עבודות.קום

יום שני, 15 בפברואר 2010

עבודות באנתרופולוגיה

תחום האנתרופולוגיה עוסק בחקר האדם ובתרבות ממנה הוא מגיע.
עבודות אקדמיות רבות נכתבות בנושא, והמידע הרב שקיים על מנת לבצע מחקר מדעי בנושא הוא עשיר ורב.
אנתרופולוגיה, בשונה מעט משאר מדעי החברה, היא תחום אשר בו נכתבות עבודות מחקר באמצעות השוואות בין תרבויות שונות. כל תרבות מנותחת על פי מנהגים, סמלים, נורמות וערכים חברתיים המאפיינים אותה, כיצד היחיד פועל בתוך הסדר החברתי התרבותי ואיך התרבות שבה הוא חי מעצבת את אישיותו.
עבודות אקדמיות באנתרופולוגיה ניתן לכתוב במגוון של תתי נושאים: אנתרופולוגיה פיזית, תרבותית, בלשנית וארכיאולוגיה.
עבודות בתחום האנתרופולוגיה הפיזית תעסוקנה במחקר על ההתפתחות האבולוציונית של האדם וכן על תרבויות ועברן על סמך ממצאים ביולוגיים כמו חקר גוף האדם, פתולוגיה ועוד.
בעבודות בתחום אנתרופולוגיה תרבותית יתבצע מחקר על דפוסי התנהגות חברתיים, תקשורת ויחסי גומלין, מנהגים, נורמות וערכים חברתיים ועוד. במסגרת עבודות סמינריון ודוקטורט, ניתן להתמקד בחקר קבוצות חברתיות ספציפיות, תוך צפייה בהן וניתוחן. במקרים מסוימים, כותב עבודת המחקר ישתלב בתוך הקבוצה בעצמו על מנת לבצע מחקר מדויק ומקיף יותר (מחקר משתתף/ תצפית משתתפת).
בעבודות בתחום אנתרופולוגיה בלשנית יתנהל המחקר על שפות ושימושן החברתי בתרבויות השונות.
בתחום הארכיאולוגיה תיכתבנה עבודות מחקר על חפצים שונים של תרבויות עבר, העשויים להעיד על אופי התרבות ואורחות חייה.
ככל עבודה אקדמית, עבודה באנתרופולוגיה תכלול סקירת ספרות על נשוא המחקר, תרבות ספציפית בעבר או בהווה. במידה ונבחר בתרבות עשירה במנהגים, נורמות וערכים רבים ומגוונים, יהיה בידינו חומר ביבליוגרפי רב יותר לביצוע כתיבת עבודת המחקר.
במידה ומדובר במחקר שמתבצע על חברה שהתקיימה בעבר ואינה עוד, לא יתאפשר מחקר שבו כותב העבודה מכניס עצמו כחלק מן הקבוצה ולכן יש להתבסס על מידע היסטורי ותיאורטי בלבד, בהתאם למחקרים שנערכו על התרבות הזו בעבר.במידה והתרבות קיימת, כותב העבודה יכול להיטמע בתוכה ולבצע את המחקר מתוכה. במקרים מסוימים, בצורה זו ניתן יהיה להגיע למסקנות מדויקות יותר.
דוגמא לעבודה מסוג זה: מחקר על הרגלי המעבר של הבדואים בנגב ממקום למקום והסיבות התרבותיות והחברתיות לכך.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה