עבודות.קום

יום שני, 10 במאי 2010

ניהול

ניהול, כתחום לימוד, נכלל במסגרת של לימודי מנהל עסקים, או כתחום בפני עצמו, כאשר במקרים רבים לימודים אלה משולבים עם לימודים בחוג נוסף, לדוג', כלכלה וניהול, תקשורת וניהול וכו'. במהלך הלימודים יש לערוך עבודות ברמות שונות (רפרט, פרו"ס, סמינריון וכו'). עבודות אלה יעסקו בתחומי משנה מגוונים כגון: שיווק ופרסום, ניהול ארגונים, משאבי אנוש וכד'.
העבודות יכולות לעסוק בנושאים כמו הנהגה והובלה של ארגונים וכיצד סמכויות הניהול שניתנות בידי מנהל או מנהלים של ארגון באות לידי ביטוי בתהליך קבלת ההחלטות בארגון. העבודות יעסקו גם בהיררכיה הקיימת במדרג הניהולי של ארגונים וכיצד קבלת החלטות של מנהלים מלמעלה משפיעה על השרשרת הארגונית כולה.

עבודה אקדמית בנושא ניהול יכולה להיות סקירה גישות ניהול מרכזיות וסגנונות ניהול בארגון. בעבודה ייבדקו גישות ניהול קלאסיות וגישות ניהול עכשוויות בארגונים. העבודה תבדוק האם מנהל יכול להפוך להיות מעין מנהיג בארגון אותו הוא מנהל ובאלו דרכים יכול מנהל להגיע למעמד של "מנהיג" או מוביל דרך משמעותי שעיני העובדים נשואות אליו, ויעילות והצלחת הארגון תלויה גם במיומנויות והצלחת הניהול שלו.

עבודה אקדמאית נוספת בניהול ניתן לכתוב על ניהול כללי של ארגון גם מבחינת סדר העבודה הקיים בו. למשל שינוי ומעבר מאופי ניהול של מערכות מידע מיושנות של הארגון לאופי ניהול ממוחשב ומתקדם יותר. בעבודה יילקח לדוגמא ארגון שבו מתבצע מעבר ושדרוג לכל המערכות בארגון וכיצד הכנסת מערכות מידע תתבצע ביעילות ובצורה תקינה בלי לפגוע בהמשך הרציף והיעיל של העבודה בארגון. כמו כן, כיצד הנהלת החברה מתמודדת עם ההסברה לעובדי הארגון על השינוי המתבצע.

בכתיבת עבודות אקדמאיות בנושא ניהול יש לבחור נושא למחקר ולאסוף מקורות ביבליוגרפיים כמו ספרים, מאמרים, כתבות ודוחות הדנים בנושאים שונים המקיפים את תחום הניהול ודנים בהיבטים השונים שלו. על סמך הסקירה הספרותית שנאספת ובה נעזרים לכתיבת העבודה, תופיע בגוף העבודה רשימה ביבליוגרפית מסודרת שתכלול פירוט של המקורות (שם כותב, שם המקור, שנה, הוצאה וכו').

מלבד זאת, במקרים מסויימים קיימת דרישה לכתוב לעבודה תקציר מנהלים שיציג את נושא העבודה את מטרות המחקר ואת המסקנות העיקריות.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה