עבודות.קום

יום שלישי, 25 במאי 2010

ניהול והתנהגות ארגונית

ניהול והתנהגות ארגונית הוא נושא הנלמד במסגרת קורס באותו שם או במסגרת התמחות ועוסק בהתנהגות ארגוית בדגש על ההיבט הניהולי של הנושא.
עבודות אקדמיות בניהול והתנהגות ארגונית יעסקו, בין היתר, בהשפעת הניהול בארגונים שונים על אופי ההתנהלות של העובדים תחת הסמכות הניהולית וכן בשינויים הדינמיים שמתרחשים בארגון בהשפעת הסמכות הניהולית בו. עבודות אקדמאיות שיתיחסו לפן של התנהגות ארגונית יעסקו בניתוח ההתנהגות האנושית המתקיימת במסגרת הארגונית ומושפעת בעיקר מדרכי ניהול הארגון.

ניתן לכתוב עבודות שונות בנושאי מחקר שיעסקו בתחומי ההתנהגות הארגונית השונים וכיצד הניהול משפיע עליהם כגון: השפעת ניהול על עובדים פרטיים בארגון, השפעת הניהול על מחלקות או וועדים בארגון והשפעת הניהול על הארגון כישות אחת שלמה והיחס של הדבר אל ארגונים אחרים בסביבה. בעבודות גם תיבדק ההשפעה שיש לכל הגורמים הללו על הניהול ולהפך. בנוסף, ניתן לבחון כיצד מכלול הגורמים הקשורים לניהול התנהגות ארגונית משפיעים על תהליכי ייצור ושירות בארגון, וזאת במטרה לגבש את מדיניות ניהול הארגון.

עבודות בנושא ניהול והתנהגות ארגונית ניתן לכתוב על: הקשר בין שביעות רצון בעבודה ומחויבות ארגונית להתנהגות לא נאותה. עבודת המחקר תעסוק בשאלת מחקר: האם קיים קשר בין ניהול ארגוני כושל או לא תקין של העובדים בידי מנהליהם לבין אופי התנהלות העובדים במסגרת תפקידם. העבודה תבדוק כיצד אופי הניהול משפיע על אופי העבודה, גם אם הדבר מתרחש באופן לא מודע על ידי העובדים. בעבודה ניתן להציג תיאוריות פסיכולוגיות וסוציולוגיות שיתנו סימוכין על מחקרים שנכתבו בעבר, על הקשר בין ניהול תקין של עובדים בארגון לבין איכות העבודה שלהם ולהפך.

בכתיבת עבודה אקדמית יש להקפיד על כללי כתיבה נכונים הכוללים שימת דגש על מראי מקום.
בתחילת העבודה ייכתב מבוא שיהווה תקציר של העבודה ובו תוצג שאלת המחקר. עוד יפורט מה המחקר רוצה לטעון ולהוכיח בבחירת נושא העבודה. בסיום יש לכתוב פרק סיכום לאחר ביצוע המחקר שיפרט את מסקנות המחקר. בתום העבודה תוצג רשימה ביבליוגרפית שתכלול פירוט ביבליוגרפי של כל המקורות בהם נעשה שימוש בכתיבת העבודה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה