עבודות.קום

יום חמישי, 6 במאי 2010

פסיכולוגיה חינוכית

פסיכולוגיה חינוכית או פסיכולוגיה בחינוך היא ענף של הפסיכולוגיה העוסק בפסיכולוגיה של התלמיד, המורה או כל פרט העובד או לומד במסגרת חינוכית כלשהי. הפסיכולוגיה החינוכית עוסקת במצבם ובהרגשות של ילדים ובני נוער בנוגע ללימודים, לחברה, ולבעיות רגשיות אישיות שלהם, באמצעות עבודה ייעוצית ואבחונית מול הילד, הדרכת הורים וייעוץ לצוותים חינוכיים. הפסיכולוגים החינוכיים עובדים בבתי הספר ברחבי הארץ, במסגרת הרשויות המקומיות, וכפופים לאגף שפ"י, שירות פסיכולוגי ייעוצי של משרד החינוך. הפסיכולוג החינוכי יאבחן את התלמיד ויקבע לאיזו מסגרת חינוכית הוא צריך להשתייך, ייעץ למורים ולההורים בנוגע לסיוע ולהתערבות, ועוד.

עבודות אקדמאיות בנושא פסיכולוגיה חינוכית יכולות להיכתב על מגוון מקרים; הן על מצבם החינוכי של ילדים עם בעיות התאקלמות, בעיות חברתיות או אחרות, או לעסוק בילדים הלומדים במסגרת חינוך מיוחד, ילדים בעלי הפרעות אישיות כמו ילדים היפראקטיביים, ילדים בעלי אוטיזם, על אלימות בקרב ילדים ואו בני נוער, על ילדים עולים חדשים והשתלבותם בבית הספר, על דרכי חינוך שונות והשפעתן הפסיכולוגית על הילדים, או לעסוק בנקודת מבטו של המורה, היועץ החינוכי או ההורה.

דוגמה לעבודה אקדמאית בפסיכולוגיה חינוכית יכולה להיות השפעתה של הטלוויזיה על הרגשות התלמיד, כיצד הצפייה בה משפיעה על הרגשתו ודיעותיו בנוגע לבית הספר, תפקיד המורה, יחסיו עם חבריו וכדומה. העבודה צריכה להתבסס על חומר תיאורטי בנושא פסיכולוגיה חינוכית ובמידה ומדובר בעבודה מחקרית היא תכלול גם על התנסות ומחקר. מחקר ניתן לערוך באמצעות מעקב אחר התנהגותו של ילד מסוים או קבוצת ילדים מסוימת, באמצעות שאלונים מתוקפים קיימים או שאלונים שיכול להכין כותב העבודה, או באמצעות תצפיות.

עבודה אחרת יכולה לחקור ילדים אלימים ואת ההתמודדות מנקודת המבט של המורה. בעבודה תיבחן גם הרגשותיו האישיות, ההתמודדות האישית והחינוכית של המורה, ודרכי פעולה שבאמצעותן הוא מנסה להתמודד, הן באופן האישי והן באופן המקצועי.

כמו בכל עבודה, עבודה אקדמאית תיכתב עפ"י כללי הכתיבה האקדמאיים ועליה לכלול מבוא, גוף עבודה שיכלול פרקים שבהם ייסקר הנושא בהרחבה, סיכום ורשימה ביבליוגרפית שתכלול את פרטי המקורות בהם נעשה שימוש.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה