עבודות.קום

יום ראשון, 28 בפברואר 2010

עבודות בנושא ביטחון סוציאלי

ביטחון סוציאלי הוא תחום המאגד בתוכו את כל נושא הרווחה לטובת הפרט והכלל במדינה שהיא לרוב מדינת רווחה מתוקנת הדואגת לאזרחיה.
עבודות אקדמיות בנושא ביטחון סוציאלי יעסקו בתחומי הרווחה השונים ובגופים הנוגעים לרווחה זו, הכוללים את מוסד הביטוח הלאומי, ביטוח פנסיוני, ביטוח בריאות וכו'. ביטחון סוציאלי נלמד במסגרת תחומי החינוך והעבודה הסוציאלית במדעי החברה והעבודות הנכתבות בנושא, יעסקו בין השאר גם בתחומי רווחה אחרים שמאפיינים מדינות מסוימות, בעיקר התמודדות עם בעיות רווחה שונות והאמצעים לפתרונן. כך, עבודות בנושא עשויות להיכתב גם מההיבט של מדיניות ציבורית.
דוקטורטים רבים נכתבים במסגרת תחומי הרווחה השונים, אך תחום הביטחון הסוציאלי נתון לגישות רבות ומגוונות, ביחס להסכמה המחקרית על השינויים שיש לבצע במסגרת המצב הנוכחי. התזות שייכתבו, יעסקו בהשלכות השונות שיש לתחום הביטחון הסוציאלי על החברה עליה הוא חל, בכל מדינה ומדינה. בנוסף, כמו בכל תזה, יש להגיש את הצעת המחקר, שתכלול שאלת מחקר ובסוף הדוקטורט יוצגו המסקנות, והמענה הקונקרטי לשאלת המחקר שהוצגה בעבודה. ניתן לקחת מוסד סוציאלי מסוים, ולבצע עליו את עבודת המחקר. מתוך עבודת הרווחה שמבצע אותו מוסד, יש לבחור תחום מסוים אליו הוא נוגע ועליו לבסס את העבודה האקדמית. לדוג', עבודה בתחום הביטחון הסוציאלי שתעסוק במוסד הביטוח הלאומי, והמחלקה המתייחסת לרווחה ותשלומים כלפי נפגעי טרור במדינת ישראל.
ניתן לכתוב עבודה אקדמית שתסקור את מצבם של נפגעי הטרור במדינת ישראל, מה הן הזכויות המגיעות להם על פי חוק מהמוסד לביטוח לאומי, מה הם מקבלים כיום, ומה ניתן לעשות על מנת לשפר את מצבם ואת התנאים שהם זכאים להם, מעבר למה שהם מקבלים היום. בנוסף, העבודה תכלול דוגמאות להתפתחות מודעות הציבור בעשורים האחרונים לנושא, מאבקם של נפגעי הטרור לקבל זכויות נוספות, והקשיים שמעמיד בפניהם המוסד לביטוח לאומי.
בעבודה בנושא ביטחון סוציאלי, יש להיעזר גם בתיאוריות רווחה שונות, זאת על ידי חיפוש ספרות מחקר מתאימה בתחום מדעי החברה והעבודה הסוציאלית. מידע רב ניתן גם לאתר באינטרנט - לדוגמא, כתב העת ביטחון סוציאלי באתר של המוסד לביטוח לאומי.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה