עבודות.קום

יום ראשון, 17 בינואר 2010

עבודות סמינריון במוסר ועסקים

קיים קשר הדוק בין עסקים, עשיית עסקים ומוסר, וזאת משום שהתנהלותם של עסקים רבים גובלת פעמים רבות בהתנהלות לא מוסרית באופיה. נושא זה הולך בשנים האחרונות בד בבד עם התפתחות המחקר החברתי בתחום שמנסה להבין ולנתח את הקשר שבין יצירת רעיונות עסקיים ועשיית עסקים, לבין דילמות מוסריות שעלולות להיווצר בתהליך הרעיון לעסק. עבודות סמינריון בתחום זה עשויות לעסור, בין היתר, בנושאים כגון: הקשר בין המערכת העסקית של עולם מוצרי הקוסמטיקה לבין ביצוע ניסויים בבעלי חיים, או עסקי ההלבשה והרג בעלי חיים לטובת פרוות. לאחרונה מתגבר העיסוק במחוייבות המוסרית של חברות גם בתחומים חברתיים וסביבתיים, כגון נושאים של זיהום תעשייתי וניצול עובדים.

ניתן לכתוב עבודות רבות ומגוונות בתחום מוסר ועסקים וניתן למצוא חומר תיאורטי רב הבוחן תכניות עסקיות של ארגונים במטרה לשווק ולמכור את המוצר, תוך התייחסות לאופי המוסרי של דרך העבודה והמחשבה העסקית ליצרו ולשווקו.

כאשר ניגשים לכתוב עבודת מחקר בנושא, ראשית ניתן לבחור עסק או עסקים ותתי עסקים הנוגעים באותו תחום. עבודת המחקר צריכה להתבסס בעיקרה על אופי פעילות העסק וההתנגשות בין פעילותו העסקית לבין נורמות מוסריות. הצעת המחקר צריכה להיות ממוקדת ולכלול בתוכה את סוג הפגיעה המוסרית המתקיימת לכאורה בתהליך עבודת העסק, כאשר על תוצאות עבודת המחקר להצביע על הקשר בין התנהלות העסק לבין הבחירה שלו בין פעילות שהיא בעיניו מוסרית לבין זו שאינה כזו ומי מתווה את ההחלטה לגבי מוסריות זו. לרוב יש לתמוך את הדברים בתיאוריות מוסריות (תועלתנות, הציווי המוחל וכו') והוגים פילוסופים שעסקו בכך (קאנט, רולס וכו').

על הצעת המחקר לכלול את הניסיון להבין באילו תנאים נחשבת פעילות העסק ללא מוסרית ובאיזו דרך עשויים עסקים לפעול על מנת למנוע התנגדויות צפויות לפעילותם או לחילופין לגשר ולמצוא פתרונות לריכוך הפגיעה המוסרית בשל פעילותם.

בסוף עבודת המחקר יובאו לידי ביטוי תוצאות המחקר ועד כמה עסקים יכולים למצוא את הנתיב הנכון ליצירת עסק שמתנהל באופן מוסרי וכיצד הוא התגבר על הדילמות המוסריות שהוא עלול להיתקל בהן במסגרת פעילותו השוטפת.

דוגמאות לעבודות סמינריוניות בתחום מוסר ועסקים ניתן למצוא ברשת האינטרנט וכן רעיונות ספציפיים לביצוע עבודת מחקר בנושא.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה