עבודות.קום

יום ראשון, 28 בפברואר 2010

עבודות בנושא בית הספר

בית ספר הנו מוסד לימודי וחינוכי שנמצא לרוב בבעלות ממשלתית, אך כיום ישנם יותר ויותר בתי ספר הנמצאים גם בבעלות פרטית (בתי ספר דמוקרטיים לדוג').
עבודות בנושא בית ספר/בתי ספר, תיכתבנה במסגרת לימודי חינוך וגם בלימודי מדעי החברה. עבודות בתחום החינוך שעוסקות בנושא בית הספר יכולות לעסוק בסוגי בתי הספר השונים הקיימים, בין אם מדובר בבית ספר בארץ ובין אם מדובר בבית ספר בחו"ל.
באם מדובר בעבודה אקדמית שהיא מחקר על החינוך בבתי ספר, ניתן לכתוב עבודות שיעסקו בגישות שונות בתחום החינוך בבית הספר והדרכים ליישומן. עבודות סמינריון יכולות להיכתב לדוג' על הקשר בין מחסור בשעות שינה לירידה בריכוז וזיכרון בלימודים בבית הספר. נושאים נוספים בהם ניתן לעסוק הם: אלימות בבית הספר, ניהול עצמי של בתי ספר, מעורבות הורים בבית הספר, שחיקת מורים וכו'.
כתיבת עבודות מחקר, עבודות סמינריון ועבודות דוקטורט בנושא בית הספר תיעשה על פי כללי הכתיבה האקדמית. העבודה תכלול נושא שייגע בתחום החינוך בבית ספר, לדוג': סגנונות הוראה ולימוד שונים והשפעת לחיוב או לשלילה על התנהגות התלמידים בכיתה.
תוכן העניינים יפרט את ראשי הפרקים ותתי ראשי הפרקים בעבודה האקדמית. כל פרק יעסוק באספקט אחר הנוגע לסגנון הוראה בו נעשה שימוש בבית הספר ומהם שיקולי הבחירה של המחנך והמורה ליישמו, יתרונות מול חסרונות וכן השפעות של סגנון והוראה על התלמידים. תוצג הדרך ההתנהגותית שבה מגיבים התלמידים כלפי סגנונות ההוראה השונים, האם הם משפיעים עליהם לטובה או לרעה ואיזה סוג פיקוח חל על המורים אם בכלל.
בסוף העבודה ייכתבו סיכום ומסקנות לשאלת המחקר בנושא, אשר יסתמכו על התיאוריות והנתונים שהוצגו בפרקים שנידונו בעבודה. תוצאות המחקר עשויות להצביע אם אכן ישנו יתרון של סגנון הוראה מסוים על אחר או לא.
כבכל עבודה אקדמית, יש להקפיד במהלך העבודה על רישום נכון של מראי מקום/הערות שוליים וכן על רשימה ביבליוגרפית מסודרת ותקינה של המקורות בהם נעזרתם לכתיבת העבודה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה