עבודות.קום

יום שישי, 7 במאי 2010

פסיכולוגיה התפתחותית

פסיכולוגיה התפתחותית היא תחום בפסיכולוגיה שעוסק בחקר השינוי לאורך השנים, כמו ההתפחתות הגופנית, החברתית, הרגשית, התפתחות ביכולת הקוגנטיבית, היכולת להבין דברים, מושגיים או מוסריים, היכולת לפתור בעיות ולגבש זהות עצמאית.
הפסיכולוגיה ההתפתחותית עוסקת בעיקר בחקר התפתחותם של ילדים, והפסיכולוגים ההתפתחותיים מטפלים בבעיות נפשיות, התנהגותיות וחברתיות ובשינוי שחל אצל ילדים ומלווה במקביל את הורי הילד במהלך הטיפול.

עבודות אקדמאיות - עבודות סיכום קורס, עבודות סמינריוניות, עבודות תזה ועוד - ייכתבו על סמך חומר תיאורטי, כמו תיאוריית ההתפתחות הקוגנטיבית של ז'אן פיאזה, תיאוריית ההתקשרות של ג'ון בולבי, ותיאוריות של הוגים נוספים בתחום התפתחות האישיות כמו פרויד, מלאני קליין, דונלד ויניקוט ועוד. במבוא לעבודה תוצג שאלת המחקר וטענת המחקר, קבוצת המחקר שנבדקת (אם יש כזו), ובנוסף סקירה ספרותית קצרה של התיאוריות שעל פיהן מתבססת העבודה ושבאמצעותה תיבחן שאלת המחקר.

תיאוריית ההתפתחות הקוגנטיבית של פיאז'ה דנה בהתפתחות השכלית, וטוענת כי הידע שלנו על העולם במאורגן בסכמות, שמארגנות את דרך ההסתכלות שלנו על העולם, עיבוד המידע, זכירתו, למידתו, פירושו וכדו'. בעבודה יכול להיעשות שימוש בתיאוריה של פיאז'ה ובתיאוריות אחרות, תוך כדי מענה על שאלת המחקר בגוף העבודה, ותוך כדי סקירת התיאוריות השונות והנתונים השונים ינסה לענות על שאלת המחקר.

בחלק מן העבודות נדרש לערוך גם מחקר ולבחון פרט מסוים או קבוצה, מהבחינה ההתפתחותית שלהם. לדוגמה, ניתן לעשות תצפית ומחקר על התנהגותו והתפתחותו של תינוק, לבדוק כיצד הוא תופס דברים, כיצד הוא צובר ידע, כיצד מתפתחת השפה שלו וכד'. מחקר אחר יכול לבחון את התפתחותו השכלית והלשונית של ילד שגדל בסביבה תרבותית משפחתית שונה מאשר הסביבה התרבותית הרגילה, כמו ילד שהוריו עלו מאתיופיה.

בסיום העבודה יש להביא סיכום שבו תוצג טענת המחקר, הדרכים והשיטות שבהם נעשה שימוש לביסוס המסקנות והצגת מסקנות המחקר. לבסוף יש להציג רשימה ביביליוגרפית עפ"י כללי הכתיבה שבה יוצגו המקורות הספרותיים שעל פיהן התבססה העבודה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה