עבודות.קום

יום רביעי, 28 באפריל 2010

מלחמה ואסטרטגיה

מלחמות ואסטרטגיות צבאיות הינו תחום הנלמד במסגרת לימודי מדע המדינה ולימודי ביטחון.
עבודות אקדמיות המוגשות בנושא מלחמה ואסטרטגיה עוסקות בכל הנוגע לעימותים צבאיים ומלחמה, המוגדרת כמאבק בין שני גופים חמושים שהופכים לאויבים ומנסים על ידי המאבק לקבל שליטה טריטוריאלית ועצמה מדינית אחד על פני השני; ואסטרטגיה צבאית, כולל רמות תכנון וביצוע של לוחמה.
עבודות אקדמיות בנושא מלחמה ואסטרטגיה עוסקות בהיבטים שונים של מלחמות כמו: קבלת החלטות בדרגים השונים, ניהול והתנהלות המלחמה, סוגים וקטגוריזציה של מלחמות, בדיקת האסטרטגיה וכיצד היא השפיעה על התנהלות ותוצאות העימות בהתאם ליעדים שהוצבו.
עבודות בנושא אסטרטגיה צבאית יכולות להתמקד במקרה בוחן ספציפי, כלומר בעימות צבאי כלשהו ולבחון את נסיבותיו ותוצאותיו, כמובן בהתאם למסגרות תיאורטיות העוסקות במלחמה ובאסטרטגיה שלה. לאורך העבודה ניתן לעסוק בעקרונות כגון אחדות מטרה, חיסכון בכוח, התקפיות ועוד. ניתן לומר שכמעט בכל עבודה, יופיע איזכור של קרל פליפ פון קלאוזביץ, שהוא אחד ההתיאורטיקנים הראשונים של המלחמה, שאמרתו הידועה ביותר היא כי המלחמה היא המשכה של מדיניות החוץ בדרכים אחרות.
עבודה בתחום זה יכולה להיכתב על מלחמת קוריאה ולבחון אותה בהתאם למודל של כ'מלחמה מוגבלת'. העבודה תכלול, מן הסתם, רקע על המלחמה והתייחסות למצב הגיאואסטרטגי והתייחסות למניעים לפריצתה. בנוסף, ניתן להתייחס ליחסים בין הדרג המדיני לבין הדרג הצבאי. קשרי גומלין אלו עומדים בבסיס כל אסטרטגיה צבאית, שכן קיים לרוב, שיתוף פעולה בין הדרג המדיני שמוציא פקודות והחלטות אסטרטגיות לבין הדרג הצבאי, שתפקידו ליישם אותן. עיקר העבודה כמובן יהיה הבחינה של המלחמה לאור המודל של מלחמה מוגבלת - משמע, מלחמה שמטרתה אינה הבסה מוחלטת של האויב, אלא מטרה מצומצמת יותר. במקרה זה ההתייחסות תהיה לריסון שבשימוש ביכולת גרעינית, במלחמה שהיא הראשונה בעידן הגרעיני והגבלת המלחמה לשימוש בנשק קונבנציונלי בלבד.

לצורך ביצוע המחקר בעבודות אקדמיות בנושא מלחמה ואסטרטגיה ניתן להשתמש במקורות מידע רבים, אם ברשת האינטרנט כמקור בלתי נדלה למידע שהוא בעיקרו היסטורי, אך גם מכיל בתוכו פירוט טקטיקות צבאיות במלחמה ואסטרטגיה, וכן בספריות מקוונות ברשת ומנועי חיפוש אחרים. מעבר לכך, ניתן להיעזר בסקירה ספרותית אקדמית ובתיאוריות בתחום מלחמה ואסטרטגיה, בכל מה שנוגע לתיאוריות במדעי החברה ומדעי המדינה. את העבודה האקדמית יש להגיש על פי כללי כתיבה אקדמית תקינים ונכונים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה