עבודות.קום

יום שלישי, 11 באוגוסט 2009

עבודות בסוציולוגיה

תחום הסוציולוגיה הוא תחום רחב מאוד המשיק לתחומים נוספים במדעי החברה. בהגדרותו, מדובר בחקר של החברה ויחסי הגומלים בינה לפרט ובין הפרטים בתוכה.

אופן הכתיבה של עבודות בסוציולוגיה דומה לאופן הכתיבה של עבודות בשאר החוגים מדעי החברה והרוח. ראשית העבודה במבוא או בהקדמה שיכללו הצגה של נושא העבודה, שאלת המחקר ואופן ביצוע המחקר (תיאורטי בלבד, מחקר כמותי, איכותני וכד'). פרק זה מהווה מעין הצהרת כוונות של הכותב ולכן חשוב לבדוק בסוף הכתיבה כי הצהרת הכוונות בפרק המבוא מתקיימת הלכה למעשה בעבודה עצמה.
לאחר מכן יוצג הרקע התיאורטי לעבודה. אין חובה ששם הפרק יהיה "רקע תיאורטי" או "סקירת ספרות", אלא ניתן לתת לו שם בהתאם לנושא עצמו, לדוגמא: "התנהגות קשישים" בעבודה העוסקת בהיבטים חברתיים של מעבר קשיש למוסד. כמו כן, הרקע התיאורטי יכול לכלול מס' פרקים ופרקי משנה.
חלק זה מהווה את המסגרת התיאורטית למחקר הספציפי שבו תעסוק העבודה ותוצאות המחקר ייבחנו לפיו.
במידה והעבודה אינה תיאורטית אלא מחקרית, יש לכלול בה פרק מתודולוגי. פרק זה יתאר את האופן שבו נערך המחקר ויכלול סעיפים כמו מערך המחקר, אוכלוסיית המחקר, כלי המחקר, הליך המחקר ושיטת ניתוח הנתונים.
תוצאות המחקר יובאו לאחר מכן ולאחריהן פרק הניתוח או הדיון בתוצאות. בפרק זה תבוא לביטוי היכולת להבין את הנתונים ולנתחם לאור התיאוריות וגם לאור הבנת הכותב. כאן ניתן להביא את 'הערך המוסף' לעבודה, והצגת מסקנה חדשה או מעודכנת.
את העבודה יחתמו פרק סיכום ואחריו הרשימה הביבליוגרפית.

עבודות בסוציולוגיה יכולות להיות בנושאים כמו תיאוריות מגדר, משפחה, ריבוד חברתי, ועוד ועוד. עבודות בסוציולוגיה שהן בין-תחומיות יכולות לעסוק בתחומים כמו משפט וחברה, חינוך וחברה, סוציולוגיה סביבתית וכד'. הסוציולוגיה הארגונית היא תחום המשיק למנהל עסקים ועוסק בחקר ארגונים עסקיים ואחרים (משאבי אנוש, תרבות ארגונית וכו').
דוגמאות רבות לעבודות ניתן למצוא במאגרי עבודות באינטרנט.

יום רביעי, 5 באוגוסט 2009

החיים בסרט - עבודות בקולנוע

מאז הקרנת הקולנוע הראשונה ב- 1895, הפך הקולנוע לתעשייה גדולה מאוד ולכלי בידורי ואמנותי בעל פופולריות רבה.
לימודי הקולנוע כוללים לימודים תיאורטיים (היסטוריה, הקולנוע בתרבות, השפה והמבע הקולנועיים וכד') ולימודים מעשיים (צילום, עריכה וכד').
בלימודים המעשיים, העבודות הן למעשה פרויקטים/סרטים. הלימודים כוללים כמובן גם כתיבת עבודות אקדמיות. בדומה לחוגים אחרים, ישנם מספר סוגים של עבודות שנבדלים בינהם בהיקף העבודה ובאופי המחקר. במסגרת הקורסים יש לכתוב עבודות בהיקף קטן יחסית (תרגילים, רפרטים, פרוסמינרים) ולאחר מכן בהיקף גדול יותר (פרוסמינריונים וסמינריונים)

בשונה מביקורת קולנוע בעיתון, על עבודה אקדמית בתחום הקולנוע להסתמך על מקורות אקדמיים אחרים ולהיעזר במסגרות תיאורטיות על מנת לנתח נושא מסוים. רצוי לתת 'ערך מוסף' לעבודה באמצעות הבעת רעיונות מקוריים, אך גם כאן יש להסתמך על רעיונות קיימים. דוגמא לכך יכולה להיות: "בניגוד ל... דעתי היא כי..וזאת בשל העובדה כי...", או "בניתוח של שתי הגישות אותן הצגתי, סבורני כי שילוב בין שתיהן יתאים יותר לנושא עבודתי".

העבודות יכולות לעסוק במגוון נושאים. לדוגמא, עבודות הבוחנות את הקולנוע כמשקף של מגמות חברתיות ותרבותיות, כמו ייצוגן של הנשים בקולנוע בתקופות שונות, או בחינה של הפוסטמודרניזם בקולנוע. עבודות אלה יכללו סקירה תיאורטית ובמרכזן יבוא ניתוח של מספר סרטים כמקרי בוחן תוך התייחסות למסגרת התיאורטית. בעבודות אלה יש להתייחס גם להיבטים לא קולנועיים. לדוגמא, עבודה שתעסוק בדמות האישה בסרטיו של וודי אלן, יכולה להתייחס לתיאוריות פמינסטיות, עבודה על יחסי מזרחים-אשכנזיים בקולנוע תתייחס לפערים בחברה הישראלית ולדעות קדומות וכד'.
עבודות אחרות יכולות לעסוק בז'אנרים הקולנועיים השונים, כמו סרטים דקומנטריים, ז'אנר הניאו-ראליזם, קולנוע פוליטי וכד'. ניתן גם לסקור סרטים של אותו הבמאי, מאותה תקופה או בעלי מאפיינים דומים אחרים.

כמובן שיש להקפיד על כללי הכתיבה והציטוט האקדמיים ולשמור על מבנה הגיוני וקוהרנטי של פרקי העבודה.

מידע מפורט על אופן הכתיבה ניתן למצוא במדריך של אונ' ת"א:
http://www.tau.ac.il/~cinematv/COURSES/ESSAY/essay.pdf