עבודות.קום

יום שני, 17 במאי 2010

סמינריון בסוציולוגיה

סוציולוגיה היא ענף מחקר העוסק בחברה ובהתנהגות החברתית של האדם. הסוציולוגיה עוסקת בחקר ההתנהגות האנושית בהקשר החברתי שבו נמצאים בני האדם, לדוגמה משפחה, תרבות, דת, לאום וכד'. הסוציולוגיה גם שואפת להבנת החוקיות מאחורי ההתנהגות האנושית, וזאת על ידי בנייה וניסוח של חוקים חברתיים כלליים. בין הנושאים הקשורים לסוציולוגיה ניתן למצוא את חקר הזהות החברתית, הזהות הלאומית, התרבותית, המגדרית, חברתית ועוד.

עבודות אקדמאיות בנושא סוציולוגיה ייכתבו במהלך לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, או במסגרת לימודי סוציולוגיה וחינוך, סוציולוגיה ופסיכולוגיה, כלכלה וסוציולוגיה, ניהול וסוציולוגיה, או במהלך לימודים במדעי החברה, כקורס או מספר קורסים נפרדים העוסקים בסוציולוגיה או באחד הנושאים שאליהם קשור מחקר הסוציולוגיה.

כאמור, הסוציולוגיה עוסקת בתחומים רבים של אדם וחברה וניתן לכתוב עבודות אקדמאיות, עבודות סמינריוניות או פרו-סמינריוניות, בתחומים רבים הקשורים לזהות החברתית, המעמדית, התרבותית, המגדרית ועוד, של האדם.

עבודה אקדמאית בסוציולוגיה הקשורה לניהול כוח אדם, יכולה לבחון את התפוקות של העובד לפי מדדים רגשיים שונים ואחרים: לפי היחס אליו מהנהלת החברה, התקשורת עם החברים לעבודה, המשכורת שלו, אם יש לו סיפוק בעבודה, ועוד. בעבודה מסוג זה ניתן לערוך מחקר באמצעות כלי מחקר כגון ראיון או שאלון. במבוא לעבודה המהווה לרוב תקציר של העבודה כולה, תוצג שאלת המחקר, כלי המחקר, סקירה קצרה של המקורות הספרותיים שיעזרו לבסס את השערת המחקר. על המבוא להיות תמציתי וקצר, משום שהוא מהווה רק פתיח לעבודה כולה.

עבודה בסוציולוגיה בנושא מגדר, יכולה לבחון, למשל, עמדות במקום העבודה כלפי אנשים שהנטייה המינית שלהם היא הומוסקסואלית: כיצד הדבר משפיע על קבלתם לעבודה, כיצד האנשים בעבודה מתייחסים אליהם, החששות שלהם לחשוף את נטייתם המינית במקום העבודה וכד'. גם בעבודה כזו, יש לבסס את ההשערה על סמך כלים מחקריים כמו סקר או שאלונים ועוד. ניתן כמובן לכתוב עבודות אקדמאיות שיבחנו רק תיאוריות בתחום הסוציולוגיה, בהקשר לנושא המסוים שבו עוסקים בעבודה, או עבודות אקדמאיות שעוסקות בנושאים שאי אפשר לבצע במהלכן מחקר, כמו עבודות שנושאן עוסק במדינה/ות אחרות.

כמו בכל עבודה אקדמאית, יש להביא בסופה רשימה ביבליוגרפית מפורטת של המקורות הספרותיים שבהם נעשה שימוש במהלך כתיבת העבודה, זאת על פי כללי הכתיבה האקדמאיים. את הנספחים לעבודה יש להציג לאחר הרשימה הביבליוגרפית, על פי כללי הצגת הנספחים. בפתח העבודה, כמובן, יש להציג תוכן עניינים מסודר שיציג את הפרקים השונים, בכלל זה את המבוא, הרשימה הביבליוגרפית והנספחים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה