עבודות.קום

יום חמישי, 9 בדצמבר 2010

עבודות אקדמיות בנושא 'טלוויזיה'


הטלוויזיה היא אחד מאמצעי התקשורת הפופולריים ביותר בימינו (בנוסף לאינטרנט, עיתונות וכו'). כנושא למחקר אקדמי, עבודות אקדמאיות (עבודות קורס, פרו-סמינריונים, סמינריונים וכו') העוסקות בטלוויזיה ייכתבו לרוב במסגרת לימודי תקשורת. עם זאת, לנושא יש כמובן גם היבטים סוציולוגיים (ייצוג מיעוטים, היבטים חינוכיים והתפתחותיים, השפעה חברתית, עיצוב דעת קהל וכד') וכן היבטים שיווקיים (פרסום בטלוויזיה).

בפן הפוליטי, ניתן לעסוק בעבודות אקדמיות בנושאים כמו הטלוויזיה כמשפיעה על דעת הקהל, כמכשיר תעמולה, העברת מסרים פוליטיים וכו'. לדוגמא, ניתן לבחון את השפעת הטלוויזיה על המערכת הפוליטית, תוך התייחסות למנהיג הפוליטי ככוכב תקשורת (הנשיא קנדי, רה"מ ביבי וכו').

בהיבט החינוכי ניתן להתייחס למס' נושאים: השפעת תכנים טלוויזיוניים על אלימות ילדים ובני נוער, השפעת הרגלי צפיה על הישגים לימודיים, השפעת הטלויזיה על הרגלי פנאי ועל עמדות כלפי נושאים שונים. לדוגמא, ניתן לבצע מחקר שיבחן את הקשר בין צפיה בטלוויזיה לבין תופעת ההצקה בביה"ס.
עבודה שנקודת המבט שלה היא סוציולוגית תבחן למשל את התהליכים וההשפעות שהיו למעבר של החברה הישראלית מטלוויזיה חד ערוצית לטלוויזיה רב-ערוצית. בתחום הסוציולוגי-תקשורתי ישנן עבודות רבות הבוחנות ייצוג של מגזרים מסוימים בתכנים טלוויזיוניים - למשל קבוצות מיעוט כמו נשים ומיעוטים אתניים, או קבוצת הנוער, משפחה וכו', או ייצוג של נושאים מסוימים. נושאים לדוגמא: "ייצוג דמויות הנשים בסדרה מסע בין כוכבים-הדור הבא"; "ייצוג שחורים באופרות סבון אמריקאיות ובטלנובלות ברזילאיות".
אפשר כמובן לנתח סדרות טלוויזיה מסוימות, או סוגים מסוימים של תוכניות טלוויזיה, כמו תוכניות ריאליטי כמו 'כוכב נולד', תוכניות אירוח, קומדיות טלוויזיוניות וכו'.

כל אלה הן רק דוגמאות ורעיונות לכתיבת עבודות בנושא טלוויזיה, וניתן לכתוב עבודות רבות אחרות העוסקות בכך, מבחינות של תקשורת, תקשורת המונים, בחינות כלכליות, חברתיות ואחרות.

עבודות בנושא התנגדות לשינוי

כאשר נערכים שינויים בארגונים - פיזיים או ארגוניים - הדברים עלולים לגרום להתנגדות בקרב עובדי החברה או הארגון - מנהלים כזוטרים כאחד - וליצירת תחושת מרמור ואי שביעות רצון. הדבר נובע מאובדן השליטה על הנעשה ומשינוי ההרגלים הישנים, חוסר וודאות בנוגע להמשך העבודה, שינוי חברתי במקום העבודה ועוד. 

ההתנגדות יכולה לבוא לידי ביטוי במספר דרכים (ובשילוב שלהן):  
התנגדות קוגניטיבית - התנגדות זו מתבטאת באיתור, בניתוח ובהצגתם של החולשות והפגמים של השינוי ושל השפעותיו; התנגדות רגשית - הבעת רגשות שליליים כלפי תכנית השינוי; והתנגדות פעילה- נקיטת פעולות מכוונות לחבל בשינוי או ביוזמיו.
ההכרה בתופעה זו ובנזקיה, הביאה לפיתוח כלים ניהוליים להתמודדות עם התנגדות לשינויים ארגוניים - כמו הסברה, שיתוף עובדים בתהליך, משא ומתן, ועוד - והתייחסות לנושא קיימת ברבים מקורסי ההכשרה בניהול.

עבודות אקדמיות העוסקות בנושא ההתנגדות לשינוי נכתבות במסגרת לימודי מנהל עסקים וסוציולוגיה ארגונית. לרוב, הנושא ייכלל במסגרת ניתוח של ארגון מסוים שעבר או שאמור לעבור תהליך של שינוי ארגוני, וחלק מן העבודה יוקדש לתיאור ההתנגדות לשינוי והדרכים להתמודדות עם התופעה. עבודות אחרות יבחנו באופן אמפירי  את הקשר בין משתנה ההתנגדות לארגון למשתנים כמו 'תפישת שיתוף עובדים בקבלת החלטות', 'וותק בארגון', 'שביעות רצון בעבודה', 'ביטחון תעסוקתי', 'תגמול עובדים' וכו'. לדוגמא: הוותק בארגון והשפעתו על מידת ההתנגדות לשינוי בסניף בנק, כאשר המחקר בוצע באמצעות שאלונים שחולקו לעובדים.
עבודות שהיקפן מצומצם עשויות לעסוק רק בבחינת משתנה ההתנגדות לשינוי בארגון מסוים, או לגבי שינוי מסוים. לדוגמא: "התנגדות עובדים לשינוי טכנולוגי ולהטמעת מערכת מידע בארגון".

ברוב המקרים ובעיקר בעבודות שאינן תרגילים, יש לכלול פרק של סקירת ספרות, בו יוצגו מחקרים ותיאוריות בנושא של שינוי ארגוני והתנגדות לשינוי. כמובן שכל המקורות יצוינו ברשימה ביבליוגרפית בסוף העבודה. 
בפרק הדיון והסיכום, יש להתייחס לחומר התיאורטי לאור המקרה שנחקר בעבודה, ולבחון אם תוצאות המחקר מאששות את התיאוריה הקיימת או לא. חשוב גם לציין את מגבלות המחקר (כמו: גודל מדגם קטן, הטיות וכד').

יום חמישי, 2 בדצמבר 2010

עבודות על הקהילה הגאה


הקהילה הגאה היא כינוי לקהילה המאגדת תחתיה אנשים שנטייתם המינית שונה מהמקובל – לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים ובי-סקסואלים (להט"ב בראשי תיבות) ואנשים התומכים בהם. הקהילה הגאה מציינת ערכים כמו גאווה, ייחודיות ומיניות ונועדה כדי להבטיח לחבריה וחברותיה ביטחון מול המתנגדים לה, כמו הומופובים, דתיים קיצוניים, הטרוסקסיסטים ואחרים וכדי לשמור על בטחונם האישי ועל הזהות שלהם. בתוך הקהילה הגאה יש תתי קהילות גאות כמו טרנסג'נדרים, ביסקסואלים, דובים (כינוי לגברים הומוסקסואלים בעלי גוף מלא, שעיר ובעלי פנים מזוקנות בד"כ), הומואים ולסביות דתיים (ראה את ספרה של עירית קורן ארון בתוך ארון).

עבודות אקדמאיות על הקהילה הגאה ייכתבו לרוב במסגרת לימודי סוציולוגיה ו/או מגדר ועשויות לעסוק בנושאים כמו: זכויות הקהילה הגאה, כמו נישואים חד מיניים, הקמת משפחה, אימוץ, הורות הומו-לסבית, שירות בצבא, יחס ומעמד בעבודה, אפליה בתעסוקה, פשעי שנאה כלפי הומוסקסואלים ו/או לסביות, השפעתה של הקהילה הגאה על הכלכלה ועל התיירות במקומות מסוימים, הקהילה הגאה בישראל לעומת אירופה ואמריקה, ועוד.


עבודה לדוגמה: השוואה בין חתונה "רגילה", הטרוסקסואלית, לבין חתונה לסבית, תוך שימוש באמצעי מחקר כמו ראיון שנערך עם כל אחד מהזוגות בנפרד וצפייה בקלטות וידיאו שצולמו במהלך כל אחת מהחתונות.

-------------------------------------------------------------------------
* כמו בכל תחום לימודים, כתיבת העבודות תיעשה בהתאם לרמת הלימוד: בשנה הראשונה וגם השנייה ייכתבו עבודות קורס המסכמות את הקורס או את אמצעו, בהמשך נלמדים קורסים שנקראים פרו"ס ובסיומם ייכתוב עבודות פרו-סמינריונית ומטלת הסיום לתואר הראשון היא כתיבת עבודה סמינריונית שהיא בהיקף גדול יותר. בתארים מתקדמים ייכתבו עבודות תיזה ודוקטורט. 
על העבודות לכלול בד"כ מבוא, שאלת המחקר ומטרות העבודה, סקירת ספרות שתציג מחקרים קודמים ומודלים תיאורטיים בהם ייעשה שימוש בחקר המקרה, פרק דיון ופרק סיכום. כמובן שבסוף העבודה תובא רשימה ביבליוגרפית.