עבודות.קום

יום שבת, 15 במאי 2010

השירה העברית

השירה העברית מתפרשת על תקופה ארוכה, משירת התנ"ך ושירת חז"ל, לשירת ימי הביניים העברית, שירת הבארוק העברית, והשירה העברית המודרנית, שאותה ניתן לחלק לכמה תקופות: שירת ההשכלה שהתפתחה במאה ה-18 בזמן תקופת ההשכלה, שירת "דור התחייה" של ביאליק וטשרניחובסקי ונוספים, שירת דור היישוב של שלונסקי ואלתרמן, לאה גולדברג ונוספים ושירת משוררי דור המדינה ובראשם נתן זך, שיצאו כנגד השירה שאפיינה את התקופות הקודמות בשירה העברית ובעיקר את זאת של שלונסקי ואלתרמן. ישנן כמובן קבוצות שונות וסגנונות שונים בכל אחת מהתקופות. אחת מהן היא הקבוצה הכנענית בראשותו של יונתן רטוש שדגלה בשירה ששפתה היא שילוב בין שפות ארמיות לעברית.

בעבודות אקדמיות בנושא השירה העברית (עבודת סיכום קורס, עבודת פרו"ס, עבודה סמינריונית, עבודת תזה וכו') ניתן לעסוק באחת מן התקופות השונות בשירה העברית, להשוות בין התקופות השונות באמצעות השוואה בין משוררים משתי התקופות הנבחרות, להשוות שני משוררים מאותה תקופה, שירה גברית מול שירה נשית, משקל וחריזה מול חריזה חופשית, דמויות שונות שעליהן נכתבו שירים.
עבודות בתחום זה יכולות לעסוק גם בניתוח שירים מסויימים או השוואה בין שירים, לדוגמא, ניתוח השיר "אמי" של לאה גולדברג (מבנה, אמצעים צורניים וכו'); באלמנטים מסוימים בשירים של משורר, לדוגמא, אהבה ומכאוב בשירי יאיר הורביץ; או בהשפעות שונות על השירה העברית, לדוגמא, ההשפעה של השירים הרוסיים.

בעבודה יש לשמור על כללי כתיבת עבודה מסודרים ולכלול מבוא, שיסקור בקצרה את התקופה שלה שייך המשורר או המשוררים שבהם עוסקת העבודה, רקע כללי על המשורר/ים עצמם, את שאלת המחקר והסבר כיצד היא תקבל מענה בעבודה. בגוף העבודה יובא הרקע הספרותי של המשורר ועל התקופה השירית שבה כתב, תפורט יותר שאלת המחקר ויוצגו מקורות ספרותיים שיבססו את הטענה שנמצאת בה, תוך הדגמה והשוואה של שירים שכתב המשורר. בסיכום העבודה יוצגו המסקנות העיקריות ובסיום העבודה תובא רשימה ביבליוגרפית מפורטת על-פי כללי הכתיבה האקדמאיים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה