עבודות.קום

יום רביעי, 10 בפברואר 2010

עבודות בנושא אינטרנט

האינטרנט הוא אמצעי מדיום חובק עולם שהשפיע רבות על התרבות האנושית, עד כי נדמה שלא ברור כיצד התקיימנו בלעדיו לפני שהומצא. האינטרנט מאגד בתוכו מידע בלתי נדלה ומהווה רשת מצוינת לתקשורת בין אישית ללא גבולות גיאוגרפיים. האינטרנט מקשר בין רשתות מחשבים שונות בכל העולם והוא גורם משמעותי בהשפעות חברתיות, כלכליות ועוד. בזכות האינטרנט, העולם הפך לכפר גלובלי קטן. רשת מחשבים יכולה להתקיים גם בארגונים שונים, כרשת פנימית בלבד.

עבודות סמינריון או
עבודות מחקר בתחום האינטרנט יכולות לעסוק בנושא הן מן ההיבט העסקי והן מן ההיבט הסוציולוגי-תרבותי. לדוגמא, עבודה מהסוג הראשון יכולה לעסוק בתחום התפתחות הרשתות החברתיות באינטרנט ומטרתן השיווקית והכלכלית. במסגרת עבודות בתחום רשתות חברתיות, כמו רשת הפייסבוק, יינתן רקע תיאורטי קצר על הקמתה, מקור הרעיון, פיתוחו וכן שלבים בתהליך התפתחות הרשת החברתית הזו לאורך הזמן. בעבודה יוצגו מטרות הרשת החברתית, קשיים שבהם היא נתקלת בתהליך התפתחותה, ורעיונות יצירתיים ושיווקים לפיתוח וקידום הרשת. עבודת מחקר סוציולוגית לעומת זאת, תבחן את ההשפעות החברתיות שלה על הגולשים החברים בה ועל העולם בכלל, תוך התייחסות כמובן לתיאוריות מתחום הסוציולוגיה/ מדעי החברה.
בעבודה
ניתן לתת סקירה היסטורית על התפתחות האינטרנט, הקשיים בתהליך פיתוחו, ותחזיות לעתיד. העבודה יכולה לעסוק בשימושים השונים הנעשים ברשת האינטרנט. אחד מתתי הנושא הוא למשל דילמות בחופש המידע שמציבה רשת האינטרנט. ניתן לכתוב עבודות שיסקרו את הצנזורה וההגבלים שמנסים להחיל על האינטרנט גורמים פרטיים, וכן גורמים פוליטיים ומדינות גדולות. כיצד הרשת מתמודדת עם כך, והאם הצנזורה אכן מצליחה להשיג את מטרתה. בעבודות יוצגו ההשלכות על נתינת חופש מידע ללא הגבלה, גם מבחינת ההשפעה על תוכן שאינו ראוי ומתאים לילדים. מאידך, יוצגו בעבודות האפשרות לחופש מידע רב שמעניק האינטרנט וכיצד הוא יצר ויכול ליצור מהפכות לא קטנות ולהעניק לבני האדם את הרצון והאפשרות לחופש ביטוי רחב יותר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה