלית ניתן לבדוק למשל: סיפורת ישראלית שנוגעת בהוויה הצבאית בתקופה החלוצית או מאפיינים של כתיבה פוסט מודרנית בסיפורת הישראלית בשנות התשעים של המאה העשרים.

ישנה אפשרות להתמקד בסופר ישראלי שחי ופעל בתקופה מסוימת ולעסוק ביצירתו תוך ניתוח דמותו ואופיו של אותו סופר ביחס ליצירתו בתקופה מסוימת ובהקשר להשפעות החברתיות שבהשראתן פורסמו כתביו. למשל, עבודה אקדמית על הסופר עמוס עוז ויחסו לעיר ירושלים תוך השוואה בין הרומנים: "מיכאל שלי" ו"סיפור על אהבה וחושך".

סין

לסין מתייחסים גם כ"ענק המתעורר", בהתייחס לעליית מעמדה בעולם הגלובלי, בעיקר בהיבט הכלכלי, אך גם בהיבט הפוליטי. יש שיאמרו אולי שהענק כבר ער לגמרי...

סין, כתחום מחקרי, היא חלק מלימודי מזרח אסיה. מדובר במחקר רגיונלי (איזורי) הבוחן אספקטים שונים של מקום גיאוגרפי - חברה, פוליטיקה, תרבות, היסטוריה וכו'.
עבודות אקדמאיות בלימודי מזרח אסיה דנות בתרבויות השונות ובמדינות הקיימות באזור מזרח אסיה. סין היא אחת מהעתיקות בתרבויות העולם ובמסגרת כתיבת עבודות מחקר בלימודי מזרח אסיה, סין היא נושא שיש לגביו שפע של מקורות עליהם ניתן להתבסס בכתיבת עבודות אקדמיות על מדינה זו. התרבות וההיסטוריה של סין היא נרחבת ועתיקה, כך שניתן לכתוב עבודות מגוונות שיעסקו באספקטים שונים של מדינה זו.
היבטים אלה יכולים להיות: היסטוריה של סין, אמנויות בסין, כמו יצירות אמנות או תיאטרון, או הכלכלה הסינית.

לאחר שנבחר נושא לעבודה, למשל אמנות סינית, יש למקד את העבודה בנושא ספציפי עליו תיכתב העבודה האקדמית. למשל, בחירה של אמן סיני מוכר וכתיבת עבודה שתתבסס על חייו ויצירתו, או סקירה של השפעות על האמנות הסינית.

דוגמא: עבודה על מלחמת סין ווייטנאם שפרצה בסוף שנות השבעים. עבודת המחקר תעסוק באחת מן המלחמות בהיסטוריה של סין ותבחן את שורשי הסכסוך והגורמים לפרוץ הקרבות תוך התייחסות לרקע ההיסטורי, התהליכים הבין לאומיים והמקומיים ואנשי המפתח במלחמה זו. המחקר שיתבצע בעבודה זו יקיף את התפתחות המלחמה, סיבותיה, המהלכים ההיסטוריים שהובילו לכך וכמובן את תוצאות המלחמה. בעבודה יופיעו ההשפעות שחלו על סין כמדינה בעקבות מלחמה זו וכיצד מאזן הכוחות העולמי הושפע מכך.

בעבודה על תופעת הגלובליזציה והשפעתה על סין יתבצע מחקר על השפעת הגלובליזציה על מדינה זו, תוך התייחסות למאפיינים הייחודיים של המשטר הסיני, שמנסה לנהל מדיניות קפיטלסטית מהבחינה הכלכלית, וקומוניסטית מבחינת המשטר והחברה. בעבודה יוצגו תיאוריות שונות הקשורות לגלובליזציה שאותן יהיה ניתן ליישם כמקרה מבחן. כלומר, כיצד והאם בכלל היא משפיעה על סין ומה התחזיות העתידיות לכך בנושא.

סטייה חברתית

אחד המושגים המתייחסים להתנהגות החברתית האנושית הוא 'סטייה חברתית'. המושג מתייחס לכל התנהגות המפרה נורמות חברתיות מקובלות. מעצם ההגדרה ניתן להבין כי מדובר במושג מאוד יחסי ותלוי חברה ערכים ותרבות. כך, התנהגות מסוימת עשויה להיות מקובלת בקבוצה חברתית אחת ובלתי מקובלת בקבוצה אחרת (לדוגמא, הרג אדם נחשב ברוב המקרים כסטייה, אך ישנם חריגים: כובד המשפחה במסורת הבדואית, הוצאה להורג בארה"ב וכד').
היחסיות היא גם בזמן - הומוסקסואליות נחשבה בעבר כסטייה חברתית חמורה, אך כיום, לפחות בחברות מסוימות, הדבר אינו כך.
ההתנהגות ההפוכה מסטייה חברתית הינה קונפורמיות חברתית.

עבודות העוסקות בהיבטים שונים של נושא זה נכתבות במסגרת לימודי מדעי החברה, ובעיקר סוציולוגיה וקרימינולוגיה.
בעבודות אקדמאיות בנושא סטייה חברתית ניתן לעסוק בסטייה חברתית בתרבות מסוימת תוך הקבלה של אותה התנהגות לתרבות אחרת בה התנהגות זו נחשבת לגיטימית.

דוגמאות לעבודות בנושא: אלימות ומאפייניה בחברה הישראלית כסטייה חברתית. בעבודה בנושא זה ניתן לבחון את יחסה של החברה הישראלית לסוגים שונים של אלימות ומופעיה השונים. בעבודה ניתן לבדוק סוגי אלימות בשכבות גילאים שונות בחברה הישראלית כגון: אלימות בקרב ילדים, בקרב בני נוער, אלימות פוליטית וכד'.
בעבודה על הומוסקסואליות והפיכתה מסטייה חברתית לנורמה חברתית בחברות מסוימות, יתבצע מחקר על השינוי התפיסתי שחל לגבי הומוסקסואליות וכיצד השתנתה התפיסה הרווחת בחברה של סטייה זו בכך שהיא הפכה לנורמה מקובלת ולגיטימית בחברות שונות.

יש להקפיד על ציון מראי מקומות בכל פעם שתצוין הערה או נתון מסוים שמבוססים על ציטוט מתוך ספרות המחקר שמופיע בעבודה או הסתמכות על תיאוריה שמופיעה בעבודה על מנת לבסס את המחקר. בנוסף, יש לצרף לעבודה רשימה ביבליוגרפית של כל המקורות. מקור לדוגמא:

אדד, מ' (1980). "האלימות בהיבט אינטגרטיבי". עבריינות וסטייה חברתית, ח', 22-5.


בתהליך כתיבת העבודה, מלבד העזרה שניתן (ורצוי) לקבל מן המנחים/מתרגלים, ניתן להיעזר בעבודות מוכנות אותן ניתן להשיג באינטרנט.

סוציולוגיה ארגונית

סוציולוגיה ארגונית היא תת תחום בתוך מדע הסוציולוגיה החוקר את התופעה הארגונית על שלל סוגיה והיבטיה השונים, במטרה להבין את אופן פעולתם של ארגונים. ההתמקדות היא במבנים ובתהליכים ארגוניים וביחסים שבין הארגון ובין המשתתפים בו, בין הארגון לסביבה ובהשפעה שלהם על יכולת הארגונים להתקיים ולהצליח תחת תנאים שונים.

מחקר בסוציולוגיה ארגונית יתמקד בחקר הארגון שהוא תת חברה אנושית הפועלת להגשמת יעדים חשובים ומטרה משותפת, תוך התמקדות במאפיינים של ארגונים שונים ובתהליכים דינמיים שמתקיימים בארגון שמהווה מערכת של יחסי גומלין בין היררכיות שונות של המרכיבים את הארגון.
הנושאים בהם עוסק התחום הם: תיאוריות בחקר ארגונים, תרבות ארגונית, ניהול ידע בארגונים, הבדלי מגדר בניהול, פיתוח ארגוני, ייעוץ ארגוני, למידה ארגונית, הערכת עובדים והערכת פרויקטים, פיתוח הדרכה, העברת סדנאות ארגוניות, ניהול משאבי אנוש וכו'.

עבודות אקדמיות בסוציולוגיה ארגונית עשויות לעסוק במשתנים כמו לחץ ושחיקה ושביעות רצון של עובדים, מחויבות ארגונית ונטיית העובד לעזוב את הארגון, והשפעות של שינוי ארגוני על מחויבות ארגונית. בעבודות על ארגונים ספציפיים שונים כגון: בנקים, חברות הייטק, חברות ביטוח ועוד יתנהל מחקר על ההתנהגות הארגונית הספציפית בתוך הארגון, ההיררכיות השונות הקיימות בארגון וכיצד הן משפיעות על מערכת היחסים בין העובדים בדרגים השונים. העבודות יבדקו כיצד אופי הארגון והייחוד שלו משפיע על אפקטיביות העבודה בארגון ועל רווחתו הכלכלית.

חומר ביבליוגרפי לעבודות בתחום זה ניתן למצוא במקורות העוסקים בסוציולוגיה, פסיכולוגיה, משאבי אנוש וכד' (ספרים, מאמרים וכד'). ניתן גם למצוא חומר תיאורטי רב בנושא גם על ידי גלישה ברשת האינטרנט שמספקת גישה קלה ונוחה ומשאבי מידע רבים שניתן להיעזר בהם לאיסוף חומר תיאורטי. כמו כן, ברשת האינטרנט קיימת גישה קלה לספריות אוניברסיטאיות ולמידע אקדמי, כמו גם למאמרים מכתבי עת אלקטרוניים, ארכיוני עיתונות שונים ועבודות אקדמאיות מוכנות בנושאי סוציולוגיה ארגונית.

חלק מהעבודות הן 'פרטיקום', משמע עבודות שטח בארגונים אמיתיים. העבודה מסכמת למעשה את הניסיון המעשי של הכותב בפעולות שביצע בארגון בו בחר.

סמינריון בסוציאליזציה

סוציאליזציה, או חיברות בשמה העברי, היא התהליך בו נרכשות בידי האדם מיומנויות חברתיות ומתעצבת האישיות שלו בהתאם לחברה ולתרבות שבה הוא חי. תהליך זה מתרחש באמצעותם של סוכני סוציאליזציה שונים: הורים, בית הספר, קבוצה חברתית, תקשורת ואמצעי המדיה וכו'.
נושא זה נלמד במסגרת מדעי החברה, בתחומים של סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פסיכולוגיה ואף מדע המדינה (סוציאליזציה פוליטית) ותקשורת (התקשורת כסוכן חיברות מודרני).

בעבודות אקדמיות בנושא סוציאליזציה ניתן להתמקד בסוכני סוציאליזציה שונים שמשפיעים על התפתחות והתנהגות האדם במסגרות חברתיות ותרבותיות שונות, או בתהליכי סוציאליזציה מסוימים, כמו סוציאליזציה לתפקידי מין.

דוגמא לעבודה: סמינריון בסוציאליזציה על תהליכי סוציאליזציה של ילדים במשפחות יוצאות ברית המועצות לשעבר, יעסוק בעלייה של יוצאי ברית המועצות לשעבר לישראל בתחילת שנות התשעים. בהקשר לתהליך הסוציאליזציה ייערך מחקר על ילדים של יוצאי ברית המועצות לשעבר שעלו יחד עם הוריהם לישראל, אלו גורמים הקשו על הסתגלותם לתרבות הישראלית ולחיים בארץ וכיצד אותם ילדים חוו קשיים בין הרצון של המבוגרים במשפחתם לשמר את התא הגרעיני המשפחתי התרבותי הישן, לבין תהליך הסוציאליזציה החדש שהם חוו במהלך הקליטה בארץ והיכרות עם התרבות והחברה הישראלית. כמובן שיש לשלב בעבודה ובמחקר תיאוריות סוציולוגיות שונות המתייחסות לתהליך הסוציאליזציה תוך שימת דגש והתייחסות למקרים לדוגמא של נושא העבודה הנבחר.

לעבודות אקדמיות, בהבדל מטקסטים אחרים, יש כללים מסוימים של צורה ותוכן. מבחינה צורנית, ישנן דרישות מסוימות (המשתנות לעיתים בין מוסד למוסד) לכתיבה של עמוד השער, אופן כתיבת הביבליוגרפיה ומראי המקום וכד'. מבחינת תוכן, באופן כללי, יש לשמור על ענייניות ואובייקטיביות ככל הניתן (בניגוד כמובן לטקסט ספרותי). התייחסות לאופי הטקסט האקדמי ניתן למצוא ברשומות קודמות בבלוג, וכן במדריך לכתיבה אקדמית.
העבודות יכללו לרוב מבוא שיהווה מעין הצגה של העבודה או תקציר שלה, סקירת ספרות, פרק המחקר עצמו וממצאיו ופרק סיכום ומסקנות שיציג את התשובות לשאלת המחקר. כל המקורות ששימשו לכתיבת העבודה, יופיעו ברשימה ביבליוגרפית נפרדת.

יום חמישי, 27 במאי 2010

עבודות אקדמאיות בספרות עברית

עבודות אקדמאיות בספרות עברית יכולות להיכתב על מגוון נושאים - ספרים, סופרים, משוררים ויצירות ספרותיות שנכתבו בעברית במהלך התקופות השונות. אפשר למיין את הספרות העברית לפי תקופות או לפי סוגים.
בכתיבת העבודה ניתן לבחור נושא מתקופה מסוימת בספרות העברית כמו הספרות העברית בתקופת התחייה, הספרות העברית במדינת ישראל; או לבחור סוגה מסוימת בספרות העברית כמו שירה עברית, הרומן העברי, ספרות בלשים, ספרות ילדים ונוער, מחזות ועוד.
בכתיבת העבודות ניתן להיעזר בספרים, מאמרים, ואף ניתן להיעזר באתרים שונים מרשת האינטרנט העוסקים בספרות עברית, כגון לקסיקון הספרות העברית החדשה, פרויקט בן יהודה, סנונית.

דוגמאות לעבודות בספרות עברית:
השואה בספרות הילדים של ימינו - במבוא לעבודה יש להציג את הרקע לנושא ואת חשיבותו; העניין שבמפגש בין עולם הילדים לנושא השואה. כמו כן יש להציג במבוא רקע קצר לנושא ולסקור בפסקה או שתיים את התמורות שחלו בספרות הילדים בנושא השואה, הצגת מטרת העבודה - מה השינוי שחל בספרות ילדים בנושא השואה, הצגת הנחת העבודה – אם ספרות הילדים שנכתבת בנושא השואה נכתבת כסיפור אישי או במטרה לחנך. על העבודה להסתמך הן על מאמרים שנכתבו בנושא, והן על ספרי ילדים שונים שנכתבו על השואה. בגוף העבודה יש להציג את הרקע ואת המקורות הספרותיים שעוסקים בספרות ילדים בנושא השואה בתקופות שונות, לבחון ולנתח את ספרי הילדים שנבחרו לצורך כתיבת העבודה, הצגת הקושי שבהצגת נושא השואה בפני ילדים, הנושא הבין-דורי הבא לידי ביטוי בספרות השואה לילדים. בסיכום יש להציג את המסקנות שעלו מניתוח הספרים השונים וניתוח החומר התיאורטי בנושא.

דוגמאות נוספות לעבודות בספרות עברית: הצגת הערבי בספרות העברית מבחינה ספרותית, חברתית ופוליטית; דמות האישה בשירת דליה רביקוביץ' לעומת שירת יונה וולך; תרומתם של המחזות של חנוך לוין לביקורת החברה בישראל; התפתחות הסיפור הקצר בספרות העברית.

כאשר באים לציין מקור ספרותי כזה או אחר בעבודה, יש להקפיד על כללי הציטוט. בנוסף לציטוטים המוזכרים במהלך העבודה, יש להביא בסופה רשימה ביבליוגרפית מפורטת.

תקשורת בין אישית

תקשורת בין אישית מאופיינת ע"י תהליכי העברת מידע בין שני אנשים או יותר. ניתן לציין שני סוגי תקשורת בין אישית: תקשורת ישירה ובלתי ישירה. בתקשורת בין אישית ישירה לאדם שמעביר את המידע לאדם השני יש שליטה מודעת ומלאה על העברת המידע, הן אם המידע מועבר ורבלית, באמצעות מילים, או ע"י תנועות או סימני מידע מוסכמים, כמו חיוך, הרמת היד לעצור, משיכה בכתפיים ועוד. בתקשורת בין אישית לא ישירה המידע מועבר בדרך לא מודעת על ידי מעביר המידע, ולא תמיד יש לו שליטה על כך, לדוגמה בתנועות גוף.

עבודות אקדמאיות בתקשורת בין אישית יכולות לעסוק בנושאים הקשורים לה: שיח והקשבה, פתרון קונפליקטים, פתרון בעיות בין בני זוג, יכולת הסליחה, תקשורת בין אישית בראיונות עבודה, תקשורת בין אישית בעבודה, אסרטיביות, יצירת כימיה בין אישית ועוד. העבודות האקדמאיות השונות בנושאי תקשורת בין אישית, עבודות סמינריוניות ואחרות, יכולות להיכתב במסגרת לימודי פסיכולוגיה אך גם במסגרת לימודי תקשורת, ובמסגרת לימודי חינוך, משפטים, יישובי סכסוכים וגישור. עבודות בנושא יכולות להיכתב מההיבטים השונים - משפטי, פסיכולוגי, ייעוצי, חינוכי וכו'.

יש לבחור נושא מסוים הקשור לתקשורת בין אישית, להציג את חשיבותו ואת העניין שבו, להציג את שאלת המחקר שאותה רוצים לפתור במהלך העבודה ולהציג דרכים לפתרונה. יש להיעזר במקורות ספרותיים בנושא, ואם ניתן, להיעזר במחקר איכותני שיבדוק את התקשורת הבין אישית של פרט מסוים או של קבוצת אנשים.

דוגמאות לעבודות אקדמאיות בנושאי תקשורת בין-אישית: בחינת סימני שפת גוף מסוימים כגון הנחת ידיים על השולחן במהלך ראיון עבודה, שילוב ידיים, קריצות, גירוד עצמי בלתי רצוני של הגוף ועוד. הצעות נוספות: טאקט לעומת חוסר טאקט, חיוך כמנוף להצלחה אישית, הגייה נכונה לעומת בליעת מילים, גמגום והדרכים האישיות להתמודדות איתו ועוד.

קרימינולוגיה

קרימינולוגיה חוקרת את סיבותיה ומאפייניה של הסטייה החברתית, סיבותיה ומאפייניה, מבחינות ביולוגיות, פסיכולוגיות, סוציולוגיות ומשפטיות, והעוסקים בה הם קרימינולוגים, ובעבר עסקו בה גם סוציולוגים, משפטנים ופסיכולוגים. קרימינולוג קליני עוסק באבחון, הערכה, טיפול, שיקום, ייעוץ והדרכה בתחום הנפשי חברתי של עבריינים ואנשים הסובלים מהפרעות נפשיות הקשורות לעבירות וסטיות שונות. לקרימינולוגיה מספר אסכולות, בהן האסכולה הקלאסית והניאו-קלאסית, האסכולה הפוזיטיבית, האסכולה הרדיקלית, תיאוריות התיוג (סטיגמה), תיאוריות הקונפליקט ותיאוריות העוסקות בפשיעה, ניהולה ומניעתה.
סוציולוגיה, דיני עונשין, פסיכופתולוגיה, אחריות פלילית, פסיכותרפיה, וכמובן פסיכולוגיה לתחומיה, הם נושאים הקשורים קשר הדוק לקרימינולוגיה.

עבודות אקדמאיות לתואר ראשון, שני ושלישי בקרימינולוגיה, עבודות קורס, עבודות פרו"ס, עבודות סמינריוניות, עבודות תזה ואחרות, יכולות להיכתב על מגוון מקרים הקשורים לפשיעה, הפרעות נפשיות, סטיות חברתיות שונות ועוד. בכתיבת העבודה ניתן להתמקד בנושא אחד ולבחון מקרה אחד או שניים. נושאים עליהם ניתן לכתוב עבודות אקדמאיות: אלימות נוער, אלימות בקרב עולים, אלימות במשפחה, פשיעת נשים, עבירות צווארון לבן, הפרעת אישיות מסוימת, פדופיליה, ועוד.
בכתיבת העבודות יש להיעזר בתיאוריות מתחום הקרימינולוגיה ובמקורות ספרותיים רבים ככל הניתן בנושא שבו עוסקת העבודה, זאת על מנת ליצור אמינות למחקר שנעשה במהלך כתיבת העבודה ולשאלות שהיא מעלה. ניתן גם להיעזר באתרים שעוסקים בקרימינולוגיה, כמו אתר הקרימינולוגים הקליניים בישראל שבו ניתן למצוא מאמרים שונים, חשיפה לעבודות ופרסומים של קרימינולוגים קליניים, פורומים שונים שבהם ניתן להתייעץ בעניינים לימודיים ואחרים; ועוד. ניתן גם לעיין באתר משטרת ישראל בו ניתן למצוא נתונים פשיעה וחומרים מעניינים על פשיעות ועבירות שונות.
מקורות מידע נוספים הינם ידיעות ומאמרים מן העיתונות הכתובה או האלקטרונית.

דוגמה לעבודה בקרימינולוגיה: בחינת סוגיית אלימות שוטרים. על העבודה להיכתב על פי כללי הכתיבה ולכלול מבוא שבו יוצג הנושא וחשיבותו, את שאלת המחקר שבה רוצים לחקור בעבודה ואת הדרכים לפתרונה, הצגת ההיבטים הנפשיים של הנפגעים מאלימות שוטרים וניסיון לבדוק את ההיבטים הנפשיים הגורמים לאלימות שוטרים. בגוף העבודה תוצג תמונת המצב בארץ לגבי אלימות שוטרים, סוגי העבירות והאלימות שנעשות ע"י שוטרים, ובסיכום יש להציג את מסקנות העבודה והצעות לפתרון הבעיה. ניתם גם לבצע מחקר שינסה לבחון קבוצת מדגם של אזרחים שנפגעו מאלימות שוטרים, באמצעות שאלונים או ראיונות.
דוגמאות נוספות לנושאים בעבודות בקרימינולוגיה: התעללות בילדים ע"י הוריהם, עבירות סמים, הטרדה מינית, הזנות בישראל, המאפיה בישראל.

יום רביעי, 26 במאי 2010

ניתוח דוחות פיננסיים

המטרה בניתוח דוחות פיננסיים/כספיים היא קבלת מידע על המצב הפיננסי של הארגון, מידע הדרוש לבעלי עניין שונים בארגון: בעלי המניות, שותפים, משקיעים פוטנציאליים, מנהלים ומקבלי החלטות בחברה עצמה, עובדים, לקוחות וספקים.
הנושא נלמד כחלק מלימודי חשבונאות ומנהל עסקים כאשר המטרה היא לספק למי שלומד זאת כלים לניתוח של דוחות פיננסיים. בין השאר, נלמדים נושאים כמו: למי מיועדים הדוחות, כלים (מאזן, דוח רווח והפסד, שינויים בהון, תזרים מזומנים), ניתוח מגמות, ניתוח יחסים פיננסיים, סיכון ואי ודאות ושיטות להערכת שווי.

לרוב, בסוף הקורס העוסק בנושא זה, יש להכין עבודה שתנתח אירוע מסויים של ניתוח דוחות פיננסים.
בעבודות אלה יש לכלול גם סקירה על החברה וניתוח של הסביבה העסקית (פנימית וחיצונית) בה היא פועלת. בעבודה תוצג הסביבה העסקית שבה פועלת החברה, נתח השוק של החברה ביחס לענף שבו היא פועלת ומצב הענף והמשק.
בעבודות שהן ניתוח דוחות פיננסיים יש לכלול: דוח מאזן שבו יוצגו כל נכסי החברה וההון העצמי שלה ודוח רווח והפסד שבו יוצגו תוצאות פעילות החברה לאורך תקופה מוגדרת. על פי דוחות אלו ניתן לנתח את המצב הפיננסי של החברה והכל בהתאם לתוצאות הדוחות.
ניתוח הדוחות הכספיים יכול לכלול ניתוח אורך ורוחב, יחסי נזילות, יחסי איתנות; ניתוח דוח רווח והפסד - דוח תזרים מזומנים; והערכת שווי - שיטת השווי הנכסי, שיטת היוון תזרימי המזומנים, חישוב שער הניכיון (WACC), ערך נוכחי של תזרים המזומנים, וניתוחי רגישות.
לאחר ביצוע הניתוחים השונים, יביא הכותב את מסקנותיו ואף המלצות וחלופות אסטרטגיות לחברה, במטרה לשפר את פעילותיה ולהגביר את רווחיה.

מקורות המידה לעבודות מסוג זה הם: הדוחות הפיננסיים של החברה, קטעי עיתונות מן העיתונות הכלכלית (גלובס, דה-מרקר וכד'), אצרי אינטרנט כלכליים (אנליסט, bizportal וכד'), וכן ספרים אקדמיים בנושא, כמו:
פלדבוי זהר (1999), דוחות כספיים קריאה וניתוח, הוצאות פז ת"א.

ניתוח דוחות כספיים

הדוחות הכספיים של ארגון הם אחד מהאמצעים בהם ניתן לנתח חברה ולהבין את פעילותה. מניתוח של הדוחות הכספיים מופק מידע על החברה ומידע זה מיועד לבעלי עניין שונים בארגון: משקיעים, לקוחות וספקים, בנקים ונושים, רשויות המס, מנהלים בחברה וארגונים אחרים. מידע זה עשויו לסייע לבעלי העניין בקבלת החלטות הנוגעות לחברה.
הדוחות הכספיים בנויים בתבנית אחידה וקבועה על מנת לאפשר לאלו שקוראים את הדוחות להשוות בין הנתונים הפיננסיים לבין התוצאות הפיננסיות של החברה.

קורס ניהול דוחות כספיים עוסק בלימוד כלים לקריאה, הבנה וניתוח של דוחות כספיים והסקת מסקנות מהם לגבי קבלת החלטות. במסגרת הקורס, יש לכתוב עבודה שהיא ניתוח של הדוחות הכספיים של הארגון. כותב העבודה יידרש לנתח דוחות כספיים שמהווים למעשה את המידע העיקרי שבעזרתו ניתן לנתח חברות. עבודה בניתוח דוחות כספיים תכלול בין השאר גם ניתוח של הסביבה העסקית בה פועלת החברה, מהו נתח השוק של החברה ביחס לענף שבו היא פועלת, ומה מצב הענף והמשק עצמו בתוכם החברה מתקיימת.

בעבודות אקדמיות יוצגו שני סוגי דוחות כספיים קיימים שהם: דוח מאזן שבו מוצגים נכסי החברה וההון העצמי שלה במצב נתון כלשהו וכן דוח רווח והפסד שמייצג את תוצאות פעילות החברה לאורך תקופה. כותב העבודה האקדמית שמנתח את אותה חברה שבחר לכתוב עליה בעבודה, יציג שני סוגי דוחות אלו ועל פיהם ינתח את המצב הפיננסי של החברה בהתאם לתוצאות הדוח. כמו כן, ניתן לכתוב בעבודה מסקנות ממצב זה והצעות לשיפור וייעול של פעילות החברה במישורים השונים.
בנוסף, בעבודה על חברות גדולות מאד נהוג לנתח גם דוחות שכוללים דוח שינויים על ההון העצמי שהוא תיאור התוספות והגריעות בהון העצמי של החברה שהיה בשנה החולפת וכולל רווח ו/או הפסד באותה תקופה וכן דוח תזרים מזומנים המעיד על תזרימי מזומנים שנובעים מהפעילות השוטפת של החברה, מזומנים שיספיקו להשקעה בפעילות החברה השוטפת ותזרימי מזומנים למימון החברה ועובדיה.

המקורות לעבודות מסוג זה הם בעיקר דוחות של החברה, פרסומים וכתבות מעיתונים ואתרי אינטרנט כלכליים (דה מרקר, גלובס, וכד').

ניהול פיננסי

ניהול פיננסי עוסק בניהול של נכסים השייכים לארגונים גדולים אך גם אנשים פרטיים.
הניהול הפיננסי הוא זה אשר למעשה בוחן את התוצאות העסקיות של ארגון, בודק כיצד ניתן לייעל את המערכת בכדי להשיג תוצאות טובות יותר. בנוסף, הניהול הפיננסי עוסק בבדיקת ויישום פרוייקטים כלכליים בארגון.
ניהול פיננסי הוא תחום הנלמד במסגרת לימודי מנהל עסקים וחשבונאות או בקורסים נפרדים המיועדים למנהלים. במהלך הלימודים יש לכתוב תרגילים ועבודות אקדמאיות (עבודות לתואר ראשון, לתואר שני, עבודות פרו - סמינריון סמינריונים וכד').

עבודות בנושא ניהול פיננסי עוסקות בדרך ניהול חברות וארגונים והאופן בו הם מנהלים את הנכסים הפיננסיים שלהם. בעבודות בנושא זה ניתן לנתח את הניהול הפיננסי של גופים ואת השפעתו על על החברה ורווחיותה.
בעבודות ניתן להציג מקרים שבהם ניהול פיננסי נעשה בצורה לא נכונה וההשלכות שיש לכך על החברה. בנוסף, ניתן לכתוב עבודות מחקר על ארגונים שנכנסו למשבר כלכלי עקב ניהול פיננסי קלוקל והצליחו לצאת מהמצב, על ידי חזרה לתלם ושינוי באופי הניהול הפיננסי של החברה, באמצעות נקיטת פעולות כלכליות שונות.
לרוב, העבודות יכללו גם ניתוח אסטרטגי כללי של הארגון, תוך שימוש במודלים כמו SWOT, פורטר וכד'.

עבודת סמינריון לדוגמא בניהול פיננסי ניתן לכתוב על: ניהול פיננסי והערכת שווי של ארגון מסויים, סקירת החברה וניתוחה, תוך השוואה לניהול הפיננסי של חברה אחרת בשוק שעוסקת בתחום זהה לחברה הראשונה.

בכתיבת עבודות אקדמאיות חשוב לשמור על כללי הכתיבה האקדמיים ועל מבנה מסודר. העבודה כוללת כתיבה של ראשי פרקים מסודרים, פרק מבוא הכולל תקציר של העבודה ואת מטרתו המרכזית של המחקר. בנוסף, יש להקפיד בעבודה על כתיבה תקינה של מראי מקום שמביאים עדות לשימוש במקורות או בחומר מתוך המאגר הספרותי בו השתמשתם לכתוב את העבודה. בסוף העבודה יופיעו פרק סיכום ומסקנות וכן פרק של רשימה ביבליוגרפית עם רשימה של ספרות המחקר בה נעזרתם על מנת לבסס את המחקר בעבודה.

סמינריון בתקשורת

עבודות אקדמאיות בתקשורת יעסקו בניתוח וחקר הליכי העברת המידע ובניתוח וחקר הטכנולוגיות המאפשרות את העברתו. העבודות יתייחסו הן לפן האישי והבין-אישי שקשור לתהליכי העברת מידע, מבחינת השפעות תרבותיות, חברתיות, סוציולוגיות, פסיכולוגיות, פוליטיות, ועוד, והן מהבחינה הטכנולוגית של שימוש בכלים המאפשרים את העברת המידע, כמו שימוש ברדיו, אינטרנט, סיקור עיתונאי, קריטריונים לסיקור עיתונאי כזה או אחר, עקרונות ותהליכי תכנון של פרסום, תקשורת שיווקית ועוד.

תקשורת היא כלי חברתי חשוב בכך שהיא משפיעה על בני האדם מבחינות שונות, מאפשרת להם להשפיע אחד על השני באמצעותה, ויוצרת תשתית של מוסכמות חברתיות ומציאויות חברתיות המנחות אותם בעולם המשתנה. העבודות האקדמאיות השונות, עבודות סיכום קורס, עבודות פרו-סמינריוניות, עבודות סמינריוניות ואחרות, יכולות להיכתב על מקרים שונים ורבים שבהם התקשורת משפיעה על החברה ולהפך. לדוגמה, השפעת הפרסום הישראלי על אוכלוסיית העולים, הניגוד בין חופש הביטוי לזכות הציבור לדעת, השפעת התקשורת על פרשת גלעד שליט, התקשורת בעולם החרדי ועוד נושאים חברתיים.
העבודות יכולות גם לבחון את התפתחות התקשורת לאורך ההיסטוריה, ולהשוות בין כלי תקשורת שונים מהעבר ומהווה, לבחון את התפתחות הטכנולוגיה בתקשורת, לדוגמה התפתחות התקשורת הסלולרית לפני 20 שנה לעומת היום ועוד.

בכתיבת העבודה רצוי מאוד להסתמך על מקורות ספרותיים רבים ככל הניתן כדי לבסס את הנחות העבודה והשאלות הנשאלות במהלכה, וכן כדי לתת אסמכתא מהימנה לטענות שמועלות בעבודה. יש לכתוב את העבודה בהתאם לכללי הציטוט המקובלים ובכל מקום בעבודה שבו מצוין רעיון או ציטוט ממקור אחר, יש לציין זאת.

עבודות לדוגמה בתקשורת: בחינת הצנזורה על ידיעות חדשותיות, כמו במקרה של ענת קם. במבוא יש להציג בקצרה את הנושא, להגדיר את מטרת העבודה, לסקור בקצרה את הרקע של הצנזורה בישראל, להציג את שאלות המחקר – אם הצנזורה עומדת במבחן חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת, ואם היא רלוונטית בעידן האינטרנט והתקשורת הגלובלית, ולהציג בקצרה את הדרכים שבהם ייענו השאלות. בגוף העבודה יש לפרט ביתר הרחבה על הנושא, לבחון מאמרים בנושא, בכלל זה התייחסות התקשורת הכתובה והאלקטרונית בארץ לעומת העולם, השפעת הבלוגספירה על גילוי הפרשה, ועוד. יש גם להסתמך על חומר תיאורטי בתחום הצנזורה וגם כאן ניתן להשתמש במאגרי מידע באינטרנט כדי למצוא ספרים ומאמרים העוסקים בצנזורה. בסיכום העבודה יש להציג את המסקנות שעלו מהנתונים השונים ולתת הערכה על מקרים עתידיים אפשריים.

ניהול משאבי אנוש

ניהול משאבי אנוש הנו תחום ניהולי המתייחס לעיסוק בהשמת כוח אדם איכותי לארגונים מסוגים שונים. תחום ניהול משאבי אנוש כולל נושאים כמו גיוס והשמה מוצלחת של כוח אדם לארגונים על פי דרישות הארגון ועל פי הנתונים המקצועיים של כוח האדם שמיועד להשמה בהם; שמירה על איכות המשאב האנושי וניהול שלו, במטרה למקסם את תרומתו לארגון.
עבודות אקדמאיות בנושא ניהול משאבי אנוש יוגשו במסגרת לימודים אקדמיים במדעי ההתנהגות, לימודי מנהל עסקים או לימודי סוציולוגיה ארגונית. עבודות בנושא זה יעסקו בהיבטים תיאורטיים והבטיים מעשיים של תחום משאבי האנוש. בעבודות ינותח כל נושא תהליך המיון והגיוס של העובדים לארגונים שונים בידי הגופים החיצוניים של חברות ההשמה, האחראים על ניהול משאבי אנוש והעבודה של גופים אלו מול הארגונים השונים שמגייסים דרכם, או לחלופין ניהול משאבי אנוש שמתקיים בתוך הארגונים עצמם ותפקידם הוא גיוס וניהול כוח האדם מתוך הארגון עצמו.

בעבודה בנושא ניהול משאבי אנוש ניתן לעסוק לדוגמא בתפקוד יחידת ניהול משאבי אנוש בארגון בעת שינוי ארגוני כלשהו. העבודה תעסוק בבחינת תפקידה של יחידת משאבי אנוש כמסייעת לדרג הניהולי בהחדרתו של שינוי ארגוני. בעבודה ייבדק כיצד ובאילו אמצעים ופעולות מסייעת יחידת משאבי האנוש להנהלת הארגון בגיוס כח אדם איכותי ויעיל לעבודה.

העבודה תתבסס על חומר תיאורטי על מנת לבסס את המחקר בעבודה. כך, כאשר העבודה עוסקת בניתוח של מקרה מסויים, יש לעשות זאת בהתייחס למודלים תיאורטיים וגישות תיאורטיות מתחומים כמו חקר ארגונים, התנהגות ארגונית, סוציולוגיה ארגונית וכד'.
פירוט ביבליורפי של המקורות יופיע ברשימה ביבליוגרפית בסוף העבודה. בנוסף, יש לציין מראי מקום בכל מקום שבו מובא ציטוט או חומר ממקור אחר. עוד יובא בעבודה מבוא שיכלול סקירה תמציתית של נושא עבודת המחקר ובמה היא תעסוק. במבוא יוצגו טענת המחקר ושאלת המחקר שאותה ינסה המחקר להוכיח.

יום שלישי, 25 במאי 2010

עבודות בנושא דמוקרטיות ודיקטטורות

עבודות אקדמאיות (עבודות פרו-סמינריוניות, עבודות סמינריוניות, עבודות תזה וכו') בנושא דמוקרטיות, דיקטטורות, או עבודות על דמוקרטיות ודיקטטורות, ייכתבו על פי רוב במסגרת לימודי מדעי המדינה או לימודי פוליטיקה וממשל.

עבודות אקדמאיות בנושא דמוקרטיות ודיקטטורות יכולות לעסוק בשורשים ההיסטוריים והרעיוניים של מבני משטר שונים, בתיאוריות דמוקרטיות או טוטליטריות כמו דמוקרטיה חברתית, דמוקרטיה פלורליסטית, משטרים מלוכניים, משטרים צבאיים התפתחותן של דיקטטורות כמו גרמניה הנאצית, איטליה הפשיסטית, המשטר הקומוניסטי בבריה"מ לשעבר, הדיקטטורות בארצות ערב, דמוקרטיות יציבות ולא יציבות, מאפייני המפלגות הדמוקרטיות והמפלגות הדיקטטוריות, ועוד. בעבודות ניתן גם לבחון מקרים מבחן שונים הקשורים לנושאי הדמוקרטיות והדיקטטוריות, ולבחון שאלות הקשורות בהם, כמו הקולוניאליזם הבריטי- האם דמוקרטיה או דיקטטורה? סוגיית הוטו של ארה"ב בהצבעות האו"ם, האם ישראל יכולה להיחשב כמדינה דמוקרטית ויהודית, התפתחות גוש היורו והשפעתו על המדינות הדמוקרטיות באירופה מבחינה חברתית, שלטונית, וכד', ועוד נושאים שונים ומגוונים.

עבודה לדוגמה בנושא דמוקרטיות ודיקטטורות יכולה לבחון את הדמוקרטיה העממית בסוריה תוך היעזרות בתיאוריות שנכתבו בנושא; לבחון את ההיסטוריה של סוריה העצמאית, את עלייתה לשלטון של מפלגת הבעת' הסורית, שלטונו של אסד, בחינת סוג המשטר הקיים בסוריה, מקומו של הצבא בשלטון הסורי, תמורות שחלו בסוריה מבחינה כלכלית, פוליטית, זכויות אדם, ועוד.
עבודה נוספת לדוגמה יכולה לבחון את תקופת המקארתיזם בארה"ב בשנות ה-50 של המאה ה-20 מבחינת ההשלכות על חירויות הפרט והדמוקרטיה.

בעבודה יש להסתמך על מקורות ספרותיים רבים ככל האפשר שיעזרו לבסס את הנחות המחקר, ולהשתמש באמצעי מחקר שונים שיעזרו לנתח את המקרה, תוך שימוש בתיאוריות ומאמרים של חוקרים שונים. מקורות אלה יכולים להיות ספרים בנושא, מאמרים מכתבי עת (מודפסים או אלקטרוניים), כולל מאמרים וספרים בשפה האנגלית. למרות החשש מהשפה הזרה, לרוב בנושאים שאינם קשורים למדינת ישראל, המקורות הטובים והמהימנים ביותר הם בשפה זאת.

על העבודה להיכתב על פי כללי הכתיבה האקדמית ובסופה יש להציג רשימה ביבליוגרפית מפורטת. הרשימה הביבליוגרפית חשובה מאוד מהבחינה האקדמית משום שהיא מפנה את קורא העבודה לאסמכתאות הישירות של המקורות שבהם נעשה שימוש.

ניהול ידע

המושג ניהול ידע (או: ניהול נכסי ידע) מתייחס, באופן כללי, לתחום שעוסק בידע המעשי שקיים ברשותו של ארגון וביצירתו של ידע חדש.
עבודות אקדמאיות בנושא ניהול ידע יעסקו בתחומי ניהול שונים של למידה, הדרכה, תרבות ועוד. הידע עצמו הוא גם ידע גלוי שנגיש לכל אדם בארגון ומחוץ לארגון וגם ידע סמוי שמבוסס על מבנה ותהליכים פנימיים בארגון שהם חשאיים ואינם חשופים לאנשים שאינם עובדים בארגון.עבודות מחקר בנושא ניהול ידע יעסקו ברצון של ארגונים לממש את המטרות והיעדים שלו באמצעות שימוש נכון בידע הקיים ובאמצעות עידוד ופיתוח ידע חדש.

עבודה אקדמית בניהול ידע יכולה לבחון היבטים שונים בניהול ידע בארגון כמו למשל: עקרונות היעילות והאפקטיביות בארגון וכיצד ניתן להשתמש בהם בצורה נכונה על מנת לקדם את הארגון וליצור עבודה יעילה וטובה יותר שתניב גם רווח כלכלי גדול יותר. בנוסף, כיצד הארגון יכול להגיע להצלחה באמצעות רעיונות חדשניים, מקוריים ואפקטיביים באמצעות שימוש נכון בידע ליצירת רעיונות חדשים. בעבודה אקדמית מסוג זה ניתן לקחת ארגון קטן שהתפתח וצמח לממדים של ארגון גדול ולנתח כיצד התרחש התהליך הזה בזכות ניהול הידע. בנוסף, ניתן לקחת ארגון קיים ולהראות באילו אמצעים של ניהול ידע הוא משתמש על מנת ליצור ארגון וסדר בעבודתו וכמו כן לקדם את רעיונותיו ופעילותו העסקית.
יש לציין כי כמו תחומי מחקר רבים, מדובר בתחום אינטרדיסציפלינרי ומשלב ידע מתחומים כמו מנהל עסקים, כלכלה, בטיסטיקה, מערכות מידע, התנהגות ארגונית ועוד.

עבודת מחקר אקדמית בנושא ניהול ידע (שיכולה להיות עבודת מחקר רגילה לתואר ראשון או שני ועבודת פרו - סמינריון, עבודת סמינריון וכו') יכולה להיכתב בנושא שנוגע לדרך הלימוד והעברת הידע בארגונים. העבודה תבדוק כיצד הארגון דואג לשמר העברת ידע נכונה ותקינה לבעלי תפקידים שמתחלפים באופן טבעי וכיצד העברת הידע מתנהלת בצורה תקינה על מנת לאפשר שמירה של יציבות הארגון והמשך עבודה מקצועית ותקינה. העבודה תבדוק באילו כלים מתבצעת דרך העברת הידע וכיצד היא מתנהלת בצורה האפקטיבית ביותר.

לאחר סיום כתיבת העבודה יש להקפיד על הכנת פרק סיכום ומסקנות שיהווה מענה לשאלות שנשאלות במהלך המחקר בנוגע לאופי וצורת העברת הידע וכיצד, אם בכלל דרך העברת הידע באותו ארגון התנהלה בסופו של דבר בדרך הנכונה.מקורות העבודות יובאו ברשימה ביבליוגרפית בסוף הטקסט.

בלשנות

בלשנות היא חקר השפה, וחקר השימוש בה. הבלשנות נחלקת לאסכולות שונות כשהראשיות הן בלשנות מסורתית (בלשנות דיאכרונית) החוקרת את ההיסטוריה של השפה והתפתחותה במהלך השנים, ובלשנות מודרנית (סינכרונית) שהחלה להתפתח בתחילת המאה ה-20. בין שאר האסכולות העיקריות ניתן לציין את המורפולוגיה, חקר המבנה של מילים, תחביר, חקר המבנה של משפטים, פונטיקה, חקר הצלילים בשפה, סמנטיקה, חקר המשמעות המילולית, פסיכובלשנות (החוקרת את התהליכים הפסיכולוגיים של השימוש בשפה), דקדוק ועוד.

עבודות אקדמאיות בבלשנות יכולות לעסוק בתיאוריות לשוניות או בבלשנים וממציאי שפה שונים, כמו בלשנות דגנרטיבית שפיתח הבלשן נועם חומסקי, רולאן בארת, אליעזר בן יהודה, ממציא השפה העברית, פרדינן דה-סוסיר, אבי הבלשנות המודרנית ועוד תיאוריות שונות בבלשנות. עבודות אקדמאיות, סמינריוניות ואחרות יכולות לחקור גם לשונות שונות כמו לשונות שמיות, לשונות הודיות, לשונות אירופאיות, לעסוק בחקר שפות נכחדות או שעל סף הכחדה, כמו יידיש, לדינו, ארמית ועוד, בחקר שפות מומצאות כמו אספרנטו, אינטרלינגואה ועוד. ניתן גם לחקור מקרים מסוימים שדנים או שיש להם קשר לשפות וללשון, כמו סלנג, השפה המדוברת ברשת האינטרנט, שפה מדוברת לעומת שפה ספרותית, השפעת הטלוויזיה והתקשורת על התפתתחות השפה אצל ילדים (אך גם אצל מבוגרים), התפתחות הלשון והשפה בשירה העברית, ועוד נושאים רבים אחרים.

הצעות נוספות לעבודות אקדמאיות בבלשנות שיעסקו בחקר השפות המדוברות אצל קהילות תרבותיות שונות או קבוצות שונות בארץ; אופן הדיבור אצל ילידי הארץ לעומת עולים חדשים מרוסיה או מאתיופיה; אופן הדיבור אצל אשכנזים לעומת מזרחיים, צעירים לעומת מבוגרים, קיבוצניקים לעומת תושבי העיר, וכד'.

בכתיבת העבודה יש להקפיד על כללי הכתיבה האקדמאיים ולכלול בעבודה מבוא, שיציג את הנושא וחשיבותו, את השאלה שבה רוצים לדון בעבודה, דרכים לפתרונה, והצגה קצרה של הפרקים בגוף העבודה ושל המקורות בהם ייעשה שימוש. גוף העבודה יכלול פרקים שידונו בנושא העבודה, בשאלת המחקר ובדרכים לפתרונה, כולל סקירה מקיפה יותר של החומר התיאורטי בנושא שיעזור לבסס את הנחת המחקר, ובסיכום יוצגו מסקנות המחקר, תוך הצגת דרכים למחקר נוסף.

ניהול והתנהגות ארגונית

ניהול והתנהגות ארגונית הוא נושא הנלמד במסגרת קורס באותו שם או במסגרת התמחות ועוסק בהתנהגות ארגוית בדגש על ההיבט הניהולי של הנושא.
עבודות אקדמיות בניהול והתנהגות ארגונית יעסקו, בין היתר, בהשפעת הניהול בארגונים שונים על אופי ההתנהלות של העובדים תחת הסמכות הניהולית וכן בשינויים הדינמיים שמתרחשים בארגון בהשפעת הסמכות הניהולית בו. עבודות אקדמאיות שיתיחסו לפן של התנהגות ארגונית יעסקו בניתוח ההתנהגות האנושית המתקיימת במסגרת הארגונית ומושפעת בעיקר מדרכי ניהול הארגון.

ניתן לכתוב עבודות שונות בנושאי מחקר שיעסקו בתחומי ההתנהגות הארגונית השונים וכיצד הניהול משפיע עליהם כגון: השפעת ניהול על עובדים פרטיים בארגון, השפעת הניהול על מחלקות או וועדים בארגון והשפעת הניהול על הארגון כישות אחת שלמה והיחס של הדבר אל ארגונים אחרים בסביבה. בעבודות גם תיבדק ההשפעה שיש לכל הגורמים הללו על הניהול ולהפך. בנוסף, ניתן לבחון כיצד מכלול הגורמים הקשורים לניהול התנהגות ארגונית משפיעים על תהליכי ייצור ושירות בארגון, וזאת במטרה לגבש את מדיניות ניהול הארגון.

עבודות בנושא ניהול והתנהגות ארגונית ניתן לכתוב על: הקשר בין שביעות רצון בעבודה ומחויבות ארגונית להתנהגות לא נאותה. עבודת המחקר תעסוק בשאלת מחקר: האם קיים קשר בין ניהול ארגוני כושל או לא תקין של העובדים בידי מנהליהם לבין אופי התנהלות העובדים במסגרת תפקידם. העבודה תבדוק כיצד אופי הניהול משפיע על אופי העבודה, גם אם הדבר מתרחש באופן לא מודע על ידי העובדים. בעבודה ניתן להציג תיאוריות פסיכולוגיות וסוציולוגיות שיתנו סימוכין על מחקרים שנכתבו בעבר, על הקשר בין ניהול תקין של עובדים בארגון לבין איכות העבודה שלהם ולהפך.

בכתיבת עבודה אקדמית יש להקפיד על כללי כתיבה נכונים הכוללים שימת דגש על מראי מקום.
בתחילת העבודה ייכתב מבוא שיהווה תקציר של העבודה ובו תוצג שאלת המחקר. עוד יפורט מה המחקר רוצה לטעון ולהוכיח בבחירת נושא העבודה. בסיום יש לכתוב פרק סיכום לאחר ביצוע המחקר שיפרט את מסקנות המחקר. בתום העבודה תוצג רשימה ביבליוגרפית שתכלול פירוט ביבליוגרפי של כל המקורות בהם נעשה שימוש בכתיבת העבודה.

ניהול התפעול

ניהול התפעול הוא תחום שבו נלמדים כל הנושאים שקשורים לניהול התפעול והייצור במסגרת לימודי תעשיה וניהול וכן לימודי מנהל עסקים.
עבודות אקדמיות בנושא ניהול התפעול יעסקו בדרך בה מנהלי תפעול משיגים, מייצרים ומספקים סחורות ושירותים שונים. בעבודות יוצגו פעולות ניהול התפעול בארגונים שונים. כמו כן, יובאו לידי ביטוי הפעולות שמתבצעות בניהול התפעול כגון תכנון עסקי, כלומר האסטרטגיה התפעולית שעומדת מאחורי החלטות התפעול השונות של המוצרים או הפרויקטים עליהם אחראי מנהל התפעול. העבודות יעסקו גם בעיצוב המוצר, כלומר אילו מוצרים ושירותים צריך לספק מנהל המוצר.
עבודות אקדמאיות יכולות לעסוק גם בכל הפן הטכני והארגוני של התפעול כמו למשל: תכנון המשאבים הנדרשים לצורך תפעול, תכנון של מיקום ומערך על מנת לקבוע מקומות שבהם יש צורך לבצע תפעול והנעה. עבודות מחקר בנושא ניהול תפעול יעסקו גם בכוח האדם העומד מאחורי תחום התפעול, כלומר תכנון משאבי האנוש והטכנולוגיה הנדרשת על מנת להניע מוצרים ופרויקטים.
העבודות יעסקו בין השאר גם בתכנון הסטנדרטים המוקדמים לצורך יישום התפעול וכיצד מנוהל כל המערך הלוגיסטי מראש, על מנת לאפשר לספק את השירותים או הסחורה בצורה יעילה ותקינה לקהל היעד.

עבודת מחקר לדוגמא בנושא ניהול התפעול ניתן לכתוב על שינוי של ניהול חברה מניהול ידני לניהול ממוחשב. העבודה תעסוק בכל תהליך השינוי שעוברת החברה מבחינת תפעולית, מעבודה ידנית לעבודה ממוחשבת. בעבודה ייסקר תהליך התפעול הלוגיסטי שמתבצע וכיצד הוא מתממש בצורה הטובה והיעילה ביותר, על מנת לא לפגוע באיזון העדין של תהליך העבודה הנורמטיבי והשגרתי שמתנהל במקביל. בעבודה יוצגו היתרונות העסקיים שמתקיימים כתוצאה ממהלך תפעולי זה ועל אילו משתנים זה ישפיע מבחינת ההתנהלות העסקית והאסטרטגית של החברה.
בעבודה יוצגו הקשיים התפעוליים שעמדו בדרך במהלך השינוי הלוגיסטי המדובר וכיצד מנהלי התפעול הצליחו לפתור קשיים אלה, התעלו עליהם ויצרו פתרונות חלופיים ומקוריים, בדרך להשגת המטרה וליישום השינוי במלואו ללא תקלות.

ניתן לציין מספר טכניקות לניהול והתייעלות כמו: עלויות מלאי, ניהול שרשת אספקה, ה"ניהול הרזה", תורת האילוצים, JIT וכד'.

ניהול הפרסום

ניהול הפרסום מתייחס לכל מה שנוגע לפעולות תקשורת יזומות, על מנת להפיץ מסרים לקהלי יעד מסוגים שונים באמצעות ערוצי מדיה מגוונים. ניהול הפרסום משמש למעשה כזרוע האחראית על כל נושא ארגון, קידום ועידוד פרסום המוצר או המסר שיש להעביר.

עבודות אקדמאיות בנושא ניהול הפרסום יוגשו במסגרת לימודים אקדמאים במנהל עסקים.
בכתיבת העבודה האקדמאית יוצג המבוא שיהווה תקציר של מטרות המחקר בעבודה ומה הטענה שהיא רוצה להוכיח. בנוסף, בפרקים שייכתבו בעבודה יוצג המחקר באופן מקיף, תוך התייחסות לתיאוריות ומודלים בתחום ניהול הפרסום ודוגמאות והתייחסויות לנושא שבחרתם לדון עליו בעבודת המחקר.

עבודות בנושא ניהול הפרסום ניתן לכתוב על מוצרים ושירותים שונים שמוצגים בעולם הפרסום והצורה שבה הם מנוהלים.
עבודת סמינריון לדוגמא בנושא ניהול פרסום ומרכיבים יצירתיים בו, תתמקד בקשר שבין יצירתיות בפרסומות לבשמים במדיה הכתובה, לבין המכירות בפועל של בשמים אלו. העבודה תבדוק כיצד ניהול הפרסום משפיע על הצלחת המכירות של המוצר וכיצד התכנון המקדים מראש של אופי פרסום המוצר מסייע בכך. מה הן גישות העבודה הניהוליות שמתבצעות בנוגע לאפשרויות ההחלטה באילו דרכים לפרסם את המוצר. העבודה תבחן גם כיצד בעלי התפקידים הניהוליים השונים מגיעים לידי החלטות שיווקיות שישפיעו על אופן הפרסום של המוצר ורכישתו בהצלחה יתרה על ידי קהל צרכנים.
בתום כתיבת עבודות מחקר, בין אם מדובר בפרו - סמינריון או בסמינריון, יש לכתוב פרק סיכום ומסקנות שייתן מענה לשאלת המחקר ויוכיח את טענת המחקר. בנוסף, יש להביא רשימה ביבליוגרפית שתכלול פרטים ביבליוגרפיים של כל המקורות בהם נעשה שימוש בכתיבת העבודה.

ניתן לכתוב גם על אופי הפרסום במדיה הכתובה לבין אופי הפרסום במדיה המשודרת. כיצד מתבצע ניהול הפרסום בשתי המדיות ומה הם מדדי ההשוואה. העבודה תבדוק לאיזו מדיה יש אפקטיביות רבה יותר בפרסום על קהל הצרכנים וכיצד מנסים מנהלי פרסום בשתי המדיות ליצור יתרון בפרסום המוצר בכל סוג מדיה.

ניהול בין לאומי

עם התגברותן של מגמות של גלובליציה ובעיקר גלובליזציה כלכלית, גובר העיסוק בהיבטים בינלאומיים של ניהול עסקים וארגונים. לימודי הניהול הבין לאומי מיועדים להגדיל את הידע לגבי ההיבטים השונים והייחודיים של ניהול ארגונים בעולם גלובלי. היבטים אלה כוללים נושאים כמו תחרות ואסטרטגיה בשוק הבינלאומי, שיווק בינלאומי, מימון, זכיינות, משאבי-אנוש (עובדים המוצבים מחוץ לארצם), פערי תרבויות, סוגיות משפטיות בינלאומיות ועוד.
ידע רחב יותר על ההיבטים הייחודיים עשוי לסייע בהצלחה של העסק הגלובלי ולמנוע כישלונות עסקיים הנובעים מאי הבנת ההבדלים התרבותיים של שוק המטרה.

התחום נלמד במסגרות אקדמיות של לימודי מנהל עסקים או במסגרות נפרדות לתואר שני או בקורסים המיועדים למנהלים המעוניינים לשפר את המיומנויות שלהם בשוק הבין לאומי. במסגרת הלימודים יש להכין גם עבודות אקדמיות (פרו - סמינריון, סמינריון וכד').
עבודות בנושא ניהול בין לאומי יעסקו בכל התחום הנוגע לפעילויות עסקיות המתרחשות בין גבולות לאומיים, כגון: העברת מוצרים, שירותים, טכנולוגיה, כוח אדם ועוד. העבודות יבחנו נושאים המתייחסים להיבטים ניהוליים של הפעילות העסקית הבינלאומית ולתיאוריות שעומדות מאחורי תחום הניהול הבין לאומי. בעבודות יוצגו גם סוגים שונים של בעיות ניהוליות שעלולות להיווצר במערכת הניהול הבין לאומי.
עבודות בתחום עוסקות בנושאים כמו השוואת הפעילות הגולובלית בין מדינות שונות, ניתוח מיזמים בינלאומיים, ניתוח של מדינת יעד אליה יש כוונה להיכנס עם מיזם עסקי, מאפיינים תרבותיים-כלכליים והשפעתם על המיזמים וע הפעילות העסקית וכו'.
תחום הניהול הבין לאומי כולל גם נושאים של מבנה ארגוני ומנגנוני שליטה ובקרה, קבלת החלטות, ניהול משא ומתן ניהול משאבי אנוש בחברה רב לאומית וניהול שותפויות אסטרטגיות ובין לאומיות. כמו כן נבחנים היבטים עסקיים כגון: סחר בין לאומי, כלכלה עולמית, מימון ועוד.

לדוגמא, עבודת מחקר שעיקרה השוואה בין מדינות יכולה לעסוק בניהול בין לאומי בין מדינת ישראל לגרמניה, וזאת תוך התייחסות לשוק האירופי המשותף. העבודה תסקור את שתי המדינות, ותנתח פרמטרים הקשורים לניהול בין לאומי של שתי המדינות, בכל מה שנוגע ליכולת הגלובלית של כל מדינה, אזורים והסכמי סחר, מאפיינים תרבותיים, סגנונות והיבטים ניהוליים. כמו כן, ינותחו בעבודה מקרים של ניהול משא ומתן ואסטרטגיות ניהוליות שונות שמיישמות שתי המדינות. עבודת המחקר תצביע על ההבדלים בין שתי המדינות על מנת לעמוד על השווה והשונה בין שתי המדינות בכל מה שנוגע לניהול בין לאומי.

מקורות לעבודות בנושא זה עשויים להיות נתונים כלכליים על המדינות השונות (שניתן להשיג באתרי אינטרנט כמו: http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/euro/euromap.htm), ספרים, מאמרים מכתבי עת, ידיעות עיתונאיות וכד'. כל המקורות יופיעו ברשימה ביבליוגרפית מסודרת בסיום העבודה.

יום שני, 24 במאי 2010

סמינריון בקולנוע

כתיבת עבודות במסגרת לימודי קולנוע ו/או קולנוע וטלוויזיה תיעשה במסגרת הלימודים העיוניים של לימודי קולנוע, הכוללים גם לימודים מעשיים של הפקת סרטים וכתיבת תסריטים. העבודות האקדמיות (עבודות קורס, פרו"ס, סמינריונים או עבודות תזה), יעסקו בהיבטים תרבותיים של תעשיית הקולנוע, כמו היסטוריה של הקולנוע, מקומו של הקולנוע בחברה ובתרבות, השפעת המציאות על הקולנוע ולהיפך, משמעויותיו החברתיות והפוליטיות של הקולנוע, תפקידיו של הקולנוע, תיאוריות שונות בתחום הקולנוע ועוד.

העבודות האקדמאיות השונות יכולות לבחון סרטים מסוימים מז'אנר מסוים (כמו דרמה, פילם נואר, מדע בדיוני, סרטי אימה, סרטי שואה, סרטי קומדיה, סרטים ישראליים ובכלל זה סרטי בורקס, סרטי מתיחות ועוד, סרטים מצוירים, סרטי ילדים, סרטים תיעודיים ועוד) מהקולנוע או מהטלוויזיה, ולבחון היבטים שונים בסרט מבחינה חברתית, פוליטית, תרבותית, מגדרית, ועוד. העבודה יכולה לדון גם בסרטים של במאי מסוים, כמו וודי אלן, היצ'קוק, מייק לי, פרנסואה טריפו, וים ונדרס ונוספים. העבודה יכולה לדון גם בדמויות מסוימות דרך השקפותן בקולנוע, לדוגמה דמותו של המאפיונר בקולנוע ובטלוויזיה, דמות האישה בקולנוע, דמות היהודי בקולנוע וכד'.

בכתיבת העבודה רצוי להיעזר ולבסס את הנחות העבודה ושאלות המחקר על תיאוריות קולנועיות הקשורות לנושא או לסרט שבו דנים בעבודה. תיאוריות מרכזיות בקולנוע הן תיאוריה קולנועית פמיניסטית, תיאוריה קולנועית פסיכואנליטית, תיאוריה קולנועית מרקסיסטית, תיאוריה קולנועית פילוסופית, תיאוריה קולנועית פורמליסטית ועוד. בין התיאוריטיקנים המרכזיים שעסקו בקולנוע ניתן למנות את ז'אק לאקאן, לואי אלתוסר, סלבוי ז'יזק ועוד רבים.

עבודות לדוגמה בקולנוע: ניתוח הסרט מטריקס, שדן בקשר בין מציאות לדמיון, תוך שימוש בתיאוריות פסיכואנליטיות וניאו מרקסיסטיות; דמות האישה בסרטים מצוירים עפ"י תיאוריות פמיניסטיות ותיאוריות של חיברות, ניתוח סדרת הטלוויזיה הסופרנוס תוך בחינת הצגת דמות המאפיונר כאדם.

כמו בכל עבודה אקדמאית, על עבודות אקדמאיות בקולנוע להיכתב על פי כללי הכתיבה האקדמאיים ולכלול שער עבודה שיציין את שם העבודה, שם המרצה והקורס, שם החוג, שם המחבר, ותאריך הגשה; תוכן עניינים שיפרט את פרקי העבודה; מבוא לעבודה שבו יוצג נושא העבודה והשיקולים לבחירתו, שאלת המחקר והשיטות לענות עליה; גוף העבודה שיכלול פרקים שבהם יוצג הנושא בהרחבה תוך כדי סקירת החומר התיאורטי בתחום, ונתוני המחקר, אם נעשה במהלך העבודה; סיכום שבו יוצגו המסקנות מן העבודה שישקפו את הנושאים שנדונו בעבודה והצגת כיוונים חדשים למחקר.

בסוף העבודה יש להציג רשימה ביבליוגרפית מפורטת של המקורות הספרותיים שבהם נעשה עזר בכתיבת העבודה.

תיירות

לימודי תיירות הינם לרוב יישומיים באופיים, ונושקים בנקודות רבות לתחום מנהל העסקים. לימודי תיירות כוללים תחומי משנה כמו לימודי מלונאות, ניהול ושיווק, תיירות עסקית, תורת הפנאי, סוציולוגיה של התיירות, דיני תיירות, תפעול תיירות, לימודי תזונה, גיאוגרפיה של א"י, ועוד. התיירות היא מקור כלכלי חשוב בכל מדינה, והעוסקים במקצוע התיירות יוכלו בסיום הלימודים להשתלב במערך התכנון והניהול של התיירות בארץ. במהלך הלימודים יש גם לערוך עבודות ברמות שונות (עבודות סיום קורס, רפרט, פרוסמינריון, סמינריון וכו') ובנושאים שונים, בהתאם לקורסים.
תחום התיירות נלמד לעיתים גם במחלקות לגיאוגרפיה, שם נבחנים היבטים מרחביים של התיירות, כמו שימושי קרקע לתיירות (לדוגמא, קונפליקטים בין שימושי קרקע שונים באזור מסוים) או השפעה מרחבית של תנועת תיירים באזורים מסוימים.

עבודות אקדמאיות בנושא תיירות יכולות לדון במגוון מקרים הקשורים לפיתוח ותכנון אתרים תיירותיים, כמו למשל תכנון ופיתוח אתרים עתיקים המיועדים לשימור היסטורי, או ערים שיש בהן אתרים היסטוריים כמו יפו העתיקה, העיר העתיקה בירושלים, עכו העתיקה ועוד; בחינת מקרים של תכנון ופיתוח תיירות כפרית באזורים שונים בארץ ואו בעולם; לבחון השפעות של מקרים חברתיים, פוליטיים וביטחוניים על התיירות; העדפות תיירות שונות של קבוצות אוכלוסייה שונות; אסטרטגיות שיווק שונות בתיירות ובמלונאות; בחינת הניהול של חברות התיירות והנסיעות השונות; ועוד.

לדוגמה, עבודה בנושא תיירות פנים יכולה לבחון את נושא תיירות הפנים בישראל בכמה נושאים: העדפות תיירות הפנים של הישראלים מבחינות שונות, כלכליות או סוציולוגיות או אחרות, השפעת התיירות על האוכלוסייה המקומית, מקומות תיירות אסטרטגיים כמו אילת, טבריה והכינרת, ועוד, בחינת פיתוח תיירות הפנים בערים המרכזיות (ירושלים, תל-אביב, חיפה). עבודה אקדמאית בנושא תיירות כפרית יכולה לבחון את השפעות העיר על הכפר ולהפך מבחינה כלכלית, אספקת שירותים, אפשרויות תעסוקה ועוד.
עבודות בתחום זה יכולות לעסוק כמובן גם בהיבטים ניהוליים של התיירות, כמו ניהול בתי מלון, ייזום עסק תיירותי, וכד'.

על העבודה, ככל עבודה אקדמאית, להיכתב על פי כללי הכתיבה האקדמאיים ולכלול מבוא, בו יוצג נושא העבודה באופן כללי, תוצג הנחת המחקר, יוצגו הפרקים בגוף העבודה שבהם תבוסס ההנחה, וכן הדרכים לביסוסה על פי נתונים שיוצגו במחקר ועל פי מקורות ביבליוגרפיים שיעזרו לבסס את הנתונים השונים ואת הנחת המחקר של העבודה. בסיכום לעבודה יש להציג את מסקנות העבודה על פי הדרכים שבהם נעשה שימוש לביסוס טענת המחקר, ועל פי דעתו האישית של כותב העבודה.

יום ראשון, 23 במאי 2010

פסיכולוגיה חברתית

פסיכולוגיה חברתית חוקרת את הקשר בין האדם לחברה, השפעת אנשים אחרים על הפרט הבודד, על הרגשותיו ועל התנהגותו ביחס למסגרות חברתיות שונות שבהן הוא נמצא. הפסיכולוגיה החברתית מצויה בין הסוציולוגיה לפסיכולוגיה, ובין תחומי המחקר שלה ניתן לציין את חקר תפקוד האדם בקבוצה, את התפיסה העצמית של האדם ביחס לאחרים, ומחקר בנושא יחסים בין-אישיים.

עבודות אקדמאיות בנושא פסיכולוגיה חברתית, שייכתבו במסגרת לימודי פסיכולוגיה או במסגרת לימודי סוציולוגיה, יכולות לעסוק במגוון תחומים שבין האדם לחברה, בהקשר הפסיכולוגי שבו תופס האדם את עצמו כחלק מהחברה: אלטרואיזם והסיבות לו, דיעות קדומות והשפעתן על הרגשות וההתנהגויות של כל אחד מהצדדים (הפרט שיש עליו דיעה קדומה והצד שיש לו דיעה קדומה על פרט מסוים), סוגים של אופי חברתי (כגון מנהיג, אאוטסיידר, אדם אגרסיבי, כריזמטיות וכד'), מראה חיצוני, מעמד כלכלי וחברתי, ועוד.

יש לבחור נושא מסוים לכתיבת העבודה, אך בכל מקרה יש להסתמך על תיאוריות בנושא הפסיכולוגיה החברתית ועל מקורות ספרותיים רבים ככל הניתן שיעזרו לבסס את שאלות והנחות המחקר של העבודה.

עבודה בפסיכולוגיה חברתית יכולה לבחון את הדיעות הקדומות על עולים חדשים ואת השפעתן עליהם. מצד אחד, על תחושותיהם, התנהגויותיהם והתפיסה העצמית ובעקבות כך כיצד התעצב ונקבע המעמד החברתי שלהם במהלך שנותיה של מדינת ישראל, מצד שני את התחושות והההתנהגויות של הוותיקים שהביעו את אותן דיעות קדומות.
בגוף העבודה ייסקרו באופן מפורט יותר העליות השונות לא"י, תיאוריות שונות על סטריאוטיפים ודעות קדומות, האלמנטים השליליים והסכנות שעלולות לגרום דיעות קדומות, כיצד הן נוצרות וכיצד הן משפיעות על שני הצדדים.
ניתן גם להסתמך על מחקר שיעזור לבסס את הנחות ואו שאלות המחקר: לדוגמה ראיונות עם בני עדה ו/או שאלונים למדגם מייצג. בסיכום לעבודה יוצגו מסקנות המחקר שיתבססו הן על הנתונים שהוצגו והן על הערכה אישית של כותב העבודה.

כל המקורות הביבליוגרפיים בהם נעשה שימוש בעבודה, יוצגו בסוף העבודה בצורה מסודרת ועל פי כללי כתיבת הביבליוגרפיה.

יום חמישי, 20 במאי 2010

סמינריון במדעי המדינה

מדעי המדינה עוסקים בפוליטיקה, בהגדרה של מדינות ובכל הקשור להתנהלות שלהן, ביחסים בתוך המדינה בין גופים שונים, הן ביחסים בין מדינות או ישויות טריטוריאליות בעלות אופי מדיני, בתיאוריות של מחשבה מדינית, ועוד תחומים רבים שיש להם קשר למדעי המדינה, כיוון שהם עוסקים וחוקרים את קביעת המדיניות החברתית, המשפטית, הכלכלית ונושאים רבים אחרים המשפיעים על אזרחי המדינה, ביטחונם ורווחתם.

לפיכך, מגוון העבודות האקדמאיות שניתן לכתוב בתחום מדעי המדינה הוא רב. בכל אופן, העבודה תיכתב על פי נושא הקורס, הנושאים המוצעים לכתיבה ע"י המרצה בקורס, במקביל לשיקול דעתו והחלטתו של התלמיד. בין הנושאים והקורסים הנלמדים בחוגים למדעי המדינה: מחשבה מדינית, המשטר בישראל, יחסים בין-לאומיים, מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית, לאומיות, מפלגות פוליטיות, דת וחברה, כלכלה פוליטית, פוליטיקה השוואתית, פוליטיקה ומגדר, דמוקרטיה ודיקטטורה, ועוד.

עבודה אקדמאית בנושא המשטר בישראל יכולה לדון בתפקידו של בית המשפט העליון בישראל ובאקטיביזם השיפוטי שלו בהקשר של היחסים עם כנסת ישראל, החלטותיה וחוקיה. בעבודה ייבחנו, בין השאר, תפקידיה של הרשות השופטת (בית המשפט) לעומת ובמקביל לתפקידיה של הרשות המחוקקת (הכנסת), תוך בחינת העקרונות של הפרדת הרשויות.
עבודה אקדמאית בנושא מנהל ציבורי יכולה לבחון את התפתחותו של המשק הישראלי והתמודדותו עם נושא העובדים הזרים בישראל – מהם החוקים בנוגע להעסקת עובדים זרים, מדיניות יבוא העובדים ומצד שני גירושם וכד'.
עבודה שתעסוק בפוליטיקה ומגדר יכולה לבחון את השפעת המיליטריזם בישראל על העסקת נשים, מקומן בחברה הישראלית וכד'.

כבכל עבודה אקדמאית, עבודה בתחום מדעי המדינה צריכה לשמור על כללי הכתיבה האקדמיים ולכלול מבוא לעבודה שיציג את שאלת והנחת המחקר, סקירה (קצרה) של המקורות הספרותיים שבהן נעשה שימוש בכתיבת העבודה, והצגה תמציתית של הדרכים לביסוס הנחת המחקר. גוף העבודה יכלול פרקים שבהם תבוסס הנחת המחקר ע"י הצגת נתונים שונים ומקורות ספרותיים שונים הקשורים לנושא העבודה, כולל נתוני המחקר שנעשה במהלך העבודה, אם נעשה. בסיכום לעבודה יוצגו מסקנות המחקר. בסוף העבודה יש להביא רשימה ביבליוגרפית מפורטת של המקורות בהם נעשה שימוש בעבודה, כולל ספרים, מאמרים, ידיעות עיתונאיות, אתרי אינטרנט, חוקים, פסקי דין וכל מקור אחר, זאת על פי כללי כתיבת הביבליוגרפיה.

יום שלישי, 18 במאי 2010

פילוסופיה

פילוסופיה חוקרת ועוסקת במהות האדם, מהות העולם, בשאלות של מוסר, חירות האדם, חוק, לשון, ספרות ושירה, סוגי משטר רצוי ועוד נושאים רבים הקשורים להבנת העולם ומרכיביו השונים. מדע הפילוסופיה מתחלק לאסכולות שונות ורבות, וקיים שנים רבות מתקופת יוון העתיקה ועד ימים אלה. את ההיסטוריה של הפילוסופיה ניתן לחלק מהתקופה הקדם-סוקראטית, פילוסופיה יוונית, פילוסופיה של ימי הביניים, של הרנסאנס, פילוסופיה של המאה ה-20, פילוסופיה מודרנית ופוסט מודרנית, וכן פילוסופיה מזרחית, יהודית, הודית ועוד. בין ההוגים הפילוסופיים החשובים ניתן לציין את סוקרטס, אפלטון ואריסטו, דקארט, הובס, שפינוזה, ניטשה, מישל פוקו, דרידה, פרדיננד דה-סוסייר, ועוד רבים.

ניתן לכתוב עבודות אקדמאיות במגוון נושאים בפילוסופיה, כאשר לרוב כל עבודה תתמקד בפילוסוף אחד או שניים, בתקופה מסוימת בפילוסופיה, או בשאלה פילוסופית מסוימת. למשל, אפשר לדון בעבודה בשאלת הצדק, כיצד היא נתפסה לפי הוגים פילוסופים שונים, מאפלטון, שהגדיר את הצדק כמצב שבו כל אחד עושה את עבודתו בלי להפריע לאחרים אך עם זאת בהרמוניה מלאה, ועד להוגים אחרים שניסו להגדיר צדק, דרך השוואה לתפיסת הצדק בדת, בחוק, ובהווי החיים של ימינו.

דוגמה אחרת לעבודה אקדמאית בפילוסופיה יכולה להיות עבודה שתבחן שאלה מוסרית מסוימת, למשל השאלה של המתות חסד. בעבודה, קודם כול, יוסבר מהי המתת חסד מבחינה רפואית, מתי עולה השאלה של המתת חסד, יוסברו השאלות המשפטיות והמוסריות בנוגע להמתות חסד, ויובאו הטיעונים בעד ונגד.

מעצם אי היות מדע הפילוסופיה מדע מדויק אלא כזה שנתון לפרשנויות, יש לבסס את שאלות והשערות העבודה על סמך מקורות ספרותיים רבים ככל שניתן. כל קביעה או הנחה כלשהי, יש לבסס אותה על ציטוט או מראה מקום ממקום ספרותי כזה או אחר, כדי ליצור אמינות וביסוס להנחה. ניתן להיעזר בספרים בנושא, כתבי עת, מאמרים שונים, ביניהם כאלה שניתן למצוא ברשת האינטרנט.

כבכל עבודה אקדמאית, עבודה בפילוסופיה צריכה להיכתב על פי כללי הכתיבה האקדמאיים ולכלול מבוא, גוף העבודה שיכלול פרקים, וסיכום שבו יוצגו מסקנות העבודה. בסוף העבודה יש להציג רשימה ביבליוגרפית מפורטת של המקורות הספרותיים שבהם נעשה שימוש בכתיבת העבודה, על פי כללי כתיבת ביבליוגרפיה.

יום שני, 17 במאי 2010

סמינריון בסוציולוגיה

סוציולוגיה היא ענף מחקר העוסק בחברה ובהתנהגות החברתית של האדם. הסוציולוגיה עוסקת בחקר ההתנהגות האנושית בהקשר החברתי שבו נמצאים בני האדם, לדוגמה משפחה, תרבות, דת, לאום וכד'. הסוציולוגיה גם שואפת להבנת החוקיות מאחורי ההתנהגות האנושית, וזאת על ידי בנייה וניסוח של חוקים חברתיים כלליים. בין הנושאים הקשורים לסוציולוגיה ניתן למצוא את חקר הזהות החברתית, הזהות הלאומית, התרבותית, המגדרית, חברתית ועוד.

עבודות אקדמאיות בנושא סוציולוגיה ייכתבו במהלך לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, או במסגרת לימודי סוציולוגיה וחינוך, סוציולוגיה ופסיכולוגיה, כלכלה וסוציולוגיה, ניהול וסוציולוגיה, או במהלך לימודים במדעי החברה, כקורס או מספר קורסים נפרדים העוסקים בסוציולוגיה או באחד הנושאים שאליהם קשור מחקר הסוציולוגיה.

כאמור, הסוציולוגיה עוסקת בתחומים רבים של אדם וחברה וניתן לכתוב עבודות אקדמאיות, עבודות סמינריוניות או פרו-סמינריוניות, בתחומים רבים הקשורים לזהות החברתית, המעמדית, התרבותית, המגדרית ועוד, של האדם.

עבודה אקדמאית בסוציולוגיה הקשורה לניהול כוח אדם, יכולה לבחון את התפוקות של העובד לפי מדדים רגשיים שונים ואחרים: לפי היחס אליו מהנהלת החברה, התקשורת עם החברים לעבודה, המשכורת שלו, אם יש לו סיפוק בעבודה, ועוד. בעבודה מסוג זה ניתן לערוך מחקר באמצעות כלי מחקר כגון ראיון או שאלון. במבוא לעבודה המהווה לרוב תקציר של העבודה כולה, תוצג שאלת המחקר, כלי המחקר, סקירה קצרה של המקורות הספרותיים שיעזרו לבסס את השערת המחקר. על המבוא להיות תמציתי וקצר, משום שהוא מהווה רק פתיח לעבודה כולה.

עבודה בסוציולוגיה בנושא מגדר, יכולה לבחון, למשל, עמדות במקום העבודה כלפי אנשים שהנטייה המינית שלהם היא הומוסקסואלית: כיצד הדבר משפיע על קבלתם לעבודה, כיצד האנשים בעבודה מתייחסים אליהם, החששות שלהם לחשוף את נטייתם המינית במקום העבודה וכד'. גם בעבודה כזו, יש לבסס את ההשערה על סמך כלים מחקריים כמו סקר או שאלונים ועוד. ניתן כמובן לכתוב עבודות אקדמאיות שיבחנו רק תיאוריות בתחום הסוציולוגיה, בהקשר לנושא המסוים שבו עוסקים בעבודה, או עבודות אקדמאיות שעוסקות בנושאים שאי אפשר לבצע במהלכן מחקר, כמו עבודות שנושאן עוסק במדינה/ות אחרות.

כמו בכל עבודה אקדמאית, יש להביא בסופה רשימה ביבליוגרפית מפורטת של המקורות הספרותיים שבהם נעשה שימוש במהלך כתיבת העבודה, זאת על פי כללי הכתיבה האקדמאיים. את הנספחים לעבודה יש להציג לאחר הרשימה הביבליוגרפית, על פי כללי הצגת הנספחים. בפתח העבודה, כמובן, יש להציג תוכן עניינים מסודר שיציג את הפרקים השונים, בכלל זה את המבוא, הרשימה הביבליוגרפית והנספחים.

יום שבת, 15 במאי 2010

השירה העברית

השירה העברית מתפרשת על תקופה ארוכה, משירת התנ"ך ושירת חז"ל, לשירת ימי הביניים העברית, שירת הבארוק העברית, והשירה העברית המודרנית, שאותה ניתן לחלק לכמה תקופות: שירת ההשכלה שהתפתחה במאה ה-18 בזמן תקופת ההשכלה, שירת "דור התחייה" של ביאליק וטשרניחובסקי ונוספים, שירת דור היישוב של שלונסקי ואלתרמן, לאה גולדברג ונוספים ושירת משוררי דור המדינה ובראשם נתן זך, שיצאו כנגד השירה שאפיינה את התקופות הקודמות בשירה העברית ובעיקר את זאת של שלונסקי ואלתרמן. ישנן כמובן קבוצות שונות וסגנונות שונים בכל אחת מהתקופות. אחת מהן היא הקבוצה הכנענית בראשותו של יונתן רטוש שדגלה בשירה ששפתה היא שילוב בין שפות ארמיות לעברית.

בעבודות אקדמיות בנושא השירה העברית (עבודת סיכום קורס, עבודת פרו"ס, עבודה סמינריונית, עבודת תזה וכו') ניתן לעסוק באחת מן התקופות השונות בשירה העברית, להשוות בין התקופות השונות באמצעות השוואה בין משוררים משתי התקופות הנבחרות, להשוות שני משוררים מאותה תקופה, שירה גברית מול שירה נשית, משקל וחריזה מול חריזה חופשית, דמויות שונות שעליהן נכתבו שירים.
עבודות בתחום זה יכולות לעסוק גם בניתוח שירים מסויימים או השוואה בין שירים, לדוגמא, ניתוח השיר "אמי" של לאה גולדברג (מבנה, אמצעים צורניים וכו'); באלמנטים מסוימים בשירים של משורר, לדוגמא, אהבה ומכאוב בשירי יאיר הורביץ; או בהשפעות שונות על השירה העברית, לדוגמא, ההשפעה של השירים הרוסיים.

בעבודה יש לשמור על כללי כתיבת עבודה מסודרים ולכלול מבוא, שיסקור בקצרה את התקופה שלה שייך המשורר או המשוררים שבהם עוסקת העבודה, רקע כללי על המשורר/ים עצמם, את שאלת המחקר והסבר כיצד היא תקבל מענה בעבודה. בגוף העבודה יובא הרקע הספרותי של המשורר ועל התקופה השירית שבה כתב, תפורט יותר שאלת המחקר ויוצגו מקורות ספרותיים שיבססו את הטענה שנמצאת בה, תוך הדגמה והשוואה של שירים שכתב המשורר. בסיכום העבודה יוצגו המסקנות העיקריות ובסיום העבודה תובא רשימה ביבליוגרפית מפורטת על-פי כללי הכתיבה האקדמאיים.

יום שישי, 14 במאי 2010

ניהול אסטרטגי

ניהול אסטרטגי הוא סוג ניהול שעוסק בכתיבה, הערכה, הגשמה של החלטות תפקודיות שיעזרו לארגון להשיג את מטרותיו ארוכות הטווח. זהו תהליך של זיהוי משימות הארגון, החזון שלו ומטרותיו, פיתוח מדיניות ותכנונים, בעיקר במונחים של פרויקטים ותכניות-על, שמתוכננים על מנת להשיג את היעדים, ואת המשאבים המוקצים להגשמת המדיניות, התכניות והפרויקטים השונים. אחת משיטות הניהול המתקדמות היא מתודולוגיית סרגל הישגים מאוזן (Balanced ScoreCard), בה נעשה שימוש כדי להעריך את הביצועיות הכוללת של העסק וההתקדמות שלו לעבר היעדים שהציב.

עבודות אקדמאיות, עבודות פרה-סמינריניות, סמינריוניות בנושא ניהול אסטרטגי ייכתבו במסגרת לימודי מנהל עסקים או כתואר בפני עצמו, בדרך כלל תואר שני. העבודה יכולה להתמקד בתיאוריה אחת או יותר מהתיאוריות של הניהול האסטרטגי, להשוות בין תיאוריות ושיטות או לבדוק את מידת הרלוונטיות שלהן למצב כיום, להשוות בין שתי שיטות ניהול אסטרטגי בשתי חברות שונות או שתי מדינות שונות, או לקחת מקרה מסוים של חברה אחת ולנתח את שיטות הניהול האסטרטגי שלה.

אחד ממפתחי התיאוריות העיקריות בניהול אסטרטגי הוא מייקל פורטר שפיתח את מודל חמשת הכוחות. מודל חמשת הכוחות, שפותח ע"י פורטר בתחילת שנות ה-80, טוען שהאסטרטגיה העסקית צריכה להתאים להזדמנויות ולאיומים של הסביבה החיצונית וזיהה חמישה כוחות תחרותיים המעצבים כל שוק: עוצמת התחרות של המתחרים הקיימים, איום הכניסה של מתחרים חדשים, איום שבמוצרים תחליפים, כוח הלקוחות וכוח הספקים.
בעבודה חשוב להסתמך על מקורות ספרותיים רבים ככל הניתן שיעזרו לבסס את שאלת המחקר וטענת המחקר, בכלל זה מקורות מרשת האינטרנט. ניתן גם להיעזר בעבודות מוכנות בנושא ניהול אסטרטגי שכתבו סטודנטים ושאפשר למצוא אותן ברשת האינטרנט.

בעבודה אקדמאית שבוחנת את הניהול האסטרטגי בחברה מסוימת, יש להציג במבוא את הרקע למקרה בקצרה, את התיאוריות שבהן נעשה שימוש בעבודה לניתוח המקרה, את שאלת המחקר וההשערות, והצגת הדרכים לביסוסה. בגוף העבודה יש לכלול פרקים שיתארו את המבנה העסקי של החברה, את שיטות הניהול שבהן נעשה שימוש בחברה, יתרונות וחסרונות של שיטות הניהול, הצגת המתחרים בשוק, ופתרונות אפשריים לניהול אסטרטגי טוב יותר, או תיאור כיצד מצליחה שיטת הניהול של החברה לעומת חברות אחרות בשוק באותו תחום. בסיכום יש להציג את מסקנות המחקר. עבודה אחרת יכולה להשוות בין שתי שיטות ניהול בשתי מדינות שונות שלהן תרבות שונה: למשל ההבדל בשיטות הניהול האסטרטגי ביפן ובבריטניה.

בסוף העבודה, כמו בכל עבודה אקדמאית, יש להציג רשימה ביבליוגרפית מפורטת על פי כללי כתיבת הביבליוגרפיה.

יום רביעי, 12 במאי 2010

ביואתיקה

ביואתיקה עוסקת בהיבטים האתיים והמוסריים של הביולגיה והרפואה. תחום הביואתיקה החל להתפתח במהלך שנות ה-70 של המאה ה-20, במקביל לגל של המצאות בביולוגיה שלהן היה פוטנציאל להשלכות מרחיקות לכת על האנושות. הנושאים שבהם עוסקת הביואתיקה הם נושאים כמו שיבוט, שכפול יצורים ובני אדם, הנדסה גנטית, ניסויים בבעלי חיים, השתלות איברים, דחיית ההזדקנות, ועוד. בין הביואתיקה לאתיקה הרפואית הרבה מהמשותף, אך לא תמיד הנושאים של שני התחומים חופפים זה לזה.

מטבע הדברים, הביואתיקה עוסקת גם בשאלות של מוסר. עבודות אקדמאיות בנושא ביואתיקה עשויות להיכתב במסגרת לימודי ביולוגיה אך גם במסגרת לימודי פילוסופיה. בעבודה ישולבו תיאוריות פילוסופיות בנושא המוסר, של הוגים שונים שעסקו במוסר, במקביל לניתוח נושאים של ביואתיקה שיש בהם דילמה בין הביצוע לבין מידת המוסריות שבהם. בכתיבת העבודה רצוי מאוד להסתמך על מקורות ספרותיים רבים ככל הניתן ובכלל זה ניתן למצוא גם ברשת האינטרנט מאמרים בנושא הביואתיקה.

בחברות ביוטכנולוגיה, חברות המייצרות תרופות, תכשירים רפואיים או קוסמטיים, יש עניין רב בהיבטים המוסריים והאתיים של עבודתן בתחום פיתוח התרופות או התכשירים, הן מבחינת הביקורת הציבורית על פעילותן המחקרית הגורמת או עלולה לגרום להשלכות רפואיות ואתיות כאלה או אחרות, והנושא העיקרי שמעורר מחלוקת וביקורת הוא נושא הניסויים בבעלי חיים, הן מהבחינה המשפטית של הדברים והן כי הן רוצות ללמוד ולהתפתח בדילמות השונות ובנושאים השונים שבהם הביואתיקה עוסקת. עבודה אקדמאית לדוגמה יכולה לבחון את הדילמות המוסריות שבהן נתקלות חברות תרופות וכיצד הן מתמודדות מולן.

עבודה אקדמאית, עבודת קורס, או עבודה סמינריונית, יכולה לעסוק בנושא אחד של ביואתיקה, לדוגמה נושא השתלות איברים. במבוא לעבודה יוצג הרקע התיאורטי של נושא השתלות איברים, תוצג שאלת המחקר בנוגע לבעיות האתיות והמוסריות של הנושא, גוף העבודה יכלול פרקים שבהם תוצג השאלה מבחינה פילוסופית-מוסרית ומבחינה רפואית-ביולוגית, ובסיכום יוצגו מסקנות המחקר. בסוף העבודה, כמו בכל עבודה אקדמאית, תוצג רשימה ביבליוגרפית מפורטת של המקורות הספרותיים שבהם נעשה שימוש בכתיבת העבודה.

יום שלישי, 11 במאי 2010

דידקטיקה

עבודות אקדמאיות בנושא דידקטיקה, תורת ההוראה, ייכתבו במסגרת לימודי חינוך, חינוך מיוחד, ובמסגרת לימודי פסיכולוגיה, במסלול פסיכולוגיה חינוכית. דידקטיקה עוסקת בתכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים, בעיקר לבני נוער או ילדים. שיטות לשימוש בכלים דידקטיים עשויות לעזור למורים, גננות, פסיכולוגיים חינוכיים ואנשי חינוך אחרים, לתכנן את מטרותיהם ופעולותיהם בתחום החינוך.

בעבודות אקדמאיות, עבודות פרה-סמינריניות או סמינריוניות, ניתן להתמקד בתכנית הוראה על מקצוע מסוים ולהראות, על סמך תיאוריות ומחקר ספרותי בתחום, כיצד התכנית תוכל להעביר את החומר הנלמד בצורה הטובה ביותר. בעבודה יש להציג את אסטרטגיית ההוראה הנדרשת: תכנון תכנית ההוראה, הצבת מטרות למידה, זיהוי קשיים לימודיים, גם טרם היווצרם, דרכים לפתרון הקשיים ועוד.

העבודה יכולה להיות תיאורטית/עיונית בלבד ולהתבסס רק על חומר תיאורטי בנושא דידקטיקה, או שהיא יכולה להסתמך גם על מחקר, שיכול להיות מיושם באמצעות שאלונים המחולקים למורים או לאנשי הוראה אחרים, רכזי שכבות או מפקחים, או באמצעות ראיונות איתם. המחקר גם יכול להיות מבוסס על תצפית במערך שיעורים בכיתה מסוימת או בכמה כיתות באותו מקצוע.
בתחילת העבודה יש להביא מבוא שיציג את הנושא הנחקר בעבודה, את שאלת המחקר וטענת המחקר, סקירה קצרה של חומר ספרותי שבו נעשה שימוש בכתיבת העבודה ולביסוס טענת המחקר, ובקצרה את הדרכים שנעשו, אם באמצעות מחקר או באמצעות התבססות על חומר תיאורטי בלבד, לפתרון שאלת המחקר.

העבודה עצמה יכולה להיות גם תכנון מערך שיעור בנושא מסוים, כאשר בעבודה יוצגו הדרכים הדידקטיות שיובילו את התלמידים להבנת הנושא, השלכותיו, כיצד נעזרים בנושא לדרכים אחרות, ולהסקת מסקנות בנושא.

עבודה בנושא דידקטיקה יכולה גם לחקור שיטות הוראה מסוימות, לדוגמה לימוד תנ"ך באמצעות אחת משיטות הלמידה השיתופית. במבוא לעבודה יש להציג חומר תיאורטי על שיטת הלמידה השיתופית, חומר תיאורטי על השיטה המסוימת משיטות הלמידה שבה בוחרים, על גוף העבודה לכלול פרקים שיציגו באופן מפורט יותר את השיטה, יתרונותיה, חסרונותיה, דרכי השימוש בה וכיצד היא מתאימה ללימוד תנ"ך, מבנה השיעור באמצעות השיטה הנבחרת, תוך כדי הסתמכות על חומר תיאורטי בנושא הלמידה השיתופית והיסודות הדידקטיים שלפיהם פועלים. בסוף העבודה יש להציג סיכום שיציג את מסקנות העבודה.

בסיום העבודה יש להציג רשימה ביביליוגרפית מפורטת, על פי כללי הכתיבה האקדמאית, שיציגו את המקורות הספרותיים שעליהם התבססה העבודה. אם יש נספחים לעבודה, כמו שאלונים או תמלול ראיונות שנעשו במהלך המחקר, יש לצרפם לעבודה על פי כללי הצגת הנספחים.

יום שני, 10 במאי 2010

אוקיאנוגרפיה

אוקיאנוגרפיה, מדעי הים והסביבה הימית, הוא תחום לימודים השייך למדע הגיאוגרפיה, ונלמד או במסגרת לימודי גיאוגרפיה או כתואר בפני עצמו. לימודי אוקיאנוגרפיה חוקרים ומנתחים את קרקעית הים, ואת התהליכים הכימיים והפיזיקאליים המתרחשים בסביבתה. הלימודים כוללים גם קורסים תיאורטיים, ביניהם כימיה, ביולוגיה, פיזיקה, מתמטיקה, מדעי האקלים וקורסים הקשורים לחקר הים כמו ימאות, גיאולוגיה ימית, אקולוגיה, ועוד. בנוסף לקורסים התיאורטיים נלמדים גם קורסים מעשיים כמו צלילה, ימאות מעשית, ועוד. בסיום הלימודים ניתן להשתלב בעבודה כימאי, צוללן, ספן, או בחקלאות ימית.

עבודות אקדמאיות בנושא אוקיאנוגרפיה, עבודות סמינריונית, מעשיות וכד', יכולות להיכתב על מגוון תחומים מחקר הים. יש לבחור נושא ספציפי ולחקור אותו על פי חומר תיאורטי, מאמרים וספרים בנושא, נתונים קיימים, ועל פי מחקר עצמאי, שבו יבוצע ניסוי שיחקור את התופעה שאותה רוצים לסקור בעבודה. בכתיבת העבודה יש להקפיד על כללי הכתיבה האקדמאיים לכתיבת עבודה אקדמאית. כמו כן, יש לשלב בעבודה שיטות מחקר כמותיות המתאימות לנושא ולהציג את הנתונים באמצעות טבלאות, גרפים, וכד'.

דוגמה לעבודה אקדמאית בנושא אוקיאנוגרפיה יכולה להיות השפעת זיהומי נפט על האוכלוסייה הימית, הצמחים הימיים ובעלי החיים הימיים. עבודה אחרת יכולה לחקור השפעות של אסונות טבע על הסביבה הימית, כמו רעידת אדמה, התפרצות הר געש, סופות טרופיות ועוד. בעבודה בנושא שיש בו התנסות מעשית, יש לכלול את המסקנות והחוויות מההתנסות המעשית בתוך העבודה, לפרט כיצד ההתנסות קשורה לנושא העבודה ולשאלת המחקר, ולנתח את הקשר בין החומר התיאורטי בנושא לבין ההתנסות המעשית הספציפית.

ככל עבודה אקדמאית, תיאורטית או מחקרית, יש להסתמך על מקורות ספרותיים רבים ככל הניתן. בתום העבודה יוצג פרק הסיכום שיכלול מענה לשאלת המחקר. לבסוף יש להביא רשימה ביבליוגרפית שתציג את המקורות הספרותיים עליהם הסתמכה עבודת המחקר.

ניהול

ניהול, כתחום לימוד, נכלל במסגרת של לימודי מנהל עסקים, או כתחום בפני עצמו, כאשר במקרים רבים לימודים אלה משולבים עם לימודים בחוג נוסף, לדוג', כלכלה וניהול, תקשורת וניהול וכו'. במהלך הלימודים יש לערוך עבודות ברמות שונות (רפרט, פרו"ס, סמינריון וכו'). עבודות אלה יעסקו בתחומי משנה מגוונים כגון: שיווק ופרסום, ניהול ארגונים, משאבי אנוש וכד'.
העבודות יכולות לעסוק בנושאים כמו הנהגה והובלה של ארגונים וכיצד סמכויות הניהול שניתנות בידי מנהל או מנהלים של ארגון באות לידי ביטוי בתהליך קבלת ההחלטות בארגון. העבודות יעסקו גם בהיררכיה הקיימת במדרג הניהולי של ארגונים וכיצד קבלת החלטות של מנהלים מלמעלה משפיעה על השרשרת הארגונית כולה.

עבודה אקדמית בנושא ניהול יכולה להיות סקירה גישות ניהול מרכזיות וסגנונות ניהול בארגון. בעבודה ייבדקו גישות ניהול קלאסיות וגישות ניהול עכשוויות בארגונים. העבודה תבדוק האם מנהל יכול להפוך להיות מעין מנהיג בארגון אותו הוא מנהל ובאלו דרכים יכול מנהל להגיע למעמד של "מנהיג" או מוביל דרך משמעותי שעיני העובדים נשואות אליו, ויעילות והצלחת הארגון תלויה גם במיומנויות והצלחת הניהול שלו.

עבודה אקדמאית נוספת בניהול ניתן לכתוב על ניהול כללי של ארגון גם מבחינת סדר העבודה הקיים בו. למשל שינוי ומעבר מאופי ניהול של מערכות מידע מיושנות של הארגון לאופי ניהול ממוחשב ומתקדם יותר. בעבודה יילקח לדוגמא ארגון שבו מתבצע מעבר ושדרוג לכל המערכות בארגון וכיצד הכנסת מערכות מידע תתבצע ביעילות ובצורה תקינה בלי לפגוע בהמשך הרציף והיעיל של העבודה בארגון. כמו כן, כיצד הנהלת החברה מתמודדת עם ההסברה לעובדי הארגון על השינוי המתבצע.

בכתיבת עבודות אקדמאיות בנושא ניהול יש לבחור נושא למחקר ולאסוף מקורות ביבליוגרפיים כמו ספרים, מאמרים, כתבות ודוחות הדנים בנושאים שונים המקיפים את תחום הניהול ודנים בהיבטים השונים שלו. על סמך הסקירה הספרותית שנאספת ובה נעזרים לכתיבת העבודה, תופיע בגוף העבודה רשימה ביבליוגרפית מסודרת שתכלול פירוט של המקורות (שם כותב, שם המקור, שנה, הוצאה וכו').

מלבד זאת, במקרים מסויימים קיימת דרישה לכתוב לעבודה תקציר מנהלים שיציג את נושא העבודה את מטרות המחקר ואת המסקנות העיקריות.

יום ראשון, 9 במאי 2010

עבודות על סוציאליזציה

סוציאליזציה, או חִברוּת, היא תהליך התנסות חברתית ותרבותית שבו האדם, מגיל הילדות ועד הבגרות והזיקנה, רוכש דפוסי תרבות והתנהגות בחברה שבה הוא נמצא, ומעצב את אישיותו, מחשבתו והתנהלותו הרגשית. דרך הלמידה מההורים, הסביבה המשפחתית הקרובה, הלמידה במוסדות חינוכיים, ההתנסויות החברתיות בגופים שונים שבו האדם נמצא, נלמדים כללי ההתנהגות של אותה חברה. דרך כל סוכן סוציאליזציה, החל מהמשפחה, בית הספר, קבוצה חברתית קרובה, ועד לסוכנים כוללים יותר שאליהם יש חשיפה, נתקל היחיד בהקשרים חברתיים שונים שמעצבים את אישיותו.

עבודות אקדמאיות, עבודות קורס, עבודות פרה-סמינריונית וסמינריוניות ואחרות, בנושא סוציאליזציה, ייכתבו במסגרת לימודי פסיכולוגיה, חינוך וגם עבודה סוציאלית. בעבודות בנושא זה, יובאו תיאוריות שונות בנושא הסוציאליזציה, כמו זו של אמיל דורקהיים, שטען כי ההתנהגות של היחיד מוכתבת על ידי הסביבה החברתית, וכי באמצעות הכללים שהוא לומד מהחברה, הוא לומד כללי התנהגות ותרבות המעצבים אותו ועוזרים לו להשתלב בחברה. פרויד, לעומתו, טוען שאכן היחיד מקבל מהחברה כללי התנהגות שונים, אך שהם "מרסנים" את התנהגותו הטבעית שרוצה לבטא את דחפיה ויצריה באופן מיידי. לפי צ'רלס קולי, היחיד מעריך את עצמו לפי האופן בו הוא משתקף בפני המראה של החברה. לפי 'תיאוריית האני במראה' של קולי, האדם לומד להעריך את עצמו כחכם, יפה וכד', בהתאם לאופן בו החברה מגיבה ומתייחסת אליו, וכך הוא מעצב את אישיותו ואת כללי ההתנהגות והתרבות שלו.
ניתן להתייחס גם לתיאוריות אחרות כמו של אלברט בנדורה, הרברט מיד ואחרים.

העבודה יכולה לחקור את התיאוריות השונות ולהסתמך על חומר כתוב בלבד, או שיכולה לכלול בתוכה מחקר, שככל המחקרים במדעי החברה יכול להתבסס על שאלונים, ראיונות, תצפית, סקר או שיטות מחקר איכותני אחרות. גם עבודה שכוללת בתוכה מחקר וגם עבודה שמתבססת רק על חומר תיאורטי, צריכה לכלול בתוכה מבוא, שיציג את שאלת המחקר וטענת המחקר, יסקור בקצרה את החומר התיאורטי והנתונים והצגת הקשר לשאלת המחקר; גוף עבודה שבו ייעשה ניסיון לענות על שאלת המחקר ולבסס את הטענה, באמצעות ניתוח החומר התיאורטי והנתונים מהמחקר, אם נעשה כזה; וסיכום שבו יוצגו מסקנות המחקר.
דוגמא לעבודה בנושא סוציאלזציה יכולה להיות מחקר על תפקיד המשחק כסוכן סוציאליזציה בתהליך התפתחותו של הילד וככלי לרכישת נורמות התנהגותיות, רגשיות ואחרות. הטענה יכולה להיות כי באמצעות המשחק הילד רוכש סמלים חברתיים, רגשיים ואחרים ובאמצעות המשחק הילד לומד להתמודד עם העולם. עבודה אחרת יכולה לבחון 'חיברות מחדש' שבה הפרט מאמץ מרצון כללי התנהגות ותרבות שונים ממה שלמד עד כה, כמו במקרה של חזרה בשאלה, או בכפייה, לדוגמה במקרה של אדם שהיה עשיר ולפתע איבד את נכסיו הכלכליים והוא נאלץ להתמודד עם מושגים כמו עוני וחיים בדוחק.

כבכל עבודה, עבודה בנושא סוציאליזציה צריכה להציג בסיומה רשימה ביביליוגרפית של מקורות ספרותיים, ספרים ומאמרים שעליהם הסתמכה העבודה בדרך לביסוס טענת המחקר.

סמינריון במשפטים

תחום המשפטים הינו נרחב וכולל בתוכו נושאים רבים ומגוונים לכתיבת עבודות מחקר.

כללי: בכתיבת העבודה יש להקפיד על כללי כתיבה אקדמיים נכונים. על העבודה לכלול תוכן עניינים מסודר, מבוא שיכלול תקציר של העבודה, מטרות המחקר, שאלת המחקר ואיזו טענה העבודה רוצה להוכיח או להפריך. לאחר פרק המבוא יוצגו הפרקים שיהוו את גוף העבודה, כולל החומר התיאורטי והמידע שנאסף על ידי שימוש בספרות מחקר. בתום העבודה יהיה פרק סיכום ומסקנות שייתן מענה לשאלת המחקר ומסקנות לגבי ביצוע המחקר וכן רשימה ביבליוגרפית של כל המקורות הביבליוגרפיים בהם נעשה שימוש בכתיבה.

נושאים לכתיבה: עבודות אקדמאיות במשפטים יעסקו בכל תחומי המשפט לסוגיהם: משפט חוקתי, משפט מנהלי, משפט אזרחי, משפט פלילי, משפט בינלאומי וכן את ענפי המשפט השונים המשניים כגון: דיני חוזים, דיני נזיקין ועוד עשרות דינים מסוגים שונים.

דוגמאות: עבודה במשפטים בנושא המתת חסד תעסוק בנושא המתות החסד בעולם ובמיוחד בארץ, מבחינת ההיבטים המשפטייים שלה. כמו כן, תעסוק העבודה בדילמה המוסרית שאופפת את נושא המתת החסד וכיצד חוקים במדינות שונות בעולם מתייחסים לתופעה ומתמודדים איתה. העבודה תבדוק מדוע המתת חסד אסורה מבחינה משפטית בארץ, וניתן להביא דוגמאות של מקרים שבהם היה גבול דק בין עבירה על החוק בשל ביצוע לכאורה של המתת חסד.

עבודה אקדמאית נוספת בנושא משפטים ניתן לכתוב על תחום ענישת נוער. העבודה תסקור את בתי המשפט לנוער והגורמים המנחים את השופטים לנוער במתן החלטה שיקומית או החלטת ענישה. העבודה תבדוק מהי ההגדרה למישהו שהנו קטין על פי חוק וכיצד המערכת המשפטית נוהגת כלפי מי שהנו קטין; מה הן שיטות הענישה השונות ומה משמעות הגישה השיקומית לעומת גישת הענישה.

מקורות ביבליוגרפיים: בכתיבת עבודות המחקר על משפטים יש להיעזר מלבד ספרות המחקר גם בספרות משפטית ולהיעזר בחוקים וכן במקורות חיפוש שונים כמו רשת האינטרנט וספריות מקוונות. המקורות הביבליוגרפיים עשויים להיות ספרים, מאמרים, דוחות, ידיעות עיתונאיות, חוקים, פסקי דין וכד'.

יום שישי, 7 במאי 2010

פסיכולוגיה התפתחותית

פסיכולוגיה התפתחותית היא תחום בפסיכולוגיה שעוסק בחקר השינוי לאורך השנים, כמו ההתפחתות הגופנית, החברתית, הרגשית, התפתחות ביכולת הקוגנטיבית, היכולת להבין דברים, מושגיים או מוסריים, היכולת לפתור בעיות ולגבש זהות עצמאית.
הפסיכולוגיה ההתפתחותית עוסקת בעיקר בחקר התפתחותם של ילדים, והפסיכולוגים ההתפתחותיים מטפלים בבעיות נפשיות, התנהגותיות וחברתיות ובשינוי שחל אצל ילדים ומלווה במקביל את הורי הילד במהלך הטיפול.

עבודות אקדמאיות - עבודות סיכום קורס, עבודות סמינריוניות, עבודות תזה ועוד - ייכתבו על סמך חומר תיאורטי, כמו תיאוריית ההתפתחות הקוגנטיבית של ז'אן פיאזה, תיאוריית ההתקשרות של ג'ון בולבי, ותיאוריות של הוגים נוספים בתחום התפתחות האישיות כמו פרויד, מלאני קליין, דונלד ויניקוט ועוד. במבוא לעבודה תוצג שאלת המחקר וטענת המחקר, קבוצת המחקר שנבדקת (אם יש כזו), ובנוסף סקירה ספרותית קצרה של התיאוריות שעל פיהן מתבססת העבודה ושבאמצעותה תיבחן שאלת המחקר.

תיאוריית ההתפתחות הקוגנטיבית של פיאז'ה דנה בהתפתחות השכלית, וטוענת כי הידע שלנו על העולם במאורגן בסכמות, שמארגנות את דרך ההסתכלות שלנו על העולם, עיבוד המידע, זכירתו, למידתו, פירושו וכדו'. בעבודה יכול להיעשות שימוש בתיאוריה של פיאז'ה ובתיאוריות אחרות, תוך כדי מענה על שאלת המחקר בגוף העבודה, ותוך כדי סקירת התיאוריות השונות והנתונים השונים ינסה לענות על שאלת המחקר.

בחלק מן העבודות נדרש לערוך גם מחקר ולבחון פרט מסוים או קבוצה, מהבחינה ההתפתחותית שלהם. לדוגמה, ניתן לעשות תצפית ומחקר על התנהגותו והתפתחותו של תינוק, לבדוק כיצד הוא תופס דברים, כיצד הוא צובר ידע, כיצד מתפתחת השפה שלו וכד'. מחקר אחר יכול לבחון את התפתחותו השכלית והלשונית של ילד שגדל בסביבה תרבותית משפחתית שונה מאשר הסביבה התרבותית הרגילה, כמו ילד שהוריו עלו מאתיופיה.

בסיום העבודה יש להביא סיכום שבו תוצג טענת המחקר, הדרכים והשיטות שבהם נעשה שימוש לביסוס המסקנות והצגת מסקנות המחקר. לבסוף יש להציג רשימה ביביליוגרפית עפ"י כללי הכתיבה שבה יוצגו המקורות הספרותיים שעל פיהן התבססה העבודה.

משפט מנהלי

במדינה המודרנית ישנה מעורבות רבה מאוד של רשויות השלטון בחיי האזרחים - משירותים כמו חשמל ומים, בתי הספר ועד רשיון נהיגה. כל אלה מוסדרים (מסופקים, מנוהלים, מפוקחים, מתומחרים וכו') על ידי המדינה והמנהל הציבורי. בשל מעורבות זו, יש צורך בהבנה של גופי המנהל הציבורי, סמכויותיהם ואפשרויות הפיקוח עליהם.

המשפט המנהלי מסדיר את הפעולות של רשויות המנהל הציבורי השונות, כלומר רשויות שונות שפועלות על ידי המדינה והרשויות המקומיות
. לימודי התחום כוללים נושאים כמו סמכויות רשויות המנהל, הכללים המתווים את הפעלתן של סמכויות אלה, שיקול הדעת המנהלי והביקורת השיפוטית על הפעולות ועל ההחלטות המנהליות.

נושא זה נלמד במסגרת לימודי משפטים ובמסגרתו יש גם לערוך עבודות אקדמאיות בנושא.

עבודות המחקר יבדקו למעשה את נושא המשפט המנהלי על אופניו השונים ובמסגרתן יובאו גם דוגמאות ומקרי בוחן הנוגעות למשפט מנהלי. העבודות יעסקו במבנה משפט מנהלי, סמכויותיו, ההליך המנהלי שבמסגרתו פועל המשפט, שיקול הדעת המנהלי במקרים שונים וכן הפיקוח שלו על הרשות המנהלית.
בשלבי הלימוד הראשונים, העבודות הן לרוב תרגילים בהם מוצג מקרה בוחן, אותו יש לנתח ולענות על שאלות מסוימות המתייחסות אליו. עבודות בשלבים מתקדמים יותר יהיו רחבות היקף יותר ויהיו בעלות אופי של עבודה אקדמית סטנדרטית.

עבודה במשפט מנהלי יכולה לבחון, לדוגמא, את תום לב במשפט המנהלי.
העבודה תבדוק האם יש הצדקה להחלת עקרון תום הלב במקרים שונים ומה ההשלכות שיש לכך על סמכות וחשיבות המשפט המנהלי.
נושאים נוספים לעבודות: ניגוד עניינים במשפט המנהלי, הליכים מנהליים במיסוי מקרקעין, בטלות יחסית במשפט המנהלי וכו'.

בתהליך כתיבת העבודה יש להקפיד על ציון מראי מקום בכל מקום בטקסט שבו מובא ציטוט, פס"ד או מידע תיאורטי מספרות המחקר. בכתיבת עבודת מחקר אקדמית יש להקפיד על כללי הכתיבה האקדמיים ועל מבנה הגיוני. על העבודה לכלול תוכן עניינים מפורט, מבוא שיכלול תמצית של עבודת המחקר ומה היא באה למעשה לבדוק. בהמשך יופיעו פרקי העבודה. בתום העבודה יובא פרק סיכום ומסקנות שייתן מענה לשאלת המחקר ויוכיח את טענת המחקר שהוצגה במבוא העבודה.
כל המקורות בהם נעשה שימוש בעבודה יפורטו בנפרד ברשימה ביבליוגרפית
.