עבודות.קום

יום חמישי, 22 באפריל 2010

גיאוגרפיה עירונית

גיאוגרפיה עירונית עוסקת בתהליכים הקשורים להיווצרות ערים, התפתחותן, ההתיישבות בהן, המבנה הפנימי שלהן ופריסת הערים במרחב גיאוגרפי מסוים. הנושאים העיקריים שבהם עוסקת הגאוגרפיה העירונית הם: המבנה הפיזי של העיר, גבולותיה, תפקודי העיר, שימושי קרקע, התחבורה העירונית, האוכלוסייה העירונית, מע"ר – מרכז עסקים עירוני, יחסי הגומלין בין ערים, מדרג עירוני, ערים חדשות, הגירה בין עירונית, תכנון עירוני וטיפוסי ערים.

סטודנטים לגיאוגרפיה הכותבים עבודת מחקר בנושא גיאוגרפיה עירונית יכולים לכתוב על עיר מסוימת, או על חלק ממנה, שכונה או רובע, או על ערים שונות - או שיש ביניהן יחסי גומלין בגלל קרבה גאוגרפית אחת לשנייה, או יחסי גומלין של מסחר, או שהן מהוות יחדיו אגד ערים, או שהן ערים מאותן סוג שאפשר להשוות ביניהן, או מסוגים מנוגדים, כך שאפשר לעמוד על ההבדלים ביניהן. ניתן גם לכתוב עבודות בנושאים הקשורים במישרין לגיאוגרפיה עירונית ולא קשורים בהכרח לעיר מסוימת או קבוצת ערים – כמו למשל על תופעת היוממות, תופעה חברתית שהמאפיין אותה הוא אוכלוסיית אנשים הנוסעים מדי יום ממקום מסוים למקום עבודתם הנמצא במקום אחר, או על השפעת התפתחות התחבורה הציבורית ברמה הארצית להתפתחות העירונית.

סטודנטים לגיאוגרפיה הכותבים עבודת מחקר על עיר מסוימת, יכולים להתמקד בנושא משאב ערוני מסוים, כלי פיתוח עירוניים, או תופעה עירונית מסוימת: תחבורה, חינוך, הימצאותם של עסקים קטנים לעומת עסקים גדולים, התפתחות המע"ר בעיר, פריפריה מול מרכז, כלכלה עירונית, התחדשות עירונית, גנים ציבוריים, ג'נטריפיקציה, סגרגציה גיאוגרפית ועוד תופעות עירוניות שונות. בכתיבת העבודה רצוי להיעזר בתיאוריות שונות, ובמקורות ספרותיים בנושא שיעזרו לפתח את העבודה. מחקר על תופעה עירונית מסוימת רצוי שיכלול סיור שטח, שבו ייחקרו נושאי המחקר, יאספו נתונים, ועל פיהם יוסקו מסקנות המחקר.

עבודה אקדמית על ערים שונות יכולה להיכתב על אגד ערים מסוים; לדוגמה גוש דן או ניו יורק; על רכבת בין עירונית ובדיקת יתרונותיה וחסרונותיה; כפר מול עיר; עיירות הפיתוח בישראל; ערי שינה; ערי בירה בעולם והשפעתן על הערים האחרות; או ערים מרכזיות והשפעתן על ערי הפריפריה מסביבן; ועוד ועוד. הנושאים המוצעים פה בתחום הגיאוגרפיה העירונית הן רק על קצה המזלג וניתן למצוא עוד נושאים רבים לכתיבת עבודות בתחום.

את העבודה יש לפתוח בשאלת המחקר. ממנה להגדיר את מטרות המחקר, סקירה שתיתן מבוא לנושא, הצגת הנתונים, ניתוחם, והסקת מסקנות וסיכום. בסוף העבודה יש לציין רשימה ביביליוגרפית של מקורות שלפיהן נכתבה העבודה, זאת על פי כללי הכתיבה האקדמיים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה