עבודות.קום

יום רביעי, 26 במאי 2010

ניתוח דוחות כספיים

הדוחות הכספיים של ארגון הם אחד מהאמצעים בהם ניתן לנתח חברה ולהבין את פעילותה. מניתוח של הדוחות הכספיים מופק מידע על החברה ומידע זה מיועד לבעלי עניין שונים בארגון: משקיעים, לקוחות וספקים, בנקים ונושים, רשויות המס, מנהלים בחברה וארגונים אחרים. מידע זה עשויו לסייע לבעלי העניין בקבלת החלטות הנוגעות לחברה.
הדוחות הכספיים בנויים בתבנית אחידה וקבועה על מנת לאפשר לאלו שקוראים את הדוחות להשוות בין הנתונים הפיננסיים לבין התוצאות הפיננסיות של החברה.

קורס ניהול דוחות כספיים עוסק בלימוד כלים לקריאה, הבנה וניתוח של דוחות כספיים והסקת מסקנות מהם לגבי קבלת החלטות. במסגרת הקורס, יש לכתוב עבודה שהיא ניתוח של הדוחות הכספיים של הארגון. כותב העבודה יידרש לנתח דוחות כספיים שמהווים למעשה את המידע העיקרי שבעזרתו ניתן לנתח חברות. עבודה בניתוח דוחות כספיים תכלול בין השאר גם ניתוח של הסביבה העסקית בה פועלת החברה, מהו נתח השוק של החברה ביחס לענף שבו היא פועלת, ומה מצב הענף והמשק עצמו בתוכם החברה מתקיימת.

בעבודות אקדמיות יוצגו שני סוגי דוחות כספיים קיימים שהם: דוח מאזן שבו מוצגים נכסי החברה וההון העצמי שלה במצב נתון כלשהו וכן דוח רווח והפסד שמייצג את תוצאות פעילות החברה לאורך תקופה. כותב העבודה האקדמית שמנתח את אותה חברה שבחר לכתוב עליה בעבודה, יציג שני סוגי דוחות אלו ועל פיהם ינתח את המצב הפיננסי של החברה בהתאם לתוצאות הדוח. כמו כן, ניתן לכתוב בעבודה מסקנות ממצב זה והצעות לשיפור וייעול של פעילות החברה במישורים השונים.
בנוסף, בעבודה על חברות גדולות מאד נהוג לנתח גם דוחות שכוללים דוח שינויים על ההון העצמי שהוא תיאור התוספות והגריעות בהון העצמי של החברה שהיה בשנה החולפת וכולל רווח ו/או הפסד באותה תקופה וכן דוח תזרים מזומנים המעיד על תזרימי מזומנים שנובעים מהפעילות השוטפת של החברה, מזומנים שיספיקו להשקעה בפעילות החברה השוטפת ותזרימי מזומנים למימון החברה ועובדיה.

המקורות לעבודות מסוג זה הם בעיקר דוחות של החברה, פרסומים וכתבות מעיתונים ואתרי אינטרנט כלכליים (דה מרקר, גלובס, וכד').

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה