עבודות.קום

יום ראשון, 2 במאי 2010

משאבי אנוש

תחום משאבי האנוש עוסק בכל הקשור לניהול של כח אדם בארגונים, במטרה לנצל את המשאב האנושי - העובדים - באופן מיטבי, לתועלת הארגון. מטבע הדברים, ההתייחסות היא לשוק עבודה קפיטליסטי, בו מתקיימת מערכת יחסים אינטרסנטיים בין העובד והמעביד. עולם משאבי האנוש מאויש בבעלי תפקידים שהתמחותם היא בגיוס והשמה של מועמדים לתפקידים שונים עבור החברה בה הם עובדים. נושא זה נלמד כתחום בפני עצמו, או כחלק מלימודי מנהל עסקים, מדעי ההתנהגות וסוציולוגיה ארגונית. נושא זה גם נושק לתחומי לימוד ומחקר נוספים כמו חקר ארגונים, יחסי עבודה וניהול.
בעבודות ובמחקרים בתחום זה ניתן לעסוק במגוון נושאים הנוגעים לניהול ופיתוח משאבי אנוש. אם להתייחס לסדר הכרונולוגי, הרי שתחילת התהליך הוא בגיוס ומיון עובדים, ועבודות בנושא זה יעסקו בהיבטים תיאורטיים (שיטות מיון) ו/או היבטים מעשיים, כלומר ניתוח של תהליכי מיון וגיוס עובדים בארגונים מסויימים. לרוב, תיערך העבודה על ארגון אחד. לדוגמא, "גיוס ומיון עובדים בחברת פלאפון". בנושא זה ניתן להתייחס לנושאי משנה כמו גיוס עובדים לחברה בינ"ל, על המשמעויות המיוחדות של כך; דרכי גיוס עובדים; הדרכת עובדים וכד'.
לאחר שהעובד התקבל לעבודה בארגון והוצב בתפקידו, מטרת החברה היא להפיק ממנו את התועלת המירבית. במסגרת זו נבחנים משתנים כמו שביעות רצון עובדים, מחוייבות ארגונית, כוונות עזיבה, לחץ בעבודה והשפעתו על העובד, שחיקת עובדים, שכר ותגמול עובדים וכו'. מרבית העבודות האקדמיות בוחנות למעשה קשרים בין המשתנים השונים ומתייחסות לארגון מסוים, לדוגמא, הקשר בין לחץ ושביעות רצון עובדים לבין כוונות עזיבה בחברת הייטק מסוימת. עבודות אלה סוקרות תחילה את הארגון ומובא בהן ניתוח עסקי שלו, לאחר מכן מובאת סקירה תיאורטית-ספרותית על המשתנים הנבדקים והקשר בינהם, ולבסוף נבחן הקשר בין המשתנים בארגון הספציפי שנבחר. בחינה זו יכולה להיעשות באמצעות שאלונים, ראיונות וכד'.

עבודות בתחום זה יכולות לעסוק גם בנושאים כמו אתיקה בניהול משאבי אנוש, המשאב האנושי בתהליכים של שינוי ארגוני, אופן פעילותן של מחלקות משאבי אנוש ותיאוריות כלליות במשאבי אנוש (כמו למשל תיאוריית X ותיאוריית Y והתנהגות אזרחית בארגון).

כמובן שעל העבודה לכלול חומר תיאורטי ומאמרים מדעיים שונים, על מנת לאפשר רב גוניות של מידע ועל מנת לבסס את המחקר בעבודה. פירוט של המקורות יובא בסוף העבודה ברשימה ביבליוגרפית נפרדת, וזאת בנוסף למראי מקום שיובאו במהלך העבודה בכל מקום בו מובא ציטוט או תיאוריה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה