עבודות.קום

יום חמישי, 25 בפברואר 2010

עבודות באתיקה עיתונאית

אתיקה עיתונאית היא תחום הנלמד במסגרת לימודי תואר בתקשורת. עבודות אקדמאיות בנושא כוללות החל מעבודות מחקר לתואר ראשון ושני בתקשורת וכלה בעבודות סמינריוניות ודוקטורט. הנושאים לכתיבת עבודות אקדמיות בתחום האתיקה העיתונאית הם רבים, מכיוון שקיימים בעולם העיתונות קודים אתיים רבים.
אתיקה עיתונאית, בניגוד לדעה הרווחת, איננה חוק כתוב ואינה דנה במה מותר ומה אסור לאזרח על פי חוק. מדובר למעשה בקובץ כללי התנהגות שבאים לשמור ולהגן על המוסר העיתונאי.

בכתיבת עבודות בנושא אתיקה עיתונאית, ניתן לבחור מגוון של סוגיות אתיות אשר נוגעות לעולם העיתונות, שחלקן נוצרו או הודגשו לאחר שהתעוררו בעיות אתיות עקב פרשיות שונות בעולם העיתונות.
ניתן לכתוב עבודות מחקר ועבודות סמינריון על נושאים אתיים הנוגעים ליושר ונאמנות בכתיבה עיתונאית, נאמנות לאמת, בדיקת עובדות עיתונאיות, אובייקטיביות בדיווח, הימנעות מפגיעה בפרטיות ובשמו הטוב של אדם, חשיפת קטינים, אפליה וגזענות, ציון מקור הפרסום ועוד.
במסגרת עבודה אקדמאית בנושא כגון 'הקוד האתי בציון מקור הפרסום', יוצג מבוא קצר שיציג את העבודה ומה היא כוללת, כאשר הסקירה הספרותית תעסוק באתיקה העיתונאית, משמעותה וכלליה. בפרקי העבודה יידון הנושא הספציפי בהרחבה, כאשר יושם דגש על חשיבות מקורות בעולם העיתונות, המשמעות לשמירה עליהם, ומדוע החיסיון של המקור הוא כה חשוב. ניתן לכתוב בעבודה על מקרים בהם הקוד האתי של שמירה על חיסיון המקור העיתונאי נשבר, מה היו ההשלכות לכך על אותו עיתונאי ששבר את הקוד, על המקור שנחשף ועל עולם העיתונות, ובעיקר - מהי המשמעות האתית-מוסרית של כך. ניתן לציין מקרים שבהם שבירת הקוד האתי גרמה לפנייה לערכאות משפטיות, כאשר אותו מקור שנחשף תבע את העיתונאי במשפט על חשיפתו, בטענה של פגיעה בשמו הטוב.
בסיכום העבודה יוצגו מסקנות הנוגעות לאירוע הספציפי בו עסקה העבודה תוך התייחסות לחשיבות האתיקה. כמו כן, תוצג רשימה ביבליוגרפית מפורטת של המקורות בהם נעשה שימוש בעבודה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה