עבודות.קום

יום שישי, 7 במאי 2010

משפט מנהלי

במדינה המודרנית ישנה מעורבות רבה מאוד של רשויות השלטון בחיי האזרחים - משירותים כמו חשמל ומים, בתי הספר ועד רשיון נהיגה. כל אלה מוסדרים (מסופקים, מנוהלים, מפוקחים, מתומחרים וכו') על ידי המדינה והמנהל הציבורי. בשל מעורבות זו, יש צורך בהבנה של גופי המנהל הציבורי, סמכויותיהם ואפשרויות הפיקוח עליהם.

המשפט המנהלי מסדיר את הפעולות של רשויות המנהל הציבורי השונות, כלומר רשויות שונות שפועלות על ידי המדינה והרשויות המקומיות
. לימודי התחום כוללים נושאים כמו סמכויות רשויות המנהל, הכללים המתווים את הפעלתן של סמכויות אלה, שיקול הדעת המנהלי והביקורת השיפוטית על הפעולות ועל ההחלטות המנהליות.

נושא זה נלמד במסגרת לימודי משפטים ובמסגרתו יש גם לערוך עבודות אקדמאיות בנושא.

עבודות המחקר יבדקו למעשה את נושא המשפט המנהלי על אופניו השונים ובמסגרתן יובאו גם דוגמאות ומקרי בוחן הנוגעות למשפט מנהלי. העבודות יעסקו במבנה משפט מנהלי, סמכויותיו, ההליך המנהלי שבמסגרתו פועל המשפט, שיקול הדעת המנהלי במקרים שונים וכן הפיקוח שלו על הרשות המנהלית.
בשלבי הלימוד הראשונים, העבודות הן לרוב תרגילים בהם מוצג מקרה בוחן, אותו יש לנתח ולענות על שאלות מסוימות המתייחסות אליו. עבודות בשלבים מתקדמים יותר יהיו רחבות היקף יותר ויהיו בעלות אופי של עבודה אקדמית סטנדרטית.

עבודה במשפט מנהלי יכולה לבחון, לדוגמא, את תום לב במשפט המנהלי.
העבודה תבדוק האם יש הצדקה להחלת עקרון תום הלב במקרים שונים ומה ההשלכות שיש לכך על סמכות וחשיבות המשפט המנהלי.
נושאים נוספים לעבודות: ניגוד עניינים במשפט המנהלי, הליכים מנהליים במיסוי מקרקעין, בטלות יחסית במשפט המנהלי וכו'.

בתהליך כתיבת העבודה יש להקפיד על ציון מראי מקום בכל מקום בטקסט שבו מובא ציטוט, פס"ד או מידע תיאורטי מספרות המחקר. בכתיבת עבודת מחקר אקדמית יש להקפיד על כללי הכתיבה האקדמיים ועל מבנה הגיוני. על העבודה לכלול תוכן עניינים מפורט, מבוא שיכלול תמצית של עבודת המחקר ומה היא באה למעשה לבדוק. בהמשך יופיעו פרקי העבודה. בתום העבודה יובא פרק סיכום ומסקנות שייתן מענה לשאלת המחקר ויוכיח את טענת המחקר שהוצגה במבוא העבודה.
כל המקורות בהם נעשה שימוש בעבודה יפורטו בנפרד ברשימה ביבליוגרפית
.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה