עבודות.קום

יום ראשון, 9 במאי 2010

עבודות על סוציאליזציה

סוציאליזציה, או חִברוּת, היא תהליך התנסות חברתית ותרבותית שבו האדם, מגיל הילדות ועד הבגרות והזיקנה, רוכש דפוסי תרבות והתנהגות בחברה שבה הוא נמצא, ומעצב את אישיותו, מחשבתו והתנהלותו הרגשית. דרך הלמידה מההורים, הסביבה המשפחתית הקרובה, הלמידה במוסדות חינוכיים, ההתנסויות החברתיות בגופים שונים שבו האדם נמצא, נלמדים כללי ההתנהגות של אותה חברה. דרך כל סוכן סוציאליזציה, החל מהמשפחה, בית הספר, קבוצה חברתית קרובה, ועד לסוכנים כוללים יותר שאליהם יש חשיפה, נתקל היחיד בהקשרים חברתיים שונים שמעצבים את אישיותו.

עבודות אקדמאיות, עבודות קורס, עבודות פרה-סמינריונית וסמינריוניות ואחרות, בנושא סוציאליזציה, ייכתבו במסגרת לימודי פסיכולוגיה, חינוך וגם עבודה סוציאלית. בעבודות בנושא זה, יובאו תיאוריות שונות בנושא הסוציאליזציה, כמו זו של אמיל דורקהיים, שטען כי ההתנהגות של היחיד מוכתבת על ידי הסביבה החברתית, וכי באמצעות הכללים שהוא לומד מהחברה, הוא לומד כללי התנהגות ותרבות המעצבים אותו ועוזרים לו להשתלב בחברה. פרויד, לעומתו, טוען שאכן היחיד מקבל מהחברה כללי התנהגות שונים, אך שהם "מרסנים" את התנהגותו הטבעית שרוצה לבטא את דחפיה ויצריה באופן מיידי. לפי צ'רלס קולי, היחיד מעריך את עצמו לפי האופן בו הוא משתקף בפני המראה של החברה. לפי 'תיאוריית האני במראה' של קולי, האדם לומד להעריך את עצמו כחכם, יפה וכד', בהתאם לאופן בו החברה מגיבה ומתייחסת אליו, וכך הוא מעצב את אישיותו ואת כללי ההתנהגות והתרבות שלו.
ניתן להתייחס גם לתיאוריות אחרות כמו של אלברט בנדורה, הרברט מיד ואחרים.

העבודה יכולה לחקור את התיאוריות השונות ולהסתמך על חומר כתוב בלבד, או שיכולה לכלול בתוכה מחקר, שככל המחקרים במדעי החברה יכול להתבסס על שאלונים, ראיונות, תצפית, סקר או שיטות מחקר איכותני אחרות. גם עבודה שכוללת בתוכה מחקר וגם עבודה שמתבססת רק על חומר תיאורטי, צריכה לכלול בתוכה מבוא, שיציג את שאלת המחקר וטענת המחקר, יסקור בקצרה את החומר התיאורטי והנתונים והצגת הקשר לשאלת המחקר; גוף עבודה שבו ייעשה ניסיון לענות על שאלת המחקר ולבסס את הטענה, באמצעות ניתוח החומר התיאורטי והנתונים מהמחקר, אם נעשה כזה; וסיכום שבו יוצגו מסקנות המחקר.
דוגמא לעבודה בנושא סוציאלזציה יכולה להיות מחקר על תפקיד המשחק כסוכן סוציאליזציה בתהליך התפתחותו של הילד וככלי לרכישת נורמות התנהגותיות, רגשיות ואחרות. הטענה יכולה להיות כי באמצעות המשחק הילד רוכש סמלים חברתיים, רגשיים ואחרים ובאמצעות המשחק הילד לומד להתמודד עם העולם. עבודה אחרת יכולה לבחון 'חיברות מחדש' שבה הפרט מאמץ מרצון כללי התנהגות ותרבות שונים ממה שלמד עד כה, כמו במקרה של חזרה בשאלה, או בכפייה, לדוגמה במקרה של אדם שהיה עשיר ולפתע איבד את נכסיו הכלכליים והוא נאלץ להתמודד עם מושגים כמו עוני וחיים בדוחק.

כבכל עבודה, עבודה בנושא סוציאליזציה צריכה להציג בסיומה רשימה ביביליוגרפית של מקורות ספרותיים, ספרים ומאמרים שעליהם הסתמכה העבודה בדרך לביסוס טענת המחקר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה