עבודות.קום

יום שני, 3 במאי 2010

משפט בינלאומי

עבודות אקדמאיות בנושא משפט בינלאומי יוגשו במסגרת לימודי משפטים לתואר ראשון, שני ולדוקטורט.
משפט בינלאומי הוא תחום שמסתעף או למשפט בינלאומי המתייחס למשפט בינלאומי פומבי שמשמעותו הסדרת יחסים משפטיים בין מדינות או משפט בינלאומי פרטי, המתייחס להסדרת יחסים משפטיים בין בני אדם או תאגידים ממדינות שונות. אי לכך, בעבודות מחקר במשפט בינלאומי כמו גם עבודות פרו - סמינריון, עבודות סמינריון ועבודות דוקטורט ניתן לעסוק בשני סוגי המשפט הבינלאומי.
עבודות במשפט בינלאומי יעסקו בסוגיות שונות של התחייבויות משפטיות שיש למדינות כלפי מדינות אחרות, מתוך אינטרס עצמי. בעבודות ניתן להביא מקרים לדוגמא במשפט בינלאומי ואת מידת מעורבותן ונכונותן של אותן מדינות לשתף פעולה עם מדינות אחרות בכל מה שנוגע למשפט בינלאומי.
ניתן לכתוב עבודות בנושאים כמו: זכויות שבויים, גלובליזציה וזכויות אדם, אמנות בינ"ל וחלותן, פטנטים וזכויות יוצרים ועוד.

במהלך כתיבת העבודות (עבודות פרו - סמינריון, סמינריון וכו') יש להקפיד על כללי הכתיבה האקדמית וכן על סדר לוגי ותקין בעבודה. בעבודה יוצג מבוא, ראשי פרקים מסודרים על פי רצף מחקרי הגיוני. בעבודה יש להקפיד על ציון מראי מקום בגוף העבודה. בתום העבודה יוקדש פרק לסיכום ולמסקנות ותובא רשימה ביבליוגרפית מסודרת שתכלול פירוט של כל מקורות העבודה - ספרים, מאמרים, פסקי דין, חוקים, אמנות וכד'.

עבודה במשפט בינלאומי בנושא זכויות האדם ומלחמה בטרור עשויה לבחון את השאלה האם פגיעה בחפים מפשע באוכלוסיה האזרחית בשטחים על ידי צה"ל מהווה פגיעה בזכויות יסוד ובהפרה של הדין הבינלאומי. כיצד ההגדרות של צה"ל לפגיעה באוכלוסיה אזרחית במשגה בזמן מלחמה מהוות ככלי סנגורי עבור פעילות צה"ל בשטחים.
במסגרת כתיבת עבודה זו יתנהל גם דיון תיאורטי על המגבלות הקיימות על מדינה דמוקרטית בזמן מלחמה מול ארגוני טרור בכל מה שנוגע למשפט בינלאומי.
עבודה אקדמית בנושא משפט בינלאומי ושבויי מלחמה תעסוק בכל מה שנוגע לזכויות שבויים וההיבטים המשפטיים הנוגעים לכך ועל פי אילו הוראות ואמנות בינלאומיות הם מוגנים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה