עבודות.קום

יום רביעי, 20 בינואר 2010

עבודות בניהול השיווק

עבודות סמינריוניות רבות נוגעות בתחום ניהול השיווק. למעשה מדובר בתהליך המכיל בתוכו ניתוח, תכנון, יישום, תיאום ובקרה של מוצר, קידומו והפצתו. מדובר ביצירת רעיונות ושירותים לצורך ביצוע עיסקאות ומתוך כך להשיג את מטרות הארגון וליהנות מרווחה כלכלית.
התהליך כולל קבלת החלטות בנוגע לשיווק המוצר או השירות המוצע על ידי הארגון על מנת שהלקוח יצרוך וישלם עבורם.

כפי שכבר נכתב בפוסט קודם על סמינריון בשיווק, קיימות תפיסות ניהול שיווק שונות:
תפיסת הייצור - הצרכנים מעדיפים מוצרים בהישג יד שיוכלו לעמוד בעלותם הכספית. החברה צריכה להתרכז בשיפור יעילות הייצור וההפצה.
תפיסת המוצר - שימת דגש על פרסום ויחסי הציבור. הגברת המודעות בקרב הצרכנים הפוטנציאליים למוצר והעלאת ערכו בעינהם. מתבצעות החלטות לגבי המוצר כגון בעקבות ניתוח צורכי הלקוחות. נקבעים עיצוב המוצר ומיתוג וכו'. הארגון יוצא מנקודת הנחה כי הצרכנים יעדיפו מוצרים איכותיים יותר ולכן הוא יתתמקד בשיפור איכות המוצר.
התפיסה המכירתית - קביעת מחיר המוצר. עבודת המחקר תציג את שני סוגי המחירים: מחיר כלכלי ומחיר שיווקי. המחיר הכלכלי הינו ניתוח שמתבצע על מנת לחשב את עלות המוצר לארגון בתוספת הרווח הרצוי. התפיסה טוענת כי הצרכנים יקנו ממוצרי החברה רק אם הארגון ישקיע מאמצים רבים בקידום מכירות. המטרה היא הגדלת נפח המכירות בלבד באמצעות קבלת החלטות לגבי תהליך המכירה וההפצה של המוצר. ניהול המכירות נוגע בבחירת נקודות מכירה, שיטות הפצה ויצירת ממשק פיסי נוח לנגישות המוצר ללקוח.
התפיסה השיווקית - המחיר השיווקי הוא המחיר המירבי אשר יהיה מוכן הלקוח לשלם עבור המוצר לעומת הביקוש שלו. המחיר ייקבע בדרך כלל כמחיר שיווקי בתנאי שאינו פחות מהמחיר הכלכלי.

בניהול השיווק שמים דגש על הצלחת מטרות הארגון על ידי הגדרה נכונה של צרכים ורצונות של קהלי מטרה השונים וסיפוקם המירבי. המטרה היא להשיג יעילות גבוהה, תמורת השקעה שתפגע כמה שפחות כלכלית בארגון. כמו כן, הארגון שם לנגד עיניו הצלחה שיווקית על פני המתחרים.

יום ראשון, 17 בינואר 2010

עבודות סמינריון במוסר ועסקים

קיים קשר הדוק בין עסקים, עשיית עסקים ומוסר, וזאת משום שהתנהלותם של עסקים רבים גובלת פעמים רבות בהתנהלות לא מוסרית באופיה. נושא זה הולך בשנים האחרונות בד בבד עם התפתחות המחקר החברתי בתחום שמנסה להבין ולנתח את הקשר שבין יצירת רעיונות עסקיים ועשיית עסקים, לבין דילמות מוסריות שעלולות להיווצר בתהליך הרעיון לעסק. עבודות סמינריון בתחום זה עשויות לעסור, בין היתר, בנושאים כגון: הקשר בין המערכת העסקית של עולם מוצרי הקוסמטיקה לבין ביצוע ניסויים בבעלי חיים, או עסקי ההלבשה והרג בעלי חיים לטובת פרוות. לאחרונה מתגבר העיסוק במחוייבות המוסרית של חברות גם בתחומים חברתיים וסביבתיים, כגון נושאים של זיהום תעשייתי וניצול עובדים.

ניתן לכתוב עבודות רבות ומגוונות בתחום מוסר ועסקים וניתן למצוא חומר תיאורטי רב הבוחן תכניות עסקיות של ארגונים במטרה לשווק ולמכור את המוצר, תוך התייחסות לאופי המוסרי של דרך העבודה והמחשבה העסקית ליצרו ולשווקו.

כאשר ניגשים לכתוב עבודת מחקר בנושא, ראשית ניתן לבחור עסק או עסקים ותתי עסקים הנוגעים באותו תחום. עבודת המחקר צריכה להתבסס בעיקרה על אופי פעילות העסק וההתנגשות בין פעילותו העסקית לבין נורמות מוסריות. הצעת המחקר צריכה להיות ממוקדת ולכלול בתוכה את סוג הפגיעה המוסרית המתקיימת לכאורה בתהליך עבודת העסק, כאשר על תוצאות עבודת המחקר להצביע על הקשר בין התנהלות העסק לבין הבחירה שלו בין פעילות שהיא בעיניו מוסרית לבין זו שאינה כזו ומי מתווה את ההחלטה לגבי מוסריות זו. לרוב יש לתמוך את הדברים בתיאוריות מוסריות (תועלתנות, הציווי המוחל וכו') והוגים פילוסופים שעסקו בכך (קאנט, רולס וכו').

על הצעת המחקר לכלול את הניסיון להבין באילו תנאים נחשבת פעילות העסק ללא מוסרית ובאיזו דרך עשויים עסקים לפעול על מנת למנוע התנגדויות צפויות לפעילותם או לחילופין לגשר ולמצוא פתרונות לריכוך הפגיעה המוסרית בשל פעילותם.

בסוף עבודת המחקר יובאו לידי ביטוי תוצאות המחקר ועד כמה עסקים יכולים למצוא את הנתיב הנכון ליצירת עסק שמתנהל באופן מוסרי וכיצד הוא התגבר על הדילמות המוסריות שהוא עלול להיתקל בהן במסגרת פעילותו השוטפת.

דוגמאות לעבודות סמינריוניות בתחום מוסר ועסקים ניתן למצוא ברשת האינטרנט וכן רעיונות ספציפיים לביצוע עבודת מחקר בנושא.

יום חמישי, 14 בינואר 2010

סמינריון בשיווק

עבודת סמינריון בשיווק יכולה להתפרש על פני מגוון רחב של נושאים, זאת משום שתחום השיווק הינו תחום רחב הנוגע באספקטים שונים ורחבים של חיינו. החל משיווק של רעיון ראשוני וכלה בשיווק פרוייקטים גדולים.

בבחירת הנושא לעבודת הסמינריון מומלץ להתמקד בחברה או תאגיד שעליהם אפשר לבסס את הצעת המחקר ועל סמך זאת לנתח את פעילותה השיווקית והרעיונית ולייצא נתונים סטטיסטיים במסקנות המחקר, בעבודת הסמינריון.

במסגרת עבודת הסמינר ניתן לבחור תיאוריה שיווקית מסוימת או תחום כללי המתייחס אל ניהול השיווק. לדוג', תפיסת החברה במחקר שיווקי אסטרטגי את צרכי הלקוח הנוגעים למוצר האמור להיות משווק. במקרה זה, העבודה תציג את המוצר אותו החברה מעוניינת לשווק ותפורט התכנית האסטרטגית שנועדה לזהות ובסופו של דבר למצב את צרכי הלקוח.

בעבודות סמינריון בשיווק יש להביא מידע הסברתי על החברה ומבט כללי על פעילותה השיווקית. המידע יכלול פירוט על מוצרי החברה ושירותיה, יצירת הביקוש להם, קידום המכירות והמוצר וכן בירור צרכי הלקוח ומתן מענה בהתאם להם, תוך שינוי הגישה השיווקית בהתאם לשינויים בשוק ולצורכי הלקוחות. היעד הוא להתאים את המוצר על כל מאפייניו, אם התדמיתיים ואם הפיזיים, ללקוחות ולהביא לידי הצלחה ושגשוג של החברה בזכות זה.

במסגרת עבודת המחקר תיבחן הגישה השיווקית אותה בחרה החברה בהתאם לקו האסטרטגי המאפיין אותה.
כמו כן, ניתן לפרט לפני כן באופן תיאורטי את הגישות השיווקיות השונות ובהתאם לכך לקבוע מה הגישה שנבחרה על ידי החברה עליה נכתב הסמינריון.

גישות לדוגמא: גישת הייצור מייצגת את הדגש על ייצור והפצה המוניים של המוצר המשווק מתוך מחשבה כי הצרכן מעוניין בזמינות גבוהה של מוצר שיהיה בעיקר זול. גישת המוצר לעומתה מדברת על השקעה באיכות המוצר ולא על זמינותו. גישת המכירות מתמקדת יותר בצרכן ופחות במוצר ודוגלת בהפעלת לחץ למטרת שכנוע הצרכן לרכוש את המוצר. לבסוף, הגישה השיווקית דוגלת בהתאמת איכות המוצר לרצון הלקוח ולאחר מכן הוזלת המוצר במחיר.

במסגרת העבודה בשיווק יש להתאים את החברה והמוצר שנבחרו לסוג הגישה שנבחרה.
בסיומה של עבודת המחקר, יש להביא סיכום של הממצאים הנובעים מהמחקר שנעשה בעבודה והסבר קצר על משמעותם.

אפשר לציין כי מקורות לעבודות בשיווק ניתן לאתר בקלות באמצעות האינטרנט או בספריות.

יום שלישי, 12 בינואר 2010

עבודות במימון

כל פרט שמקים עסק או ארגון זקוק למקורות מימון על מנת להצליח לקיים אותו. גם לאחר הקמת העסק, מימון עסקי הוא דבר הכרחי לקיומו של העסק. גם תאגידים גדולים ומבוססים עוסקים בנושא ניהול הכספים ומטרתם העיקרית היא רווח מקסימלי ורציף והקטנת ההפסדים ככל האפשר.

מימון הינו תחום המתייחס לכל נושא גיוס הכספים, תיקצוב, ניהול ההשקעות ובדיקת סיכונים פיננסיים בחברות שונות. המטרה המרכזית של המימון היא גיוס כספים על מנת להמשיך לקיים את העסק ולפתח אותו במקביל.


עבודת מחקר במימון תעסוק בהיבטים השונים בתחום המימון.
בכתיבת העבודה, מומלץ לבחור חברה, עסק או ארגון מוכר ועליו לבצע את עבודת המחקר. העבודה תכלול בתוכה את ההיבטים השונים בתחום המימון.

ההיבטים המרכזיים שיוצגו בעבודת הסמינר יהיו:

ניהול פיננסי: ניהול פיננסי עוסק בכל נושא טיפול העסק בגיוס כספים, כדאיות וניהול הפרוייקטים וכמו כן ניהול הסיכונים הפיננסיים האפשריים. בעבודת הסמינר יש להרחיב על ניהול כספים של החברה ועל ההחלטות העומדות מאחוריו.
ניתן לסקור באילו פרוייקטים החברה השקיעה ומה כדאיות ההשקעה, בהתבסס על תוצאותיה. כל זאת יוגש בסיכום עבודת המחקר.

היבט נוסף שייבחן בעבודת הסמינר הינו תחום שוק ההון והכספים הנוגע לחברה שהכותב בחר לדון בה בעבודה.

נושא זה בעבודה במימון נוגע לתחום ההלוואות אותן לוקחת החברה למימון פעילותה וכמו כן השקעה במניות, אגרות חוב וכו', במסחר הבורסאי.

היבט שלישי בעבודה יתמקד בתחום ההשקעות. הכוונה היא לבצע מחקר על הגורמים השונים בשוק שבו החברה מעוניינת לשתף פעולה למטרותיה השונות, על מנת להשיג רווח ותשואה מירבית. כמו כן, מדובר בהשקעות נוספות אותן משקיעה החברה בפרוייקטים שונים.

במסגרת תוצאות המחקר של עבודת הסמינר יוצגו נתונים על הרווח וההפסד של החברה בהתאם לניהול כספיה והשקעותיה ויוצגו ההשקעות השונות ביחס לרווחים על סמך פעילות החברה בכל ההיבטים האמורים לעיל. הלוואות שונות שלקחה החברה גם הן תיכללנה במסגרת ההוצאות וניהול הסיכונים. בסיכום עבודת המחקר תוצגנה המסקנות מפעילות המימון של החברה, לטוב ולרע, ההשלכות של פעילותה העסקית, ניהול הכספים והסיכונים. על תוצאות המחקר לכלול בתוכן נתונים סטטיסטיים ומסקנות להמשך פעילות החברה.

סמינריון ביחסים בינלאומיים

למרות שאנו חיים בעידן שבו העולם הוא כפר קטן וגלובלי, קיימים סכסוכים ומשברים רבים בין מדינות. מדיניות חוץ של מדינה מסוימת משפיעה מאד על מדיניות הפנים שלה ועל מצבה בהתאם לכך, בהיבטים חברתיים שונים.

יחסים בינלאומיים (יחב"ל) הינו תחום הנלמד במסגרת לימודי מדע המדינה ועוסק בחקר מדיניות החוץ של מדינות העולם ובמסגרתו נהוג לערוך עבודות מחקר המנתחות את ניהול מדיניות החוץ של המדינות. בין השאר נכתבות עבודות סמינריוניות בנושא, תוך התמקדות בארגונים ובמערכות בינלאומיים שגם להם יש השפעה על מדיניות החוץ. ישנן עבודות מחקר המתמקדות אף בתאגידים חובקי עולם שיש להם השפעה לא מועטה על היחסים הבינלאומיים.

עבודה הנכתבת בתחום היחסים הבינלאומיים עשויה לכלול בתוכה היבט המתייחס אל תופעות פוליטיות והתנהגות פוליטית פנימית וכיצד היא משפיעה על פעילות חוץ מדינית. על העבודה לכלול חומר תיאורטי המתייחס להגות המדינית או לתיאוריות ולמדיניות הציבורית של הממשל או התאגיד עליו בחר כותב עבודת הסמינריון לכתוב.


לדוג', ניתן לכתוב עבודת סמינריון שתיקח את מדינת ישראל ומדיניות החוץ שלה כלפי מדינת טורקיה ולסקור את התהליכים הפוליטיים וקביעת המדיניות של מדינת ישראל מולה, בטווח זמן מוגדר (כמו למשל, השנה האחרונה). בעבודות המחקר יש להביא תיעוד והוכחות לכך שהחלטות מדיניות מסוימות יוצרות השפעה על היחסים בין שתי המדינות, ומהן ההשלכות שנובעות מכך.

המחקר אמור להראות כי למדיניות חוץ קיימת השפעה על יחסים בינלאומיים בין מדינות וכיצד זה בא לידי ביטוי.

בנוסף, בעבודת הסמינריון בתחום היחב"ל ניתן להתייחס לאספקטים נוספים של התנהלות המדינה כגון: אסטרטגיה ביטחונית, דיפלומטיה ומשא ומתן, והשפעת מערכות פנימיות על מדיניות החוץ כולה.

יש לציין כי כיוון שמדובר בתחום רחב, הרי שקיים חומר רב בתחום היחסים הבינלאומיים וניתן למצוא נושאים רבים ומגוונים לעבודת מחקר.


היסטוריה בינלאומית היא תחום רחב היקף ולכן עבודות סמינריון ומחקרים רבים שנעשים בתחום מסתמכים גם על העבר וגם על ההווה ונוגעים לכל אדם שהוא אזרח מדינה.