עבודות.קום

יום שלישי, 25 במאי 2010

ניהול הפרסום

ניהול הפרסום מתייחס לכל מה שנוגע לפעולות תקשורת יזומות, על מנת להפיץ מסרים לקהלי יעד מסוגים שונים באמצעות ערוצי מדיה מגוונים. ניהול הפרסום משמש למעשה כזרוע האחראית על כל נושא ארגון, קידום ועידוד פרסום המוצר או המסר שיש להעביר.

עבודות אקדמאיות בנושא ניהול הפרסום יוגשו במסגרת לימודים אקדמאים במנהל עסקים.
בכתיבת העבודה האקדמאית יוצג המבוא שיהווה תקציר של מטרות המחקר בעבודה ומה הטענה שהיא רוצה להוכיח. בנוסף, בפרקים שייכתבו בעבודה יוצג המחקר באופן מקיף, תוך התייחסות לתיאוריות ומודלים בתחום ניהול הפרסום ודוגמאות והתייחסויות לנושא שבחרתם לדון עליו בעבודת המחקר.

עבודות בנושא ניהול הפרסום ניתן לכתוב על מוצרים ושירותים שונים שמוצגים בעולם הפרסום והצורה שבה הם מנוהלים.
עבודת סמינריון לדוגמא בנושא ניהול פרסום ומרכיבים יצירתיים בו, תתמקד בקשר שבין יצירתיות בפרסומות לבשמים במדיה הכתובה, לבין המכירות בפועל של בשמים אלו. העבודה תבדוק כיצד ניהול הפרסום משפיע על הצלחת המכירות של המוצר וכיצד התכנון המקדים מראש של אופי פרסום המוצר מסייע בכך. מה הן גישות העבודה הניהוליות שמתבצעות בנוגע לאפשרויות ההחלטה באילו דרכים לפרסם את המוצר. העבודה תבחן גם כיצד בעלי התפקידים הניהוליים השונים מגיעים לידי החלטות שיווקיות שישפיעו על אופן הפרסום של המוצר ורכישתו בהצלחה יתרה על ידי קהל צרכנים.
בתום כתיבת עבודות מחקר, בין אם מדובר בפרו - סמינריון או בסמינריון, יש לכתוב פרק סיכום ומסקנות שייתן מענה לשאלת המחקר ויוכיח את טענת המחקר. בנוסף, יש להביא רשימה ביבליוגרפית שתכלול פרטים ביבליוגרפיים של כל המקורות בהם נעשה שימוש בכתיבת העבודה.

ניתן לכתוב גם על אופי הפרסום במדיה הכתובה לבין אופי הפרסום במדיה המשודרת. כיצד מתבצע ניהול הפרסום בשתי המדיות ומה הם מדדי ההשוואה. העבודה תבדוק לאיזו מדיה יש אפקטיביות רבה יותר בפרסום על קהל הצרכנים וכיצד מנסים מנהלי פרסום בשתי המדיות ליצור יתרון בפרסום המוצר בכל סוג מדיה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה