עבודות.קום

יום רביעי, 26 במאי 2010

ניהול פיננסי

ניהול פיננסי עוסק בניהול של נכסים השייכים לארגונים גדולים אך גם אנשים פרטיים.
הניהול הפיננסי הוא זה אשר למעשה בוחן את התוצאות העסקיות של ארגון, בודק כיצד ניתן לייעל את המערכת בכדי להשיג תוצאות טובות יותר. בנוסף, הניהול הפיננסי עוסק בבדיקת ויישום פרוייקטים כלכליים בארגון.
ניהול פיננסי הוא תחום הנלמד במסגרת לימודי מנהל עסקים וחשבונאות או בקורסים נפרדים המיועדים למנהלים. במהלך הלימודים יש לכתוב תרגילים ועבודות אקדמאיות (עבודות לתואר ראשון, לתואר שני, עבודות פרו - סמינריון סמינריונים וכד').

עבודות בנושא ניהול פיננסי עוסקות בדרך ניהול חברות וארגונים והאופן בו הם מנהלים את הנכסים הפיננסיים שלהם. בעבודות בנושא זה ניתן לנתח את הניהול הפיננסי של גופים ואת השפעתו על על החברה ורווחיותה.
בעבודות ניתן להציג מקרים שבהם ניהול פיננסי נעשה בצורה לא נכונה וההשלכות שיש לכך על החברה. בנוסף, ניתן לכתוב עבודות מחקר על ארגונים שנכנסו למשבר כלכלי עקב ניהול פיננסי קלוקל והצליחו לצאת מהמצב, על ידי חזרה לתלם ושינוי באופי הניהול הפיננסי של החברה, באמצעות נקיטת פעולות כלכליות שונות.
לרוב, העבודות יכללו גם ניתוח אסטרטגי כללי של הארגון, תוך שימוש במודלים כמו SWOT, פורטר וכד'.

עבודת סמינריון לדוגמא בניהול פיננסי ניתן לכתוב על: ניהול פיננסי והערכת שווי של ארגון מסויים, סקירת החברה וניתוחה, תוך השוואה לניהול הפיננסי של חברה אחרת בשוק שעוסקת בתחום זהה לחברה הראשונה.

בכתיבת עבודות אקדמאיות חשוב לשמור על כללי הכתיבה האקדמיים ועל מבנה מסודר. העבודה כוללת כתיבה של ראשי פרקים מסודרים, פרק מבוא הכולל תקציר של העבודה ואת מטרתו המרכזית של המחקר. בנוסף, יש להקפיד בעבודה על כתיבה תקינה של מראי מקום שמביאים עדות לשימוש במקורות או בחומר מתוך המאגר הספרותי בו השתמשתם לכתוב את העבודה. בסוף העבודה יופיעו פרק סיכום ומסקנות וכן פרק של רשימה ביבליוגרפית עם רשימה של ספרות המחקר בה נעזרתם על מנת לבסס את המחקר בעבודה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה