עבודות.קום

יום רביעי, 12 במאי 2010

ביואתיקה

ביואתיקה עוסקת בהיבטים האתיים והמוסריים של הביולגיה והרפואה. תחום הביואתיקה החל להתפתח במהלך שנות ה-70 של המאה ה-20, במקביל לגל של המצאות בביולוגיה שלהן היה פוטנציאל להשלכות מרחיקות לכת על האנושות. הנושאים שבהם עוסקת הביואתיקה הם נושאים כמו שיבוט, שכפול יצורים ובני אדם, הנדסה גנטית, ניסויים בבעלי חיים, השתלות איברים, דחיית ההזדקנות, ועוד. בין הביואתיקה לאתיקה הרפואית הרבה מהמשותף, אך לא תמיד הנושאים של שני התחומים חופפים זה לזה.

מטבע הדברים, הביואתיקה עוסקת גם בשאלות של מוסר. עבודות אקדמאיות בנושא ביואתיקה עשויות להיכתב במסגרת לימודי ביולוגיה אך גם במסגרת לימודי פילוסופיה. בעבודה ישולבו תיאוריות פילוסופיות בנושא המוסר, של הוגים שונים שעסקו במוסר, במקביל לניתוח נושאים של ביואתיקה שיש בהם דילמה בין הביצוע לבין מידת המוסריות שבהם. בכתיבת העבודה רצוי מאוד להסתמך על מקורות ספרותיים רבים ככל הניתן ובכלל זה ניתן למצוא גם ברשת האינטרנט מאמרים בנושא הביואתיקה.

בחברות ביוטכנולוגיה, חברות המייצרות תרופות, תכשירים רפואיים או קוסמטיים, יש עניין רב בהיבטים המוסריים והאתיים של עבודתן בתחום פיתוח התרופות או התכשירים, הן מבחינת הביקורת הציבורית על פעילותן המחקרית הגורמת או עלולה לגרום להשלכות רפואיות ואתיות כאלה או אחרות, והנושא העיקרי שמעורר מחלוקת וביקורת הוא נושא הניסויים בבעלי חיים, הן מהבחינה המשפטית של הדברים והן כי הן רוצות ללמוד ולהתפתח בדילמות השונות ובנושאים השונים שבהם הביואתיקה עוסקת. עבודה אקדמאית לדוגמה יכולה לבחון את הדילמות המוסריות שבהן נתקלות חברות תרופות וכיצד הן מתמודדות מולן.

עבודה אקדמאית, עבודת קורס, או עבודה סמינריונית, יכולה לעסוק בנושא אחד של ביואתיקה, לדוגמה נושא השתלות איברים. במבוא לעבודה יוצג הרקע התיאורטי של נושא השתלות איברים, תוצג שאלת המחקר בנוגע לבעיות האתיות והמוסריות של הנושא, גוף העבודה יכלול פרקים שבהם תוצג השאלה מבחינה פילוסופית-מוסרית ומבחינה רפואית-ביולוגית, ובסיכום יוצגו מסקנות המחקר. בסוף העבודה, כמו בכל עבודה אקדמאית, תוצג רשימה ביבליוגרפית מפורטת של המקורות הספרותיים שבהם נעשה שימוש בכתיבת העבודה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה