עבודות.קום

יום שני, 27 ביולי 2009

עבודות בגיאוגרפיה

המחקר הגיאוגרפי הינו תחום רחב מאוד ובמידה רבה הוא מחקר בין-תחומי (אינטרדיסציפלנרי) העוסק הן במדעי הטבע והן במדעי החברה והרוח. באופן גס ניתן לחלק את לימודי הגיאוגרפיה ללימודי גיאוגרפיה פיזית וללימודי גיאוגרפיה אנושית. הגיאוגרפיה הפיזית עוסקת בחקר המרכיבים הפיזיים של כדור הארץ בנושאים כמו גיאולוגיה, גיאומורפולוגיה, אוקיאנוגרפיה, קלימטולוגיה וכד'. הגיאוגרפיה האנושית עוסקת בעיקרה בפעילות האנושית במרחב והשפעתה עליו, כאשר נושאי משנה בתחום זה הם הגיאוגרפיה העירונית והכפרית, גיאוגרפיה פוליטית, גיאוגרפיה היסטורית וכד'. תחום האקולוגיה ואיכות הסביבה נלמד לעיתים במחלקות לגיאוגרפיה והוא למעשה משלב ידע מהגיאוגרפיה הפיזית והגיאוגרפיה האנושית במטרה לקדם דו-קיום טוב יותר של האדם וסביבתו.

עבודות בגיאוגרפיה פיזית יכולות לעשות במגוון נושאים, אך עיקרן הוא בחינה של המרחב הפיזי ותופעות המתרחשות בו. עבודות אלה יכולות להיעשות באמצעות סקירת חומר כתוב בלבד - לדוגמא
, עבודה בנושא "הרי געש ימיים ואיפיונם"; או באמצעות סקירת חומר כתוב וביצוע של ניסוי שטח - לדוגמא, עבודה בנושא "הרכב סדימנטולוגי של חוף עכו".
בעבודות בתחום הגיאוגרפיה האנושית ייעשה שימוש בדיסציפלנות מחקר של מדעי החברה והרוח, כיוון ומדובר בחקר של החברה האנושית. דוגמאות לעבודות בתחום זה: מחקר דמוגרפי-גיאוגרפי על "התפתחות האוכלוסיה בירושלים מקום המדינה ועד 1995"; "ההגירה מהכפר לעיר במצרים".
הגיאוגרפיה העירונית עוסקת בתהליכים גיאוגרפיים-אנושיים המתרחשים בעיר, ועבודות בתת-תחום זה יכולות לעסוק בנושאים כמו השפעת אידיאולוגיה על המבנה הפיזי של יישובים, התפתחות ערי העולם (או ערים גלובליות) כמו ניו יורק, מוסקבה ותל אביב.
הגיאוגרפיה הפוליטית קרובה באופייה לתחום מדע המדינה ועוסקת בהיבט המרחבי של תהליכים פוליטיים, כמו למשל השפעת הסכסוך הישראלי-פלסטיני על תכנון העיר ירושלים. עבודות בתת-תחום זה יכולות לשלב תיאוריות משני תחומי הידע, לדוגמא, שילוב בין מודל קבלת החלטות לבין מודל מרכז-פריפריה.

כמובן שעל כל סוג של עבודה חלים כללי הכתיבה האקדמית ויש לציין מראה מקום בכל פעם שיצוינו טענה או נתון כלשהו וכן רשימה ביבליוגרפית
בסוף העבודה שתכלול את כל המקורות בהם נעשה שימוש.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה