עבודות.קום

יום שלישי, 4 במאי 2010

משפט העבודה

משפט העבודה, כמו גם דיני עבודה, הוא תחום משפטי העוסק בהסדרה משפטית של יחסי עובד ומעביד. במסגרת לימודי משפטים יוגשו עבודות אקדמאיות מסוגים שונים בנושא משפט העבודה. עולם משפט העבודה מורכב כולו מדיני עבודה שונים הממחישים את זכויות וחובות הצד המעסיק והצד המועסק ואת ההגדרה על פי חוק לתחום התעסוקה בארץ.
עבודת מחקר בתחום משפט העבודה שתעסוק בכל מה שנוגע ליחסי עובד - מעביד תוכל לעסוק למשל בקיפוחם של העובדים הזרים במשפט העבודה ובחוקתיות הישראלית. בעבודה יתבצע מחקר על מצבם ומעמדם של העובדים הזרים בכל מה שנוגע לזכויות העובד שפעמים רבות נמנעות מהן. בעבודה תתבצע סקירה היסטורית של ניצניה הראשונים של התופעה וכיצד עם השנים חלה פגיעה בזכויות של העובדים הזרים. פרקי העבודה האקדמית ינתחו את מצב זכויות העובדים הזרים מבחינת דיני עבודה בהיבט המוסרי, בהיבט הסוציאלי ובהיבט החוקתי.
בעבודה יפורטו הזכויות שכן קיימות לעובדים ומה ההגנה שלה הם זכאים מבחינה כלכלית ואנושית. המחקר בעבודה ינסה לבדוק מה ניתן לעשות בכל מה שנוגע להפרת זכויות עובדים זרים ומה ההשלכות המשפטיות של הפרת זכויות אלו.
בעבודה שתעסוק בהסדרת יחסים בין ארגון עובדים למעביד, ניתן להתייחס לנושא וועדי העובדים במדינה, האופציה להתארגן על פי חוק כוועד עובדים בכל ארגון. מה הזכויות והחובות על פי משפט העבודה בנושא התאגדות עובדים ומה הן זכויות וחובות המעסיק ביחס להתאגדות עובדים.

ניתן גם לעסוק בשביתות ולבחון מקרים בהם היתה התערבות של בית הדין לעבודה בעניין. יש להתייחס במקרה זה לסמכויותיו של בית הדין לעבודה ולבחון את מסקנותיו ונימוקיו.

כתיבת עבודה אקדמית צריכה להיעשות על פי כללים ונהלים מסודרים. על העבודה לכלול פרק מבוא, ראשי פרקים, פרק סיכום ומסקנות, ולבסוף רשימה ביבליוגרפית מסודרת שתפרט את ספרות המחקר שסייעה בכתיבת העבודה, כולל ספרים, מאמרים, פסקי דין, חוקים וכל חומר ביבליוגרפי אחר. יש לציין כי עם הזמן, ניתן יותר ויותר לאתר חומר ביבליוגרפי ברחבי רשת האינטרנט (לדוג', הספר "משפט העבודה האישי והקיבוצי" מאת עו"ד נחמיה גוטמן שמתפרסם בחינם בגירסה אלקטרונית).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה