עבודות.קום

יום רביעי, 26 במאי 2010

ניתוח דוחות פיננסיים

המטרה בניתוח דוחות פיננסיים/כספיים היא קבלת מידע על המצב הפיננסי של הארגון, מידע הדרוש לבעלי עניין שונים בארגון: בעלי המניות, שותפים, משקיעים פוטנציאליים, מנהלים ומקבלי החלטות בחברה עצמה, עובדים, לקוחות וספקים.
הנושא נלמד כחלק מלימודי חשבונאות ומנהל עסקים כאשר המטרה היא לספק למי שלומד זאת כלים לניתוח של דוחות פיננסיים. בין השאר, נלמדים נושאים כמו: למי מיועדים הדוחות, כלים (מאזן, דוח רווח והפסד, שינויים בהון, תזרים מזומנים), ניתוח מגמות, ניתוח יחסים פיננסיים, סיכון ואי ודאות ושיטות להערכת שווי.

לרוב, בסוף הקורס העוסק בנושא זה, יש להכין עבודה שתנתח אירוע מסויים של ניתוח דוחות פיננסים.
בעבודות אלה יש לכלול גם סקירה על החברה וניתוח של הסביבה העסקית (פנימית וחיצונית) בה היא פועלת. בעבודה תוצג הסביבה העסקית שבה פועלת החברה, נתח השוק של החברה ביחס לענף שבו היא פועלת ומצב הענף והמשק.
בעבודות שהן ניתוח דוחות פיננסיים יש לכלול: דוח מאזן שבו יוצגו כל נכסי החברה וההון העצמי שלה ודוח רווח והפסד שבו יוצגו תוצאות פעילות החברה לאורך תקופה מוגדרת. על פי דוחות אלו ניתן לנתח את המצב הפיננסי של החברה והכל בהתאם לתוצאות הדוחות.
ניתוח הדוחות הכספיים יכול לכלול ניתוח אורך ורוחב, יחסי נזילות, יחסי איתנות; ניתוח דוח רווח והפסד - דוח תזרים מזומנים; והערכת שווי - שיטת השווי הנכסי, שיטת היוון תזרימי המזומנים, חישוב שער הניכיון (WACC), ערך נוכחי של תזרים המזומנים, וניתוחי רגישות.
לאחר ביצוע הניתוחים השונים, יביא הכותב את מסקנותיו ואף המלצות וחלופות אסטרטגיות לחברה, במטרה לשפר את פעילותיה ולהגביר את רווחיה.

מקורות המידה לעבודות מסוג זה הם: הדוחות הפיננסיים של החברה, קטעי עיתונות מן העיתונות הכלכלית (גלובס, דה-מרקר וכד'), אצרי אינטרנט כלכליים (אנליסט, bizportal וכד'), וכן ספרים אקדמיים בנושא, כמו:
פלדבוי זהר (1999), דוחות כספיים קריאה וניתוח, הוצאות פז ת"א.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה