עבודות.קום

יום רביעי, 3 בפברואר 2010

עבודות באיכות הסביבה

אחד הנושאים הבוערים ביותר על סדר היום העולמי הוא איכות הסביבה. נדמה שכמעט בכל מדיה אפשרית דנים, כותבים ומפרסמים כתבות וידיעות המתייחסות לאיכות הסביבה, להשפעות הטובות והשליליות שלנו עליה ולהשלכות שעלולות להיווצר כתוצאה מכך על החיים בעולמנו.
אך טבעי יהיה לכתוב עבודות פרו סמינריון, סמיניריון, או דוקטורט על נושאים שונים בתחום זה. שפע הנושאים לכתיבת עבודה בתחום הוא רחב יריעה וכמעט בלתי נגמר. גם כמות המידע הספרותי שקיים, גדל והתעצם בשנים האחרונות עקב העלייה במודעות לאיכות הסביבה.
תחום איכות הסביבה עוסק למעשה ביחסי הגומלין בין האדם לסביבה בה הוא חי, בין אם זו הסביבה הטבעית שסביבו ובין אם זו הסביבה המלאכותית שהוא יוצר על חשבונה. בכל עבודת דוקטורט לדוג', יש לבחור נושא בתחום שעדיין לא בוצע עליו מחקר שלם ומקיף. בשל העובדה שנושא איכות הסביבה הוא רלוונטי וההשפעות עליו הן רבות, צצים חדשות לבקרים תחומים רבים וחדשים שעדיין לא נחקרו ויכולים להיות מצויינים לסוגים של עבודות מחקר בכלל ותזה לדוקטורט בפרט.
בעבודת דוקטורט יש להגיש הצעת מחקר שתהיה מקורית וחדשנית, שלא נעשו עליה מחקרים בעבר. ניתן לבחור סוגיה באיכות הסביבה, לדוג': זיהום אוויר, ועליה לבסס שאלת מחקר, שתאפשר מחקר פרטני בנושא זיהום האוויר שעוד לא בוצע עליו מחקר מקיף. במידה ולא מדובר בעבודת דוקטורט, אלא בעבודה רגילה או עבודת סמינריון לדוג', הנושא לבחירה יהיה פשוט יותר וללא מגבלות בבחירתו, כמו בבחירת נושא למחקר בעבודת דוקטורט.
ניקח לדוג' כנושא לעבודת מחקר את הנזקים הסביבתיים שגורמת התייבשות ים המלח.
ראשית, תוצג סקירה בעבודה על ים המלח, היסטוריה אקלימית וסביבתית וכן מצבו היום. לאחר מכן, יוצגו ההשפעות הסביבתיות שנגרמות לים המלח הן על ידי הטבע והן על ידי האדם וכיצד התייבשותו גורמת לנזק סביבתי לחי ולצומח. לבסוף יוצגו מסקנות המחקר עם תחזיות אפשריות לעתיד ודרכים לפתרון המשבר.
תחום נוסף, המשלב איכות הסביבה ומנהל עסקים, הוא תחום המוסר בעסקים. בעבודות אלה נבדקת התייחוסתן של חברות עסקיות לנושאים של איכות סביבה מנקודת מבט של תורת המוסר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה