עבודות.קום

יום חמישי, 25 בפברואר 2010

עבודות בנושא אתיקה בעסקים

אתיקה בעסקים הנו תחום המשויך ללימודי מנהל עסקים. מדובר בקוד אתי תפיסתי של עסק או ארגון, שדן בהתנהגות הראויה על פיה חברי הארגון אמורים לנהוג. עבודות אקדמיות בנושא אתיקה בעסקים ידונו בהרחבה בתפיסה האתית של הארגון, מהי זהותו החברתית והארגונית ומהו הרף האתי שמציב לעצמו הארגון. בניגוד לחוק הפלילי, אתיקה בעסקים היא אינה דבר מחייב, ולא ניתן לעמוד על הפרתה לדין. הרף האתי של ההתנהגות אמור להיות גבוה יותר מהסף הפלילי שלה. כך, עבודה אקדמית שתיכתב בנושא אתיקה בעסקים תוכל להעמיד את הקוד האתי בהשוואה אל החוק הפלילי.

ניתן לכתוב עבודת סמינריון וכן עבודות מחקר וחיבורים אקדמיים אחרים על תחום האתיקה בעסקים. בעבודות אלו ניתן לקחת קוד אתי ספציפי של ארגון נבחר, לנתחו, להציבו אל מול החוק הפלילי ולפרט לאורך העבודה האם הארגון מתנהל נכון אל מול הקוד האתי ומכבדו. כמו כן, יש להציג בעבודה מקרים אפשריים של הפרה של הקוד האתי, כיצד הם משפיעים על שאר עובדי החברה וכיצד הארגון מתנהל אל מול הפרת הקוד האתי.
ניקח לדוג' עבודת סמינריון בתחום האתיקה בעסקים שהנושא שלה יהיה: העסקת ילדים קטנים במפעלים של חברות מערביות במדינות העולם השלישי. העבודה תפרט את שכיחות הנושא ותציג מפעל או מספר מפעלים ספציפיים שמעסיקים ילדים על מנת לחסוך בהוצאות הייצור. העבודה תציג את הקוד האתי המוסרי של הנושא ומדוע הוא מופר במקרה זה. עוד יוצגו בעבודה סיכום ונתונים סטטיסטיים על מצב העסקת ילדים על ידי מפעלים שונים ברחבי העולם, הן מבחינת תנאים והן מבחינת ממדי התופעה. בעבודה יוצג החוק הפלילי האוסר על העסקת ילדים מתחת לגיל מסוים במדינות מערביות וכיצד המפעלים עוקפים אותו, באמצעות העסקת ילדים במדינות בהן החוק הפלילי אינו אוסר זאת.

בנוסף, ישנן עבודות אקדמיות בתחום זה, הבוחנות את האתיקה הארגונית באמצעות תיאוריות של המוסר, כמו לדוגמא בחינת נושא הניסויים בבעלי חיים באמצעות עקרון "הסגולה הטובה", עקרון התועלתנות (ג'ון מיל, ג'ון רולס) וכד'.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה