עבודות.קום

יום שני, 1 בפברואר 2010

עבודות בכלכלה בין לאומית

כלכלה בין לאומית הינו תחום הנלמד לרוב במסגרת קורס בתחום לימודי מינהל עסקים או במסגרת המחלקות לכלכלה. כלכלה בין לאומית הינו תחום המתייחס למדיניות חוץ ופנים של מדינות שונות בעולם מבחינה כלכלית. זהו תחום נרחב ורבות העבודות שיכולות להיכתב עליו, בין אם מן ההיבט של ניהול, מן ההיבט של כלכלה או ההיבט של יחב"ל. החל ממחקר על משברים כלל עולמיים שהתרחשו בעבר וכלה ביחסים כלכליים בין לאומיים בין שתי מדינות בימינו אנו.
על העבודה להיות ממוקדת בתחום הנוגע להיבטים כלכליים שונים במדינות זרות, מדיניות כלכלית בין לאומית של מדינה ספציפית וכיצד היא משפיעה על שאר המדינות העולם. עבודת המחקר תנתח את המדיניות הכלכלית של המדינה ואת ההשלכות של פעילות זו על האזרחים, המשק והמדינות השכנות והרחוקות. בעבודה ייבחנו יחסי הגומלין בין מדינה אחת לרעותה וכיצד כלכלה
בין לאומית יכולה למעשה לסייע בשגשוג ורווחה. לחילופין ניתן לקחת נושא המצביע על מדיניות כלכלית של מדינה מסוימת ולהראות בעבודת המחקר כיצד מדיניות כלכלית בין לאומית, עשויה לגרום את ההיפך הגמור - משמע נזק כלכלי ו /או חוסר תועלת גמור למדינה עצמה, לשכנותיה או לשאר מדינות העולם. כלכלה בין לאומית הוא תחום שיותר מכל עשוי להשפיע על יחסים בין לאומיים וניתן ואף רצוי להקדיש פרק בעבודה על כך.
לדוג', ניתן לכתוב עבודת מחקר על המשבר הכלכלי הגדול בארה"ב בשנות השלושים של המאה העשרים וכיצד השפעתו הייתה מכרעת על המשק והחברה האמריקנית. במקביל, יש להראות מה היו ההשלכות למשבר זה על שאר העולם וכיצד מעמדה של ארה"ב השפיע ומשפיע עד ימינו על הכלכלה הבין לאומית.
בהמשך המחקר, אפשר לקחת כמקור השוואה את ארה"ב של ימינו את המשבר הכלכלי החדש שפקד אותה לא מכבר. כיצד המשבר משפיע היום על ארה"ב ובמיוחד על העולם. במסגרת ממצאי עבודת המחקר יוצגו סטטיסטיקות המצביעות על הדומה והשונה בהשפעת המשבר על ארה"ב עצמה ועל שאר העולם.
במסגרת העבודה יהיה ניתן לדון בשער הדולר והשפעתו על המסחר הבין לאומי. כיצד השער הפך לדומיננטי עם השנים ומדוע נחלש מעט לפני ובמיוחד עם פרוץ המשבר.
בסיכומה של העבודה יוצגו הממצאים והמסקנות ואם ניתן, גם צפי לעתיד הקרוב.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה