עבודות.קום

יום רביעי, 28 באפריל 2010

מנהיגות בארגונים

המושג מנהיגות מתייחס ליכולת של אדם או מספר אנשים להשפיע על אחרים ולהוביל אותם בכיוון מסוים.
מנהיגות בארגונים עוסקת בכל מה שנוגע ליכולות של מנהלים בארגונים (עסקיים, ממשלתיים וכו') להשפיע ולהוביל קבוצת אנשים שעובדים תחתם בארגון להגיע ליעדים ומטרות משותפות.

עבודות אקדמאיות בנושא מנהיגות בארגונים נערכות בעיקר במסגרת לימודי מנהל עסקים וסוציולוגיה ארגונית. את הנושא ניתן לבחון מהיבטים שונים, תוך התייחסות למסגרות תיאורטיות: סגנונות שונים של ניהול ומנהיגות, סגנונות ומאפיינים של מנהיגים, ובחינה של מידת ההשפעה של המנהיגות על הצלחת הארגון ופעילותו. עבודות על נושא זה יכולות להיכתב ברמות אקמיות שונות: לתואר ראשון ושני; עבודות פרוסמינריון, עבודות סמינריון או תזה ודוקטורט. יש לציין כי עבודות בנושא מנהיגות בארגונים, לא יעסקו אך ורק בארגונים עסקיים, שכן ניתן לבצע מחקר אקדמי גם על מנהיגות בארגונים צבאיים, או ארגונים ממשלתיים.
לדוג', עבודה אקדמאית על מנהיגות בארגון אזרחי לעומת מנהיגות בארגון צבאי תערוך השוואה בין שני סוגי הארגונים, ובמסגרתה יוקדש הסבר נרחב למשמעות הגדרתו של ארגון אזרחי רגיל וארגון צבאי. העבודה תראה מה עומד מאחורי רעיון הקמת ארגון וכיצד מנהיגות מוצלחת בכל סוג ארגון תורמת להתפתחותו ולהשגת מטרותיו, וכיצד מנהיגות שלילית יכולה להפיל ארגון או לערער את מעמדו. עוד ניתן לבדוק בעבודה את התגובות של אלו שעובדים ופועלים תחת הארגון כלפי מנהיגות שאינה פועלת כראוי ומה הכוח שיש בידיהם להשפיע על המנהיגות.
בכתיבת עבודת ניתן לבצע גם ניתוח של המנהיג עצמו ולהתמקד באופיו של המנהיג, פעולותיו והשימוש שהוא עושה בארגון על מנת להשיג מטרות אישיות שלו ומטרות פרטניות וכלליות של הארגון שהוא עומד בראשו. למשל, עבודה אקדמאית על מנהיגותו של ראש עיריית ניו יורק לשעבר, רודי ג'וליאני שעמד בראש העיריה ופעל במשך שנות כהונותו לנקות את ניו יורק מפשע וכנופיות ולהביאה למעמד בטוח וגבוה יותר בקרב ערי העולם.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה