עבודות.קום

יום שלישי, 11 באוגוסט 2009

עבודות בסוציולוגיה

תחום הסוציולוגיה הוא תחום רחב מאוד המשיק לתחומים נוספים במדעי החברה. בהגדרותו, מדובר בחקר של החברה ויחסי הגומלים בינה לפרט ובין הפרטים בתוכה.

אופן הכתיבה של עבודות בסוציולוגיה דומה לאופן הכתיבה של עבודות בשאר החוגים מדעי החברה והרוח. ראשית העבודה במבוא או בהקדמה שיכללו הצגה של נושא העבודה, שאלת המחקר ואופן ביצוע המחקר (תיאורטי בלבד, מחקר כמותי, איכותני וכד'). פרק זה מהווה מעין הצהרת כוונות של הכותב ולכן חשוב לבדוק בסוף הכתיבה כי הצהרת הכוונות בפרק המבוא מתקיימת הלכה למעשה בעבודה עצמה.
לאחר מכן יוצג הרקע התיאורטי לעבודה. אין חובה ששם הפרק יהיה "רקע תיאורטי" או "סקירת ספרות", אלא ניתן לתת לו שם בהתאם לנושא עצמו, לדוגמא: "התנהגות קשישים" בעבודה העוסקת בהיבטים חברתיים של מעבר קשיש למוסד. כמו כן, הרקע התיאורטי יכול לכלול מס' פרקים ופרקי משנה.
חלק זה מהווה את המסגרת התיאורטית למחקר הספציפי שבו תעסוק העבודה ותוצאות המחקר ייבחנו לפיו.
במידה והעבודה אינה תיאורטית אלא מחקרית, יש לכלול בה פרק מתודולוגי. פרק זה יתאר את האופן שבו נערך המחקר ויכלול סעיפים כמו מערך המחקר, אוכלוסיית המחקר, כלי המחקר, הליך המחקר ושיטת ניתוח הנתונים.
תוצאות המחקר יובאו לאחר מכן ולאחריהן פרק הניתוח או הדיון בתוצאות. בפרק זה תבוא לביטוי היכולת להבין את הנתונים ולנתחם לאור התיאוריות וגם לאור הבנת הכותב. כאן ניתן להביא את 'הערך המוסף' לעבודה, והצגת מסקנה חדשה או מעודכנת.
את העבודה יחתמו פרק סיכום ואחריו הרשימה הביבליוגרפית.

עבודות בסוציולוגיה יכולות להיות בנושאים כמו תיאוריות מגדר, משפחה, ריבוד חברתי, ועוד ועוד. עבודות בסוציולוגיה שהן בין-תחומיות יכולות לעסוק בתחומים כמו משפט וחברה, חינוך וחברה, סוציולוגיה סביבתית וכד'. הסוציולוגיה הארגונית היא תחום המשיק למנהל עסקים ועוסק בחקר ארגונים עסקיים ואחרים (משאבי אנוש, תרבות ארגונית וכו').
דוגמאות רבות לעבודות ניתן למצוא במאגרי עבודות באינטרנט.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה