עבודות.קום

יום חמישי, 29 באפריל 2010

פסיכולוגיה בין-תרבותית

פסיכולוגיה בין תרבותית היא תחום מחקר חדש יחסית בפסיכולוגיה, ועיקרו הוא בטענה כי לא ניתן בהכרח ליישם עקרונות ופרקטיקות פסיכולוגיות 'מערביות' על אוכלוסיות שאינן מערביות וכי על כל תרבות להיחקר בנפרד. הפסיכולוגיה הבין תרבותית עוסקת בעקרונות פסיכולוגיים בין תרבויות שונות ובוחנת אם הם רלוונטיים לכל התרבויות או שהם נכונים רק בנוגע לחלקן ותלויים בתרבות שאליה הם שייכים. הפסיכולוגיה הבין תרבותית עוסקת גם בתחום של מפגש בין תרבויות, כיצד אנשים המגיעים מתרבות אחרת משתלבים בתרבות חדשה, כיצד אנשים בעלי יותר מתרבות אחת מתנהגים, וכדומה.

עבודות אקדמאיות בנושא פסיכולוגיה בין תרבותית יכולות לעסוק בתרבויות שונות ממדינות שונות או בתרבויות שונות באותה מדינה, קבוצות תרבותיות שונות באותה מדינה. לדוגמה: נשים דתיות ונשים חילוניות. העבודה יכולה לבדוק כיצד כל קבוצה מתייחסת לערכים שונים בחברה, כמו הריון, נישואים, גידול ילדים וכד'. המחקר יבדוק מהם העקרונות הפסיכולוגיים הדומים לשתי הקבוצות, אם הם אוניברסליים, כלומר שייכים לכלל האנושות, ומהם העקרונות השונים ואם אפשר לגשר ביניהם.

על העבודות להתבסס הן על חומר תיאורטי בנושא והן על חומר מחקרי שיאסוף הסטודנט בעצמו באמצעות מחקר – לרוב באמצעות שאלונים שיחלק לאנשים משתי קבוצות האוכלוסייה, שאלון שיכלול שאלות בנוגע ליחסן של שתי הקבוצות לערכים פסיכולוגיים, התנהגותיים, וחברתיים שונים. בדרך כלל, מכורח הנסיבות, הדגימה תהיה אקראית, אך עליה לשמור על קבוצות גיל הומוגניות, כדי לשמור על אחידות תרבותית בין הקבוצות הנחקרות. את הממצאים מהמחקר יש לשלב בגוף העבודה באמצעות ניתוח כתוב ומוסבר, אך גם באמצעות טבלאות, גרפים, וכד', שיציגו את הנתונים בצורה כמותית-סטטיסטית.
דוגמה נוספת לעבודת מחקר בתחום הפסיכולוגיה הבין-תרבותית יכולה להיות השוואה בין קבוצת הישראלים הוותיקים, ילידי הארץ, לבין עולים חדשים. בעבודה ייבחנו עמדותיהם והרגשותיהם של כל אחת מהקבוצות לחוק, למדינה, למשפחה, לחינוך ועוד.

במבוא לעבודה יש להציג את שאלת המחקר, מהן הקבוצות הנחקרות והצגת הרקע של כל אחת מהן, מהי טענת המחקר וכיצד ועל מה היא תתבסס. בגוף העבודה יש לסקור חומר תיאורטי בד בבד עם שאלות ונתוני המחקר, ולבסוף, בסיכום העבודה, יש לנתח את הנתונים ולהציג את מסקנות המחקר. כמו בכל עבודה אקדמאית, יש להציג בסופה רשימה ביבליוגרפית מפורטת על פי כללי הכתיבה האקדמאיים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה