עבודות.קום

יום חמישי, 20 במאי 2010

סמינריון במדעי המדינה

מדעי המדינה עוסקים בפוליטיקה, בהגדרה של מדינות ובכל הקשור להתנהלות שלהן, ביחסים בתוך המדינה בין גופים שונים, הן ביחסים בין מדינות או ישויות טריטוריאליות בעלות אופי מדיני, בתיאוריות של מחשבה מדינית, ועוד תחומים רבים שיש להם קשר למדעי המדינה, כיוון שהם עוסקים וחוקרים את קביעת המדיניות החברתית, המשפטית, הכלכלית ונושאים רבים אחרים המשפיעים על אזרחי המדינה, ביטחונם ורווחתם.

לפיכך, מגוון העבודות האקדמאיות שניתן לכתוב בתחום מדעי המדינה הוא רב. בכל אופן, העבודה תיכתב על פי נושא הקורס, הנושאים המוצעים לכתיבה ע"י המרצה בקורס, במקביל לשיקול דעתו והחלטתו של התלמיד. בין הנושאים והקורסים הנלמדים בחוגים למדעי המדינה: מחשבה מדינית, המשטר בישראל, יחסים בין-לאומיים, מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית, לאומיות, מפלגות פוליטיות, דת וחברה, כלכלה פוליטית, פוליטיקה השוואתית, פוליטיקה ומגדר, דמוקרטיה ודיקטטורה, ועוד.

עבודה אקדמאית בנושא המשטר בישראל יכולה לדון בתפקידו של בית המשפט העליון בישראל ובאקטיביזם השיפוטי שלו בהקשר של היחסים עם כנסת ישראל, החלטותיה וחוקיה. בעבודה ייבחנו, בין השאר, תפקידיה של הרשות השופטת (בית המשפט) לעומת ובמקביל לתפקידיה של הרשות המחוקקת (הכנסת), תוך בחינת העקרונות של הפרדת הרשויות.
עבודה אקדמאית בנושא מנהל ציבורי יכולה לבחון את התפתחותו של המשק הישראלי והתמודדותו עם נושא העובדים הזרים בישראל – מהם החוקים בנוגע להעסקת עובדים זרים, מדיניות יבוא העובדים ומצד שני גירושם וכד'.
עבודה שתעסוק בפוליטיקה ומגדר יכולה לבחון את השפעת המיליטריזם בישראל על העסקת נשים, מקומן בחברה הישראלית וכד'.

כבכל עבודה אקדמאית, עבודה בתחום מדעי המדינה צריכה לשמור על כללי הכתיבה האקדמיים ולכלול מבוא לעבודה שיציג את שאלת והנחת המחקר, סקירה (קצרה) של המקורות הספרותיים שבהן נעשה שימוש בכתיבת העבודה, והצגה תמציתית של הדרכים לביסוס הנחת המחקר. גוף העבודה יכלול פרקים שבהם תבוסס הנחת המחקר ע"י הצגת נתונים שונים ומקורות ספרותיים שונים הקשורים לנושא העבודה, כולל נתוני המחקר שנעשה במהלך העבודה, אם נעשה. בסיכום לעבודה יוצגו מסקנות המחקר. בסוף העבודה יש להביא רשימה ביבליוגרפית מפורטת של המקורות בהם נעשה שימוש בעבודה, כולל ספרים, מאמרים, ידיעות עיתונאיות, אתרי אינטרנט, חוקים, פסקי דין וכל מקור אחר, זאת על פי כללי כתיבת הביבליוגרפיה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה