עבודות.קום

יום שני, 24 במאי 2010

תיירות

לימודי תיירות הינם לרוב יישומיים באופיים, ונושקים בנקודות רבות לתחום מנהל העסקים. לימודי תיירות כוללים תחומי משנה כמו לימודי מלונאות, ניהול ושיווק, תיירות עסקית, תורת הפנאי, סוציולוגיה של התיירות, דיני תיירות, תפעול תיירות, לימודי תזונה, גיאוגרפיה של א"י, ועוד. התיירות היא מקור כלכלי חשוב בכל מדינה, והעוסקים במקצוע התיירות יוכלו בסיום הלימודים להשתלב במערך התכנון והניהול של התיירות בארץ. במהלך הלימודים יש גם לערוך עבודות ברמות שונות (עבודות סיום קורס, רפרט, פרוסמינריון, סמינריון וכו') ובנושאים שונים, בהתאם לקורסים.
תחום התיירות נלמד לעיתים גם במחלקות לגיאוגרפיה, שם נבחנים היבטים מרחביים של התיירות, כמו שימושי קרקע לתיירות (לדוגמא, קונפליקטים בין שימושי קרקע שונים באזור מסוים) או השפעה מרחבית של תנועת תיירים באזורים מסוימים.

עבודות אקדמאיות בנושא תיירות יכולות לדון במגוון מקרים הקשורים לפיתוח ותכנון אתרים תיירותיים, כמו למשל תכנון ופיתוח אתרים עתיקים המיועדים לשימור היסטורי, או ערים שיש בהן אתרים היסטוריים כמו יפו העתיקה, העיר העתיקה בירושלים, עכו העתיקה ועוד; בחינת מקרים של תכנון ופיתוח תיירות כפרית באזורים שונים בארץ ואו בעולם; לבחון השפעות של מקרים חברתיים, פוליטיים וביטחוניים על התיירות; העדפות תיירות שונות של קבוצות אוכלוסייה שונות; אסטרטגיות שיווק שונות בתיירות ובמלונאות; בחינת הניהול של חברות התיירות והנסיעות השונות; ועוד.

לדוגמה, עבודה בנושא תיירות פנים יכולה לבחון את נושא תיירות הפנים בישראל בכמה נושאים: העדפות תיירות הפנים של הישראלים מבחינות שונות, כלכליות או סוציולוגיות או אחרות, השפעת התיירות על האוכלוסייה המקומית, מקומות תיירות אסטרטגיים כמו אילת, טבריה והכינרת, ועוד, בחינת פיתוח תיירות הפנים בערים המרכזיות (ירושלים, תל-אביב, חיפה). עבודה אקדמאית בנושא תיירות כפרית יכולה לבחון את השפעות העיר על הכפר ולהפך מבחינה כלכלית, אספקת שירותים, אפשרויות תעסוקה ועוד.
עבודות בתחום זה יכולות לעסוק כמובן גם בהיבטים ניהוליים של התיירות, כמו ניהול בתי מלון, ייזום עסק תיירותי, וכד'.

על העבודה, ככל עבודה אקדמאית, להיכתב על פי כללי הכתיבה האקדמאיים ולכלול מבוא, בו יוצג נושא העבודה באופן כללי, תוצג הנחת המחקר, יוצגו הפרקים בגוף העבודה שבהם תבוסס ההנחה, וכן הדרכים לביסוסה על פי נתונים שיוצגו במחקר ועל פי מקורות ביבליוגרפיים שיעזרו לבסס את הנתונים השונים ואת הנחת המחקר של העבודה. בסיכום לעבודה יש להציג את מסקנות העבודה על פי הדרכים שבהם נעשה שימוש לביסוס טענת המחקר, ועל פי דעתו האישית של כותב העבודה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה