עבודות.קום

יום שלישי, 25 במאי 2010

ניהול בין לאומי

עם התגברותן של מגמות של גלובליציה ובעיקר גלובליזציה כלכלית, גובר העיסוק בהיבטים בינלאומיים של ניהול עסקים וארגונים. לימודי הניהול הבין לאומי מיועדים להגדיל את הידע לגבי ההיבטים השונים והייחודיים של ניהול ארגונים בעולם גלובלי. היבטים אלה כוללים נושאים כמו תחרות ואסטרטגיה בשוק הבינלאומי, שיווק בינלאומי, מימון, זכיינות, משאבי-אנוש (עובדים המוצבים מחוץ לארצם), פערי תרבויות, סוגיות משפטיות בינלאומיות ועוד.
ידע רחב יותר על ההיבטים הייחודיים עשוי לסייע בהצלחה של העסק הגלובלי ולמנוע כישלונות עסקיים הנובעים מאי הבנת ההבדלים התרבותיים של שוק המטרה.

התחום נלמד במסגרות אקדמיות של לימודי מנהל עסקים או במסגרות נפרדות לתואר שני או בקורסים המיועדים למנהלים המעוניינים לשפר את המיומנויות שלהם בשוק הבין לאומי. במסגרת הלימודים יש להכין גם עבודות אקדמיות (פרו - סמינריון, סמינריון וכד').
עבודות בנושא ניהול בין לאומי יעסקו בכל התחום הנוגע לפעילויות עסקיות המתרחשות בין גבולות לאומיים, כגון: העברת מוצרים, שירותים, טכנולוגיה, כוח אדם ועוד. העבודות יבחנו נושאים המתייחסים להיבטים ניהוליים של הפעילות העסקית הבינלאומית ולתיאוריות שעומדות מאחורי תחום הניהול הבין לאומי. בעבודות יוצגו גם סוגים שונים של בעיות ניהוליות שעלולות להיווצר במערכת הניהול הבין לאומי.
עבודות בתחום עוסקות בנושאים כמו השוואת הפעילות הגולובלית בין מדינות שונות, ניתוח מיזמים בינלאומיים, ניתוח של מדינת יעד אליה יש כוונה להיכנס עם מיזם עסקי, מאפיינים תרבותיים-כלכליים והשפעתם על המיזמים וע הפעילות העסקית וכו'.
תחום הניהול הבין לאומי כולל גם נושאים של מבנה ארגוני ומנגנוני שליטה ובקרה, קבלת החלטות, ניהול משא ומתן ניהול משאבי אנוש בחברה רב לאומית וניהול שותפויות אסטרטגיות ובין לאומיות. כמו כן נבחנים היבטים עסקיים כגון: סחר בין לאומי, כלכלה עולמית, מימון ועוד.

לדוגמא, עבודת מחקר שעיקרה השוואה בין מדינות יכולה לעסוק בניהול בין לאומי בין מדינת ישראל לגרמניה, וזאת תוך התייחסות לשוק האירופי המשותף. העבודה תסקור את שתי המדינות, ותנתח פרמטרים הקשורים לניהול בין לאומי של שתי המדינות, בכל מה שנוגע ליכולת הגלובלית של כל מדינה, אזורים והסכמי סחר, מאפיינים תרבותיים, סגנונות והיבטים ניהוליים. כמו כן, ינותחו בעבודה מקרים של ניהול משא ומתן ואסטרטגיות ניהוליות שונות שמיישמות שתי המדינות. עבודת המחקר תצביע על ההבדלים בין שתי המדינות על מנת לעמוד על השווה והשונה בין שתי המדינות בכל מה שנוגע לניהול בין לאומי.

מקורות לעבודות בנושא זה עשויים להיות נתונים כלכליים על המדינות השונות (שניתן להשיג באתרי אינטרנט כמו: http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/euro/euromap.htm), ספרים, מאמרים מכתבי עת, ידיעות עיתונאיות וכד'. כל המקורות יופיעו ברשימה ביבליוגרפית מסודרת בסיום העבודה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה