עבודות.קום

יום שני, 10 במאי 2010

אוקיאנוגרפיה

אוקיאנוגרפיה, מדעי הים והסביבה הימית, הוא תחום לימודים השייך למדע הגיאוגרפיה, ונלמד או במסגרת לימודי גיאוגרפיה או כתואר בפני עצמו. לימודי אוקיאנוגרפיה חוקרים ומנתחים את קרקעית הים, ואת התהליכים הכימיים והפיזיקאליים המתרחשים בסביבתה. הלימודים כוללים גם קורסים תיאורטיים, ביניהם כימיה, ביולוגיה, פיזיקה, מתמטיקה, מדעי האקלים וקורסים הקשורים לחקר הים כמו ימאות, גיאולוגיה ימית, אקולוגיה, ועוד. בנוסף לקורסים התיאורטיים נלמדים גם קורסים מעשיים כמו צלילה, ימאות מעשית, ועוד. בסיום הלימודים ניתן להשתלב בעבודה כימאי, צוללן, ספן, או בחקלאות ימית.

עבודות אקדמאיות בנושא אוקיאנוגרפיה, עבודות סמינריונית, מעשיות וכד', יכולות להיכתב על מגוון תחומים מחקר הים. יש לבחור נושא ספציפי ולחקור אותו על פי חומר תיאורטי, מאמרים וספרים בנושא, נתונים קיימים, ועל פי מחקר עצמאי, שבו יבוצע ניסוי שיחקור את התופעה שאותה רוצים לסקור בעבודה. בכתיבת העבודה יש להקפיד על כללי הכתיבה האקדמאיים לכתיבת עבודה אקדמאית. כמו כן, יש לשלב בעבודה שיטות מחקר כמותיות המתאימות לנושא ולהציג את הנתונים באמצעות טבלאות, גרפים, וכד'.

דוגמה לעבודה אקדמאית בנושא אוקיאנוגרפיה יכולה להיות השפעת זיהומי נפט על האוכלוסייה הימית, הצמחים הימיים ובעלי החיים הימיים. עבודה אחרת יכולה לחקור השפעות של אסונות טבע על הסביבה הימית, כמו רעידת אדמה, התפרצות הר געש, סופות טרופיות ועוד. בעבודה בנושא שיש בו התנסות מעשית, יש לכלול את המסקנות והחוויות מההתנסות המעשית בתוך העבודה, לפרט כיצד ההתנסות קשורה לנושא העבודה ולשאלת המחקר, ולנתח את הקשר בין החומר התיאורטי בנושא לבין ההתנסות המעשית הספציפית.

ככל עבודה אקדמאית, תיאורטית או מחקרית, יש להסתמך על מקורות ספרותיים רבים ככל הניתן. בתום העבודה יוצג פרק הסיכום שיכלול מענה לשאלת המחקר. לבסוף יש להביא רשימה ביבליוגרפית שתציג את המקורות הספרותיים עליהם הסתמכה עבודת המחקר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה