עבודות.קום

יום ראשון, 30 במאי 2010

סטייה חברתית

אחד המושגים המתייחסים להתנהגות החברתית האנושית הוא 'סטייה חברתית'. המושג מתייחס לכל התנהגות המפרה נורמות חברתיות מקובלות. מעצם ההגדרה ניתן להבין כי מדובר במושג מאוד יחסי ותלוי חברה ערכים ותרבות. כך, התנהגות מסוימת עשויה להיות מקובלת בקבוצה חברתית אחת ובלתי מקובלת בקבוצה אחרת (לדוגמא, הרג אדם נחשב ברוב המקרים כסטייה, אך ישנם חריגים: כובד המשפחה במסורת הבדואית, הוצאה להורג בארה"ב וכד').
היחסיות היא גם בזמן - הומוסקסואליות נחשבה בעבר כסטייה חברתית חמורה, אך כיום, לפחות בחברות מסוימות, הדבר אינו כך.
ההתנהגות ההפוכה מסטייה חברתית הינה קונפורמיות חברתית.

עבודות העוסקות בהיבטים שונים של נושא זה נכתבות במסגרת לימודי מדעי החברה, ובעיקר סוציולוגיה וקרימינולוגיה.
בעבודות אקדמאיות בנושא סטייה חברתית ניתן לעסוק בסטייה חברתית בתרבות מסוימת תוך הקבלה של אותה התנהגות לתרבות אחרת בה התנהגות זו נחשבת לגיטימית.

דוגמאות לעבודות בנושא: אלימות ומאפייניה בחברה הישראלית כסטייה חברתית. בעבודה בנושא זה ניתן לבחון את יחסה של החברה הישראלית לסוגים שונים של אלימות ומופעיה השונים. בעבודה ניתן לבדוק סוגי אלימות בשכבות גילאים שונות בחברה הישראלית כגון: אלימות בקרב ילדים, בקרב בני נוער, אלימות פוליטית וכד'.
בעבודה על הומוסקסואליות והפיכתה מסטייה חברתית לנורמה חברתית בחברות מסוימות, יתבצע מחקר על השינוי התפיסתי שחל לגבי הומוסקסואליות וכיצד השתנתה התפיסה הרווחת בחברה של סטייה זו בכך שהיא הפכה לנורמה מקובלת ולגיטימית בחברות שונות.

יש להקפיד על ציון מראי מקומות בכל פעם שתצוין הערה או נתון מסוים שמבוססים על ציטוט מתוך ספרות המחקר שמופיע בעבודה או הסתמכות על תיאוריה שמופיעה בעבודה על מנת לבסס את המחקר. בנוסף, יש לצרף לעבודה רשימה ביבליוגרפית של כל המקורות. מקור לדוגמא:

אדד, מ' (1980). "האלימות בהיבט אינטגרטיבי". עבריינות וסטייה חברתית, ח', 22-5.


בתהליך כתיבת העבודה, מלבד העזרה שניתן (ורצוי) לקבל מן המנחים/מתרגלים, ניתן להיעזר בעבודות מוכנות אותן ניתן להשיג באינטרנט.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה