עבודות.קום

יום שישי, 30 באפריל 2010

שוק ההון

שוק ההון הוא השוק לניירות ערך, המתחלק לשוק המניות ושוק האג"ח. תפקידו לאפשר לחברות ולממשלה לגייס הון מהציבור, בדרך כלל לטווחים ארוכים. שוק ההון כולל גם את הגופים הפועלים בשווקים הללו, כגון הבנקים המסחריים, חברי הבורסה, חברות הביטוח ומנהלי קרנות הנאמנות וקופות הגמל.

עבודות אקדמאיות בנושא שוק ההון נכתבות במסגרת לימודי כלכלה ולימודי מנהל עסקים. עבודות מחקר בתחום שוק ההון יעסקו בחברות ובפרטים המעוניינים ליצור רווח כלכלי מהשקעותיהם, ביחסי הגומלין בינם לבין בתי ההשקעות, לכדאיות ההשקעות, בשוקים הנלווים לו כמו שוק מטבע החוץ, ובהשפעות הפוליטיות הלאומיות והבינלאומיות על שוקי ההון, הן המקומי והן שווקים שונים בעולם. נושאים ומונחים בעבודות בנושא שוק ההון יהיו הבורסה לניירות ערך, מניות, מדד המעו"ף, מדד המחירים לצרכן, ועוד.
עבודות בתחום זה עוסקות במאפיינים השונים של שוק ההון, בגורמים המשחקים בו תפקיד (לדוג', התערבות ממשלתית) ובהשפעות השונות עליו (לדוג', השפעת התקשורת).
דוגמה לעבודה אקדמאית בנושא שוק ההון: בחינת ההשפעה של המניות הנסחרות בבורסות בת"א והבורסה בניו-יורק על השווקים בישראל ובארה"ב.
העבודה תכלול מבוא, שיציג את שאלת המחקר והנחות המחקר, תסקור חומר תיאורטי הקשור לנושא, רקע והסבר מקיף על התנהלות שתי הבורסות, בת"א ובניו יורק, רקע על המניות הנסחרות בשתי הבורסות, ויוצגו מטרות המחקר. בגוף העבודה תהיה סקירה של נתונים של חברות הנסחרות הן בבורסה בת"א והן בבורסה בניו יורק, נתוני המדדים השונים של המשק הישראלי ושל המשק האמריקאי, השפעת המקרו והמיקרו על שתי הבורסות ובפרט על המניות הנסחרות, ולהפך, וכן השפעות אחרות, פוליטיות ואנושיות; הצגת שיטות המחקר ומודל המחקר שבו משתמשים בעבודה, הצגת נתוני המחקר וניתוחם באמצעות כלים סטטיסטיים שונים; ובסיכום יוצגו מסקנות המחקר וניתוחן. בסוף העבודה תוצג רשימה ביבליוגרפית של מקורות ספרותיים שעליהן הסתמכה העבודה, על פי כללי הכתיבה האקדמאיים.

יום חמישי, 29 באפריל 2010

הקבוצה הכנענית

הקבוצה הכנענית (או 'הכנענים') היתה תנועה אידאולוגית-תרבותית, אשר ניסתה ליצור מכנה משותף בין העמים שחיו בארץ ישראל בהיסטוריה הקדומה ובין העם העברי בארץ ישראל במאה העשרים, תוך ניסיון ליצור תרבות חדשה-ישנה, שתתנתק מהמסורת היהודית. התנועה נוסדה בשנת 1939, ומרכז פעילותה היה בשנות הארבעים של המאה ה-20. הקבוצה הכנענית השפיעה על המחשבה הפוליטית, האמנות, הספרות וחיי הרוח בארץ ישראל ובמדינת ישראל.

עבודות אקדמאיות בנושא הקבוצה הכנענית ייכתבו במסגרת לימודי ארץ ישראל, היסטוריה של ארץ ישראל, וכן במסגרת של לימודי ספרות עברית ואמנות, משום הקשר ההדוק של הקבוצה לתחומי הספרות והאמנות.
מטבע הדברים, בכתיבת עבודות על הקבוצה הכנענית, ניתן להסתמך רק על חומר כתוב בנושא, אם זה מחקר ספרותי, היסטורי או אמנותי, ידיעות מארכיון העיתונות הכתובה, או שירים, ספרים ומאמרים שכתבו חברי הקבוצה הכנענית, או יצירות אמנות שונות שיצרו חברי הקבוצה. ניתן להסתמך גם על ביקורות שנכתבו על הקבוצה הכנענית.

אחד מהמייסדים העיקריים של הקבוצה הוא המשורר יונתן רטוש, שבנוסף לשיריו פרסם גם מניפסטים המציגים את האידיאולוגיה של הקבוצה הכנענית. הטענה העיקרית של רטוש ושל הכנענים הייתה שהיהדות אינה דת כי אם לאום, וכי יש לשים בצד את היהדות וליצור אומה עברית בעלת זהות עצמית המנותקת מהיהדות. הכנענים התנגדו גם לציונות וטענו שישראל צריכה להיות מדינה עברית ולא 'פתרון לשאלת היהודים'.

בעבודות אקדמאיות, עבודות קורס, עבודות סמינריוניות ואחרות, יש לסקור את הרקע של האידיאולוגיה הכנענית, את דרכי ביטויה, את השפעתה על המציאות הישראלית, ואת יחסיה עם הספרות והאמנות העברית. על העבודה לכלול מבוא ובו הרקע לנושא, תוצג שאלת המחקר; זאת יכולה להתמקד במשורר או סופר מסוים, בביקורות על הכנענים, או בהשפעה הנוכחית שהצליחה להשיג התנועה הכנענית, אם בכלל. בגוף העבודה יש לנתח את האידיאולוגיה הכנענית על-פי יצירות ספרות ואמנות שונות, על פי מאמרים שנכתבו בנושא ועוד. בסיכום יש לסכם ולהציג את מסקנות העבודה. בסוף העבודה, כמו בכל עבודה אקדמאית, יש להציג רשימה ביבליוגרפית.

מקרו כלכלה

במסגרת לימודי כלכלה מוגשות עבודות אקדמיות רבות בנושא מקרו כלכלה. המחקר בעבודות אלו בודק תחומים שונים שבהם למקרו כלכלה יש השפעה ישירה ועקיפה עליהם.
תחום המקרו כלכלה עוסק בכל מה שנוגע לניתוח פעילות המשק הלאומי הכלכלי. בעבודות אקדמאיות בנושא מקרו כלכלה יתבצע מחקר אקדמי על משתנים רבים במקרו כלכלה כגון: גודל התוצר הלאומי, היקף תעסוקה ואבטלה, צמיחה כלכלית ועוד. תחום המקרו כלכלה, בניגוד לתחום המיקרו כלכלה, יעסוק בבחינה וניתוח משתנים כלכליים שונים על מנת שיהיה ניתן להשפיע על המדיניות הכלכלית של המדינה.
עבודה אקדמאית בתחום של מקרו כלכלה ניתן לכתוב למשל על ההשפעה של משתנים מקרו כלכליים על מדד המניות במדינה זו או אחרת. בכתיבת עבודת המחקר יוצגו המבוא ומטרת הנושא ולאחר מכן יתבצע מחקר תיאורטי המנסה לענות על השאלה האם האינפלציה היא גורם משפיע על גורמים כמו הריבית במשק, מדדי המניות ועוד. בעבודה ניתן לבחור מדינה מסוימת שבה יש שיעור אינפלציה גבוה, או מדינה שבתקופה מסוימת היה בה שיעור אינפלציה גבוה ועל פי זה לבצע מחקר תיאורטי שינסה להוכיח את ההשפעה שהייתה לכך על מדד המניות באותה מדינה.
עבודה נוספת שניתן לכתוב בתחום מקרו כלכלה תהיה על חרם הנפט והשפעתו על הכלכלה העולמית והכלכלה הישראלית. העבודה תציג מחקר שבו ייבדק נושא חרם הנפט הערבי, מה מקורותיו ומניעיו ומה מצבו כיום לעומת העבר. כיצד ההשפעה שלו על כלכלת העולם ועל כלכלת ישראל באה לידי ביטוי ומה ההשלכות לכך על עתיד הכלכלה במדינות אלו.
במסגרת כתיבת עבודות אקדמאיות בנושא מקרו כלכלה, יש להקפיד על כללי הכתיבה של עבודה אקדמית ועל סדר עבודה נכון. יש לכתוב תוכן עניינים שיציג את הפרקים של עבודת המחקר ותתי הפרקים הנלווים אליהם, מבוא מסודר שיהווה תקציר של תוכן העבודה. לאחר מכן, בגוף העבודה יוצג כל פרק ופרק כאשר סדר הדברים יהיה כזה שיתקדם לכיוון של מענה לשאלת המחקר.
בסוף העבודה יוצגו סיכום ומסקנות וכן רשימה ביבליוגרפית מסודרת שתציג את רשימת ספרות המחקר בה נעשה שימוש לכתיבת העבודה.

מערכות מידע

מערכות מידע מאפשרות לנהל כל מידע בצורה ממוחשבת ומטרתן לאפשר לארגונים או ליחידים לאחסן מידע לנהל אותו ולעבד ולשמור אותו לשימוש מאוחר יותר. הנושא נלמד בעיקר במסגרת של לימודי מיחשוב ותוכנה, אך גם במסגרת לימודי מנהל עסקים, בה המיקוד הוא יותר בהיבטים הניהוליים של הנושא ופחות בהיבטים של תיכנות. לדוגמא, בדיקת יעילותה של מערכת מידע לארגון, סקירת היתרונות שלה, סוגים של מערכות מידע (ERP, CRM וכד'), הטמעת מערכות מידע וכד'. במסגרת לימודי מערכות מידע, רוכשים הסטודנטים השכלה בתחום ולומדים כיצד ליצור, לאפיין, לנתח ולתחזק מערכות מידע מסוגים שונים, כמו גם אבטחת מערכות מידע. בנוסף, הם מגישים עבודות אקדמאיות שונות בנושאים הרלוונטים לידע שרכשו במערכות מידע.
ניתן לכתוב עבודות אקדמאיות בנושא מערכות מידע ואף לנסות לבנות מערכות מידע בסיסיות בעבודות מחקר שונות, ולהציג את מטרתן והפונקציות שהן מתפעלות. כמו כן, ניתן לכתוב עבודות אקדמאיות כלליות במערכות מידע שיעסקו בניתוח של מערכות מידע קיימות, הדרך שבה הן פועלות ואופציות לשיפור או ייעול שלהן לטובת הארגון או היחיד שמשתמש בהן.
בעבודה בנושא מערכות מידע ניתן לעסוק בניתוח מערכות מידע במרפאת שיניים מסוימת. בפרקי העבודה תינתן התייחסות למבנה הארגוני של המרפאה ביחס לשימוש שהיא עושה במערכת המידע שלה, ניתוח לוגי של מערכת המידע, יעילותה ואפשרויות פיתוח ושיפור שלה לטובת שיפור איכות השירות והעבודה במרפאה.
עבודת מחקר נוספת במערכות מידע ניתן לכתוב על ניתוח מערכת מידע באגף שיווק ומכירות בארגון כלשהו. בעבודה יש לנתח את אגף השיווק והמכירות ביחס ליעדיו ומטרותיו, בהתאמה לשימוש במערכת המידע שבה הוא נעזר על מנת לממש אותם. בעבודה תיבדק האופציה לשיפור ושכלול מערכת המידע על מנת לייעל את עבודת השיווק והפרסום באותו אגף.
ככל מסמך אקדמי, גם כתיבת עבודה אקדמית במערכות מידע צריכה להיעשות על פי כללים מסודרים, כולל רשימה ביבליוגרפית מסודרת שתפרט את המקורות ששימשו בכתיבת העבודה.

מנהל עסקים

הלומדים בחוג ללימודי מנהל עסקים רוכשים ידע מקצועי נרחב בכל מה שנוגע לעולם העסקים ולהיבטים השונים שלו, הכוללים מושגים כמו אסטרטגיה עסקית, מוסר בעסקים, פרסום ושיווק, מימון, יזמות ועוד. עבודות אקדמאיות מוגשות במנהל עסקים וכוללות עבודות מחקר לתואר ראשון ושני, עבודות פרו - סמינריון, עבודות סמינריון. תחום מנהל העסקים נחשב למקצוע מבוקש שרבים ניגשים ללמוד אותו בשאיפה לעסוק בו בעתיד. העבודות האקדמיות שמוגשות במסגרתו עוזרות לסטודנט לשפר את יכולותיו המקצועיות ולפתח את הידע התיאורטי בתחום מנהל עסקים.
מנהל עסקים עוסק בתחום של ניהול ארגונים ויוצא מתוך תחום מדעי החברה. העבודות האקדמיות שיוגשו במסגרתו יעסקו בנושאים שונים ומגוונים מתוך עולם זה.
עבודה אקדמית במנהל עסקים שתעסוק בהיבט של מוסר בעסקים יכולה לעסוק בנושא זיהום האוויר שיוצרות חברות תעשייתיות. בעבודה ניתן לדון באחריותן המוסרית ובאתיקה של החברות הללו שבפעילותן יש פגיעה באיכות הסביבה ובבריאות הציבור. עבודה אקדמית נוספת בנושא יכולה לעסוק בהפעלת שיקולים אתיים ומוסריים בעסקים בינלאומיים.

עבודות רבות בתחום זה בוחנות קשרים בין משתנים שונים בארגון והשפעתם על פעילות הארגון. בעבודות אלה מובאת סקירה ספרותית של מחקרים ותיאוריות בנוגע לכל משתנה וכן על הקשרים בינהם, ולאחר מכן מתבצע מחקר על חברה או ארגון מסויים, בו נבדק הלכה למעשה הקשר בין המשתנים. לדוג', עבודה הבודקת את הקשר בין בין סוג העסקת עובד,מחויבותו הארגונית ותפוקתו בארגון בארגון כמו בנק, מלון, חברת הייטק וכו'; או בדיקת הקשר בין סגנון ניהול לשביעות רצון עובדים, ועוד ועוד.

במסגרת כתיבת עבודות אקדמיות יש לשמור על כללי כתיבה אקדמיים תקינים: ראשי פרקים מסודרים, כתיבה תקינה של מראי מקום בעבודה, הסתמכות על תיאוריות להוכחת המחקר ורשימה ביבליוגרפית מסודרת עליה הסתמך כותב העבודה בעת ביצוע וכתיבת המחקר.

פסיכולוגיה בין-תרבותית

פסיכולוגיה בין תרבותית היא תחום מחקר חדש יחסית בפסיכולוגיה, ועיקרו הוא בטענה כי לא ניתן בהכרח ליישם עקרונות ופרקטיקות פסיכולוגיות 'מערביות' על אוכלוסיות שאינן מערביות וכי על כל תרבות להיחקר בנפרד. הפסיכולוגיה הבין תרבותית עוסקת בעקרונות פסיכולוגיים בין תרבויות שונות ובוחנת אם הם רלוונטיים לכל התרבויות או שהם נכונים רק בנוגע לחלקן ותלויים בתרבות שאליה הם שייכים. הפסיכולוגיה הבין תרבותית עוסקת גם בתחום של מפגש בין תרבויות, כיצד אנשים המגיעים מתרבות אחרת משתלבים בתרבות חדשה, כיצד אנשים בעלי יותר מתרבות אחת מתנהגים, וכדומה.

עבודות אקדמאיות בנושא פסיכולוגיה בין תרבותית יכולות לעסוק בתרבויות שונות ממדינות שונות או בתרבויות שונות באותה מדינה, קבוצות תרבותיות שונות באותה מדינה. לדוגמה: נשים דתיות ונשים חילוניות. העבודה יכולה לבדוק כיצד כל קבוצה מתייחסת לערכים שונים בחברה, כמו הריון, נישואים, גידול ילדים וכד'. המחקר יבדוק מהם העקרונות הפסיכולוגיים הדומים לשתי הקבוצות, אם הם אוניברסליים, כלומר שייכים לכלל האנושות, ומהם העקרונות השונים ואם אפשר לגשר ביניהם.

על העבודות להתבסס הן על חומר תיאורטי בנושא והן על חומר מחקרי שיאסוף הסטודנט בעצמו באמצעות מחקר – לרוב באמצעות שאלונים שיחלק לאנשים משתי קבוצות האוכלוסייה, שאלון שיכלול שאלות בנוגע ליחסן של שתי הקבוצות לערכים פסיכולוגיים, התנהגותיים, וחברתיים שונים. בדרך כלל, מכורח הנסיבות, הדגימה תהיה אקראית, אך עליה לשמור על קבוצות גיל הומוגניות, כדי לשמור על אחידות תרבותית בין הקבוצות הנחקרות. את הממצאים מהמחקר יש לשלב בגוף העבודה באמצעות ניתוח כתוב ומוסבר, אך גם באמצעות טבלאות, גרפים, וכד', שיציגו את הנתונים בצורה כמותית-סטטיסטית.
דוגמה נוספת לעבודת מחקר בתחום הפסיכולוגיה הבין-תרבותית יכולה להיות השוואה בין קבוצת הישראלים הוותיקים, ילידי הארץ, לבין עולים חדשים. בעבודה ייבחנו עמדותיהם והרגשותיהם של כל אחת מהקבוצות לחוק, למדינה, למשפחה, לחינוך ועוד.

במבוא לעבודה יש להציג את שאלת המחקר, מהן הקבוצות הנחקרות והצגת הרקע של כל אחת מהן, מהי טענת המחקר וכיצד ועל מה היא תתבסס. בגוף העבודה יש לסקור חומר תיאורטי בד בבד עם שאלות ונתוני המחקר, ולבסוף, בסיכום העבודה, יש לנתח את הנתונים ולהציג את מסקנות המחקר. כמו בכל עבודה אקדמאית, יש להציג בסופה רשימה ביבליוגרפית מפורטת על פי כללי הכתיבה האקדמאיים.

יום רביעי, 28 באפריל 2010

עבודה סוציאלית

כתיבת עבודות בעבודה סוציאלית תיעשה תוך שימוש בחומר תיאורטי בתחום ותוך שימוש במחקר ובפרקטיקה של ניסיון עבודה עם קהילות ויחידים המשתמשים בשירותי הרווחה והעובדים הסוציאליים. עבודה סוציאלית היא מקצוע טיפולי לכל דבר והעוסקים בו מקיימים פגישות עם משפחות, יחידים וקהילות שנתקלים בקשיים חברתיים מסוימים, אם הם נוער במצוקה, נשים מוכות, עבריינים בשיקום, נפגעי סמים, או זקנים הזקוקים לסעד, ועוד. העבודה הסוציאלית מתווכת בין הנזקק לטיפול סיעודי לבין הרשויות, מייצגת ותומכת בבעיותיו, כדי שיוכל להתחזק ולהתמודד עם קשייו, זאת באמצעות התבססות על ערכים חברתיים.

עבודות אקדמיות בנושא עבודה סוציאלית, יכולות להתבסס על חומר תיאורטי בלבד, אם העבודה נכתבת בשלבים ראשונים של לימודי המקצוע. החומר התיאורטי בנושא העבודה הסוציאלית הוא רב ומתבסס על נושאי מחקר כגון פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, סוציולוגיה, מדיניות ציבורית, ותפיסות עולם הומניסטיות-סוציאליות, המדגישות את חשיבות הסביבה ביחס לפרט, ואת התערבות והסיוע שלהן לקבוצות וליחידים הזקוקים לתמיכה. עבודות בשלב מתקדם של לימודי עבודה סוציאליות, עבודות סמינריוניות או עבודות תזה, צריכות להסתייע הן בחומר תיאורטי והן במחקר המבוסס על מפגשים עם אותם יחידים ואו קבוצות.

לדוגמה, עבודה סמינריונית העוסקת בנושא קהילת העולים מאתיופיה, צריכה לסקור את החומר הכתוב בנושא, כמו ידיעות וכתבות שנכתבו על הקהילה האתיופית, כיצד העוני שלהן מזקיק תמיכה סיעודית, למה הן זקוקות, מהם המשברים השונים, רגשיים, בריאותיים וכלכליים הפוקדים אותם, לבחון כיצד הם מתמודדים עם הבעיות השונות ולבחון כיצד המדינה עזרה להם להתמודד עם בעיותיהם ולפתור אותם. בנוסף העבודה צריכה להתבסס על מפגשים ספציפיים עם יחידים מהקהילה האתיופית הנעשים בשלב הפרקטיקה של הלימודים.

עבודות אקדמיות בנושא עבודה סוציאלית צריכות להיכתב על פי כללי כתיבה אקדמית מסודרים. העבודות יכילו מבוא, ראשי פרקים, פרק סיכום ורשימה ביבליוגרפית.

פסיכופתולוגיה

פסיכופתולוגיה מתארת את ביטוין של התנהגויות החורגות מהנורמה המקובלת בחברה ועשויות להצביע על הפרעה נפשית אצל האדם; התנהגויות כגון חרדה חברתית, הפרעות אכילה, סכיזופרניה, פדופיליה, ועוד. כן זהו שמו של תחום המחקר העוסק בחקר התנהגויות והפרעות נפשיות אלו.

עבודות בנושא פסיכופתולוגיה ייכתבו במסגרת לימודי פסיכולוגיה ופסיכיאטריה, אך גם במסגרת לימודי עבודה סוציאלית. גם בלימודי משפטים וקרימינולוגיה ניתן לשלב את הנושא. בעבודות תיבחן התנהגות חריגה או הפרעה נפשית מסוימת; כיצד מופיעים התסמינים להתנהגות אצל האדם שחווה אותם, יוסבר הקשר הסיבתי האפשרי בין התופעות והתסמינים, ולבסוף לנסח הסברים לגבי התהליך הנפשי שמוביל אליהם. עבודת מחקר בנושא ניתן לערוך באמצעות ניסוי ותצפית, שיטות כמותיות-סטטיסטיות ואיכותיות; מתוך נתונים טיפוליים קיימים, והמדידות עשויות להיות באמצעות מבחנים פסיכומטריים או בשימוש בבדיקות רפואיות.

בתחום המשפט מתקיים עיסוק בפסיכופתולוגיה כאשר עולה שאלת השפיות, כלומר השאלה האם אדם מבחין בין טוב לרע, ומודע למעשיו באופן המספק את העמדתו לדין. עבודות בתחום המשפטים יכולות להתייחס לדילמות הקיימות בנושא ולבחון כיצד הן נפתרו. לדוגמה, האם פדופיליה היא הפרעה נפשית שלא צריכה לשאת בעונש, או לא?

עבודות אקדמאיות: עבודות קורס, עבודת סמינריוניות או עבודת תזה או דוקטורט בתחום פסיכופתולוגיה יכולות להתמקד בהפרעה נפשית אחת או להשוות בין שתי הפרעות שונות. עבודה שתבחן הפרעות אכילה יכולה להשוות בין אנורקסיה ובולימיה, לבחון מהן הסיבות הנפשיות לגרימת התופעה, ולבחון את הפתרונות לריפוי מהתופעות האלה. בעבודה ייבחנו גם סיבות חיצוניות לתופעה: לחץ חברתי, תדמית, וכן סיבות אישיות: ביטחון עצמי והערכה עצמית נמוכה. ייבחנו גם הסיכונים שקשורים לתופעה, יחסה של הסביבה לתופעה ועוד.

בעבודה יש לשלב בין הניסויים, התצפיות והנתונים לבין חומר מחקרי כתוב בנושא הפסיכופתולוגיה, כך שהמחקר יקבל אמינות וביסוס מדעי. במבוא לעבודה יש לפרט את ההתנהגות הנחקרת, את הדרכים לבחינתה, סקירה קצרה של החומר המחקרי שנכתב בתחום, וסקירה קצרה על מסקנות העבודה. בפרקים לאחר מכן יש לפרט את המחקר, את הנתונים ואת החומר התיאורטי, ובסיומה יש להציג סיכום שינתח את הנתונים ואת תוצאות המחקר ומסקנות שיענו על שאלת המחקר.

ממשל ופוליטיקה

'ממשל ופוליטיקה' הוא ענף של מדעי המדינה וכולל עיסוק בנושאים כמו: ניתוח מערכות פוליטיות, התנהגות פוליטית (דפוסי הצבעה, מחאה פוליטית וכד'), מפלגות, מדיניות ציבורית ועוד. קורס המבוא לנושא זה הוא מקורסי הבסיס החשובים בלימודי מדע המדינה והוא עוסק בנושאים כמו עוצמה, סמכות ולגיטימיות; יחסי מדינה-אזרח, סוגי משטרים והמבנה שלהם.

במסגרת קורס זה וכמובן שבמסגרת קורסים מתקדמים יותר העוסקים בממשל ופוליטיקה, יש לכתוב ולהגיש עבודות. במקרים רבים, עבודות אקדמיות מטילות אימה על הסטודנט המתחיל (ולעיתים גם על הסטודנט הותיק...), אך בעבודה שיטתית ומסודרת ותוך הסתייעות בכלים כמו המרצה, המתרגל, האינטרנט וכד', ניתן לצלוח משוכה זו בשלום. לאחר רכישת הכלים לכתיבה אקדמית ותרגול שלהם בעבודות, כתיבת העבודות הופכת למשימה קצת פחות מאיימת וקשה.

עבודות בתחום הממשל והפוליטיקה, במקרים רבים, עוסקות באירועים או במדינות, כאשר אלה מנותחים על סמך מודלים ותיאוריות. שכן, בהבדל מעבודות בהיסטוריה, המחקר במדע המדינה מנסה למצוא חוקיות וליצור פרדיגמות לגבי העולם הפוליטי. העבודות עשויות לעסוק במקרה מבחן אחד ולבחון את התאמתו למודל מסוים, או לבחון מספר אירועים בכדי לנסות ליצור מודל חדש או לעדכן מודל קודם. בכדי להמחיש את הדברים, ניתן להביא מספר דוגמאות לעבודות:
לדוג', עבודה בנושא יציבות המשטר (לפי סיימור ליפסט) הישראלי בהקשר של גיוס חרדים. כאן תיבחן למעשה הסוגיה של גיוס חרדים כגורם המציב אתגר ליציבות המשטר, תוך התייחסות למרכיבים של לגיטימיות ואפקטיביות. ניתן גם להתייחס לסוגיה הרחבה יותר של דת ומדינה, אך חשוב גם לשים לב שלא לחרוג מההוראות לכתיבת העבודה שניתנו, ולא 'להתפזר' יתר על המידה.
דוגמא נוספת עשויה להיות עבודה שתעסוק בשסעים בחברה הישראלית והשפעתם על היציבות של המשטר הדמוקרטי הישראלי. כאן יש להתייחס, בין היתר, להשפעה השלילית של שסעים על היציבות ולאופן ההתמודדות עם עניין זה בישראל (דמוקרטיה הסכמית/הסדרית/התאגדותית, לפי המודל של ליפהרט).

נושאים נוספים בהם ניתן לעסוק הם: בחירות (השתתפות פוליטית), יחסי דת ומדינה, גלובליזציה והשפעתה על מדינת הלאום, התיקשורת כשחקן במגרש הפוליטי, לאום ולאומיות וכו'. כפי שציינו, עבודות אלה יכולות לעסוק במדינה אחת, באירוע אחד או במספר מדינות או אירועים.
בנוסף לכך, ישנן גם עבודות העוסקות בתיאוריות בלבד, כמו למשל עבודה שתעסוק באסכולת הביהייביורליזם.

מנהיגות בארגונים

המושג מנהיגות מתייחס ליכולת של אדם או מספר אנשים להשפיע על אחרים ולהוביל אותם בכיוון מסוים.
מנהיגות בארגונים עוסקת בכל מה שנוגע ליכולות של מנהלים בארגונים (עסקיים, ממשלתיים וכו') להשפיע ולהוביל קבוצת אנשים שעובדים תחתם בארגון להגיע ליעדים ומטרות משותפות.

עבודות אקדמאיות בנושא מנהיגות בארגונים נערכות בעיקר במסגרת לימודי מנהל עסקים וסוציולוגיה ארגונית. את הנושא ניתן לבחון מהיבטים שונים, תוך התייחסות למסגרות תיאורטיות: סגנונות שונים של ניהול ומנהיגות, סגנונות ומאפיינים של מנהיגים, ובחינה של מידת ההשפעה של המנהיגות על הצלחת הארגון ופעילותו. עבודות על נושא זה יכולות להיכתב ברמות אקמיות שונות: לתואר ראשון ושני; עבודות פרוסמינריון, עבודות סמינריון או תזה ודוקטורט. יש לציין כי עבודות בנושא מנהיגות בארגונים, לא יעסקו אך ורק בארגונים עסקיים, שכן ניתן לבצע מחקר אקדמי גם על מנהיגות בארגונים צבאיים, או ארגונים ממשלתיים.
לדוג', עבודה אקדמאית על מנהיגות בארגון אזרחי לעומת מנהיגות בארגון צבאי תערוך השוואה בין שני סוגי הארגונים, ובמסגרתה יוקדש הסבר נרחב למשמעות הגדרתו של ארגון אזרחי רגיל וארגון צבאי. העבודה תראה מה עומד מאחורי רעיון הקמת ארגון וכיצד מנהיגות מוצלחת בכל סוג ארגון תורמת להתפתחותו ולהשגת מטרותיו, וכיצד מנהיגות שלילית יכולה להפיל ארגון או לערער את מעמדו. עוד ניתן לבדוק בעבודה את התגובות של אלו שעובדים ופועלים תחת הארגון כלפי מנהיגות שאינה פועלת כראוי ומה הכוח שיש בידיהם להשפיע על המנהיגות.
בכתיבת עבודת ניתן לבצע גם ניתוח של המנהיג עצמו ולהתמקד באופיו של המנהיג, פעולותיו והשימוש שהוא עושה בארגון על מנת להשיג מטרות אישיות שלו ומטרות פרטניות וכלליות של הארגון שהוא עומד בראשו. למשל, עבודה אקדמאית על מנהיגותו של ראש עיריית ניו יורק לשעבר, רודי ג'וליאני שעמד בראש העיריה ופעל במשך שנות כהונותו לנקות את ניו יורק מפשע וכנופיות ולהביאה למעמד בטוח וגבוה יותר בקרב ערי העולם.

מלחמה ואסטרטגיה

מלחמות ואסטרטגיות צבאיות הינו תחום הנלמד במסגרת לימודי מדע המדינה ולימודי ביטחון.
עבודות אקדמיות המוגשות בנושא מלחמה ואסטרטגיה עוסקות בכל הנוגע לעימותים צבאיים ומלחמה, המוגדרת כמאבק בין שני גופים חמושים שהופכים לאויבים ומנסים על ידי המאבק לקבל שליטה טריטוריאלית ועצמה מדינית אחד על פני השני; ואסטרטגיה צבאית, כולל רמות תכנון וביצוע של לוחמה.
עבודות אקדמיות בנושא מלחמה ואסטרטגיה עוסקות בהיבטים שונים של מלחמות כמו: קבלת החלטות בדרגים השונים, ניהול והתנהלות המלחמה, סוגים וקטגוריזציה של מלחמות, בדיקת האסטרטגיה וכיצד היא השפיעה על התנהלות ותוצאות העימות בהתאם ליעדים שהוצבו.
עבודות בנושא אסטרטגיה צבאית יכולות להתמקד במקרה בוחן ספציפי, כלומר בעימות צבאי כלשהו ולבחון את נסיבותיו ותוצאותיו, כמובן בהתאם למסגרות תיאורטיות העוסקות במלחמה ובאסטרטגיה שלה. לאורך העבודה ניתן לעסוק בעקרונות כגון אחדות מטרה, חיסכון בכוח, התקפיות ועוד. ניתן לומר שכמעט בכל עבודה, יופיע איזכור של קרל פליפ פון קלאוזביץ, שהוא אחד ההתיאורטיקנים הראשונים של המלחמה, שאמרתו הידועה ביותר היא כי המלחמה היא המשכה של מדיניות החוץ בדרכים אחרות.
עבודה בתחום זה יכולה להיכתב על מלחמת קוריאה ולבחון אותה בהתאם למודל של כ'מלחמה מוגבלת'. העבודה תכלול, מן הסתם, רקע על המלחמה והתייחסות למצב הגיאואסטרטגי והתייחסות למניעים לפריצתה. בנוסף, ניתן להתייחס ליחסים בין הדרג המדיני לבין הדרג הצבאי. קשרי גומלין אלו עומדים בבסיס כל אסטרטגיה צבאית, שכן קיים לרוב, שיתוף פעולה בין הדרג המדיני שמוציא פקודות והחלטות אסטרטגיות לבין הדרג הצבאי, שתפקידו ליישם אותן. עיקר העבודה כמובן יהיה הבחינה של המלחמה לאור המודל של מלחמה מוגבלת - משמע, מלחמה שמטרתה אינה הבסה מוחלטת של האויב, אלא מטרה מצומצמת יותר. במקרה זה ההתייחסות תהיה לריסון שבשימוש ביכולת גרעינית, במלחמה שהיא הראשונה בעידן הגרעיני והגבלת המלחמה לשימוש בנשק קונבנציונלי בלבד.

לצורך ביצוע המחקר בעבודות אקדמיות בנושא מלחמה ואסטרטגיה ניתן להשתמש במקורות מידע רבים, אם ברשת האינטרנט כמקור בלתי נדלה למידע שהוא בעיקרו היסטורי, אך גם מכיל בתוכו פירוט טקטיקות צבאיות במלחמה ואסטרטגיה, וכן בספריות מקוונות ברשת ומנועי חיפוש אחרים. מעבר לכך, ניתן להיעזר בסקירה ספרותית אקדמית ובתיאוריות בתחום מלחמה ואסטרטגיה, בכל מה שנוגע לתיאוריות במדעי החברה ומדעי המדינה. את העבודה האקדמית יש להגיש על פי כללי כתיבה אקדמית תקינים ונכונים.

יום שלישי, 27 באפריל 2010

סטייה חברתית

סטייה חברתית היא התנהגות לא קונפורמית, כלומר שהיא אינה בהתאם לנורמות או כללים הנהוגים בחברה או בקבוצה. הקביעה איזו התנהגות יש להגדיר כסוטה משתנה מתרבות לתרבות. סטייה בחברה מסוימת אינה נחשבת לסטייה בחברה אחרת, גם משום שיש בחברות השונות מערכות חברתיות־נורמטיביות שונות וגם כי על כל חברה עברו תהליכי שינוי והתפתחות שונים. עם זאת, סטייה חברתית היא תמיד התנהגות שמפרה כללי תרבות נורמטיביים או מוסריים.

ישנן תיאוריות שונות המנסות להסביר מדוע ומי מבצע פשעים: הסברים אישיותיים, פיזיולוגיים/גנטיים, חברתיים-כלכליים והסברים תרבותיים. בין התיאוריות המרכזיות ניתן לציין את האסכולה הפוזיטיביסטית שטוענת כי חלק מבני האדם נולדים עם מטען גנטי שהופך אותם לעבריינים; את גישתו של אדוין סאתרלנד ("ההתחברות הדיפרנציאלית") שטוענת כי העבריינות היא תופעה נלמדת: האדם בוחר להתחבר לעולם העברייני, ולרוב החברה תדחוף אותו לקיים סטייה חברתית כלשהי. לטענת המודל הרפואי, הסוטה סובל מפתולוגיה. יש לו סימפטומים של מחלה, ולכן יש לטפל בו. הגישה התרבותית טוענת שהסטייה היא יחסית ושונה בין תרבות לתרבות. למשל, פוליגמיה בחברות מסוימת נחשבת לגיטימית.

עבודות אקדמיות בנושא סטייה חברתית ייכתבו במסגרת לימודי פסיכולוגיה, קרימינולוגיה וכן במסגרת לימודי עבודה סוציאלית.
בכתיבת עבודה אקדמית בנושא סטייה חברתית ניתן לבחור סוג סטייה מסוים, כמו אונס, גניבה, וכד', אלימות וכד' ולבחון כיצד הסטייה נוצרה ו/או התפתחה: האם כתוצאה משונות תרבותית, סטייה מולדת, או מבחירה. ניתן גם להשוות בין התיאוריות, למשל ניתן לבדוק את תופעת האלימות בקרב עולי אתיופיה ולבחון את השפעת השונות התרבותית שלהם במקביל לתהליך הקליטה שלהם בחברה הישראלית, על יצירת הסטייה החברתית, כלומר האלימות. עבודה בנושא אחר יכולה לעסוק בהומוסקסואליות ולתאר את התפתחות ההתייחסות אליה מהחשבתה לסטיה ועד הפיכתה לנורמה חברתית לכל דבר.

בכל עבודה - עבודה אקדמית רגילה, עבודת סמינר או עבודת תזה - יש להיעזר במקורות אשר יעזרו לבסס את המחקר. בנושא של סטייה חברתית, סקירה של קטעי עיתונות יכולה לשמש לעזר רב בכתיבת העבודה, זאת בנוסף לספרות מקצועית שתתייחס לתיאוריות השונות הנוגעות לסטייה חברתית. את המקורות יש להביא ברשימה ביבליוגרפית, עפ"י כללי הכתיבה האקדמית.

שביתה ודמוקרטיה

זכות השביתה היא אחת משלושת היסודות המרכיבים את חופש ההתאגדות, המבטיח את ההגנה על העובד והבטחת כבודו האנושי בדמוקרטיה. כדי להשיג תנאי קיום ופרנסה הולמים על העובד להשיג כוח מיקוח מאזן במשא ומתן בינו למעביד על תנאי עבודתו. מכאן נובעת ההכרה בצורך של העובדים להתארגן ולקדם את תנאי העסקתם באמצעות הסכם קיבוצי, ואף לנקוט בנשק השביתה. נקיטה בדרך השביתה קשורה לקונפליקט המצוי במדינה דמוקרטית בין הערכים הכלכליים אשר מתבטאים בצורך בצמיחה כלכלית מתמדת, לבין הקדמה החברתית שאותה היא שואפת להשיג (יותר צדק חברתי, פחות פערים בהכנסות וקיום של כבוד לכל האזרחים).

עבודות אקדמיות בנושא שביתה ודמוקרטיה יבחנו את תרומתן של התארגנויות העובדים וזכות השימוש שלהם בנשק השביתה לדמוקרטיה ולכלכלה. כן ניתן לבחון את הקשר בין זכות השביתה לזכויות העובד ולזכויות האדם, וכן הקשר לתהליך הדמוקרטי באותה מדינה. מצד שני ייבחן הקשר לפגיעה במאפיינים שונים של הדמוקרטיה, כגון גרימת נזק למעביד, ניגוד בין אינטרסי העובדים לאינטרסים של החברה, בהיותה מקבלת שירותים ציבוריים מהמדינה, כגון חינוך, בריאות ועוד.

עבודה אקדמאית בנושא שביתה ודמוקרטיה יכולה להתמקד במקרה בוחן (case study) אחד הקשור לנושא השביתה והדמוקרטיה, כגון שביתת המורים בישראל, או שביתת עובדי חברת החשמל. ניתן לכתוב על שני נושאים חופפים, כמו שביתות הסטודנטים בישראל לעומת שביתות הסגל הבכיר או הזוטר באוניברסיטאות. העבודה יכולה לבחון את התרומה של כל אחת מהשביתות לתהליך הדמוקרטי מצד אחד, ומצד שני את הנזק הדמוקרטי והכלכלי בכל אחת מהן. ניתן לבדוק את הנושא גם מצד אחר, למשל כיצד התקשורת תרמה למאבק הדמוקרטי בכל אחד מהמקרים.

עבודה אחרת יכולה לעסוק בנושא השביתה והדמוקרטיה במקרים של שביתות היסטוריות "קלאסיות" במדינות אחרות, וכיצד הן תרמו לדמוקרטיה, מבחינת הזכות לשבות, אך גם מבחינת המאבק בין גופים פוליטיים שונים שיש להם אידיאולוגיות שונות. לדוגמה שביתת כורי הפחם באנגליה ב-1984 הייתה שביתה שמאחוריה עמדו התנועות הסוציאליסטיות מצד אחד, והמשטר הקפיטליסטי בבריטניה בראשותה של מרגרט ת'אצר, מצד שני, שמדיניותה הכלכלית גרמה לפרוץ השביתה. בכתיבת עבודה על נושא זה, יש לסקור את תורתן האידיאולוגיות של שני הגופים הפוליטיים, תוך כדי התייחסות להוגים כלכליים חשובים, לדוגמה קרל מרקס מצד אחד, ואדם סמית, מצד שני.

כבכל עבודה יש להתבסס על חומר תיאורטי, בכלל זה ידיעות וכתבות עיתונאיות בנושא. מבנה העבודה צריך לכלול מבוא, פרקים, וסיכום, ובסיומה יש להציג רשימה ביבליוגרפית מפורטת על פי כללי הכתיבה האקדמית.

מיסים

עבודות אקדמיות המוגשות בנושא מיסים יעסקו בכל מה שנוגע לגביית הכסף מן האזרחים על ידי השלטון והשימוש בו לצורכי המדינה השונים. עבודות העוסקות במיסים יוגשו במסגרת לימודי כלכלה, חשבונאות, מנהל עסקים ומשפטים, כאשר בכל תחום ייבחן הנושא מהיבטים הרלבנטיים לו: ההיבט הכלכלי של סוגי מיסוי, מדיניות מיסוי והתערבות הממשלה במשק; ההיבט החשבונאי של תכנון מס; ההיבט המשפטי והחוקי; ההיבט של מדיניות המס ונושאים כמו צדק חלוקתי ומדיניות רווחה, ועוד. בנוסף, ניתן לציין את תחום המיסוי הבינלאומי, אשר חשיבותו עולה ככל שמתגברות מגמות של גלובליציה כלכלית, מסחר בינלאומי ושוק חופשי עולמי.
בעבודת סמינריון שתבחן את התערבות הממשלה באמצעות מס הקנייה, יוצג נושא מס הקנייה, חשיבותו ומשמעותו, ומהם שיקולי המדיניות בגינם הממשלה מעוניינת להתערב במס הקנייה. בעבודה יוצגו השינויים שחלים בכל נושא מס הקנייה על ידי הממשלה, כגון: הטלת מס על מוצרים מסוימים למטרות הגדלת רווחים. הטלת מס על סיגריות לדוג', היא אחד מן הפרמטרים שניתן לבחון בכתיבת עבודת מחקר זו. יש להציג את ההשלכה שיש לכך על אלו שצורכים את המוצר, מה ההתנגדות הציבורית שיש בנושא, אם בכלל, ומה עומד מאחורי ההחלטה להגדיל את המס דווקא על מוצר כמו סיגריות.
עבודת סמינריון יכולה לעסוק גם במה שנוגע לתחום המיסים שבו הממשלה דווקא אינה משתמשת, אלא להפך, מנסה להקל ולהפחית על ידי קיום סובסידיה. בעבודה יוצגו יתרונות הסובסידיה, משמעותה, השלכותיה על החברה ויתרונותיה עבור אלו שרוכשים מוצרים בסיסיים שמסובסדים על ידי הממשלה. ניתן לבדוק בעבודת המחקר מקרים שבהם נעשה ניסיון או הועלתה מחשבה לבטל את הסובסידיה על מוצרים בסיסיים כמו ביצים למשל.

בכתיבת עבודה העוסקות במיסים, כבכל עבודה או מסמך אקדמי, יש להקפיד על כללי כתיבה אקדמיים תקינים ונכונים, ולצרף מראי מקום לכל ציטוט או תיאוריה שמובאת בעבודה מתוך ספרות המחקר.

כלכלה ציבורית

כלכלה ציבורית (או כלכלה של המגזר הציבורי) היא תחום בכלכלה הנוגע למגזר הציבורי (כולל הממשלה) וליחסים וההשפעה שלה על המגזר הפרטי (משקי בית, עסקים ושווקים) ועל התוצר הלאומי. הכלכלה הציבורית עוסקת גם בתפקודה והשפעתה של הממשלה ביצירה וקידום רווחה כלכלית. אחת השאלות בכלכלה ציבורית היא מהם סוגי השירותים (כמו חינוך, בריאות, פנסיה ועוד) שהממשלה צריכה לתת לאזרחים וכיצד השירותים תורמים לרווחתם או פוגעים ברווחתם אם אינם קיימים, או שגורמים לאי שוויון כלכלי אם אינם ניתנים באופן שווה.

עבודות אקדמיות, עבודות קורס או סמינר בכלכלה ציבורית יבחנו את התערבות והשפעת הממשלה על המגזר הפרטי, אם זה במדינה כזאת או אחרת, או תוך כדי השוואה בין שתי מדינות (מפותחת, שבה התערבות הממשלה גדולה יותר, או מתפתחת, שבה הממשלה מתערבת פחות בשוק). תיאוריות בנושא כלכלה ציבורית נעזרות גם בהגותם של הוגים מדיניים אשר הביעו את דעתם על צדק חברתי וזכויות החירות של הפרט וכן בוחנות מצבים שונים במשק, מדומיינים או אמיתיים, ומנסות לפתח מהן מסקנות ושיטות, וכמובן יש להתייחס לאידיאולוגיות הכלכליות המרכזיות כגון סוציאליזם מול קפיטליזם.

כתיבת עבודה על הכלכלה הציבורית של ישראל יכולה להשוות בין תקופות שונות: שנות ה-60 והתקופה הנוכחית, או "השפעת האינטגרציה בישראל על הכלכלה". אפשר גם להשוות בין מדינות שונות כמו ארה"ב וישראל, או מדינות מזרח אירופה לאחר פירוק בריה"מ, ועוד.

ככל עבודה אקדמאית על העבודה לכלול מבוא שבו יוצגו שאלת המחקר וטענת המחקר, גוף העבודה שיכלול סקירה של תיאוריות ונתונים בנושא, וסיכום שבו יוצגו מסקנות העבודה. בסוף העבודה יש לציין רשימה ביבליוגרפית מסודרת על פי כללי הכתיבה האקדמאיים.

יום שני, 26 באפריל 2010

ערש הלאומיות באירופה

רעיון הלאומיות באירופה החל להתפתח במהלך המאה ה-19 ברחבי אירופה, כשההמונים מאסו בשלטון המונרכי והחלו לדרוש את כינונן של מדינות לאום שונות. הביטוי המשמעותי ביותר של הדרישה ללאום החל בפברואר 1848 בצרפת, בה חל אביב העמים - סידרה של מרידות ברחבי אירופה על רקע דרישה להכרה בזכות להגדרה עצמית של לאומים שונים.
כיום, לאומיות מוגדרת באופן כללי כתחושת השתייכות ללאום ותביעה קולקטיבית למסגרת פוליטית שתתקיים במרחב גיאוגרפי מסוים. בהתאם לכך, מאפיין מפתח של הלאומיות היא הריבונות, כלומר הזכות הבלעדית להפעיל סמכות על מרחב גיאוגרפי.

נושא ערש הלאומיות באירופה יופיע בעבודות אקדמיות, סמינריוניות ואחרות, שייכתבו במסגרת לימודי היסטוריה או מדעי המדינה. עבודות בהיסטוריה שיעסקו בנושא ערש הלאומיות יבחנו את הנושא מהבחינה ההיסטורית, ואילו עבודה במדעי המדינה בתחום זה תנסה לבחון את הנושא מן הבחינה הפוליטית-מדינית העכשווית. הלאומיות באירופה הושפעה משני תהליכים עיקריים: התפתחות תנועת ההשכלה באירופה שהטיפה לחופש מחשבה וחופש מדת והעמידה את חירות האדם במרכז, וצמיחת הליברליזם. כתיבת עבודות בנושא אירופה וערש הלאומיות צריכה להתייחס לתהליכים אלה, איפוא, כמו להוגים חשובים בתחום, דוגמת בנדיקט אנדרסון וארנסט גלנר.
עבודות בנושא יכולות להתמקד באחת מארצות אירופה ולבחון את התהליכים שהתרחשו בה. לדוגמא, ביסמרק ואיחוד הנסיכויות הגרמניות, או איחוד איטליה.מטבע הדברים, נושא זה יובא גם בעבודות העוסקות בהיבטים שונים של מושג הלאומיות, כרקע לעבודה ו/או בסקירת הספרות. במסגרת זו ניתן גם לעסוק בהתפחותן של מגמות לאומיות בשאר העולם, כמו התפתחות הלאומיות בעולם הערבי על היבטיה הפוליטיים, התרבותיים והחברתיים, או דיון בהתפתחות הלאומיות בעולם הפוסט-קולוניאלי.

ככל עבודה, עבודה אקדמית בנושא אירופה וערש הלאומיות תיכתב על פי כללי הכתיבה האקדמית ויכללו מבוא, ראשי פרקים, פרק סיכום ורשימה ביבליוגרפית.

מזרח אסיה

הלימודים האקדמיים כוללים כתיבת עבודות מחקר, כאשר במהלך הלימודים נדרשים הסטודנטים לערוך עבודות מסכמות (בקורסים), עבודות פרו - סמינריון, עבודות סמינריון, עבודות מחקר לתואר ראשון ושני ודוקטורט.

בעבודות אקדמיות בתחום מזרח אסיה יתבצע מחקר אקדמי בכל הנושאים הנוגעים לאזור הגיאוגרפי הכולל מדינות כגון: סין, יפן, הונג קונג, טאיוון ועוד. בעבודות אקדמיות שיעסקו במזרח אסיה, ניתן לבחור מדינה אחת או יותר ולבחון היבטים שונים בתרבויות אלו כגון: פילוסופיה, פוליטיקה, חברה, תרבות ועוד. לכל מדינה ומדינה במזרח אסיה אפיון וייחוד תרבותי משלה ולכן מגוון הנושאים שניתן לבצע עליהם מחקר בכתיבת עבודה אקדמית הוא רב.
מלבד כתיבה של עבודות על מאפיינים תרבותיים, ניתן לעסוק בהיסטוריה, הקדומה והמודרנית, של האיזור ושל המדינות השוכנות בו. לדוגמא, ניתן לערוך עבודת סמינריון בתחום ההיסטוריה של מזרח אסיה שתעסוק בגורמים למדיניות האימפריאליסטית של יפן הקיסרית בסוף המאה ה-19. עבודה בנושא זה תעסוק בהתפתחות של האימפריאליזם היפני, הסיבות והמניעים לכך ומה הייתה השפעתו על המדינה ואזרחי יפן. כמו כן, ניתן לבחון בעבודה זו את ההשפעה של תקופה זו על ההתפתחות התעשייתית המואצת של יפן בתחילת המאה ה-20.
עבודה נוספת על ההיסטוריה של מזרח אסיה יכולה לעסוק במדיניות יפן כלפי המזרח התיכון תוך התייחסות לאינטרסים כלכליים ובראשם הנפט. בעבודה ייבחנו אותם אינטרסים ומה השפעתה על המדיניות היפנית בנוגע למצב המדיני והבטחוני במזרח התיכון.
עבודות נוספות על תרבות מזרח אסיה יכולות להיכתב על נושאים כגון: המיתולוגיה של בריאת האדם במזרח הרחוק, דמות האישה היפנית כאם בתקופה המודרנית לעומת תקופות קדומות יותר וכו'.
בכתיבת העבודות האקדמיות יש להיעזר בספרות מחקר רבה ובמאמרים היסטוריים שיתנו תוקף ומידע למחקר התיאורטי וההיסטורי המוצג בעבודות.

מדעי החברה

מדעי החברה כוללים כל מה שנוגע למדעים העוסקים בחקר תחומי החברה האנושית והאינטראקציה האנושית, תוך התמקדות בדיסציפלינות שונות בהן החברה האנושית מקיימת יחסי גומלין. לימודי מדעי החברה מחולקים לתחומי משנה מגוונים ומקצועות כגון: סוציולוגיה, מדע המדינה, אנתרופולוגיה, מדיניות ציבורית ועוד.
בניגוד למדעים מדוייקים כמו מתמטיקה ופיזיקה, מדעי החברה עוסקים בחברה האנושית, ומטבע הדברים, מדובר ב'חומר' קשה למדידה מדויקת. לפיכך, כלי המחקר החברתי הם שונים מעט וכן קיימות דיסיפלינות שונות ומגוונות באשר לאופן בו יש לבצע מחקרים חברתיים. בנוסף לכך, במחקרים חברתיים, מעצם העובדה שמדובר באנשים, עשויים להיות גם הטיות רבות (מעבר להטיות שעשויות לנבוע מתכנון המחקר) הן מצד הנחקרים והן מצד החוקרים (ראו הרחבה ביחידה 7 בספר "שיטות מחקר במדעי החברה", של האוניברסיטה הפתוחה).

להלן מס' דוגמאות לעבודות בתחום:
בעבודה אקדמית שתדון בנושא הסרבנות הביטחונית בישראל והשיח החברתי בנושא, ניתן לבצע מחקר על נושא הסרבנות של צעירים לפני גיוס לשרת בצה"ל וכן סרבנות אנשי מילואים לשרת בשטחים. בעבודה תיבדק השפעתה של הסרבנות על השיח הציבורי בישראל ועל החברה. כמו כן, תיבדק בעבודה ההשפעה של השיח הציבורי בנושא הסרבנות על הסרבנים עצמם והיחס לו הם זוכים מהסובבים אותם. כלי מחקר אפשריים: שאלונים, ראיונות, סקירה תקשורתית וכד'.

בעבודה אקדמית על השפעת האינתיפאדה הראשונה על החברה הישראלית, ניתן להתמקד בהיבטים מסויימים של השפעת המצב הבטחוני שיצרה האינתיפדה, כמו אלימות, פשע ודעת קהל. במסגרת זו ניתן לערוך סקירה של מחקרים על הנושא או לערוך מחקר עצמאי, כמו מחקר עמדות של בני נוער על נושאי ביטחון בתקופה זו.
כמובן שניתן גם לכתוב עבודות אקדמיות במדעי החברה בנושאי מחקר שאינם נוגעים בהכרח רק לחברה הישראלית, אלא גם לחברות אחרות בעולם, או לתרבות האנושית בכללותה.

בעבודה אקדמית בנושא מיתוס הקולנוע האמריקני והשפעתו על החברה, יתבצע מחקר על מיתוסים נוצריים שונים שמופיעים בקולנוע האמריקני והשפעתם על החברה האמריקנית. מה משמעות מיתוסים אלו והאם הם מופיעים בסרטים במכוון או רק בשל היותם סממנים שמוטמעים עמוק בתרבות המערבית ולכן הם מופיעים בקולנוע באופן טבעי ומובן מאליו.

מחשבה מדינית

המחשבה המדינית עוסקת בשאלות ערכיות-פילוסופיות בנוגע לאדם, החברה והמדינה ויחסי הגומלין ביניהם: שאלות על טיב וסוג המדינה, כגון טוטליטרי או דמוקרטי, המשטר והחברה, על צדק חברתי, זכויות האדם ועוד. ההגות המדינית הראשונה לגביה התגלו מסמכים וספרים היא ההגות היוונית העתיקה, שההוגים העיקריים בה הם סוקרטס, אפלטון ואריסטו. בין ההוגים שבאו לאחריהם ניתן לציין את רוסו, מקיאוולי, ג'ון לוק, תומס הובס ומרקס. בין ההגויות החשובות ניתן לציין את "משל המערה" לאפלטון המובא בספרו "המדינה", "הלוויתן" לתומס הובס, "האמנה החברתית" לרוסו והמרקסיזם לקארל מרקס.

כתיבת עבודות במחשבה מדינית תיעשה לרוב במסגרת לימודי מדעי המדינה ויחב"ל אך גם במסגרת לימודי פילוסופיה. עבודות אקדמיות בנושא יתבססו לרוב על חומר תיאורטי כתוב, על הגותם של אחד או חלק מההוגים המדיניים, אך גם יכולה לבחון את המצב הקיים בישראל, או במדינה אחרת, על פי תורתו של אחד מההוגים או כמה מהם, ולבחון כיצד הם היו מתייחסים לסוג המשטר ואו המדינה.

ניתן לחלק את תחום המחשבה המדינית לשלושה תחומים: התחום האמפירי העוסק בבחינת הסדר המצוי במדינה תוך ניסיון להגדיר את התהליכים הפוליטיים והחברתיים; התחום הנורמטיבי - בחינת הסדר הרצוי במדינה תוך הגדרת עקרונות של טוב וצדק חברתי; והתחום המעשי - בחינת רעיונות שיעזרו לעבור מהמצוי לרצוי. בכתיבת עבודות בנושא מחשבה מדינית רצוי להתייחס לשלושת התחומים.

בכתיבת רפרטים, עבודת סיכום או אמצע קורס, או עבודות סמינריונית בנושא המחשבה המדינית יש להתייחס לאחד ההוגים או יותר ולהגותם, למשל "תפיסת החוק ואי הציות לו", "תרומתו של ביסמרק ליצירת מדינת הלאום בגרמניה" או, עבודה על תורת הגזע.

כמו בכל עבודה אקדמית בראשית העבודה יש לפתוח במבוא, שיציג את הנושא שבו תעסוק העבודה, יציג את שאלת וטענת המחקר ויסקור את פרקי העבודה ומטרותיה בקצרה. בגוף העבודה יש להציג נתונים שיעסקו בנושא העבודה, ובסיכום לסכם ולהציג את מסקנות העבודה. כמו בכל עבודה אקדמאית יש להציג בסופה ביבליוגרפיה עפ"י כללי הכתיבה האקדמיים שבה תוצג הספרות המקצועית שעל פיה נכתבה העבודה.

יום ראשון, 25 באפריל 2010

כלכלת המזרח התיכון

כלכלת המזרח התיכון היא מאוד מגוונת וכוללת את מדינות המזרח התיכון החל מישראל, ערב הסעודית, מצרים, ירדן, סוריה, טורקיה, ואף קפריסין ותימן. סוגי הכלכלה במדינות נעים בין סוציאליזם לשוק חופשי. האזור ידוע בעיקר בזכות ייצור וייצוא הנפט. תעשיית הנפט אינה כוללת את כל מדינות המזרח התיכון, אך היא משמעותית הן באמצעות העושר שהיא מייצרת והן בשל תנועת העבודה. באופן גס ניתן לומר שכלכלת המזרח התיכון מתבססת על משאבים טבעיים, בעיקר נפט, אך גם על תיירות, חקלאות, תעשייה ועוד.

המזרח התיכון הוא אזור חשוב גם לכלכלה העולמית מבחינה כלכלית, דתית ואסטרטגית, מבחינת היותו אזור מגשר בין שלוש יבשות – אירופה, אסיה ואפריקה. מבחינה היסטורית-כלכלית מעניינת התערבות המעצמות השונות, הטורקית והבריטית, במזרח התיכון, והשפעתה על כלכלת המזרח התיכון מצד אחד, ועל הכלכלה העולמית, מאידך. מבחינה גיאוגרפית מעניין לבדוק את מפרץ סואץ כאזור גיאוגרפי חשוב לסחר במזרח התיכון.

עבודות בנושא כלכלת המזרח התיכון עשויות להיכתב במספר מסגרות לימוד: במסגרת לימודי גיאוגרפיה אנושית, ובפרט גיאוגרפיה של המזרח התיכון, וגם במסגרת לימודי היסטוריה של המזרח התיכון ובמסגרת לימודי מדעי המדינה.
נושא עיקרי בכלכלת המזרח התיכון, הוא, כמובן, נושא הנפט במזרח התיכון והשפעתו על הכלכלה המקומית והבינלאומית. הנפט הוא תחום הייצוא העיקרי של המזרח התיכון וככזה יש לו השפעה מכרעת על תהליכים צבאיים, מדיניים, כלכליים וחברתיים במזרח התיכון. כתיבת עבודות בנושא הנפט במזרח התיכון חייבת להתייחס לפחות לשני תהליכים עיקריים שהתרחשו: משבר הנפט של 1973 וחרם הנפט של אופ"ק, ארגון המדינות המייצרות נפט, למלחמת איראן-עיראק, אך גם לשתי מלחמות המפרץ ב-1991 וב-2001. בעבודה ניתן לעסוק בפרוץ המשבר/ים, בהשפעתם על כלכלת המדינות ועל הכלכלה הבינלאומית, וכיצד הגיבו המעצמות למשברים אלה.

עבודות אקדמיות, או עבודות סמינריוניות, יכולות להתמקד בכלכלה של מדינה אחת, או שתיים או יותר שיש ביניהן קרבה גיאוגרפית, וכיצד שתיהן משפיעות זו על כלכלתה של השנייה ולהפך, וכיצד כלכלת שתי המדינות משפיעות, אם בכלל, על כלכלת המדינות האחרות.

כמובן שישנם עוד היבטים לכלכלת המזרח התיכון וניתן לכתוב על נושאים רבים אחרים. על כותב העבודה לציין בראשיתה מהו הנושא, מהי השאלה הנשאלת, להציג סקירה של ספרות רלבנטית לנושא, להציג ממצאים ועובדות ולבסוף לסכם בפרק סיכום את מסקנות העבודה.

מדיניות ציבורית

עבודות אקדמיות בתחום מדעי המדינה יעסקו גם בכל מה שנוגע לנושא מדיניות ציבורית.
מדיניות ציבורית הנה תחום מחקר המתייחס לקבלת החלטות שמתבצעת במסגרת פוליטית בתוך מדינות שונות (להבדיל ממדיניות חוץ). לרוב, ההתייחסות היא למדינות דמוקרטיות בשל העובדה כי מדיניות ציבורית ננקטת בעיקר כלפי ולמען הציבור. הלימודים כוללים גם נושאים מתחומי לימוד אחרים כמו כלכלה (מיקרו כלכלה, תיקצוב, היבטים גלובליים), משפטים (לדוג', משפט חוקתי ואתיקה ציבורית), קבלת החלטות וכד'.
כאשר ניגשים לכתוב עבודה בנושא, ניתן לבחור היבט מסויים של מדיניות ציבורית ולנתח אותו על פי פרמטרים שונים שיעסקו בהצלחתה או כישלונה של המדיניות.
לדוגמא, ניתן לכתוב עבודה אקדמית על נושא מדיניות ציבורית בהיבט של חוקים הנוגעים לזכויות נכים. בעבודה ניתן לעסוק במצב בישראל תוך השוואה למצב במדינות אחרות והתייחסות לחוקים הקיימים בכל מדינה. חשוב לציין כי במקרה ומבצעים השוואה של היבט כלשהו בין מדינות, יש לעשות זאת בין מדינות בעלות משטר דומה, ובמקרה זה - דמוקראטי. בעבודת מחקר בנושא זה ינותחו החוקים ויוצג ההיגיון שעומד מאחורי חוקים אלו. כמו כן, ייבחנו בעבודת המחקר סיבות לכך שלא חוקקו חוקים נוספים שיכלו להיקבע במסגרת המדיניות הציבורית. בעבודה ניתן גם להתייחס לפעולות ולמאבקים מצד ציבור הנכים בפרט וציבור האזרחים של אותה מדינה בכלל, על מנת לשנות את המדיניות הציבורית ולהוסיף חוקים נוספים לטובת אותו ציבור.
עבודה אקדמית אחרת בתחום זה יכולה לעסוק בהתנגדות הממשלה במדינת ישראל לחוק אוויר נקי, ולבחון את הסיבות להתנגדות הממשלה לחוק שאמור להבטיח את בריאותם של אזרחי מדינת ישראל וזאת באמצעות הגבלות חמורות יותר על כל מה שנחשב כמזהם אוויר כגון מפעלים, רכבים ועוד. בעבודה ייבדקו הסיבות להתנגדות, האינטרסים השלטוניים שעומדים מאחוריה, וכן מה הפעולות והמאבקים שמנהלים האזרחים על מנת לשנות את המדיניות הציבורית בנושא.

מקורות לעבודות בתחום זה יכולים להיות, בנוסף מספרים ומאמרים, גם מסמכים רשמיים מארכיונים ופרוטוקולים של ישיבות, ועדות וכד'.

יום שבת, 24 באפריל 2010

כלכלת כוח אדם

כלכלת כח אדם (או גם 'כלכלת עבודה', personnel economics) היא ענף חדש בכלכלה שהתפתח בשנות ה-70 של המאה ה-20 ובא לענות על שאלות של שכר העובדים בחברה ואיך הוא משפיע על התפתחות החברה וכן על התפתחות כוח האדם בחברה מסוימת והשפעתו על כלכלת החברה. באופן כללי ניתן לומר שכלכלת כוח אדם עוסקת בכל הקשור למאגר העבודה האנושי, הכולל היבטים כמו מגדר, גזע, דת או לאום וכיצד הם משפיעים על הכלכלה המקומית, של מדינה, עיר, ארגון או חברה. בין הנושאים העיקריים בכלכלת כוח אדם ניתן למנות את מדד הפיתוח האנושי המשלב נתונים כלכליים בסיסיים, כמו הכנסה ריאלית לנפש, עם נתונים חשובים כלליים, כמו תוחלת חיים ורמת חינוך, זכויות העובד, חוקים בנוגע לשכר, אבטלה, שוויון הזדמנויות בתעסוקה, אך גם נושאים הקשורים למאגר האנושי וליכולותיו, חלוקת העבודה בארגון, וכיצד המאגר האנושי תורם לכלכלה של הארגון, מדידת התל"ג לנפש והתוצר המקומי הגולמי במדינה.

עבודות אקדמאיות בנושא כלכלת כוח אדם יכולות להתמקד באחד מנושאי כלכלת כוח האדם מבחינת העובד או מבחינת החברה, הארגון או המדינה. עבודה שתתמקד בעובד, בשכר, בזכויותיו ועוד, יכולה להיכתב על השפעת תעסוקת העובדים הזרים על האבטלה בישראל, העלייה והשפעתה על מאגר כוח העבודה האנושי בישראל, שכר הבכירים בישראל והשפעתו על השכר הממוצע במשק, ועוד. עבודות בנושא כלכלת כוח אדם שמתמקדות בארגון, יכולות להיכתב על ההבדלים בין היצרנות של עובדי לוו-טק (Low-Tech) לבין היצרנות של עובדי היי-טק, על השפעת השירותיות במכירת מוצר מסוים, בחינת השפעתם של מגזרים שונים באוכלוסיה על הכלכלה, כמו סטודנטים, עובדים ללא ניסיון, בעלי מקצועות חופשיים וכדו'.

כל עבודה בנושא כלכלת כוח אדם צריכה להיעזר בתיאוריות כלכליות שונות, לרוב תיאוריות של כלכלת שוק, כמו תורת המשחקים, מרקסיזם, פוסט-סטרוקטורליזם ועוד.

בכתיבת העבודה יש להציג קודם מבוא שבו תוצג הבעיה הנחקרת, לאחר מכן סקירה של ספרות מחקרית בנושא, הצגת המחקר, השערות המחקר, הנימוקים לבחירת שיטת המחקר, אופן שיטת המחקר, הצגת הממצאים מהמחקר וניתוחם, סיכום ומסקנות. בסוף העבודה יש להציג רשימה ביבליוגרפית של מקורות שבהם נעשה עזר לכתיבת העבודה, על פי כללי הכתיבה האקדמאיים.

גיאוגרפיה פיזית

גיאוגרפיה פיזית, הנקראת גם מדע כדור הארץ, היא תחום ראשי במדע הגיאוגרפיה. הגיאוגרפיה הפיזית עוסקת בנוף הטבעי ובמעצביו, כמו פני השטח, קרקעות וסלעים, מים, אקלים ועוד. בין ענפי הגיאוגרפיה הפיזית ניתן למנות את הטופוגרפיה העוסקת בתהליכי עיצוב נוף והתפתחות פני האדמה; גיאומורפולוגיה; מדעי האטמוספירה וקלימטולוגיה העוסקים בהבנת התהליכים הקובעים את מערכות מזג האוויר והאקלים; גיאולוגיה ימית, העוסקת בחקר קרקעית האוקיינוס וטקטוניקת הלוחות; ביו-גיאוגרפיה העוסקת בגיאוגרפיה של החי והצומח; ועוד. מכיוון שגיאוגרפיה פיזית היא תחום במדעי הטבע, נעשה בה שימוש במודלים כמותיים מתחומי הפיזיקה, המתמטיקה והביולוגיה.

עבודות אקדמאיות בנושא גיאוגרפיה פיזית יכולות לעסוק במגוון נושאים, אך הן בעיקר בוחנות את המרחב הפיזי ואת התופעות המתרחשות בו. עבודות אלה יכולות להיעשות באמצעות סקירה של חומר תיאורטי או תיעודי שהוא כתוב בלבד - לדוגמא, עבודה בנושא "התפתחות המכתשים בנגב" או "הרי געש בישראל – האם כבויים לנצח?"; או באמצעות סקירת חומר כתוב וביצוע של ניסוי שטח, לדוגמה מדידת משקעי גשם באזור מסוים בכמה נקודות ובדיקת הממצאים. תהא העבודה אשר תהא, יש להקפיד על כתיבה בהירה ומנוסחת היטב, עריכה של החומר בצורה הגיונית וציון מראי מקום על פי כללי הציטוט.

בכתיבת עבודת מחקר, עבודה סמינריונית או תזה בנושא גיאוגרפיה פיזית יש ראשית לבחור את נושא המחקר. לאחר מכן להציג את שאלת המחקר. אם נעשה ניסוי קודם לעבודה או במהלך כתיבתה, יש להציג את פרטי הניסוי ולענות על השאלה כיצד הוא יעזור לענות על שאלת המחקר. לאחר מכן יש להציג את הנתונים והממצאים מהניסוי, ולבסוף, בפרק הסיכום, לסכם את מסקנות הניסוי ושאלת המחקר. בסוף העבודה יש להציג רשימה ביבליוגרפית לפי כללי הכתיבה האקדמית, ואם יש לעבודה נספחים, יש לצרפם בהתאם לכללי הצגת הנספחים.

מדיניות חינוכית

מערכת החינוך הינה מערכת ציבורית, ועל כן מדיניות חינוכית הינה חלק מהמדיניות הציבורית הארצית. מדובר למעשה במטרות שמציבה המדינה למערכת החינוך ברמת המקרו, למשל, מדיניות שמטרתה לשרת את הקהילה העסקית בעובדים שהוכשרו היטב, או מדיניות שמטרת העל שלה היא צמצום פערים חברתיים. מהמטרות הללו נגזרות דרכי פעולה והחלטות ברמות המעשיות יותר. המדיניות החינוכית כוללת שלושה היבטים עיקריים הנוגעים למערכת החינוך על מרכיביה השונים: ההיבט של תכנים חינוכיים (תכניות לימוד, דגשים וכד'), ההיבט האדמיניסטרטיבי-ניהולי (מינהל חינוכי, ניהול מוסדות חינוך) וההיבט הכלכלי-מימוני (תיקצוב וכד').

מדיניות חינוכית קשורה, מטבע הדברים, למדיניות הממשלתית, וכאשר ניגשים לכתוב עבודות אקדמיות ברמות השונות (פרוסמינריון, סמינריון/ עבודה סמינריונית וכו') העוסקות במדיניות חינוכית, יש להתייחס להיבטים השונים: פוליטיים, חברתיים, כלכליים (ראו למשל מאמר של ג'ין אניון על המדיניות החינוכית בארה"ב). עם זאת, יש להתמקד בנושא הספציפי שעליו נכתבת העבודה ולא להרחיב יתר על המידה ולגלוש לנושאים שאינם קשורים לנושא העבודה. לדוגמא, בעבודה בנושא המדיניות לגבי הוראת השפה הערבית ניתן להתייחס למיעוט הערבי ומדינת ישראל, אך לא כמוקד של העבודה.
באותו הקשר, ניתן גם לעסוק במדיניות של מדינת ישראל כלפי אזרחיה הערבים בכל מה שנוגע ליחס המדינה לאזרחים הערביים כפי שהוא בא לידי ביטוי במדיניות החינוך. בעבודה ניתן יהיה להציג נתונים על ההשקעה בחינוך, הן מבחינה כספית והן מבחינה חינוכית, וכן לסקור את השינויים שחלו במדיניות החינוכית כלפי המגזר הערבי במשך השנים.

מהבחינה הניהולית, ניתן לעסוק באופנים השונים של ניהול בתי ספר, כמו בתי ספר בניהול עצמי; בסגנונות ניהול של מנהלים; בהובלת שינויים ארגוניים, וכו'. בעבודות מסוג זה, ייעשה שימוש מן הסתם, בכלים ודיסיפלינות מתחום מנהל העסקים והסוציולוגיה הארגונית, כמו תיאוריות ניהול, מימון ותיקצוב וכד'.

מבחינת התוכן החינוכי, ניתן להתייחס לתכניות לימוד במקצועות השונים, כמו בחינת תכניות הלימוד בהיסטוריה, תוך התייחסות לשינויים שחלו בה במהלך השנים, ומשמעותם.

דוגמאות למקורות אינטרנט לעבודות בתחום זה:
קו לחינוך
מרכז מחקר ומידע של הכנסת
למ"ס - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מגדר

לימודי מגדר ועבודות העוסקות במגדר כוללים התייחסות לכל הנוגע להבחנות שנעשות בין גבר לאישה שהנן תלויות חברה ותרבות, בניגוד למין שהוא הבחנה ביולוגית. מדובר בהבחנות באשר להתנהגויות ותפקידים המצופים מגבר ואישה בכל חברה נתונה. תחום המגדר משויך לתחום המחקר של מדעי החברה ועבודות מחקר רבות יעסקו בהבדלים המשמעותיים ובהשלכות שיש להם על ההבדל בין המינים בכל חברה וחברה.

עבודות אקדמיות לתואר ראשון ושני מוגשות במהלך לימודי קורסים במגדר, עבודות פרו - סמינריון, עבודות סמינריון ובמסגרת עבודות לתואר שני.תחום זה הנו נרחב ושופע נושאים רבים לביצוע עבודות מחקר שונות.
ניתן לבחון היבטים שונים של מגדר המשפיעים על חיינו בכל תחומי החיים. עבודת סמינריון במגדר על מגדר ומיניות בקולנוע יכולה לעסוק בתיאוריות פמיניסטיות שונות המנתחות את תפקיד האישה בקולנוע, בתקופה מוגדרת כלשהי בהיסטוריה של הקולנוע או בז'אנר מסוים. דמות האישה תנותח על פי התנהגותה והמאפיינים של הדמות אותה היא מייצגת בסרטים השונים בהשוואה לדמויות הגברים, או בהשוואה למעמדן של הנשים במציאות נכון לתקופה שמנותחת בעבודה. בכתיבת העבודה ייעשה שימוש בספרות מחקר שתכלול מאמרים הנוגעים לקולנוע ולמחקר על דמות האישה וייצוגה בו.
עבודות סמינריון על הקשר בין תפיסת אפליה על בסיס מגדר לשביעות רצון ושחיקה בעבודה תחקור למעשה את הקשר בין השניים. במידה והעבודה הינה עבודה מחקרית ולא תיאורטית, יבוצע מחקר איכותני או מחקר כמותי שינסה למעשה להוכיח קשר בין שביעות רצון ושחיקה של אישה בעבודה כלשהי בהתאם לרמת או תחושת האפליה שהיא חשה בשל הגדרת תפקידה, אופיו או התנאים הנלווים אליו ביחס לשאר העובדים, בעיקר הגברים.
דוגמא נוספת לעבודה בנושא מגדר היא למשל על הבדלי מגדר בתחום ה"סטנד אפ". עבודה זו יכולה לעסוק ביחס שניתן מצד החברה לגברים סטנדאפיסטים, לעומת היחס והשיפוט מצד החברה של נשים שהן סטנדאפיסטיות. העבודה תבדוק האם ההערכה של החברה נשים שעוסקות בתחום הסטנד אפ היא נמוכה יותר מגברים שעוסקים במקצוע.

לימודי עבודה

לימודי עבודה עוסקים בכל מה שקשור להיבטים שונים של עולם העבודה והתעסוקה, כולל יחסי עבודה וניהול משאבי אנוש בארגונים, ובמסגרת הלימודים יש גם לערוך עבודות ומחקרים בתחום. עבודות אלה עשויות לבחון היבטים עסקיים, כמו השפעת שביעות רצון על תפוקה; היבטים כלכליים של שוק העבודה, כמו השפעתן של שביתות על המשק; היבטים משפטיים, כמו שימוש בגישור בעולם העבודה; היבטים חברתיים כמו אפליית נשים בתעסוקה; והיבטים של מדיניות ציבורית, כמו מקומה של המדינה ותפקידה כרגולטור.

עבודות אקדמיות בלימודי עבודה יכולות לדון בקשרים בין משתנים שונים, כמו לדוג': הקשר בין רמת שחיקה בעבודה לבין רמת שביעות רצון בעבודה של העובד. במסגרת עבודה אקדמית זו ניתן לבחור ארגון ספציפי שבו מתקיימים יחסי גומלין בין ראשי הארגון לעובד, לנתח אותם ולבדוק כיצד רמת שחיקה ולחץ בעבודה עשויות לפגוע ברמת שביעות רצונו של העובד מעבודתו בארגון ואלו השלכות יש לכך על רמת התפוקה שהוא מספק ועל איכות העבודה שלו. בעבודה ניתן לבחון ולמדוד קריטריונים שעשויים לגרום לשינוי חיובי בגישתו של הארגון כלפי העובד וכתוצאה מכך, עליה ברמת שביעות רצונו של העובד מן הארגון.
עבודות אקדמאיות בלימודי עבודה יעסקו גם בכל נושא יחסי עבודה, דיני עבודה ואיגודי עובדים שונים, כמו לדוג': זכויות עובדים בעת סיום חוזה עבודה מול המעסיק, או זכויות עובדים שמתאגדים תחת וועד עובדים בארגונים שונים.
כמו כן ניתן לכתוב עבודות אקדמיות בתחום של ניהול משאבי אנוש.
דוגמא נוספת לעבודה אקדמית, שתעסוק בהיבט אקטואלי, יכולה להיות על יחסי עובד מעביד - במצב של עבודה מהבית. העבודה תעסוק בבחירה של מעסיקים להעסיק את העובדים שלהם, במקביל לעבודה במשרדי החברה או לעיתים בנוסף לה, גם בעבודה מהבית. בעבודה זו ניתן להתייחס לשאלות כמו עד כמה יעילה עבודתו של מועסק מהבית, מה היתרונות ומה החסרונות לכך, כיצד מנסה המעסיק לממש את פוטנציאל העבודה מהבית, לחיזוק הקשר של העובד עם החברה ולייעול העבודה.

ליקויי למידה

במסגרת לימודים אקדמיים בחינוך וחינוך מיוחד, נלמד גם נושא ליקויי למידה. המונח מתייחס למעשה לשם הכולל של קבוצת לקויות המשפיעות על מיומנויות לימודיות או תפקודיות שגורמות לאדם להתקשות ברכישת ולמידת מידע ומיומנויות חדשות. בנוסף, פוגעות לקויות למידה גם ביכולת האדם להפגין ידע כללי ואחר בפני אחרים, על אף שאנשים אחרים בגילו ובמנת המשכל הדומה לשלו, כן יכולים.
בעבודות מחקר העוסקות בלקויות למידה, ניתן לבצע ניתוח של ליקויי למידה מסוימים באמצעות מחקר כמותי (שאלונים) או באמצעות מחקר איכותני (תצפיות, ראיונות וכד') ומקרי מבחן מן העבר וההווה המביאים לידי ביטוי את הבעיות שיוצרות הלקויות השונות והדרכים להתמודד איתן.
באמצעות שימוש בחומר תיאורטי ומחקרים ניתן יהיה לענות על השאלה כיצד ליקוי הלמידה בו עוסקת העבודה משפיע על תפקודו של האדם שלוקה בו בתוך החברה בה הוא חי ופועל. בעבודה תנותח ההשפעה הפסיכולוגית והנפשית על האדם וכן יחס הסביבה אליו. לדוג': עבודת מחקר על ילדים בכיתה א' הלוקים בדיסלקציה וההתמודדות שלהם עמה. בעבודה ינותח מצבם של ילדים אלו, השפעת הדיסלקציה על תפקודם במסגרת הלימודים בבית ספר, האבחנה והטיפול שמתבצעים במסגרת החינוכית שבית הספר מספק, הדרכים לזיהוי הדיסלקציה אצל התלמיד ואפשרויות הטיפול בה. עוד תורחב בעבודה, התמודדות הילד עם ליקוי הלמידה הנ"ל והתמודדותו האישית והחברתית עם כך.
דוג' נוספת לעבודה אקדמית בנושא ליקויי למידה: עבודה שתסקור את שילובם של לקויי למידה במסגרת שונות. המחקר בעבודה ינתח את מצבם של לקויי למידה במסגרת חינוכית רגילה ואת היחס החברתי שלו הם זוכים והקשיים שבהם הם נתקלים. העבודה תבדוק כיצד כן ניתן לשפר את ההישגים של אותם תלמידים במערכת חינוכית רגילה, למרות היותם סובלים מהסתגלות לימודית ומדחייה חברתית. בסוג עבודה כזה ניתן לבצע מחקר שיתבסס גם על תצפית מהצד וגם על תצפית משתתפת, שבה ייקח חלק פעיל כותב עבודת המחקר.

יום שישי, 23 באפריל 2010

גיאוגרפיה אנושית

הגיאוגרפיה האנושית היא תת-תחום בלימודי גיאוגרפיה, המתחלקים ללימודי גיאוגרפיה פיזית וגיאוגרפיה אנושית. הגיאוגרפיה האנושית עוסקת בעיקר בפעילות בני האדם בסביבה ובמרחב ובהשפעתם עליה. הגיאוגרפיה האנושית מתחלקת לכמה תתי-תחומים: גיאוגרפיה פוליטית, גיאוגרפיה עירונית, גיאוגרפיה היסטורית, גיאוגרפיה כלכלית, גיאוגרפיה תרבותית ועוד. גיאוגרפיה פוליטית עוסקת בנושאים שנמצאים בנקודת המפגש בין גיאוגרפיה לפוליטיקה, בעיקר נושאים כמו גבולות, ביטחון וטריטוריה, קונפליקטים של שלום או מלחמה, המבנה התפקודי-גיאוגרפי של המדינה ועוד. גיאוגרפיה עירונית עוסקת בתהליכים הקשורים להיווצרות ערים, התפתחותן, ההתיישבות בהן, מבנן הפנימי ופריסת הערים במרחב גיאוגרפי מסוים. גיאוגרפיה היסטורית חוקרת תחומים והיבטים שונים של עיצוב הסובב בידי האדם בעבר, או במילים אחרות: את כל מה שחוקרת הגאוגרפיה האנושית העכשווית, לגבי תקופות היסטוריות. גיאוגרפיה כלכלית עוסקת בהשפעות הכלכליות על הגיאוגרפיה במדינות מסוימות, בהשפעת המשאבים הטבעיים של המדינה, התפוקה מתעשייה ומחקלאות, התשתית הכלכלית במדינה והשפעותיה על הגיאוגרפיה האנושית ועוד. גיאוגרפיה תרבותית עוסקת ביחסי הגומלין בין התרבות ובין המרחב והסביבה האנושית ונושאיה העיקריים הם סמלי וגופי תרבות לאומיים, סמלים וגופים ציבוריים דתיים, השפעת הספרות והאמנות על הסביבה האנושית, ועוד.

עבודות אקדמיות בתחום הגיאוגרפיה האנושית, איפוא, יכולות להתמקד במגוון גדול של נושאים שקצרה היריעה מלפרטם, כאשר רובם חופפים זה לזה. עבודה אקדמית יכולה להתמקד בנושא מסוים של גיאוגרפיה אנושית, או לכלול מספר תתי-נושאים בתוך נושא המחקר. רוב תחומי המחקר בגיאוגרפיה אנושית חופפים ומקבילים לתחומי מחקר במקצועות אחרים של מדעי החברה והרוח, כמו פוליטיקה, היסטוריה, ספרות, מדעי המדינה, מגדר, ועוד, לכן כתיבת עבודות צריכה להיעזר בתיאוריות ודיסציפלינות ממדעי החברה והרוח.

בעבודה סמינריונית או עבודת תזה באחד מנושאי הגיאוגרפיה האנושית יש להציג ראשית את שאלת המחקר ונושא המחקר; את הרקע של הנושא ותיאוריות שעוסקות בו; הצגת הנתונים, ולבסוף סיכום ומסקנות הנובעות משאלת המחקר ונושאיו. בסוף העבודה יש להציג רשימה ביבליוגרפית מפורטת על פי כללי הכתיבה האקדמית.

יום חמישי, 22 באפריל 2010

לימודי ארץ ישראל

לימודי ארץ ישראל הינם תחום מחקר המתייחס למרחב הגיאוגרפי של ארץ ישראל בהיבטים של תושבי המקום, מאפיינים נופיים שלו ותולדותיו לאורך הדורות. לימודי ארץ ישראל כוללים קורסים רבים על ההיסטוריה של ארץ ישראל כחבל ארץ שהתחוללו בו שינויים ותמורות רבות לאורך ההיסטוריה מבחינה גאוגרפית, מדינית, פוליטית, חברתית ועוד. כך, בעת כתיבת עבודות אקדמיות בתחום זה, ניתן לבחור מקשת רחבה של תקופות ונושאים.

מכיוון שבארץ ישראל מתרחש חלק גדול מההיסטוריה של העם היהודי, ניתן להתמקד בחיי היהודים בארץ ישראל בתקופות שונות בהיסטוריה והוויית החיים בארץ על פי אורח החיים היהודי שהתקיים, פעמים רבות בצל שלטונות שונים שהיו בעלי חזקה על הארץ. מלבד זאת, ניתן לבצע עבודות מחקר על תרבויות, דתות ועמים שונים שהתקיימו בארץ ישראל ולבצע עליהם את עבודת המחקר.
דוגמא לעבודת מחקר בנושא לימודי ארץ ישראל בתקופות קדומות יותר: יחס החכמים לרומי לפני, אחרי ובמהלך מרד בר כוכבא. עבודה אקדמית זו תעסוק במרד בר כוכבא שהתרחש בארץ ישראל לאחר המרד הגדול בשנת 66 לפני הספירה והיה הניסיון האחרון של היהודים להשתחרר מעולה של רומי על מנת לזכות בעצמאות מדינית. העבודה תעסוק ביחסים שבין הרבנים החכמים היהודים לבין השלטון ברומי טרם פרץ ולאחריו תוך שהיא מנתחת את חילוקי הדעות שהתגלעו בין חכמים שטענו כי רומי גורמת לפיתוח הארץ לבין אלו שטענו שהיא גורמת לקריסתה. בעבודה יוצגו חילוקי הדעות, תוך הסתמכות על ספרות מחקר ומאמרים המוכיחים את הדעות השונות, בצירוף מראי מקום.
דוגמא לעבודות מחקר בנושא לימודי ארץ ישראל בתקופות מודרניות יותר: הגורמים להתיישבות הטמפלרים בארץ ישראל. עבודת מחקר זו תעסוק בתנועת הטמפלרים הדתית שהגיעה לארץ ישראל בסוף המאה ה-19, תוך שהיא שמה לעצמה למטרה לייסד את "בית האל" בירושלים לאחר הסרת עול השלטון הטורקי בארץ. עבודת המחקר תבדוק את הגורמים לעליית הטמפלרים לארץ ישראל, פעילותם וההשלכה של מעשיהם על התפתחות המודרניזציה בארץ ישראל.
המחקרים בתחום זה עושים שימוש, מטבע הדברים, בשיטות מחקר מתחומי הגיאוגרפיה וההיסטוריה.

ליברליזם

במסגרת לימודים אקדמיים בתחום מדע המדינה מועברים גם קורסים הנוגעים לליברליזם. עבודות אקדמיות מוגשות על נושא הליברליזם בהקשרים החברתיים, הפוליטיים והמדיניים שהוא נושא בחובו. עבודות אקדמיות עשויות לעסוק גם בהשפעת הליברליזם התפתחותו והתקיימותו במדינות, בתקופות שונות בהיסטוריה.

כאשר מדברים על ליברליזם מתכוונים למטרה פוליטית מרכזית שנושאת בקרבה קבוצת אידאולוגיות פוליטיות המעמידות את החופש האישי של האדם וכן את השוויון שצריך להתקיים בין בני אדם. הליברליזם מעמיד בראש החשיבות את ערכי החופש והשוויון ומהווה בסיס מוצק וסימוכין לתנועות חברתיות רבות שמשתמשות בו להצדיק את טיעוניהן ולקדם את היוזמות שלהן.

במסגרת כתיבת עבודות אקדמיות שיעסקו בליברליזם, ניתן לבחור נושא מחקר שיקיף את ההשלכות שיש לליברליזם על החברה המודרנית ועל אירועים היסטוריים שהווייתם עוסקת במאבק על קיומו של הליברליזם.
בעבודות אקדמיות שיעסקו בליברליזם בפן ההיסטורי, ניתן לבחור מדינה ספציפית בעולם שהליברליזם תרם לשינוי או שיפור התפיסה השלטונית, או לחלופין, מדינות בהיסטוריה שהליברליזם היה ערך נאור וחשוב בעיניהן והיה הגורם המקדם והמוביל של הווייתן כמדינות ועקב מהפכה או משבר כלשהו, התמוטט.
דוגמא לעבודת מחקר בנושא ליברליזם בראי ההיסטוריה: הליברליזם ברוסיה והסיבות לכישלונו בפרספקטיבה היסטורית. במסגרת כתיבת עבודת מחקר בנושא זה, ייעשה שימוש בחומר ספרותי שיכלול ספרים ומאמרים העוסקים במחקר על עליית הליברליזם ברוסיה ולסקר את הסיבות לכישלונו וההשלכות המדיניות, החברתיות והפוליטיות. העבודה תציג השפעות שהיו לכישלון שלו ברוסיה על האזרחים וכן על מדינות אחרות בעולם.

ניתן להגיש גם עבודות אקדמיות שיעסקו בליברליזם כאידיאולוגיה בפני עצמה - כיצד היא נוצרה וכיצד התפתחה לאורך השנים. במסגרת כתיבת עבודות המנתחות את האידאולוגיה הליברליסטית יפורט המודל המאפיין את הליברליזם כאידאולוגיה וכן על מה הוא מתבסס.
דוגמא לעבודה אקדמית בנושא: ליברליזם פוליטי וחופש הביטוי מול זכות הציבור לדעת. עבודה אקדמית זו תעסוק בכל מה שנוגע לערכים של חופש הביטוי במדינת דמוקרטית וכיצד הליברליזם הפוליטי חותר להשגת האפשרות ליצירת חופש ביטוי מלא, ולאפשר את הזכות לקבל את המידע באופן חופשי, תוך שמירה על ערכי חופש הביטוי וזכויות חופש הפרט והכלל.

כלכלת ישראל

עבודות אקדמאיות בכלכלת ישראל יעסקו בנושאים הנוגעים לכלכלה הישראלית שהיא כלכלת שוק מעורבת בה לממשלת ישראל יש אחזקה משמעותית. כלכלת ישראל הנה כלכלה מפותחת וגדולה, שבתוך שישים שנה התעצמה וכיום חולשת על תחומי פיתוח ותעשיה רבים.
כתיבת עבודות אקדמיות בנושא כלכלת ישראל כוללת בתוכה אפשרות לביצוע עבודות מחקר רבות ומגוונות. בכתיבת עבודות אקדמיות בנושא כלכלת ישראל ניתן להתייחס לאופי הכלכלה והדינמיות שלה לאורך השנים, כמו למשל העובדה שהיא הפכה להיות מכלכלה בעלת אופי סוציאליסטי עם מגזר ציבורי רחב לכלכלת שוק חופשי ותחרותי.
בעבודות אקדמאיות בנושא כלכלת ישראל ניתן להתמקד בעשור או בקבוצת שנים משמעותית לכלכלה הישראלית מבחינת שינויים ומשברים שהיא עברה ועליהם לבצע את עבודת המחקר.
במסגרת כתיבת עבודות אקדמיות יש לשמור על כללי כתיבה אקדמיים תקינים: ראשי פרקים מסודרים, כתיבה תקינה של מראי מקום בעבודה, הסתמכות על תיאוריות כלכליות להוכחת המחקר ורשימה ביבליוגרפית מסודרת עליה הסתמך כותב העבודה בעת ביצוע וכתיבת המחקר.
להלן דוגמאות לעבודות בכלכלת ישראל, בצהלך הלימודים, על הסטודנטים להגיש עבודות קורס, עבודות פרו - סמינריון ועבודות סמינריון ועבודות מחקר לתואר ראשון ושני. להלן מספר דוגמאות לעבודות:
השפעתם של העובדים הזרים על כלכלת ישראל. עבודה בנושא זה תעסוק בכל נושא העובדים הזרים המועסקים כיום בישראל, וכיצד העלייה במספרם והעובדה שהם תופסים נפח נרחב משוק העובדים בישראל, משפיע על הכלכלה הישראלית. עוד יעסוק המחקר בעבודה זו בהשפעה של העובדים הזרים על מצב האבטלה בישראל ועל מצב השכר במשק; באילו ענפים עובדים בעיקר העובדים הזרים ומה תרומתם העקיפית ברווחת הכלכלה הישראלית. ניתן גם להתייחס להיבטים של מדיניות הממשלה וההיתרים שהיא נותנת להבאת עובדים זרים.
דוגמא נוספת לעבודת מחקר בנושא כלכלה ישראלית: השפעת ימי שלום בישראל על סחר החוץ והוצאות הביטחון.
כמקורות לעבודות בכלכלה ניתן להשתמש, בנוסף למאמרים מחקריים וספרים, גם בנתונים מהלמ"ס, ממחקרים של הכנסת, נתוני בנק ישראל וכד', אליהם ניתן לגשת באמצעות האינטרנט.

כלכלה

כלכלה היא תחום לימודי נרחב העוסק בכל מה שנוגע לניהול והקצאה נכונים של גורמי ייצור ומשאבים שונים, שמנוהלים על ידי האדם, על מנת להשיג אמצעים חומריים לצורך קיומו ורווחתו של האדם. עבודות אקדמאיות בנושא כלכלה יסתעפו לנושאי ותחומי מחקר רבים ושונים: כלכלה פנימית, כלכלה בין לאומית, שוק ההון, שיווק, מסחר ועוד. עבודות מחקר בתחום הכלכלה יעסקו לא רק בהקצאת המשאבים והחתירה לניהולם באופן שיאפשר השגת רווח לצורך רווחה וקיום, אלא גם ביחסים החברתיים המתקיימים בכלכלה, על מנת ליצור ייצור וחלוקת קניין לשימוש צורכי אדם ומדינות. עבודות מחקר בכלכלה יעסקו בסחר פנימי והתנהלות כלכלית פרטנית של מדינה והפעולות שהיא מיישמת על מנת לשמור על כלכלה יציבה וכן על סחר חוץ, כלומר, פעולות ויחסי גומלין כלכליים המתנהלים בין מדינות בעולם, על מנת לשמור על יציבות כלכלית ושמירת אינטרסים כלכליים באמצעות יחסים אלה.
בתחום המחקר בכלכלה יושם דגש בכתיבת העבודות על כל הפן המסחרי של הכלכלה שכולל: ייצור, הפצה וצריכה של מוצרים ושירותים שמעניקה המדינה ומשתמשים בהם אזרחיה.
מכיוון שכלכלה הוא תחום מחקר ענף, ניתן לכתוב עבודות מחקר שיעסקו בנושאים כלכליים שמשפיעים ואף נובעים מתוך נושאים חברתיים אחרים שהם חלק בלתי נפרד מהשינויים שהכלכלה עוברת.
דוג' לעבודה אקדמית בנושא זה: השפעת הקהילה האירופית על כלכלת אירופה. במקרה זה עבודת המחקר תעסוק בכל מנגנון האיחוד האירופי, הסיבות ליצירתו ומה משמעותו וחשיבותו בהתפתחות הכלכלה האירופית. בכתיבת עבודה ניתן לערוך השוואה בין המצב הכלכלי באירופה בעבר (לדוגמא בסוף המאה העשרים עוד לפני היוזמה של האיחוד האירופי והכנסת מטבע האירו) לעומת המצב הכלכלי האירופי בימינו, לאחר התפתחות האיחוד האירופי והצטרפותן של מדינות נוספות אליו.
עבודה נוספת לדוגמא בכלכלה: השפעת מצב משק המים הישראלי על הכלכלה הישראלית. העבודה תעסוק בהשלכות מצב משק המים בישראל על כיסו של האזרח הישראלי ועל פעולות כלכליות שנוקטת המדינה בנושא.
נושאים נוספים בהם ניתן לעסוק בעבודות בכלכלה הם: אבטלה וכלכלת עבודה, ניתוח ענף כלכלי וחלקו בכלכלת המשק, שוק ההון, גלובליזציה וכלכלה בין לאומית, ועוד ועוד.

גיאוגרפיה עירונית

גיאוגרפיה עירונית עוסקת בתהליכים הקשורים להיווצרות ערים, התפתחותן, ההתיישבות בהן, המבנה הפנימי שלהן ופריסת הערים במרחב גיאוגרפי מסוים. הנושאים העיקריים שבהם עוסקת הגאוגרפיה העירונית הם: המבנה הפיזי של העיר, גבולותיה, תפקודי העיר, שימושי קרקע, התחבורה העירונית, האוכלוסייה העירונית, מע"ר – מרכז עסקים עירוני, יחסי הגומלין בין ערים, מדרג עירוני, ערים חדשות, הגירה בין עירונית, תכנון עירוני וטיפוסי ערים.

סטודנטים לגיאוגרפיה הכותבים עבודת מחקר בנושא גיאוגרפיה עירונית יכולים לכתוב על עיר מסוימת, או על חלק ממנה, שכונה או רובע, או על ערים שונות - או שיש ביניהן יחסי גומלין בגלל קרבה גאוגרפית אחת לשנייה, או יחסי גומלין של מסחר, או שהן מהוות יחדיו אגד ערים, או שהן ערים מאותן סוג שאפשר להשוות ביניהן, או מסוגים מנוגדים, כך שאפשר לעמוד על ההבדלים ביניהן. ניתן גם לכתוב עבודות בנושאים הקשורים במישרין לגיאוגרפיה עירונית ולא קשורים בהכרח לעיר מסוימת או קבוצת ערים – כמו למשל על תופעת היוממות, תופעה חברתית שהמאפיין אותה הוא אוכלוסיית אנשים הנוסעים מדי יום ממקום מסוים למקום עבודתם הנמצא במקום אחר, או על השפעת התפתחות התחבורה הציבורית ברמה הארצית להתפתחות העירונית.

סטודנטים לגיאוגרפיה הכותבים עבודת מחקר על עיר מסוימת, יכולים להתמקד בנושא משאב ערוני מסוים, כלי פיתוח עירוניים, או תופעה עירונית מסוימת: תחבורה, חינוך, הימצאותם של עסקים קטנים לעומת עסקים גדולים, התפתחות המע"ר בעיר, פריפריה מול מרכז, כלכלה עירונית, התחדשות עירונית, גנים ציבוריים, ג'נטריפיקציה, סגרגציה גיאוגרפית ועוד תופעות עירוניות שונות. בכתיבת העבודה רצוי להיעזר בתיאוריות שונות, ובמקורות ספרותיים בנושא שיעזרו לפתח את העבודה. מחקר על תופעה עירונית מסוימת רצוי שיכלול סיור שטח, שבו ייחקרו נושאי המחקר, יאספו נתונים, ועל פיהם יוסקו מסקנות המחקר.

עבודה אקדמית על ערים שונות יכולה להיכתב על אגד ערים מסוים; לדוגמה גוש דן או ניו יורק; על רכבת בין עירונית ובדיקת יתרונותיה וחסרונותיה; כפר מול עיר; עיירות הפיתוח בישראל; ערי שינה; ערי בירה בעולם והשפעתן על הערים האחרות; או ערים מרכזיות והשפעתן על ערי הפריפריה מסביבן; ועוד ועוד. הנושאים המוצעים פה בתחום הגיאוגרפיה העירונית הן רק על קצה המזלג וניתן למצוא עוד נושאים רבים לכתיבת עבודות בתחום.

את העבודה יש לפתוח בשאלת המחקר. ממנה להגדיר את מטרות המחקר, סקירה שתיתן מבוא לנושא, הצגת הנתונים, ניתוחם, והסקת מסקנות וסיכום. בסוף העבודה יש לציין רשימה ביביליוגרפית של מקורות שלפיהן נכתבה העבודה, זאת על פי כללי הכתיבה האקדמיים.

יום רביעי, 21 באפריל 2010

דת ופוליטיקה

הנושא של דת ופוליטיקה הוא נושא די חדש במחקר מדע המדינה, אך מאוד טעון וכולל נושאי מחקר מרתקים. הדת יכולה להשפיע על הפוליטיקה של המדינה הן במישור הלאומי; ביחסי לאום המדינה עם הדת או הדתות המתקיימות בה; ביחסי הדת ואו הדתות עם המערכת הפוליטית של המדינה; בהגדרת אופיה של המדינה, כדמוקרטית, טוטליטרית, או רב-לאומית; בהשפעת הדת על המדיניות הציבורית, או על חיי היום-יום במדינה; בהשפעת הדת על אופי הצבעה פוליטית מסוים ועל דפוסי חשיבה פוליטיים, ועוד. במישור הבין-לאומי: כיצד הדת משפיעה על יחסי החוץ של המדינה עם מדינות אחרות; כקובעת גבולות ושטחים טריטוריאליים או אזורים גיאוגרפיים מסוימים; כמשפיעה על יחסי שלום ואו מלחמה בין מדינות שונות או בתוך המדינה; ועוד. עבודות אקדמיות בנושא דת ופוליטיקה יכולות להיכתב בנושאים האלה.

ניתן לבחור, כמובן, במדינת ישראל וביחסי המדינה והמערכת הפוליטית הישראלית בהקשר של דת ופוליטיקה: המפלגות הפוליטיות הדתיות בישראל והשפעתן על יחסי דת ומדינה ודת ופוליטיקה; הגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית והקונפליקט שמעוררת הגדרה זו; השתייכותן של המפלגות הדתיות לגוש הימין; ועוד. ניתן לכתוב גם עבודות בדת ופוליטיקה במישור הבין-לאומי: סכסוכים בין בני דתות שונות באותה מדינה; לדוגמה הודו ויחסי ההינדים-מוסלמים; על התחזקות האיסלאם בטורקיה בעשורים האחרונים והשפעתו על יחסי החוץ של טורקיה; השפעת הדת על הפוליטיקה במדינות טוטאליטריות, לדוגמה איראן.

עבודה סמינריונית בדת ופוליטיקה יכולה להיות במסגרת קורס של פוליטיקה השוואתית: למשל, ניתן להשוות בין הודו לישראל, שתיהן מדינות דמוקרטיות, ולבחון כיצד הדת משפיעה על הפוליטיקה בכל אחת מהן.

בכתיבת העבודה ניתן להיעזר במקורות וכן בעבודות מוכנות בנושא דת ופוליטיקה. בסיום העבודה יש לפרט רשימה ביבליוגרפית של מקורות שעל פיהן נכתבה העבודה, על פי כללי הכתיבה האקדמית.

יום שישי, 9 באפריל 2010

גיאוגרפיה פוליטית

גיאוגרפיה פוליטית עוסקת בנושאים שהם בנקודת המפגש שבין גיאוגרפיה לפוליטיקה, בעיקר נושאים כמו גבולות, ביטחון וטריטוריה, קונפליקטים של שלום או מלחמה, המבנה התפקודי-גיאוגרפי של המדינה, גיאוגרפיה של בחירות, המשאבים הטבעיים של המדינה, הרמה המקומית של המדינה ביחס לערים מסוימות, הכלכלה של המדינה או של גוש מדינות הקשורות זו בזו.

סטודנטים לגיאוגרפיה הכותבים עבודת מחקר בתחום הגיאוגרפיה הפוליטית יוכלו לכתוב עבודה על נושאים עולמיים ובין-לאומיים בתחום הגיאוגרפיה הפוליטית או יוכלו להתמקד בנושאים הקשורים למדינת ישראל ולשכנותיה.

במסגרת עבודת המחקר יש להציג את הנושא, כיצד הוא קשור לגיאוגרפיה ולפוליטיקה, את שאלת המחקר של העבודה, ניתוח הנושא, סיכום ומסקנות וכמובן מראי מקום לעבודה.

עבודות בתחום הגיאוגרפיה הפוליטית יכולות לעסוק באזור גיאוגרפי מסוים, כמו מזרח אירופה, מדינות בריה"מ לשעבר, מזרח אסיה, גוש מדינות אירופה וכמובן, בהקשר המקומי, אזור המזרח התיכון.

עבודות אקדמאיות יכולות לעסוק גם במימד הגלובאלי, כמו באימפריות, מעצמות על, הקולוניאליזם, ועוד, או במימד המדינתי של היווצרות מדינות לאום, גבולות וטריטוריה, מדינות דו-לאומיות או רב-לאומיות, ועוד.

בהקשר המקומי של מדינת ישראל יכולות להיכתב עבודות בתחום הסכסוך הישראלי-פלסטיני, השפעותיו על שאלת
ירושלים, זכות השיבה. עבודה בנושא שהוא בין לאומי יכולה להתייחס לתהליכי קביעת הגבול בין ישראל ומצרים או לסכסוכי גבול כמו במקרה של חוות שבעא.
נושא מחקר מעניין אחר יכול להיות ברב-לאומיות שנוצרה באירופה לאחר פירוק בריה"מ לשעבר, ויכול להתמקד איך הדבר השפיע על יוגוסלביה לשעבר.

בתחום המקומי של המזרח התיכון לא חסרים נושאים שעליהם ניתן לכתוב עבודות. עבודות בתחום המזרחי התיכון יכולות להתייחס
למלחמת איראן-עיראק, למלחמת המפרץ והשפעותיה, למלחמת המפרץ השנייה שבה נכבשה עיראק ע"י ארצות הברית, ולהשפעות על סוג המשטר בעיראק.

כמו בכל עבודה יש להביא בסופה רשימה ביבליוגרפית לפי הכללים (כללי ה-APA או אחרים, לפי דרישת המרצה), שתציג את רשימת המקורות הספרותיים שבהם נעשה שימוש בכתיבת העבודה.

אבולוציה

אבולוציה היא תהליך השינוי הביולוגי באורגניזמים חיים לאורך הדורות, או בהגדרה יותר מדויקת, תהליך ההתפתחות של צורת חיים אחת לצורת חיים אחרת.
אבולוציה היא תחום מחקר במדע הביולוגיה, חקר החי, אך תחום המחקר שלה יכול להיות גם הרבה יותר מקיף, בכך שהיא יכולה לעסוק במגוון נושאים, החל בביולוגיה עצמה ובתת התחומים שלה: בוטניקה, חקר הצומח, זואולוגיה, חקר בעלי החיים, שגם לה תחומי משנה העוסקים ברובם לקבוצות שונות של בעלי חיים ועוד, ועד לתחומים של אנתרופולוגיה וגזע האדם, בכלל זה גזענות, מגדר, סוציולוגיה, היסטוריה, כלכלה, פוליטיקה, ועוד. התחומים האחרונים נוגעים לאבולוציה מבחינת היותם "אבולוציה חברתית".

עבודת מחקר בתחום האבולוציה, או כל נושא אחר שיש בו התייחסות לנושא האבולוציה, לא תוכל שלא להתייחס לתורת האבולוציה המודרנית של צ'רלס דרווין ולרעיון הברירה הטבעית שהגה ופיתח, או לתורות אחרות ולרעיונות אחרים שנולדו והתפתחו מרעיון הברירה הטבעית, כולל רעיון "האבולוציה החברתית" או הדרוויניזם החברתי, שטוען כי חברות מסוימות או סוגי אנשים מסוימים בעלי דעות, מנהגים או כללים חברתיים שונים, מתפתחים לפי כללי האבולוציה הביולוגית. רעיון הברירה הטבעית מדבר על כך שהנטייה הטבעית של היצורים החיים היא להתרבות ולהתפתח, ואם יש מכשולים המונעים מהם להתרבות, אזי או שיפסיקו להתרבות, או שינסו להתרבות במקום אחר. הרעיון המרכזי והחשוב של תורת האבולוציה, ממנו גם נולדו התורות השונות עקב רעיון הברירה הטבעית, הוא שישנם מצבים שבהם תנאי הטבע בסביבה כלשהי יתנו יתרון ליצורים חיים בעלי תכונות כאלו או אחרות, מאשר ליצורים אחרים באותה הסביבה.

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית צריכה להיבחר על פי נושא הסמינר, רשימת הנושאים שיגיש המרצה לסטודנטים וכמובן העדפתו האישית של הסטודנט. הצעת המחקר צריכה לכלול את שאלת המחקר עצמה, את הרקע לנושא המחקר, את חשיבות המחקר, ואת פירוט השיטות השונות למחקר. הצעת מחקר בעבודה בתחום האבולוציה יכולה להיות, למשל, על התפתחות אוכלוסיית העטלפים בתל-אביב ודרכי ההישרדות שלהם, אם העבודה נעשית בסמינר הקשור במדע הזואולוגיה. עבודה ברפואה תוכל לחקור את התפתחותו והישרדותו של נגיף האיידס. בניגוד גמור לעבודות בתחום האבולוציה הקשורות באופן מובהק לביולוגיה, רעיון לעבודת תזה במחשבים, שאפשר לקשור אותו באבולוציה, יכול לעסוק בעמידותם של וירוסי מחשבים לתוכנות האנטי-וירוס השונות.

כל עבודה יכולה להיות תיאורטית או מחקרית, אך בכל מקרה יש להסתמך על מקורות ספרותיים רבים ככל הניתן. בתום העבודה יוצג פרק הסיכום שיכלול מענה לשאלת המחקר. לבסוף יש להביא רשימה ביבליוגרפית שתציג את המקורות הספרותיים עליהם הסתמכה עבודת המחקר.

מלונאות

מלונאות, ענף האירוח בבתי מלון, הוא מקצוע מבוקש במיוחד בשנים האחרונות לאור העובדה שהתיירות היא ענף הנמצא בצמיחה מתמדת. קשה למצוא הגדרה מדויקת למילה מלונאות. ניתן לומר שמלונאי הוא אדם העוסק במתן שירותים בבית-מלון. שירותים אלו כוללים אירוח אנשים, הספקת שירותי לינה, האכלה, וארגון המערך הכולל של האירוח במלון: ארגון וניהול חדרי המלון, שירותי האוכל, ואם יש כאלה במלון, גם ארגון שירותי הבידור במלון.

הבאים ללמוד את מקצוע ניהול המלונאות ילמדו שלושה נושאים עיקריים: ניהול אגף החדרים, ניהול מזון ומשקאות וניהול כללי בהקשר של מלונאות: בין השאר מימון ושיווק, משאבי אנוש ותפעול כוח אדם, מנהל עסקים, ניהול ארגונים, ניהול והפקות אירועים, ועוד.

כתיבת עבודה אקדמית בתחום המלונאות יכולה, איפוא, להיות במגוון נושאים, החל מתזונה ומסעדנות, הפקת אירועים, משאבי אנוש, ועוד.
עבודת מחקר בנושא מסעדנות יכולה ואמורה לעסוק בנושא הטיפול בחומרי הגלם והמוצרים הקשורים למסעדה, נושא התכנון העסקי של מסעדה, נושא הניהול הכספי ועוד.
עבודה סמינריונית במלונאות ותיירות יכולה לעסוק בנושא מסוים אחד הקשור ללימודי המלונאות או בנושא כללי הקשור למלונאות. נושא מסוים כזה יכול להיות בניהול וארגון אגף חדרי המלון. עבודה בנושא הזה תכלול התייחסות לעיצוב החדרים, עיצוב מערך החדרים בכל קומה, תכנון מתן השירותים בכל חדר, ועוד.
נושא כללי אחר יכול להיות משאבי אנוש וניהול כוח אדם, כולל תקשורת בין-אישית. בהקשר לנושא המלונאות, עבודת סמינר כזו תתייחס לניהול כל עובדי המלון, החל מהשומרים וכלה במנהלי החטיבות השונות במלון, קרי חטיבת מזון ומשקאות, חטיבת אבטחה, חטיבת בידור וכדו'.

בבואו להגיש הצעת מחקר לעבודת תזה, יבחר התלמיד לתואר שני בלימודי מלונאות, נושא מסוים, אותו ניתן לעיתים לבחור מתוך רשימת נושאים שיגיש לו המנחה לעבודת התזה. נושא כזה יכול להתמקד יותר בנושא מיוחד מתחום המלונאות, למשל, עבודת תזה על סיפור הצלחה בתחום המלונאות, או מערך המלונות בים המלח.

בכל עבודה - עבודה אקדמית רגילה, עבודת סמינר או עבודת תזה - יש להיעזר במקורות אשר יעזרו לבסס את המחקר. במקרה של מלונאות, יהיה על מחבר העבודה לחפש ספרות בנושא מלונות, תיירות, אירוח, וכיוצא בזה. את המקורות יש להביא ברשימה ביבליוגרפית, עפ"י כללי הכתיבה האקדמית.

יום שבת, 3 באפריל 2010

ייעוץ ארגוני

ייעוץ ארגוני הנו תחום שבו אדם פרטי, או אדם השייך לחברה לייעוץ ארגוני, מסייע לארגון חיצוני, על ידי התערבות בתוך הארגון על מנת לשפר את המצב הקיים בו בכל מיני תחומים שבהם הוא זקוק לשינוי הכרחי, שיגרום ליעילותו והצלחתו.
הלימודים האקדמיים של מקצוע זה הם לרוב לימודי תעודה לבעלי תואר ראשון, או לימודים לתואר שני, כאשר מעבר ללימוד התיאורטי ולבחינות, נדרשים הסטודנטים להכין פרויקט גמר שיביא לידי ביטוי את יכולת האבחון הארגוני והיכולת לתת ייעוץ יעיל (פרקטיקום).
בעבודות בנושא ייעוץ ארגוני יוצג התחום כמשפיע ומתאים לארגונים שנמצאים בתהליכי שינוי וצמיחה משמעותיים בשלב שבו הם מתפקדים. עבודות או פרויקטים בתחום זה יעסקו בארגון ספציפי כזה או אחר ויבצעו ניתוח שלו. בעבודה עצמה יוצג המצב הקיים בארגון תוך התייחסות לבעיות וכשלים הדורשים טיפול. יוצג השינוי המרכזי שעומד לעבור אותו ארגון וכיצד באמצעות ייעוץ ארגוני, הוא יצלח אותו ביתר קלות. כמו כן, יוצג בעבודה התהליך שעבר הארגון לאחר הייעוץ הארגוני, באילו דרכים הוא תרם להתפתחות הארגון ולמעבר שלו שלב אחד קדימה בהתפתחות בזכות הייעוץ.
בכתיבת העבודה יש להדגיש מה המשמעות והחשיבות המרכזית של נתינת ייעוץ ארגוני לארגון שנמצא במצב של שפל. יש לקחת כדוגמא לניתוח במסגרת כתיבת העבודה, ארגון אחד או יותר שחוו מצב של ירידה ברווחים וכיצד ההיעזרות בייעוץ ארגוני מבחוץ תרמה ליציאת הארגון ממצב כזה. כמובן שהייעוץ מתבסס על תיאוריות ומודלים מתחומי מחקר כמו פסיכולוגיה, סוציולוגיה ארגונית, מנהל עסקים וכד'.
באמצעות הגשת עבודות מחקר בנושא, יוכלו הלומדים את תחום הייעוץ הארגוני לשפר את מיומנותם בזמן הלימודים במתן ייעוץ ארגוני וכשיצאו לשטח באמת, יוכלו להתמודד עם מצבים וסיטואציות לא פשוטות שנמצאים בהם ארגונים ולסייע להם בדינמיקה ובדרך הפעולה, כל זאת גם על סמך ניסיון שצברו בלימודים ובעבודה המעשית בפרויקט שהכינו.

יפן

רובנו מכירים אותה כ"ארץ השמש העולה", היא ממוקמת במזרח הרחוק ומביאה לעולם את החידושים הטכנולוגיים המרהיבים והמורכבים ביותר. יפן היא מדינה מתועשת ומפותחת מאד ונדמה שאין עוד בעולם מדינה שמייצרת לעצמה ולעולם כל כך הרבה חידושים והפתעות, יחד עם שמירה של תרבות ומסורת מיוחדת ועתיקת יומין.
במסגרת לימודי מזרח אסיה באקדמיה, נלמדת גם יפן ותרבותה ומוגשות עבודות אקדמאיות מסוגים שונים העוסקות בתחומי חיים רבים שלה. במהלך הלימודים על הסטודנטים לכתוב עבודות לתואר ראשון ושני שיכללו, מלבד עבודות מחקר רגילות במסגרת קורסים על יפן, גם עבודות פרו - סמינריון, עבודות סמינריון, ועבודות לתואר שני עם תזה ודוקטורט.
מכיוון שמדובר במדינה עם היסטוריה ענפה, ניתן לכתוב מגוון רחב של עבודות שיהוו נושאים לעבודות מחקר. בכתיבת עבודות על ההיסטוריה הפוליטית והמדינית של יפן ניתן לבחור תקופה מסוימת ובעלת משמעות מבחינת ציון דרך בהיסטוריה, שיצרה שינוי או השפעה משמעותית במדינה בעקבותיה. עבודות שיעסקו בהיסטוריה של יפן יכולות להתייחס לתקופות מהמאה ה 5 וה 6 לספירה, דרך ימי הביניים ועד ימינו אנו, בהיסטוריה המודרנית של יפן.
בעבודות על יפן שיתייחסו לכל הנושא הפוליטי והממשלתי במדינה, ניתן להתייחס לשושלות הקיסרות השונות של יפן וכמו כן למבנה הפרלמנט היפני בימינו ואופי השלטון. עבודות על פוליטיקה ומדינה ביפן יכולות גם להתמקד בתקופות שונות בהיסטוריה של השלטון ולא רק במה שמתרחש בימינו.
ניתן לכתוב עבודות על יפן בכל מה שנוגע לאמנויות יפניות כמו סוגים שונים של אמנויות תיאטרון יפני, משמעויותיו, מקורותיו והתפתחותו עם השנים.
בתחום הכלכלה היפנית, קיימים נושאים רבים למחקר, וזאת, בין היתר, מכיוון שהכלכלה היפנית היא הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, אחרי ארה"ב. ניתן לכתוב עבודות על שיתופי פעולה כלכליים שיש ליפן בעולם, על הסיבות להצלחת הכלכלה היפנית, על תרומת הכלכלה היפנית ליציבות הכלכלית בעולם, במיוחד בימי המיתון והמשבר הכלכלי העולמי האחרון.

יום חמישי, 1 באפריל 2010

יחסי עבודה

יחסי עבודה הוא תחום הנלמד במסגרת לימודי משפטים, מנהל עסקים וכלכלה.
עבודות אקדמיות ועבודות מחקר רבות נערכות בנושא יחסי עבודה, הנוגע למעשה בכל תחום היחסים בין הגורמים בשוק העבודה: האנשים שעובדים בארגונים וחברות כשכירים; המעסיקים שהם מנהלי הארגון או מנהלים בכירים בארגון ומעסיקים למעשה את השכירים; וצדדים שלישיים אחרים שמהווים גורם משפיע על יחסי העבודה כמו למשל השלטון שמעביר חוקים הנוגעים להסדרת יחסי עבודה וחוקים בנושא זכויות עובדים (רגולציה).
בעבודות אקדמיות בנושא יחסי עבודה יינתן רקע ספרותי ותיאורטי על יחסי עבודה, התפתחותם והשינויים שחלים בהם. בבחירת נושא לעבודה ליחסי עבודה, ניתן לבחור ארגון או חברה ולבדוק כיצד מתנהלים יחסי העבודה בהם בכל מה שנוגע ליחסי עובד ומעביד, זכויות וחובות וכן מה מהות היחסים, ומה השפעתם על תפקוד הארגון ויעילותו.
יחסי עבודה נוגעים להתרחשות הכלכלית בשוק העבודה שכוללת את הבסיס להסכמי עבודה ושכר אצל עובד ומעביד. מעבר לכך, כתיבת עבודות אקדמיות ביחסי עבודה יכולה להתמקד לא רק בנושא ההסכמים הפורמליים בין המעסיק לעובד, אלא גם על יחסי העבודה בכל מה שנוגע לפעילות נציגי ועדי עובדים הקיימים בארגונים שונים וכיצד הם פועלים אל מול המעסיק, מה מטרתם ומה חשיבותם לחובות וזכויות העובד.
לרוב רצוי להביא בעבודת המחקר תיאוריות ומודלים תיאורטיים שלפיהם ייבדקו הארגון או האירוע שנבחרו כנושא לעבודה, כמו למשל הגישה היחידאית שרואה למעשה את יחסי העבודה כיחסים בעלי אינטרסים משותפים והרמוניים שנהרסים במידה וקיים סכסוך עבודה ומשפיעים על תפקוד הארגון כולו.
דוג' לעבודה בנושא יחסי עבודה: הסכמי עבודה אישיים מול הסכמה עבודה קיבוציים. עבודה בנושא זה תביא את הרעיונות שעומדים מאחורי הסכמי עבודה קיבוציים, מדוע הם טובים יותר בתוכנם ובהגנתם על זכויות העובד על פני הסכמי עבודה אישיים. כמו כן, ניתן לבדוק ולחקור מדוע השתנתה הגישה בישראל ומדוע היום מעסיקים רבים נוהגים להחתים עובדים על הסכם עבודה אישי ולא הסכם עבודה קיבוצי.
נושאים שהם משיקים לתחום יחסי העבודה ושיש בהם היבטים הנוגעים לכך הם: תרבות ארגונית, מוסר בעסקים, סוציולוגיה ארגונית וכד'.

יזמות עסקית

תחום יזמות עסקית נלמד במסגרת לימודי מנהל עסקים. עבודות אקדמיות ביזמות עסקית עוסקות בכל הקשור ליוזמה להקמת עסק חדש, או מעבר לכך, הקמת תחום פעילות או פרויקט חדש.
בעבודות בתחום זה יש לתת רקע תיאורטי לגבי יזמות באופן כללי, מהי, מה מטרתה, אסטרטגיות יזמיות, ומאפיינים של יזמים. העבודות בתחום זה מחולקות למספר תחומי משנה.
* יזמות - מוצרים חדשים/עסק חדש - עבודות אלה מנתחות אירוע יזמי כלשהו על פי מודלים תיאורטיים ופרמטרים כלכליים-עסקיים. במקרה זה, ניתן לבחור ארגון או עסק ולנתח בעבודה את ההיבט היזמי שלו, על פי הקריטריונים השונים. בכתיבת עבודות בנושא יזמות עסקית יש להתייחס לבחירת העסק באותה יזמות, והאם היא אכן נועדה על מנת ליישם את הרעיונות העסקיים שלו ולשם כך לענות לצרכי האוכלוסיה אליה הוא פונה. לדוגמא, ניתן לנתח את רשת "ארקפה" כפרויקט יזמי, ולהתייחס ליזם עצמו, לאסטרטגיית היזמות וכן לנתח את העסק על פי מודלים עסקיים כמו SWOT ופורטר.
* סוג נוסף של עבודות הן פרויקטים המציגים יוזמה עסקית חדשה, לעסק חדש או יוזמה פנים ארגונית כלשהי. בפרויקט מסוג זה יש לבצע ניתוחים עסקיים רחבים, כולל ניתוח על פי מודלים וניתוח כלכלי-חשבונאי (רווח והפסד, תזרים מזומנים). כל זאת בכדי לבדוק את הכדאיות של היזמות. בסיכומה של עבודת המחקר יש להראות האם היזמות העסקית נכשלה או לא, ובמידה והיזמות הצליחה, יש להראות מה הגורמים לכך ומה התרחישים העתידיים של המשך ההצלחה העסקית. סוג זה של עבודות דומה במידת מה לעבודות שהן תכניות עסקיות.
* ישנן עבודות העוסקות גם ביזמות ככלי חברתי-כלכלי. לדוג', יזמות עסקית של נשים ערביות ככלי לשילוב, יזמות בפריפריה כמכשיר פיתוח והתמודדות עם אבטלה, וכד'.
* יזמות היא במקרים רבים פרי רעיון של אדם אחד או קבוצה קטנה של שותפים. לפיכך, חלק חשוב ביזמות הם היזמים עצמם. בעבודות הבוחנות את היזמים מובא ניתוח של היזם/ים על פי מודלים בתחום, כמו מודל אינטליגנציה יזמית, המודל של אדגר שיין וכו'.
בעבודה סמינריונית בנושא יזמות עסקית חשוב לזכור כי בסופו של דבר, מטרתו המרכזית של העסק בבחירת יזמות עסקית היא להרוויח כסף ולשגשג. בעבודה כדאי לפרט מה היו המכשולים העיקריים שעמדו בפני העסק בדרך ליישום היזמות העסקית, וכיצד העסק הצליח להוציאו לפועל, אם בכלל.