עבודות.קום

יום שבת, 24 באפריל 2010

מדיניות חינוכית

מערכת החינוך הינה מערכת ציבורית, ועל כן מדיניות חינוכית הינה חלק מהמדיניות הציבורית הארצית. מדובר למעשה במטרות שמציבה המדינה למערכת החינוך ברמת המקרו, למשל, מדיניות שמטרתה לשרת את הקהילה העסקית בעובדים שהוכשרו היטב, או מדיניות שמטרת העל שלה היא צמצום פערים חברתיים. מהמטרות הללו נגזרות דרכי פעולה והחלטות ברמות המעשיות יותר. המדיניות החינוכית כוללת שלושה היבטים עיקריים הנוגעים למערכת החינוך על מרכיביה השונים: ההיבט של תכנים חינוכיים (תכניות לימוד, דגשים וכד'), ההיבט האדמיניסטרטיבי-ניהולי (מינהל חינוכי, ניהול מוסדות חינוך) וההיבט הכלכלי-מימוני (תיקצוב וכד').

מדיניות חינוכית קשורה, מטבע הדברים, למדיניות הממשלתית, וכאשר ניגשים לכתוב עבודות אקדמיות ברמות השונות (פרוסמינריון, סמינריון/ עבודה סמינריונית וכו') העוסקות במדיניות חינוכית, יש להתייחס להיבטים השונים: פוליטיים, חברתיים, כלכליים (ראו למשל מאמר של ג'ין אניון על המדיניות החינוכית בארה"ב). עם זאת, יש להתמקד בנושא הספציפי שעליו נכתבת העבודה ולא להרחיב יתר על המידה ולגלוש לנושאים שאינם קשורים לנושא העבודה. לדוגמא, בעבודה בנושא המדיניות לגבי הוראת השפה הערבית ניתן להתייחס למיעוט הערבי ומדינת ישראל, אך לא כמוקד של העבודה.
באותו הקשר, ניתן גם לעסוק במדיניות של מדינת ישראל כלפי אזרחיה הערבים בכל מה שנוגע ליחס המדינה לאזרחים הערביים כפי שהוא בא לידי ביטוי במדיניות החינוך. בעבודה ניתן יהיה להציג נתונים על ההשקעה בחינוך, הן מבחינה כספית והן מבחינה חינוכית, וכן לסקור את השינויים שחלו במדיניות החינוכית כלפי המגזר הערבי במשך השנים.

מהבחינה הניהולית, ניתן לעסוק באופנים השונים של ניהול בתי ספר, כמו בתי ספר בניהול עצמי; בסגנונות ניהול של מנהלים; בהובלת שינויים ארגוניים, וכו'. בעבודות מסוג זה, ייעשה שימוש מן הסתם, בכלים ודיסיפלינות מתחום מנהל העסקים והסוציולוגיה הארגונית, כמו תיאוריות ניהול, מימון ותיקצוב וכד'.

מבחינת התוכן החינוכי, ניתן להתייחס לתכניות לימוד במקצועות השונים, כמו בחינת תכניות הלימוד בהיסטוריה, תוך התייחסות לשינויים שחלו בה במהלך השנים, ומשמעותם.

דוגמאות למקורות אינטרנט לעבודות בתחום זה:
קו לחינוך
מרכז מחקר ומידע של הכנסת
למ"ס - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה