עבודות.קום

יום שני, 31 במאי 2010

עבודות בתקשורת המונים

עיתונים, ספרות, רדיו, טלוויזיה, קולנוע ואינטרנט הם אמצעי תקשורת המגיעים לקהל יעד נרחב מאוד ומכונים 'תקשורת המונים'. קיים תפקיד חשוב ומרכזי לתקשורת ההמונים בהעברת מידע לציבור ובהשפעה של המידע על תפיסת המציאות ועיצוב דעת הקהל.

מטרתן של עבודות אקדמאיות בנושא תקשורת המונים תהיה לבחון את השפעת אחד מאמצעי תקשורת ההמונים על עיצוב ותפיסת דעת הקהל. בכתיבת העבודה יש להתמקד בנושא אחד שאותו רוצים לבחון ולהיעזר בחומר תיאורטי שיבסס את שאלת המחקר של העבודה, בכלל זה תיאוריות ומודלים שונים של תקשורת המונים כמו המודל של פיסק, של יעקובסון, לאסוול ואחרים, והגדרות שונות של תפקידי תקשורת המונים כמו סיקור, בידור, גיוס, וכד'. בכלל זה נכללים חדשות, פרסומות, תעמולת בחירות, סקרים שונים המתפרסמים בתקשורת ועוד.

ניתן גם להשוות את אמצעי התקשורת השונים ואת השפעתו של אחד לעומת השפעתו של השני, לדוגמה השפעת האינטרנט על חשיבות וקידום השירה לעומת השפעת העיתונות, או השפעת הפרסומות בקולנוע לעומת השפעת הפרסומות בטלוויזיה, וכד'.
בעבודות שאינן רק תיאורטיות-עיוניות יבוצע גם מחקר, שמטרתו לבחון את שאלת המחקר באופן אמפירי, כאשר מחקר כזה ייעשה בעיקר בעבודות סמינריוניות או עבודות תזה או דוקטורט בנושא תקשורת המונים. דוגמאות למחקרים: בחינת השפעת קריאת הכותרות הראשיות בכתבה עיתונאית לעומת ההשפעה שנוצרת לאחר קריאת גוף הכתבה; השפעת דפוס ההצבעה בבחירות לכנסת לפי צפייה בתעמולת הבחירות בטלוויזיה לעומת ההשפעה שנוצרת לאחר קריאת מצעי המפלגות השונות; וכדומה. את תוצאות הנתונים שיופקו מהמחקר יש לשלב בגוף העבודה בפרק שיוקדש למחקר ולתוצאותיו; ולניתוחי הנתונים בפרק שלאחריו. כמובן שיש לציין את המחקר וחשיבותו במבוא לעבודה, שבו יוצג הרקע לנושא וחשיבותו, שאלת המחקר עצמה, הדרכים לענות עליה (בין השאר, המחקר שנעשה), סקירת הספרות שבה נעשה שימוש כדי לבסס את הנחות המחקר. על המבוא להיות קצר ותמציתי ותכליתו היא רק לתאר מה ייכתב בהמשך.

מקורות העבודה יכללו, מטבע הדברים, גם ידיעות עיתונאיות, כתבות טלויזיה וכד'.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה