עבודות.קום

יום שני, 15 בפברואר 2010

עבודות באסטרטגיה עסקית

אסטרטגיה עסקית, כשמה כן היא: תכנון ובניית מהלך עסקי שיוביל את הארגון להצלחה כלכלית, על ידי כלים שיווקים וניהוליים יעילים. אסטרטגיה עסקית נלמדת במסגרת המחלקות לכלכלה ולמנהל עסקים ועבודות לתואר ראשון, תואר שני, פרו - סמינריון וסמינריון נכתבות עליה. אסטרטגיה עסקית היא הכלי המרכזי והחשוב בהתוויית דרכו של ארגון להגשמת יעדיו ומטרותיו המשניים והמרכזיים. האסטרטגיה העסקית כוללת למעשה את התכנון הייעודי האסטרטגי בדרך להגשמת המטרה. התכנון האסטרטגי נקבע מראש לתקופת זמן מוגבלת, בשאיפה לממש את התכנית האסטרטגית במלואה עד תאריך היעד.
בכתיבת עבודה באסטרטגיה עסקית ייבחר ארגון או עסק שהתווה לעצמו תכנית אסטרטגית, במסגרת התכנית יוצגו שלושה משתנים חשובים המרכיבים אותה.
ראשית, תינתן סקירה על הארגון ופעילותו העסקית, כאשר לרוב יבוצע ניתוח עסקי על פי מודלים עמו SWOT, PEST וכד'. באם מדובר בעסק ותיק, ניתן לציין בעבודה אסטרטגיות עסקיות קודמות של אותו ארגון, כיצד הן מומשו והאם הן השיגו את היעדים והמטרות בסופו של דבר. ניתן לבצע בעבודה השוואה בין התכנית האסטרטגיות הקודמות לזו החדשה.
שנית, יוצג בעבודה המקור לרעיון ממנה החלה לצמוח התכנית האסטרטגית. לכל אסטרטגיה עסקית יש שורשים שטמונים בבסיס האידאולוגיה של החברה והמתווה הכללי שלה. יש לפרט בעבודה מי היו היזמים לתכנית, מה הניע אותם לפעול וכיצד פיתחו את הרעיון.
לבסוף, כמו בכל עבודה אקדמית הנוגעת לאסטרטגיה עסקית, יוקדש פרק המתייחס לתכנית עצמה, וממה היא בנויה. בעבודת המחקר חשוב לפלח את התכנית האסטרטגית על פי מספר מרכיבים:
החזון העסקי, כלומר למה שואף הארגון להפוך או לקדם על מנת ליצור אסטרטגיה אפקטיבית. הערכים שמאחוריהם עומדים מנהלי ועובדי הארגון וכיצד הם שומרים עליהם ומתעלים אותם לטובת הצלחת האסטרטגיה. לבסוף, תתואר בעבודה המשימה ומטרת הארגון / העסק עליה נרקמת מלכתחילה האסטרטגיה.
רשימת מקורות הביבליוגרפיים תכלול מחקרים כלכליים קודמים על תכניות אסטרטגיות שונות, מידע על החברה מתוך פרסומים ומתוך דוחות פנימיים, ואף ראיונות.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה