עבודות.קום

יום ראשון, 9 במאי 2010

סמינריון במשפטים

תחום המשפטים הינו נרחב וכולל בתוכו נושאים רבים ומגוונים לכתיבת עבודות מחקר.

כללי: בכתיבת העבודה יש להקפיד על כללי כתיבה אקדמיים נכונים. על העבודה לכלול תוכן עניינים מסודר, מבוא שיכלול תקציר של העבודה, מטרות המחקר, שאלת המחקר ואיזו טענה העבודה רוצה להוכיח או להפריך. לאחר פרק המבוא יוצגו הפרקים שיהוו את גוף העבודה, כולל החומר התיאורטי והמידע שנאסף על ידי שימוש בספרות מחקר. בתום העבודה יהיה פרק סיכום ומסקנות שייתן מענה לשאלת המחקר ומסקנות לגבי ביצוע המחקר וכן רשימה ביבליוגרפית של כל המקורות הביבליוגרפיים בהם נעשה שימוש בכתיבה.

נושאים לכתיבה: עבודות אקדמאיות במשפטים יעסקו בכל תחומי המשפט לסוגיהם: משפט חוקתי, משפט מנהלי, משפט אזרחי, משפט פלילי, משפט בינלאומי וכן את ענפי המשפט השונים המשניים כגון: דיני חוזים, דיני נזיקין ועוד עשרות דינים מסוגים שונים.

דוגמאות: עבודה במשפטים בנושא המתת חסד תעסוק בנושא המתות החסד בעולם ובמיוחד בארץ, מבחינת ההיבטים המשפטייים שלה. כמו כן, תעסוק העבודה בדילמה המוסרית שאופפת את נושא המתת החסד וכיצד חוקים במדינות שונות בעולם מתייחסים לתופעה ומתמודדים איתה. העבודה תבדוק מדוע המתת חסד אסורה מבחינה משפטית בארץ, וניתן להביא דוגמאות של מקרים שבהם היה גבול דק בין עבירה על החוק בשל ביצוע לכאורה של המתת חסד.

עבודה אקדמאית נוספת בנושא משפטים ניתן לכתוב על תחום ענישת נוער. העבודה תסקור את בתי המשפט לנוער והגורמים המנחים את השופטים לנוער במתן החלטה שיקומית או החלטת ענישה. העבודה תבדוק מהי ההגדרה למישהו שהנו קטין על פי חוק וכיצד המערכת המשפטית נוהגת כלפי מי שהנו קטין; מה הן שיטות הענישה השונות ומה משמעות הגישה השיקומית לעומת גישת הענישה.

מקורות ביבליוגרפיים: בכתיבת עבודות המחקר על משפטים יש להיעזר מלבד ספרות המחקר גם בספרות משפטית ולהיעזר בחוקים וכן במקורות חיפוש שונים כמו רשת האינטרנט וספריות מקוונות. המקורות הביבליוגרפיים עשויים להיות ספרים, מאמרים, דוחות, ידיעות עיתונאיות, חוקים, פסקי דין וכד'.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה