עבודות.קום

יום שני, 26 באפריל 2010

מדעי החברה

מדעי החברה כוללים כל מה שנוגע למדעים העוסקים בחקר תחומי החברה האנושית והאינטראקציה האנושית, תוך התמקדות בדיסציפלינות שונות בהן החברה האנושית מקיימת יחסי גומלין. לימודי מדעי החברה מחולקים לתחומי משנה מגוונים ומקצועות כגון: סוציולוגיה, מדע המדינה, אנתרופולוגיה, מדיניות ציבורית ועוד.
בניגוד למדעים מדוייקים כמו מתמטיקה ופיזיקה, מדעי החברה עוסקים בחברה האנושית, ומטבע הדברים, מדובר ב'חומר' קשה למדידה מדויקת. לפיכך, כלי המחקר החברתי הם שונים מעט וכן קיימות דיסיפלינות שונות ומגוונות באשר לאופן בו יש לבצע מחקרים חברתיים. בנוסף לכך, במחקרים חברתיים, מעצם העובדה שמדובר באנשים, עשויים להיות גם הטיות רבות (מעבר להטיות שעשויות לנבוע מתכנון המחקר) הן מצד הנחקרים והן מצד החוקרים (ראו הרחבה ביחידה 7 בספר "שיטות מחקר במדעי החברה", של האוניברסיטה הפתוחה).

להלן מס' דוגמאות לעבודות בתחום:
בעבודה אקדמית שתדון בנושא הסרבנות הביטחונית בישראל והשיח החברתי בנושא, ניתן לבצע מחקר על נושא הסרבנות של צעירים לפני גיוס לשרת בצה"ל וכן סרבנות אנשי מילואים לשרת בשטחים. בעבודה תיבדק השפעתה של הסרבנות על השיח הציבורי בישראל ועל החברה. כמו כן, תיבדק בעבודה ההשפעה של השיח הציבורי בנושא הסרבנות על הסרבנים עצמם והיחס לו הם זוכים מהסובבים אותם. כלי מחקר אפשריים: שאלונים, ראיונות, סקירה תקשורתית וכד'.

בעבודה אקדמית על השפעת האינתיפאדה הראשונה על החברה הישראלית, ניתן להתמקד בהיבטים מסויימים של השפעת המצב הבטחוני שיצרה האינתיפדה, כמו אלימות, פשע ודעת קהל. במסגרת זו ניתן לערוך סקירה של מחקרים על הנושא או לערוך מחקר עצמאי, כמו מחקר עמדות של בני נוער על נושאי ביטחון בתקופה זו.
כמובן שניתן גם לכתוב עבודות אקדמיות במדעי החברה בנושאי מחקר שאינם נוגעים בהכרח רק לחברה הישראלית, אלא גם לחברות אחרות בעולם, או לתרבות האנושית בכללותה.

בעבודה אקדמית בנושא מיתוס הקולנוע האמריקני והשפעתו על החברה, יתבצע מחקר על מיתוסים נוצריים שונים שמופיעים בקולנוע האמריקני והשפעתם על החברה האמריקנית. מה משמעות מיתוסים אלו והאם הם מופיעים בסרטים במכוון או רק בשל היותם סממנים שמוטמעים עמוק בתרבות המערבית ולכן הם מופיעים בקולנוע באופן טבעי ומובן מאליו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה