עבודות.קום

יום שלישי, 11 במאי 2010

דידקטיקה

עבודות אקדמאיות בנושא דידקטיקה, תורת ההוראה, ייכתבו במסגרת לימודי חינוך, חינוך מיוחד, ובמסגרת לימודי פסיכולוגיה, במסלול פסיכולוגיה חינוכית. דידקטיקה עוסקת בתכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים, בעיקר לבני נוער או ילדים. שיטות לשימוש בכלים דידקטיים עשויות לעזור למורים, גננות, פסיכולוגיים חינוכיים ואנשי חינוך אחרים, לתכנן את מטרותיהם ופעולותיהם בתחום החינוך.

בעבודות אקדמאיות, עבודות פרה-סמינריניות או סמינריוניות, ניתן להתמקד בתכנית הוראה על מקצוע מסוים ולהראות, על סמך תיאוריות ומחקר ספרותי בתחום, כיצד התכנית תוכל להעביר את החומר הנלמד בצורה הטובה ביותר. בעבודה יש להציג את אסטרטגיית ההוראה הנדרשת: תכנון תכנית ההוראה, הצבת מטרות למידה, זיהוי קשיים לימודיים, גם טרם היווצרם, דרכים לפתרון הקשיים ועוד.

העבודה יכולה להיות תיאורטית/עיונית בלבד ולהתבסס רק על חומר תיאורטי בנושא דידקטיקה, או שהיא יכולה להסתמך גם על מחקר, שיכול להיות מיושם באמצעות שאלונים המחולקים למורים או לאנשי הוראה אחרים, רכזי שכבות או מפקחים, או באמצעות ראיונות איתם. המחקר גם יכול להיות מבוסס על תצפית במערך שיעורים בכיתה מסוימת או בכמה כיתות באותו מקצוע.
בתחילת העבודה יש להביא מבוא שיציג את הנושא הנחקר בעבודה, את שאלת המחקר וטענת המחקר, סקירה קצרה של חומר ספרותי שבו נעשה שימוש בכתיבת העבודה ולביסוס טענת המחקר, ובקצרה את הדרכים שנעשו, אם באמצעות מחקר או באמצעות התבססות על חומר תיאורטי בלבד, לפתרון שאלת המחקר.

העבודה עצמה יכולה להיות גם תכנון מערך שיעור בנושא מסוים, כאשר בעבודה יוצגו הדרכים הדידקטיות שיובילו את התלמידים להבנת הנושא, השלכותיו, כיצד נעזרים בנושא לדרכים אחרות, ולהסקת מסקנות בנושא.

עבודה בנושא דידקטיקה יכולה גם לחקור שיטות הוראה מסוימות, לדוגמה לימוד תנ"ך באמצעות אחת משיטות הלמידה השיתופית. במבוא לעבודה יש להציג חומר תיאורטי על שיטת הלמידה השיתופית, חומר תיאורטי על השיטה המסוימת משיטות הלמידה שבה בוחרים, על גוף העבודה לכלול פרקים שיציגו באופן מפורט יותר את השיטה, יתרונותיה, חסרונותיה, דרכי השימוש בה וכיצד היא מתאימה ללימוד תנ"ך, מבנה השיעור באמצעות השיטה הנבחרת, תוך כדי הסתמכות על חומר תיאורטי בנושא הלמידה השיתופית והיסודות הדידקטיים שלפיהם פועלים. בסוף העבודה יש להציג סיכום שיציג את מסקנות העבודה.

בסיום העבודה יש להציג רשימה ביביליוגרפית מפורטת, על פי כללי הכתיבה האקדמאית, שיציגו את המקורות הספרותיים שעליהם התבססה העבודה. אם יש נספחים לעבודה, כמו שאלונים או תמלול ראיונות שנעשו במהלך המחקר, יש לצרפם לעבודה על פי כללי הצגת הנספחים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה