עבודות.קום

יום שני, 24 במאי 2010

סמינריון בקולנוע

כתיבת עבודות במסגרת לימודי קולנוע ו/או קולנוע וטלוויזיה תיעשה במסגרת הלימודים העיוניים של לימודי קולנוע, הכוללים גם לימודים מעשיים של הפקת סרטים וכתיבת תסריטים. העבודות האקדמיות (עבודות קורס, פרו"ס, סמינריונים או עבודות תזה), יעסקו בהיבטים תרבותיים של תעשיית הקולנוע, כמו היסטוריה של הקולנוע, מקומו של הקולנוע בחברה ובתרבות, השפעת המציאות על הקולנוע ולהיפך, משמעויותיו החברתיות והפוליטיות של הקולנוע, תפקידיו של הקולנוע, תיאוריות שונות בתחום הקולנוע ועוד.

העבודות האקדמאיות השונות יכולות לבחון סרטים מסוימים מז'אנר מסוים (כמו דרמה, פילם נואר, מדע בדיוני, סרטי אימה, סרטי שואה, סרטי קומדיה, סרטים ישראליים ובכלל זה סרטי בורקס, סרטי מתיחות ועוד, סרטים מצוירים, סרטי ילדים, סרטים תיעודיים ועוד) מהקולנוע או מהטלוויזיה, ולבחון היבטים שונים בסרט מבחינה חברתית, פוליטית, תרבותית, מגדרית, ועוד. העבודה יכולה לדון גם בסרטים של במאי מסוים, כמו וודי אלן, היצ'קוק, מייק לי, פרנסואה טריפו, וים ונדרס ונוספים. העבודה יכולה לדון גם בדמויות מסוימות דרך השקפותן בקולנוע, לדוגמה דמותו של המאפיונר בקולנוע ובטלוויזיה, דמות האישה בקולנוע, דמות היהודי בקולנוע וכד'.

בכתיבת העבודה רצוי להיעזר ולבסס את הנחות העבודה ושאלות המחקר על תיאוריות קולנועיות הקשורות לנושא או לסרט שבו דנים בעבודה. תיאוריות מרכזיות בקולנוע הן תיאוריה קולנועית פמיניסטית, תיאוריה קולנועית פסיכואנליטית, תיאוריה קולנועית מרקסיסטית, תיאוריה קולנועית פילוסופית, תיאוריה קולנועית פורמליסטית ועוד. בין התיאוריטיקנים המרכזיים שעסקו בקולנוע ניתן למנות את ז'אק לאקאן, לואי אלתוסר, סלבוי ז'יזק ועוד רבים.

עבודות לדוגמה בקולנוע: ניתוח הסרט מטריקס, שדן בקשר בין מציאות לדמיון, תוך שימוש בתיאוריות פסיכואנליטיות וניאו מרקסיסטיות; דמות האישה בסרטים מצוירים עפ"י תיאוריות פמיניסטיות ותיאוריות של חיברות, ניתוח סדרת הטלוויזיה הסופרנוס תוך בחינת הצגת דמות המאפיונר כאדם.

כמו בכל עבודה אקדמאית, על עבודות אקדמאיות בקולנוע להיכתב על פי כללי הכתיבה האקדמאיים ולכלול שער עבודה שיציין את שם העבודה, שם המרצה והקורס, שם החוג, שם המחבר, ותאריך הגשה; תוכן עניינים שיפרט את פרקי העבודה; מבוא לעבודה שבו יוצג נושא העבודה והשיקולים לבחירתו, שאלת המחקר והשיטות לענות עליה; גוף העבודה שיכלול פרקים שבהם יוצג הנושא בהרחבה תוך כדי סקירת החומר התיאורטי בתחום, ונתוני המחקר, אם נעשה במהלך העבודה; סיכום שבו יוצגו המסקנות מן העבודה שישקפו את הנושאים שנדונו בעבודה והצגת כיוונים חדשים למחקר.

בסוף העבודה יש להציג רשימה ביבליוגרפית מפורטת של המקורות הספרותיים שבהם נעשה עזר בכתיבת העבודה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה